Вся електронна бібліотека >>>

 Організаційне поведінка >>

 

Менеджмент

Організаційне поведінку і управління персоналом


Розділ: Економіка

3.1. ПСИХОЛОГ

 

Посадові обов'язки. Вивчає вплив психологічних, економічних і організаційних умов виробництва на трудову діяльність працівників для поліпшення умов праці і підвищення його ефективності. Виконує роботи з складання планів і програм соціального розвитку, визначення психологічних факторів, що роблять вплив на працюючих. Проводить разом з фізіологом обстеження індивідуальних рис працівників, особливостей трудової діяльності за різними професіями та спеціальностями, в тому числі у зв'язку з професійним підбором займається перевіркою психологічних умов праці, виявленням інтересів і схильностей, задоволення працею. Бере участь у експерименти щодо визначення впливу умов праці на психіку людей. Аналізує трудові процеси і психологічний стан під час роботи. Разом із соціологом та іншими фахівцями бере участь у визначенні завдань соціального розвитку. Вибирає найбільш актуальні питання і проблеми, потребують рішення (плинність кадрів, порушення трудової дисципліни, малоефективний праця), визначає шляхи усунення їх причин. Розробляє професіограми і детальні психологічні характеристики професій і посад, які визначаються впливом виробничого оточення на нервово-психічний напруження працюючих, дає рекомендації стосовно умов оптимального використання особистих трудових можливостей людей з урахуванням перспективи розвитку професійних здібностей. Здійснює заходи щодо виробничої і професійної адаптації молодих робітників і фахівців. Підготовляє рекомендації і пропозиції щодо впровадження результатів .психологических досліджень в практику. Бере участь у заходах щодо вдосконалення соціального розвитку, сприяють оптимізації трудових процесів, встановлення раціональних режимів праці та відпочинку, поліпшенню морально- психологічного клімату, умов праці і підвищенню працездатності, здійснює контроль за їх виконанням. Аналізує причини плинності кадрів, їх підбір та розстановку, розробляє пропозиції щодо забезпечення стабільності кадрів та адаптації працівників. Бере участь у формуванні трудових колективів, проектуванні систем організації праці (раціоналізації робочого часу, робочих місць) з урахуванням психологічних і ергономічних вимог. Консультує керівників та кадровиків організації соціально-психологічних проблем управління виробництвом і соціального розвитку колективу.

Повинен знати: постанови, розпорядження, накази, інші керівні та нормативні документи, що відносяться до практичної психології; основи психології праці та управління, інженерну і соціальну психологію; методи вивчення психологічних особливостей трудової діяльності працівників; технічні засоби, застосовуються під час вивчення умов праці; передовий досвід вітчизняних і зарубіжних психологів; технологічні основи виробництва; економіку та організацію; основи профорієнтаційної роботи; законодавство про працю; правила внутрішнього трудового розпорядку; норми охорони праці.

Вимоги к. кваліфікації.

Психолог I категорії: вища професійна (психологічну) освіту і стаж роботи на посаді психолога II категорії не менше 3 років.

Психолог II категорії: вища професійна (психологічну) освіту і стаж роботи на посаді психолога не менше 3 років.

Психолог: вище професійне (психологічну) освіту без пред'явлення вимог до стажу роботи.

 

До змісту книги: Організаційне поведінку і управління персоналом

 

Дивіться також:

 

Дослідження систем управління Діловодство

 

  Організаційне поведінка.

Глава 22. ОРГАНІЗАЦІЙНА ПОВЕДІНКА. Динаміку міжособистісних відносин вивчає особлива наука - соціологія організаційного поведінки. ...
bibliograph.com.ua/menedzhment-2/199 .htm

 

  Організація являє собою свідомо координируемое ...

Слід розрізняти теорію організації та організаційне поведінка. Макрорівень (організація в цілому та її основні частини) є об'єктом аналізу в теорії ...
bibliograph.com.ua/teoriya-organizacii/21.htm

 

  Теорія адміністративного поведінки. Герберт Саймон у своїх роботах ...

Спеціально підкреслюється, що організаційне поведінка, особливо прийняття рішень, вимагає перш за все слідувати правилами, а не прораховувати наслідки. ...
bibliograph.com.ua/teoriya-organizacii/15.htm

 

  Підприємницький стиль діяльності. Підприємство ...

Оцінюючи таким чином організаційна поведінка підприємства, можна виявити, за якими характеристиками треба міняти стиль поведінки. ...
bibliograph.com.ua/hozyaystvennoe-pravo/12.htm

 

  Управління персоналом

У підручнику розглядаються питання теорії і практики управління персоналом,
мають найважливіше значення як для фахівців з управління персоналом, ...
bibliograph.com.ua/biznes-33/index.htm

 

 УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ Функції управління персоналом

Управління персоналом - це сукупність логічно пов'язаних дій,
спрямованих на оптимізацію трудових ресурсів підприємства (персоналу) аспекті
bibliograph.com.ua/biznes-41/33 .htm

 

  Управління персоналом. Ефективне спілкування як засіб управління ...

Ефективність управління персоналом пропорційна ефективності
комунікаційних процесів в організації. Виділяють наступні види комунікацій:
bibliograph.com.ua/biznes-33/27 .htm

 

  Управління персоналом. Менеджер по персоналу - професійно ...

Одним з найважливіших вимог до психологічних якостей менеджера по персоналу
є наявність у фахівця з управління персоналом чітких особистих ...
bibliograph.com.ua/biznes-33/13 .htm

 

  Управління персоналом. Керівник в системі управління персоналом

Розділ 3. Керівник в системі управління персоналом. Для ефективного
здійснення діяльності з управління персоналом фахівця, керівнику,
bibliograph.com.ua/biznes-33/12 .htm

 

  Управління персоналом. Відбір персоналу

Відбір персоналу - найвідповідальніший період у діяльності з управління персоналом.
У відборі персоналу виділяють ряд послідовних кроків; ...
bibliograph.com.ua/biznes-33/15 .htm

 

  Управління персоналом. Розвиток і професійне навчання персоналу

Розвиток персоналу є одним з найважливіших напрямків діяльності по
управління персоналом і факторів успішної діяльності виробництва. ...
bibliograph.com.ua/biznes-33/23 .htm

 

  Управління персоналом. Планування кар'єри

Планування кар'єри працівників - складова частина управління персоналом
організації. Розрізняють два види кар'єри: - професійну; ...
bibliograph.com.ua/biznes-33/26 .htm

 

  Управління персоналом. Керівника, фахівця з управління ...

Відмінною особливістю підручника І.А. Скопылатова і О.Ю. Єфремова «Управління
персоналом» є його психологічність, ...
bibliograph.com.ua/biznes-33/2 .htm

 

  Управління персоналом. Методи підтримки працездатності ...

1) Виділення відповідного підрозділу (групи, відділу} оргструктурою
системи управління персоналом. Найчастіше функції з управління адаптацією ...
bibliograph.com.ua/biznes-33/22 .htm

 

  Управління персоналом.

У XIX ст. американські менеджери найчастіше практикували авторитарні методи
управління і фізичний примус до праці. Для тієї епохи була характерна така
www.bibliograph.com.ua/menedzhment-2/87 .htm

 

  управління персоналом.

Однак розглянуті напрямки менеджменту ще не зачіпають його серцевини -
управління персоналом. Правда, техніко-економічні сфери менеджменту ...
bibliograph.com.ua/menedzhment-2/222 .htm

 

  УПРАВЛІННЯ ЛЮДСЬКИМИ РЕСУРСАМИ ТА ЕТИКА В МІЖНАРОДНОМУ БІЗНЕСІ

У міжнародному менеджменті питання корпоративної культури та управління
людськими ... середовищі на відміну від «домашнього» підходу до роботи з персоналом.
bibliograph.com.ua/biznes-40/176 .htm

 

  ПИТАННЯ УПРАВЛІННЯ ЛЮДСЬКИМИ РЕСУРСАМИ

З іншого боку, знання національних особливостей управління персоналом
дозволяє керівництву міжнародної фірми переносити позитивний досвід в інші
bibliograph.com.ua/biznes-40/178 .htm

 

  УПРАВЛІННЯ ДІЛОВОЮ КАР'ЄРОЮ ПРАЦІВНИКІВ ПІДПРИЄМСТВА Процес ...

Звідси виникає необхідність управління кар'єрою. ... тобто процес, а
суб'єктом сам працівник, з одного боку, та служба управління персоналом - з
bibliograph.com.ua/biznes-41/36 .htm