Вся електронна бібліотека >>>

 Управлінські рішення >>

 

Навчальні посібники

Розробка управлінського рішення


Розділ: Економіка

Чистий дисконтований дохід

 

Чистий дисконтований дохід (ЧДД,) визначається як сума поточних ефектів за весь розрахунковий період, приведена до початкового кроку, або як перевищення інтегральних результатів над інтегральними витратами.

Якщо протягом розрахункового періоду не відбувається інфляційного зміни цін або розрахунок проводиться в базових цінах, то величина ЧДД для постійної норми дисконту обчислюється за формулою

де Pt - результати, що досягаються на t-му кроці розрахунку;

Зt - витрати, здійснювані на тому ж кроці;

Т - горизонт розрахунку (дорівнює номеру кроку розрахунку, на якому виробляється ліквідація об'єкта").

Еt = (Ptt) - ефект, що досягається на t-му кроці.

Якщо ЧДД інвестиційного проекту позитивний, проект є ефективним (при даній нормі дисконту) і може розглядатися питання про його прийняття. Чим більше ЧДД, тим ефективніше проект. Якщо інвестиційний проект буде здійснено при негативному ЧДД, інвестор зазнає збитків, тобто проект неефективний.

На практиці часто користуються модифікованою формулою для визначення ЧДД. Для цього зі складу Зt виключають капітальні вкладення і позначають через:

Kt - капіталовкладення на t-му кроці;

К - суму дисконтованих капіталовкладень, тобто

- витрати на t-му кроці при умови, що в них не входять капіталовкладення.

 

* У формулу для збиток входить зі знаком "плюс", а дохід - зі знаком "мінус".

 

Тоді формула (6.15) для ЧДД записується у вигляді

і виражає різницю між сумою наведених ефектів і приведеної до того ж моменту часу величиною капітальних вкладень (К).

Індекс прибутковості (ІД) являє собою відношення суми наведених ефектів до величини капіталовкладень

Індекс прибутковості тісно пов'язаний з ЧДД. Він будується з тих самих елементів і його значення пов'язане зі значенням ЧДД: якщо ЧДД позитивний, то ІД >1 і навпаки. Якщо ІД >1, проект ефективний, якщо ІД < 1 - неефективний.

Внутрішня норма прибутковості (ВНД)* являє собою ту норму дисконту (Евн), при якій величина приведених ефектів дорівнює приведеним капіталовкладенням.

 

* При використанні ВНД слід дотримувати обережність. По-перше, вона не завжди існує. По-друге, рівняння (6.19) може мати більше одного рішення. Перший випадок досить рідкісний. У другому коректний розрахунок ВНД кілька скрутний, хоча і можливий. В якості першого наближення в ситуації, коли простий (недисконтований) інтегральний ефект позитивний, ряд авторів пропонує приймати як Евн значення найменшого позитивного кореня рівняння (6.19).

 

Іншими словами, Евн (ВНД) є рішенням рівняння

Якщо розрахунок ЧДД інвестиційного проекту дає відповідь на питання, є він ефективним чи ні при деякій заданій нормі дисконту (Е), то ВНД проекту визначається в процесі розрахунку і потім порівнюється з необхідної інвестором нормою доходу на вкладений капітал.

У разі, коли ВНД дорівнює або більше необхідної інвестором норми доходу на капітал, інвестиції в даний інвестиційний проект виправдані, і може розглядатися питання про його прийняття. В іншому випадку інвестиції в даний проект недоцільні (див. додаток 5 до цих Рекомендацій).

Якщо порівняння альтернативних (взаємовиключних) інвестиційних проектів (варіантів проекту) за ЧДД і ВНД призводять до протилежних результатів, перевагу слід віддавати ЧДД (детальніше див. додаток 5 до Рекомендацій).

 

До змісту книги: Розробка управлінського рішення

 

Дивіться також:

  

Дослідження систем управління Діловодство

 

Організаційне поведінку і управління персоналом

 

Комунікації стратегічного маркетингу

 

  Фінансовий менеджмент на підприємствах і в комерційних ...

Управлінські рішення у сфері фінансів можуть бути прийняті керівництвом ... але аналітична підтримка управлінського рішення, розробка питань ...
bibliograph.com.ua/biznes-39/39 .htm

 

  СУЧАСНІ ПРИНЦИПИ УПРАВЛІННЯ - розподіл праці

В обов'язки перших входили розробка і обґрунтування управлінських рішенні за окремими функціями: технологія, виробництво, кадри, фінанси тощо ...
bibliograph.com.ua/biznes-23/72 .htm

 

  Система відстеження і контролю, процес прийняття управлінського ...

Ще однією фазою, що входить в процес прийняття управлінського рішення і що починається після того, як рішення ... РОЗРОБКА ПРАВИЛ ФУНКЦІОНУВАННЯ СТРУКТУРИ ...
bibliograph.com.ua/biznes-43/120 .htm

 

  Методи прийняття управлінських рішень - це конкретні способи, з ...

Експертні методи прийняття управлінських рішень. Експерт - це людина, якого особа, яка приймає рішення, або аналітична група, ...
bibliograph.com.ua/biznes-29/42 .htm

 

  метод управління ФАКТОРИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ПРОЦЕС ПРИЙНЯТТЯ ...

Наш розгляд етапів раціонального рішення проблем повинно служити в якості рекомендацій, ... Важливо підкреслити, що всі управлінські рішення, а не тільки пов'язані з питаннями .... РОЗРОБКА ПРАВИЛ ФУНКЦІОНУВАННЯ СТРУКТУРИ ...
bibliograph.com.ua/biznes-43/121 .htm

 

  ЗАПРОГРАМОВАНІ РІШЕННЯ цілі організації, як поліпшити ...

На практиці деякі управлінські рішення виявляються запрограмованими або незапрограмованими в ... РОЗРОБКА ПРАВИЛ ФУНКЦІОНУВАННЯ СТРУКТУРИ ...
bibliograph.com.ua/biznes-43/114 .htm

 

  Менеджмент

Кардаиская Н.Л. Прийняття управлінського рішення: Навч. для вузів. ... Смирнов Е. А. Розробка управлінських рішень: Підручник для вузів. ...
www.bibliograph.com.ua/biznes-29/

 

  ІНТУЇТИВНІ РІШЕННЯ інтуїтивне рішення - це вибір, зроблений ...

Особа, яка приймає рішення, не займається при цьому свідомим зважуванням «за» і «проти» по кожній ... але не скасовують освяченого часом управлінського інтуїтивного ноу-хау»"*. ... РОЗРОБКА ПРАВИЛ ФУНКЦІОНУВАННЯ СТРУКТУРИ ...
bibliograph.com.ua/biznes-43/116 .htm

 

  РІШЕННЯ - це вибір альтернативи. Відповідальність за прийняття ...

Що ще важливіше - управлінські рішення можуть сильно впливати на життя багатьох людей, щонайменше, .... РОЗРОБКА ПРАВИЛ ФУНКЦІОНУВАННЯ СТРУКТУРИ ...
bibliograph.com.ua/biznes-43/112 .htm

 

  РАЦІОНАЛЬНЕ РІШЕННЯ ПРОБЛЕМ Вирішення проблем, як і управління ...

Керівник піклується не стільки про рішення як такому, скільки про усім, пов'язаним і .... Як згадувалося вище, майже всі важливі управлінські рішення містять компроміс. .... РОЗРОБКА ПРАВИЛ ФУНКЦІОНУВАННЯ СТРУКТУРИ ...
bibliograph.com.ua/biznes-43/118 .htm