Вся Бібліотека >>>

  

 

Будівництво

Будівельні матеріали та вироби


Розділ: Побут. Господарство. Будівництво. Техніка

  

 

Будівельні матеріали і вироби: Підручник для інж.-екон. спец. будує, вузів. - 5-е изд., перероб. і доп.

 

У підручнику більш широко, ніж в попередніх виданнях (4-е видання вийшло у 1983 р.), розглянуто номенклатура найважливіших груп будівельних матеріалів, висвітлено теоретичні основи технології виробництва в'яжучих матеріалів, збірних залізобетонних, азбестоцементних і керамічних матеріалів, виробів на основі полімерів і ін

Дано порівняльний техніко-економічний аналіз ефективності виробництва і застосування найважливіших матеріалів і виробів.

 

Видавництво «Вища школа», 1976

Видавництво «Вища школа», 1988, із змінами

 

Справжній підручник складено у відповідності з навчальною програмою курсу «Будівельні матеріали та вироби» для спеціальності «Економіка і управління в будівництві» вищих навчальних закладів, затвердженої Навчально-методичним управлінням по вищому освіти Мінвузу СРСР.

У книзі даються наукові основи будівельного матеріалознавства у взаємозв'язку з даними прикладного характеру, що стосуються технології виробництва будівельних матеріалів, виробів і конструкцій. Теоретичні запитання викладаються з використанням фундаментальних наук - фізики, хімії, механіки.

Побудова підручника обумовлено програмою курсу і прийнятою класифікацією. Кожна глава об'єднує певну групу матеріалів, що дозволяє виявити загальні закономірності формування їх структури і фізико-технічних властивостей. В підручнику даються відомості про основних напрямах розвитку галузі в відповідно до рішень XXVII з'їзду КПРС. Особливу увагу приділено питанням ефективності і якості будівельних матеріалів, використання побічних продуктів промисловості, зниження трудових і паливно-енергетичних витрат, показана необхідність застосування в індустріальному будівництві великорозмірних виробів ц, конструкцій, а також об'ємних елементів повній заводської готовності.

У підручнику питання матеріалознавства та технології будівельних матеріалів розглядаються в тісному зв'язку з економікою їх виробництва і використання з метою розвитку у студентів і фахівців економічного підходу при вивченні такої важливої галузі народного господарства, якою є виробництво будівельних матеріалів і виробів. Питання економічного характеру - техніко-економічний аналіз окремих технологічних схем та шляхи подальшого розвитку виробництва будівельних матеріалів - дані в доступній для студентів формі, що відповідає сучасному стану і перспективам розвитку окремих галузей промисловості будівельних матеріалів. Певний акцент зроблений також на методи техніко-економічного аналізу для визначення оптимальних видів будівельних матеріалів, найбільш раціональних в конкретних умовах служби будівель і споруд.

Даний, п'яте видання підручника відрізняється від. попереднього відомостями про останніх досягненнях науки і техніки. Зокрема, у книзі на сучасному науковому рівні викладено зв'язок внутрішньої будови та властивостей твердих тіл, показано вплив структури на фізико-технічні властивості матеріалу. У всіх розділах висвітлені нові технології у виробництві будівельних матеріалів і виробів та основні напрямки їх вдосконалення. Наприклад, в цементній промисловості передбачається розвиток сухого способу виробництва цементу в печах, обладнаних циклонними теплообмінниками, Промисловість будівельних матеріалів безперервно розвивається, розширюється асортимент виробів, впроваджуються нові методи оптимізації технології, тому студентам поряд з роботою над підручником слід користуватися новітньою літературою - монографіями та журналами.

Автор висловлює глибоку подяку колективу кафедри будівельних матеріалів Московського інженерно-будівельного інституту ім. В. о. Куйбишева (зав. кафедри - д-р техн. наук, проф. Р. В. Горчаков) за цеииые зауваження, зроблені при рецензування рукопису.

 

ВВЕДЕННЯ

 

РОЗДІЛ 1. ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ

§ 1.1. Властивості, будова і склад будівельних матеріалів

§ 1.2. Фізичні властивості та структурні характеристики

§ 1.3. Механічні властивості

 

ГЛАВА 2. ПРИРОДНІ КАМ'ЯНІ МАТЕРІАЛИ ВИРОБИ

§ 2.1. Класифікація гірських порід

§ 2.2. Породоутворюючі мінерали

§ 2.3. Вивержені гірські породи

§ 2.4. Осадові гірські породи

§ 2.5. Метаморфічні (видозмінені) гірські породи

§ 2.6. Розробка та обробка природних кам'яних матеріалів

§ 2.7. Матеріали й вироби з природного каменю

§ 2.8. Методи захисту природних кам'яних матеріалів від руйнування

§ 2.9. Економіка виробництва і застосування природних кам'яних матеріалів та виробів

 

РОЗДІЛ 3. КЕРАМІЧНІ МАТЕРІАЛИ ТА ВИРОБИ

§ 3.1. Сировинні матеріали

§ 3.2. Загальна технологічна схема виробництва керамічних виробів

§ 3.2. Загальна технологічна схема виробництва керамічних виробів

§ 3.4. Цегла та камені керамічні спеціального призначення

§ 3.5. Керамічні конструкції для стін

§ 3.6. Вироби керамічні для облицювання фасадів будівель

§ 3.7. Вироби керамічні для внутрішнього облицювання

§ 3.8. Покрівельна черепиця

§ 3.9 Труби керамічні каналізаційні і дренажні

§ 3.10. Керамічні вироби кислототривкі

§ 3.11. Вироби санітарно-технічної кераміки

§ 3.12. Керамзит

§ 3.13. Вогнетривкі матеріали

§ 3.14. Економіка виробництва і застосування керамічних матеріалів

 

ГЛАВА 4. МАТЕРІАЛИ ТА ВИРОБИ З МІНЕРАЛЬНИХ РОЗПЛАВІВ

§ 4.1. Фізико-хімічні основи отримання виробів з скляних розплавів

§ 4.2. Матеріали та вироби з скляних розплавів

§ 4.3. Матеріали та вироби з кам'яного лиття

§ 4.4. Матеріали та вироби з шлакових розплавів

§ 4.5. Ситалли і шлакоситаллы

§ 4.6. Економіка виробництва матеріалів і виробів із мінеральних розплавів

 

ГЛАВА 5. МІНЕРАЛЬНІ В'ЯЖУЧІ РЕЧОВИНИ

ПОВІТРЯНІ В'ЯЖУЧІ РЕЧОВИНИ § 5.1. Гіпсові в'яжучі речовини

§ 5.2. Властивості і застосування низкообжиговых гіпсових в'яжучих речовин

§ 5.3. Ангідридні в'яжучі речовини

§ 5.4. Економіка виробництва гіпсових в'яжучих речовин

§ 5.5. Магнезіальні в'яжучі речовини

§ 5.6. Кислототривкі цементи

§ 5.7. Будівельна вапно

§ 5.8. Економіка виробництва вапна

5.Б. ГІДРАВЛІЧНІ В'ЯЖУЧІ РЕЧОВИНИ. § 5.9. Гідравлічна вапно

§ 5.10. Портландцемент

§ 5.11. Добавки для цементів

§ 5.12. Портландцемент з органічними добавками

§ 5.13. Спеціальні види цементу

§ 5.14. Цементи з мінеральними добавками

§ 5.15. Шлакові цементи

§ 5.16. Гипсоцементно-пуцоланові в'яжучий

§ 5.17. Глиноземистий цемент

§ 5.18. Розширюється цемент

§ 5.19. Економіка виробництва цементу

 

ГЛАВА 6. БЕТОНИ

§ 6.1. Класифікація бетону і вимоги до нього

§ 6.2. Матеріали для важкого бетону

§ 6.3. Властивості бетонної суміші та бетону

§ 6.4. Проектування складу бетону

§ 6.5. Приготування і транспортування бетонної суміші

§ 6.6. Укладання бетонної суміші.

§ 6.7. Особливі властивості бетону

6.8. Особливості бетонування в зимовий час

§ 6.9 Спеціальні види важких бетонів

§ 6.10. Легкі бетони

§ 6.11. Матеріали для легких бетонів

§ 6.12. Основи проектування складу легких бетонів

§ 6.13. Комірчасті бетони

§ 6.14. Економіка виробництва і застосування легких бетонів

 

ГЛАВА 7. БУДІВЕЛЬНІ РОЗЧИНИ

§ 7.2. Властивості будівельних розчинів

§ 7.3. Розчини для кам'яної кладки

§ 7.4. Оздоблювальні розчини

§. 7.5. Спеціальні розчини

§ 7.6. Приготування будівельних розчинів

 

ГЛАВА 8. ШТУЧНІ КАМ'ЯНІ ВИРОБИ НА ОСНОВІ МІНЕРАЛЬНИХ В'ЯЖУЧИХ

8.А. ГІПСОВІ І ГІПСОБЕТОННІ ВИРОБИ. § 8.1. Загальні відомості про гіпсових і гіпсобетонних виробів

§ 8.2. Гіпсобетонні панелі для перегородок

§ 8.3. Гіпсові плити для перегородок

§ 8.4. Гіпсові вентиляційні блоки

§ 8.5 Гіпсокартонні листи

§ 8.6. Економіка виробництва і застосування гіпсобетонних виробів

8. Б. Вироби на основі вапна

§ 8.7. Силікатна цегла

§ 8.8. Вапняно-шлаковий і вапняно-зольний цегла

§ 8.9. Великорозмірні вироби з силікатного бетону

§ 8.10 Комірчасті силікатні вироби

§ 8.11. Економіка виробництва і застосування виробів з силікатного бетону

§ 8.12. Загальні відомості і класифікація азбестоцементних виробів

§ 8.13. Матеріали для виробництва азбестоцементних виробів

§ 8.14. Виробництво азбестоцементних виробів

§ 8.15. Кольорові азбестоцементні вироби

§ 8.16. Основні властивості азбестоцементних виробів

§ 8.17. Економіка виробництва азбестоцементних виробів

 

ГЛАВА 9. МЕТАЛЕВІ МАТЕРІАЛИ ТА ВИРОБИ

§ 9.1. Загальні відомості про метали та сплавах

9.2. Чорні метали та сталі

§ 9.3. Термічна обробка сталі

§ 9.4. Виробництво металевих виробів та конструкцій

§ 9.5. Сталева арматура для залізобетону

9.6. Зварювання металів

§ 9.7 Кольорові метали і їх сплави

§ 9.8. Корозія металів і заходи захисту від неї

§ 9.9. Техніко-економічне обґрунтування застосування металевих конструкцій

 

ГЛАВА 10. ЗАЛІЗОБЕТОННІ ВИРОБИ

§ 10.1. Загальні відомості і класифікація залізобетону

§ 10.2 Номенклатура і техніко-економічна оцінка залізобетонних виробів

  

ГЛАВА 11. ВИРОБНИЦТВО ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ВИРОБІВ

§ 11.1. Способи ущільнення бетонної суміші

§ 11.2. Армування залізобетонних виробів

§ 11.3. Формування залізобетонних виробів

§ 11.4. Твердіння залізобетонних виробів

§ 11.5. Обробка поверхні залізобетонних виробів

§. 11.6. Приймання та випробування залізобетонних виробів

§ 11.7. Економіка виробництва залізобетонних виробів

 

ГОЛІВ 12. ЛІСОВІ МАТЕРІАЛИ 12.А. ДРЕВЕСИНОВЕДЕНИЕ

§ 12.1. Будова дерева

§ 12.2. Властивості деревини

§ 12.3. Вади деревини

§ 12.4. Оберігання деревини від руйнування та загоряння

§ 12.5. Породи деревини та їх застосування в будівництві

§ 12.6. Зберігання та сушіння лісових матеріалів

12.Б. Матеріали, вироби і конструкції з деревини

§ 12.8. Заготовки з деревини хвойних і листяних порід

§ 12.9. Фанера і матеріали для покрівель тимчасових будівель

§ 12.10 Столярні вироби

§ 12.11. Конструкції з деревини

§ 12.12. Приймання, транспортування і зберігання

§ 12.13. Економіка застосування матеріалів та виробів з деревини

 

ГЛАВА 13. ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЙНІ ТА АКУСТИЧНІ МАТЕРІАЛИ І ВИРОБИ ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЙНІ 13.А. МАТЕРІАЛИ І ВИРОБИ

§ 13.1. Структура і властивості теплоізоляційних матеріалів

§ 13.2. Класифікація теплоізоляційних матеріалів

§ 13.3. Неорганічні теплоізоляційні матеріали та вироби

СКЛЯНА ВАТА ТА ВИРОБИ НА ЇЇ ОСНОВІ

СПУЧЕНИЙ ПЕРЛІТ І ВИРОБИ НА ЙОГО ОСНОВІ

СПУЧЕНИЙ ВЕРМИКУЛІТ ТА ВИРОБИ НА ЙОГО ОСНОВІ

АЗБЕСТОВМІСНИХ ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ

§ 13.4. Органічні теплоізоляційні матеріали та вироби

13. Б. АКУСТИЧНІ МАТЕРІАЛИ ТА ВИРОБИ

§ 13.5. Звукоізоляційні матеріали і вироби

§ 13.6. Звукопоглинальні матеріали і вироби


ГЛАВА 14. ОРГАНІЧНІ В'ЯЖУЧІ ТА МАТЕРІАЛИ НА ЇХ ОСНОВІ 14.А. БІТУМНІ ТА ДЬОГТЕВІ В'ЯЖУЧІ ТА БЕТОНИ НА ЇХ ОСНОВІ

§ 14.1. Бітуми

§ 14.2. Дегти

§ 14.3. Асфальтові бетони та дьогтеві

14 Б. РУЛОННІ ПОКРІВЕЛЬНІ ТА ГІДРОІЗОЛЯЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ

§ 14.1. Рулонні матеріали

§ 14.5. Емульсії і пасти

§ 14.6. Мастики

§ 14.7. Штучні вироби

§ 14.8. Герметизуючі матеріали

§ 14.9. Економіка виробництва і застосування покрівельних і гідроізоляційних матеріалів


ГЛАВА 15. ПЛАСТМАСИ. МАТЕРІАЛИ ТА ВИРОБИ НА ЇХ ОСНОВІ

§ 15.2. Основні властивості пластмас

§ 15.3. Полімери

15.Б. БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ ТА ВИРОБИ НА ОСНОВІ ПЛАСТМАС

РУЛОННІ МАТЕРІАЛИ

ПЛИТКОВІ МАТЕРІАЛИ

МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ВЛАШТУВАННЯ БЕЗШОВНИХ ПІДЛОГ

§ 15.5. Матеріали для внутрішнього оздоблення стін

§ 15.6. Полімербетон і полімерцементні бетони

§ 15.7. Конструкційні матеріали

§ 15.8. Погонажні вироби на основі полімерів

§ 15.9. Труби та санітарно-технічні вироби

§ 15.10. Клеї і мастики

§ 15.11. Економіка застосування пластмас у будівництві


ГЛАВА 16. ЛАКОФАРБОВІ МАТЕРІАЛИ І ШПАЛЕРИ

§ 16.1. Пігменти і наповнювачі

§ 16.2. Зв'язувальні речовини

§ 16.3. Барвисті склади

§ 16.4. Допоміжні матеріали

§ 16.5. Паперові шпалери

§ 16.6. Економіка застосування лакофарбових матеріалів

 

Дивіться також:

 

 Мінеральні в'яжучі речовини Бетон і будівельні розчини Добавки в бетон Гідроізоляція Каркасні роботи Внутрішні перегородки Лаки і фарби Будівництво будинку

 

Будівельні матеріали

 

ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ

Зв'язок складу, структури і властивостей

Стандартизація властивостей. Марки матеріалів

Фізичні властивості

Механічні властивості будматеріалів

Хімічні і технологічні властивості будматеріалів. Хімічні і фізико-хімічні властивості

Технологічні властивості будматеріалів

Методика викладання властивостей будівельних матеріалів

  

ПРИРОДНІ КАМ'ЯНІ МАТЕРІАЛИ

Магматичні породи

Хімічний і мінеральний склад магматичних порід

Найважливіші види магматичних порід і їх будівельні властивості

Осадові гірські породи. Класифікація осадових гірських порід

Хімічний і мінеральний склад осадових порід

Найважливіші види осадових порід і їх будівельні властивості

Найважливіші метаморфічні породи

Види матеріалів і виробів. Технічні вимоги до них

Видобуток і обробка кам'яних матеріалів. Технологія кам'яних матеріалів та виробів включає видобуток гірської породи та її обробку

Заходи захисту кам'яних матеріалів від вивітрювання в спорудах

Методика викладання природних кам'яних матеріалів

 

КЕРАМІЧНІ МАТЕРІАЛИ І ВИРОБИ

Сировина для виробництва керамічних матеріалів і виробів

Непластичные матеріали

Глазурі і ангоби

Загальна схема виробництва керамічних виробів

Стінові матеріали

Цегла керамічна звичайний

Ефективні стінові керамічні вироби

Монтаж будинку з керамічних панелей

Облицювальні матеріали і вироби

Керамічні вироби для внутрішнього облицювання

Керамічні матеріали і вироби різного призначення

Керамічні труби

Санітарно-технічна кераміка

Теплоізоляційні керамічні вироби

Кислототривкі керамічні вироби

Вогнетривкі матеріали

Методика викладання керамічних матеріалів і виробів

 

МАТЕРІАЛИ І ВИРОБИ ІЗ СИЛІКАТНИХ РОЗПЛАВІВ

Скло та вироби із скла

Сировину

Виробництво скла

Властивості

Різновиди скла та скляних виробів у будівництві

Ситалли і шлакоситаллы

Литі кам'яні вироби

Методика викладання скла та інших плавлених матеріалів і виробів

  

НЕОРГАНІЧНІ В'ЯЖУЧІ РЕЧОВИНИ

Сировинні матеріали і основи технології неорганічних в'яжучих речовин

Виробництво неорганічних в'яжучих речовин

Повітряні в'яжучі речовини

Властивості гіпсових в'яжучих

Застосування гіпсових в'яжучих

Магнезіальні в'яжучі речовини

Розчинне скло і кислототривкий цемент

Вапно будівельна повітряна

Твердіння і властивості

Застосування вапна

Гідравлічні в'яжучі речовини

Портландцемент

Склад портландцементу

Твердіння портландцементу

Структура портландцементу

Властивості портландцементу

Стійкість затверділого цементу

Застосування портландцементу

Різновиди портландцементу

Портландцементи з активними мінеральними добавками

Твердіння

Властивості портландцементів

Інші в'яжучі з активними мінеральними добавками

Гипсоцементно-пуццолановые в'яжучі. Глиноземистий цемент

Сировина і виробництво

Склад і особливості тверднення глиноземистого цементу

Властивості і застосування глиноземистого цементу

Розширюються і безусадочні цементи

Методика викладання неорганічних в'яжучих речовин

  

БУДІВЕЛЬНІ РОЗЧИНИ

Основні властивості будівельних розчинів

Застосування розчинів різних видів

Методика викладання бетонів і будівельних розчинів

 

ШТУЧНІ КАМ'ЯНІ БЕЗОБЖИГОВЫЕ МАТЕРІАЛИ ТА ВИРОБИ

Силікатні матеріали і вироби

Сировину

Виробництво силікатних виробів

Важкий силікатна бетон

Легкі силікатні бетони

Комірчасті силікатні бетони

Гіпсові та гіпсобетонні вироби

Властивості виробів на основі гіпсу

Виробництво виробів із гіпсових і гіпсобетонних сумішей

Азбестоцементні матеріали і вироби

Сировину

Виробництво азбестоцементних виробів

Види азбестоцементних виробів

 

МЕТАЛЕВІ МАТЕРІАЛИ І ВИРОБИ

Основи технології чорних металів

Виробництво сталі

Будова металів

Криві охолодження і нагрівання заліза

Структура

Механічні випробування металів

Основи термічної оброблення сталі

Види термічної оброблення сталі

Хіміко-термічна обробка сталі

Наклеп, повернення і старіння сталі

Застосування металів в будівництві. Сталь вуглецева звичайної якості

Сталь легована

Застосування сталі в будівництві

Чавуни

Кольорові метали і сплави

Корозія металів і способи захисту від неї

Зварювання металів

 

МАТЕРІАЛИ І ВИРОБИ З ДЕРЕВИНИ

Будова і склад деревини

Механічні властивості деревини

Вади деревини

Сушка деревини

Захист деревини від гниття, поразки комахами і займання

Основні породи деревини, застосовувані в будівництві

Матеріали і вироби з деревини

Будівельні деталі і вироби з деревини

Методика викладання матеріалів та виробів з деревини

  

ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЙНІ ТА АКУСТИЧНІ МАТЕРІАЛИ ТА ВИРОБИ

Будова та властивості теплоізоляційних матеріалів

Неорганічні теплоізоляційні матеріали та вироби

Теплоізоляційні матеріали з спучених гірських порід та вироби на їх основі

Органічні теплоізоляційні матеріали та вироби

Акустичні матеріали і вироби

Звукопоглинальні матеріали і вироби

Звукоізоляційні матеріали і вироби

Методика викладання теплоізоляційних та акустичних матеріалів і виробів

 

БІТУМНІ І ДЬОГТЕВІ В'ЯЖУЧІ ТА МАТЕРІАЛИ НА ЇХ ОСНОВІ

Бітуми

Склад і структура бітумів

Властивості бітумів

Дегти

Склад, властивості та застосування дьогтю

Змішані в'яжучі на основі бітумів і дегтей, емульсії і пасти

Матеріали на основі бітумів і дегтей

Сировину

Структура і склад асфальтового бетону

Виробництво асфальтового бетону

Властивості асфальтового бетону

Застосування асфальтового бетону

Покрівельні, гідроізоляційні та герметизуючі матеріали

Покривні матеріали

Рулонні покривні матеріали

Безпокривні рулонні матеріали на основі

Обмазувальні матеріали (мастики, емульсії та пасти)

Герметизуючі матеріали (герметики) на основі бітумів

Методика викладання в'яжучих і матеріалів на основі бітумів і дегтей

  

МАТЕРІАЛИ І ВИРОБИ З ПЛАСТМАС

Основні компоненти пластмас

Наповнювачі

Пластифікатори. Стабілізатори, отверджувачі, ініціатори

Основні властивості будівельних пластмас. Міцність пластмас

Види будівельних матеріалів та виробів з пластмас

Конструкційно-оздоблювальні і обробні матеріали

Матеріали для підлоги

Теплоізоляційні матеріали

Гідроізоляційні матеріали та герметики

Труби і санітарно-технічні вироби

Застосування полімерів у технології бетонів

Клеї на основі полімерів

Методика викладання матеріалів та виробів з пластмас

  

ЛАКОФАРБОВІ МАТЕРІАЛИ

Пігменти та наповнювачі

Природні неорганічні пігменти

Штучні неорганічні пігменти

Металеві і органічні пігменти

Єднальні речовини, розчинники і розріджувачі

Розчинники і розріджувачі

Барвисті склади

Лаки

Водорозчинні фарби на основі неорганічних в'яжучих речовин і клеїв

 

 

Вся Бібліотека >>>