Вся Бібліотека >>>

  

 

Будівництво. Бетони

Заповнювачі бетону


Розділ: Побут. Господарство. Будівництво. Техніка

  

 

С. М. Іцкович, Л. Д. Чумаков, Ю. М. Баженов

 

«ТЕХНОЛОГІЯ ЗАПОВНЮВАЧІВ БЕТОНУ»

 

Підручник для будівельних вузів за фахом «Виробництво будівельних виробів і конструкцій»

 

Допущено Державним комітетом СРСР по народному утворення в якості підручника для студентів вищих навчальних закладів,

навчаються за спеціальністю

«Виробництво будівельних

виробів та конструкцій»

 

Москва «Вища школа» 1991

 

Рецензенти: кафедра будівельних матеріалів Київського ордена Трудового Червоного Прапора інженерно-будівельного інституту (зав. проф. кафедри І. А. Пашков); д-р техн. наук, проф. В. Е. Путляев (НИИЖБ Держбуду СРСР)

 

У підручнику розглянуто відомості про джерела сировини для отримання заповнювачів, технології їх виробництва, технологічні вимоги до заповнювачів, їх властивості та методи випробувань, особливості застосування в бетонах. Приділяється увага більш доступним і дешевим заповнювачів, а також виробництва їх з місцевої сировини і відходів промисловості. Розглядаються основні питання зниження матеріалоємності, економії паливно-енергетичних ресурсів та підвищення якості заповнювачів.

 

 

ВИСНОВОК

 

Підійшло до кінця виклад курсу. Яким автори підручника бачать студента на цьому етапі навчання? Він повинен знати, чого навчився?

Головне - це знання основ технології виробництва і застосування різноманітних властивостей заповнювачів для бетонів різного призначення. Для отримання якого бетону який потрібно заповнювач, для виробництва якого заповнювача яка потрібна сировина, як це сировина добути і як переробити, щоб отримати заповнювач з необхідними властивостями - ось основні питання, які покликаний вирішувати фахівець.

Сировинна база виробництва заповнювачів досить широка. Спеціаліста відрізняє орієнтація в питаннях професійної оцінки і розробки родовищ природного сировини, здатність до вишукування джерел місцевого сировини, щоб по можливості уникнути його далеких перевезень, ерудиція щодо можливого використання наявних промислових відходів. Остання проблема набуває такої важливості, що тривале невикористання ряду промислових відходів ми, будівельники-технологи, повинні вважати своєю недоробкою.

Особливу увагу привертають питання якості заповнювачів, забезпечується не тільки раціональної технологією основних переділів їх виробництва, але і сучасними способами подальшого збагачення з підвищенням однорідності заповнювачів як одного з найважливіших показників їх якості.

Нарешті, автори сподіваються, що економічне мислення, пронизує багато сторінок книги, сприйнята студентами, і кожне технічне рішення, кожен технологічний прийом вони зможуть економічно обґрунтувати. А економічне обґрунтування - це в заданих умовах досягнення поставленої мети з найменшими витратами.

У книзі описано кілька десятків різних заповнювачів і відповідні їм технології. При цьому автори не ставили перед собою мету вичерпно описати всі, тим більше, що розвивається промисловість, наукові дослідження ведуть до нових рішень, розглянута тема знаходиться в русі. Поряд з технологіями, освоєними нашою промисловістю, надані відомості про наукових розробках ряду інститутів і організацій різних регіонів країни, частково висвітлено зарубіжний досвід.

Для більш глибокого вивчення тих чи інших наповнювачів і технологій студентам рекомендована спеціальна література. Неодмінним умовою подальшого творчого зростання фахівця є його самовдосконалення, самостійна робота, стимулюється інтересом до обраною спеціальністю.

 

Передмова

 

ВВЕДЕННЯ

 

Розділ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОНЯТТЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

ПРИЗНАЧЕННЯ ЗАПОВНЮВАЧІВ

КЛАСИФІКАЦІЯ ЗАПОВНЮВАЧІВ

 

Глава 2. ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ ЗАПОВНЮВАЧІВ І МЕТОДИ ЇХ ВИПРОБУВАНЬ

ЩІЛЬНІСТЬ ЗЕРЕН І РЕЧОВИНИ ЗАПОВНЮВАЧА

ПУСТОТНІСТЬ ЗАПОВНЮВАЧА

ПОРИСТІСТЬ ЗЕРЕН ЗАПОВНЮВАЧА

ВОЛОГІСТЬ І ВОДОПОГЛИНАННЯ ЗАПОВНЮВАЧА

ФОРМА ЗЕРЕН ЗАПОВНЮВАЧА І ЇХ ВЗАЄМНА УКЛАДАННЯ

ЗЕРНОВИЙ СКЛАД ЗАПОВНЮВАЧА

ПИТОМА ПОВЕРХНЯ ЗАПОВНЮВАЧА

СТРУКТУРА ЗАПОВНЮВАЧА

МІЦНІСТЬ ЗАПОВНЮВАЧА

ВОДО- І МОРОЗОСТІЙКІСТЬ ЗАПОВНЮВАЧА

ВИПРОБУВАННЯ ЗАПОВНЮВАЧА В БЕТОНІ

ОДНОРІДНІСТЬ ЗАПОВНЮВАЧА

 

Розділ 3. ВПЛИВ НАПОВНЮВАЧІВ НА ВЛАСТИВОСТІ БЕТОННОЇ СУМІШІ

ПРИГОТУВАННЯ БЕТОННОЇ СУМІШІ

ТРАНСПОРТ БЕТОННОЇ СУМІШІ

УКЛАДАННЯ І УЩІЛЬНЕННЯ БЕТОННОЇ СУМІШІ

ТВЕРДІННЯ БЕТОНУ

 

Глава 4. ВПЛИВ НАПОВНЮВАЧІВ НА ВЛАСТИВОСТІ БЕТОНУ. Зчеплення цементного каменю з поверхнею зерен заповнювачів

«Армування» заповнювачем бетону

ЩІЛЬНІСТЬ БЕТОНУ

ТЕПЛОПРОВІДНІСТЬ БЕТОНУ

ПЛАСТИЧНІ ДЕФОРМАЦІЇ БЕТОНУ ПІД НАВАНТАЖЕННЯМ

УСАДКА БЕТОНУ

ДОВГОВІЧНІСТЬ БЕТОНУ

ОДНОРІДНІСТЬ БЕТОНУ

 

Глава 5. ЗАПОВНЮВАЧІ З ЩІЛЬНИХ ПРИРОДНИХ КАМ'ЯНИХ ПОРІД

ПІСОК

Зерновий, або гранулометричний склад піску

Зміст домішок

Видобуток природного піску

Пісок з відсівів дроблення

Збагачення і фракціонування

ГРАВІЙ

Технічні вимоги до гравію

Видобуток та фракціонування гравію

Промивка гравію

Збагачення гравію

ЩЕБІНЬ

Виробництво щебеню

Збагачення щебеню

Щебінь з гравію

ТЕХНОЛОГІЧНІ СХЕМИ ВИРОБНИЦТВА ЩЕБЕНЮ, ГРАВІЮ ТА ПІСКУ

Щебеневі заводи

Гравійно-щебеневі і гравійно-піщані заводи

Гравійно-піщані і піщані заводи з гідромеханізованим способом видобутку сировини

Склади готової продукції

 

Глава 6. ПРИРОДНІ ПОРИСТІ ЗАПОВНЮВАЧІ

ЗАПОВНЮВАЧІ ВУЛКАНІЧНОГО ПОХОДЖЕННЯ

Пемза

Вулканічні шлаки

ЗАПОВНЮВАЧІ ОСАДОВОГО ПОХОДЖЕННЯ

ЗБАГАЧЕННЯ ПОРИСТИХ ЗАПОВНЮВАЧІВ

 

Глава 7. ЗАПОВНЮВАЧІ З ВІДХОДІВ ПРОМИСЛОВОСТІ

ВІДХОДИ, ОДЕРЖУВАНІ В ПРОЦЕСІ ЗБАГАЧЕННЯ КОРИСНИХ КОПАЛИН

МЕТАЛУРГІЙНІ ШЛАКИ

Щебінь з доменного шлаку

Гранульований шлак

ПАЛИВНІ ШЛАКИ

Шлаки від спалювання пилоподібного палива

ЗОЛИ І ЗОЛОШЛАКОВІ СУМІШІ

ДЕРЕВНІ ВІДХОДИ

ІНШІ ВІДХОДИ ПРОМИСЛОВОСТІ

 

Глава 8. ШТУЧНІ ПОРИСТІ ЗАПОВНЮВАЧІ

КЕРАМЗИТ

Сировина для виробництва керамзиту

Технологія виробництва керамзиту

Технічні вимоги

Однорідність керамзиту

Збагачення керамзиту

Керамзитовий пісок

Технологічні схеми виробництва керамзиту

Застосування керамзиту

АГЛОПОРИТ

Основи технології аглопориту

Застосування аглопориту

ШЛАКОВА ПЕМЗА

Технічні вимоги

Застосування шлакової пемзи

ШУНГИЗИТ

АЗЕРИТ

ТЕРМОЛІТ

ОБЖИГОВЫЙ ЗОЛЬНИЙ ГРАВІЙ

БЕЗОБЖИГОВЫЙ ЗОЛЬНИЙ ГРАВІЙ

СПУЧЕНИЙ ПЕРЛІТ

СПУЧЕНИЙ ВЕРМИКУЛІТ

ІНШІ ЗАПОВНЮВАЧІ І ТЕХНОЛОГІЧНІ РІШЕННЯ

 

Глава 9. ЗАПОВНЮВАЧІ ДЛЯ РІЗНИХ ВИДІВ БЕТОНУ

ДОРОЖНІЙ БЕТОН

АСФАЛЬТОВИЙ БЕТОН

ЛЕГКИЙ БЕТОН

СИЛІКАТНА БЕТОН

НІЗДРЮВАТИЙ БЕТОН

ГІПСОБЕТОН

ЖАРОСТІЙКИЙ БЕТОН

КИСЛОТО- І ЛУГОСТІЙКІ БЕТОНИ

БЕТОН ДЛЯ ЗАХИСТУ ВІД РАДІАЦІЇ

ФІБРОБЕТОНУ

ДЕКОРАТИВНИЙ БЕТОН

 

Глава 10. ПИТАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА ТА ЗАСТОСУВАННЯ ЗАПОВНЮВАЧІВ

ПРИРОДНІ ПІСОК, ГРАВІЙ ТА ЩЕБІНЬ

ПОРИСТІ ЗАПОВНЮВАЧІ

ВИКОРИСТАННЯ ВІДХОДІВ ПРОМИСЛОВОСТІ

ФРАКЦІОНУВАННЯ І ЗБАГАЧЕННЯ ЗАПОВНЮВАЧІВ

 

Дивіться також:

 

  Полімерні бетони Високоміцний бетон Розчини будівельні Суміші бетонні Бетони Монолітний бетон і залізобетон Оздоблювальні та облицювальні матеріали Будівельні матеріали і вироби Будівельні матеріали Будматеріали

 

Властивості заповнювачів

Органічні заповнювачі. Деревні заповнювачі

Наповнювачі

Про заповнювачах, наповнювачах і добавках

Крупні заповнювачі

Дрібні заповнювачі. Пісок

Заповнювачі неорганічні

Про заповнювачах з очерету і багаття і про полімерних заповнювачах

 

ЗАПОВНЮВАЧІ ДЛЯ БЕТОНУ

Добавки в бетонні суміші

Мінеральні порошки-замінники цементу (активні мінеральні добавки і наповнювачі)

Суперпластифікатори

Методи витримування бетону на морозі

Біоциди

Комплексні добавки

Добавки в бетонні суміші. Добавки пластифікуючого дії

Регулюючі тужавлення бетонних сумішей і твердіння бетонів

Регулюючі пористість бетонної суміші та бетону

Надають бетону спеціальні властивості

Поліфункціонального дії

Комплексні добавки-модифікатори

Армуюча фібра

Добавки для бетону

 

Заповнювачі

Зміна насипної щільності піску в залежності від його вологості

Цементи. Цементи на основі портландцементного клінкеру. Портландцемент і шлакопортландцемент

Цементи сульфатостойкие

Цемент для будівельних розчинів

Портландцементи білі

Алюминатные цементи

Тенденції в області розвитку нормативної бази цементної промисловості

Цементні бетони. Бетони

Вибір матеріалів для бетону

Загальні положення з розрахунку складу бетону

Добавки в бетон

 

ПРИГОТУВАННЯ БЕТОННИХ СУМІШЕЙ. Властивості бетонних сумішей

Приготування бетонних сумішей

 

ЛЕГКІ БЕТОНИ ЗВИЧАЙНІ І МАЛОПІЩАНІ НА ШТУЧНИХ ПОРИСТИХ ЗАПОВНЮВАЧАХ а) Шлакобетоны

б) Золобетоны

в) Бетони на зольному гравії

г) Термозитобетоны

д) Керамзитобетоны

е) Аглопоритобетоны

Перлитобетоны і бетони на змішаних заповнювачах з перлітом

Вермикулитобетоны і бетони на змішаних заповнювачах із застосуванням вермикуліту

 

НАУКА ПРО ЦЕМЕНТІ

1.2. ОТРИМАННЯ ПОРТЛАНДЦЕМЕНТУ

4.3. БЕТОННА СУМІШ

6. МІНЕРАЛЬНІ ДОБАВКИ

8.2. ПРИГОТУВАННЯ І ЗАСТОСУВАННЯ ПРОТИМОРОЗНИХ ДОБАВОК

9. ЗМІШАНІ ДОБАВКИ

9.4. ДОБАВКИ, ПОНИЖУЮЧІ ВОЛОГО-І ВОДОПРОНИКНІСТЬ

9.5. ДОБАВКИ, ЗАХИЩАЮТЬ ВІД ДІЇ ЛУГІВ НА ЗАПОВНЮВАЧІ

9.6. ДОБАВКИ, ПОЛЕГШУЮТЬ ПОДАЧУ БЕТОНУ І РОЗЧИНУ НАСОСАМИ

9.7. ФЛОКУЛИРУЮЩИЕ ДОБАВКИ

9.8. БАКТЕРИЦИДНІ, ФУНГІЦИДНІ ТА ІНСЕКТИЦИДНІ ДОБАВКИ

9.9. ІНГІБІТОРИ КОРОЗІЇ

9.10. ДОБАВКИ ДЛЯ ТОРКРЕТУВАННЯ БЕТОНУ

 

7.3.1.3. Заповнювачі

7.3.2. Підбір складу суміші

 

Вся Бібліотека >>>