Вся Бібліотека >>>

  

 

ВИЩА ГІРНИЧА ОСВІТА

Шахтне і підземне будівництво


Розділ: Побут. Господарство. Будівництво. Техніка

  

 

ВИЩЕ ГІРНИЧЕ ОСВІТА: ШАХТНЕ

І ПІДЗЕМНЕ БУДІВНИЦТВО

Підручник для вузів

 

2-е видання, перероблене і доповнене

 

ТОМУ I

 

Допущено Міністерством освіти Російської Федерації як підручник для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за напрямом підготовки бакалаврів та магістрів "Гірнича справа" та за фахом "Шахтне і підземне будівництво" напряму підготовки дипломованих фахівців

 

ВИДАВНИЦТВО АКАДЕМІЇ ГІРНИЧИХ НАУК

Москва 2001

 

Автори:

БЛ. Картозія, Б.І. Федунец, М.Н. Шуплик, Ю.М. Малишев,

В.І. Смирнов, В.Г. Лернер, Ю.П. Рахманінов, А.В. Корчак,

Б.А. Філімонов, В.І. Резуненко, A.M. Левицький

Рецензент-проф., д-р техн. наук Л.Г. Грабчак (зав. кафедри «Гірнича справа та проведення гірничо-розвідувальних виробок» МГГА)

 

Викладено основні поняття та визначення, наведені характеристика та класифікація підземних об'єктів і умов будівництва, а також різних способів впливу на породний масив. Розглянуто методологія проектування, техніко-економічне обґрунтування будівництва, проектування технології та організації гірничо-будівельних робіт.

Описані буропідривною і комбайновий способи руйнування порід, наведено технологічні схеми будівництва протяжних і камерних виробок. Особливу увагу приділено технології будівництва вертикальних, горизонтальних і похилих виробок у звичайних і складних гідрогеологічних, геомеханічних і газодинамічних умовах.

Для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за напрямом підготовки бакалаврів і магістрів «Гірнича справа» та спеціальністю «Шахтне і підземне будівництво» напряму підготовки дипломованих фахівців «гірництво».

 

© Колектив авторів, 2001,

із змінами і доповненнями

 

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

 

1. Баклашов І.В., Борисов В.М. Будівельні конструкції будинків і споруд гірничих підприємств. - М: Надра, 1985.

2. Баклашов І.В., Картозія Б.А. Механіка підземних споруд і конструкції кріплень. - М: Надра, 1992.

3. Барановський І.В., Першин В.В., Баранов Л.В. Будівництво та поглиблення вертикальних стволів. - М: Надра, 1995.

4. Іщук І.Г., Поздняков Г.А. Засоби комплексного знепилювання гірничих підприємств. - М: Надра, 1991.

5. Каменський Л.Є., Шибаєв Є.В. Економіка шахтного і підземного будівництва. - М: Надра, 1987.

6. Картозія Б.А. Будівельна геотехнологія. - М.: МДГУ, 1998.

7. Каталог прохідницького обладнання зарубіжних фірм. - М.: Техноэкс, 1994.

8. Кірін Б.Ф., Ушаков К.З. Руднична і промислова аерологія. - М: Надра, 1983.

9. Комплексний метод тампонажу при будівництві шахт / Э.Ф.Кипко,

А.Ю.Лушникова, Ю.Спичак та ін - М: Надра, 1984.

10. Максимов А.П. Гірничотехнічні будівлі і споруди. - М: Надра, 1983.

11. Механізація проведення підготовчих виробок /А.И.Петров, Г.Г.Штумпф, П.В.Егоров, Г.НАрхипов. - М: Надра, 1988.

12. Міндель Е.О., Тюркян Р.А. Спорудження та поглиблення вертикальних стволів шахт. - М: Надра, 1982.

13. Насонов І.Д., Федюкін В.А., Шуплик М.Н. Технологія будівництва підземних споруд. Ч. I-III. - М: Надра, 1992.

14. Насонов І.Д., Шуплик М.Н., Ресін В.І. Технологія будівництва гірничих підприємств. - М: Надра, 1990.

15. Наукове обґрунтування підземного будівництва / Б.А.Картозия, Б.И.Фе-дунець, М.Н.Шуплик та ін - М: Изд-во АГН, 2001.

16. Норми технологічного проектування вугільних і сланцевих шахт, розрізів і збагачувальних фабрик. ВНТП 1-92, ВНТП 2-92, ВНТП 3-92, ВНТП 4-92. -М.: Центрогипрошахт, 1993.

17. Очисна і прохідницьке обладнання для вугільних шахт: Галузевий каталог. Частина II. Машини та обладнання для прохідницьких робіт. - М.: ЦНИЭИуголь, 1994.

18. Поздняков Г.А., Мартинюк Г.К. Теорія і практика боротьби з пилом у механізованих підготовчих вибоях. -М: Наука, 1983.

19. Покровський М.М. Технологія будівництва підземних споруд і шахт. - М.; Надра, 1977 (ч. I) і 1982 (ч. II).

20. Покровський М.М. Комплекси підземних гірничих виробок і споруд. - М: Надра, .1987.

21. Попов В.Л. Проектування будівництва підземних споруд. - М: Надра, 1989.

22. Правила безпеки при будівництві метрополітенів і підземних споруд. - М: ТИМР, 1992.

23. Правила безпеки у вугільних і сланцевих шахтах. - М: Надра, 1986.

24. Проектування і будівництво приствольних дворів шахт / Я.И.Тю-тюнник, С.П.Коптилов, Ю.И.Свирский та ін - М: Надра, 1983.

25. Рекордна поглиблення скіпового ствола шахти «Тайбинская» / И.В.Барон-ський, Л.П.Петров, ААМанаков та ін. // Шахтне будівництво, 1977. - № 4. - С. 23-25.

26. Смирнов В.В., Віхарєв В.І., Очкуров В.І. Технологія будівництва гірничих підприємств. - М: Надра, 1989.

27. Довідник інженера-шахтостроителя. У 2 т. / Під ред. В.В.Белого. - М: Надра, 1983.

28. Довідник по боротьбі з пилом в гірничодобувній промисловості / Під ред. А.С.Кузьмича. - М: Надра, 1982.

29. Будівництво гірничих виробок у складних гірничотехнічних умовах: Довідник / Під ред. Б.А.Картозия. - М: Надра, 1992.

30. Суханов А.Ф., Кутузов Б.М. Руйнування гірських порід вибухом. - М: Надра, 1984.

31. Техніка і технологія горноподготовительных робіт у вугільній промисловості / Під ред. Э.Э.Нильва. - М: Надра, 1991.

32. Технологічні схеми розробки пластів на вугільних шахтах / Хв-вуглепром СРСР, ІГД ім. ААСкочинского. - М., 1991.

33. Федунец Б.І. Технологія проведення гірничих виробок в міцних породах комбайнами. - М.: МГІ, 1988.

34. Федюкін В.А., Федунец Б.І. Реконструкція гірничих підприємств. - М: Надра, 1988.

35. Шахтне і підземне будівництво: Учеб. для внз / Б.А.Картозия, Ю.Н.Малышев, Б.И.Федунец та ін - М: Изд-во АГН, 1999. - Т. I, II:

ПЕРЕДМОВА

 

ВВЕДЕННЯ. ШАХТНЕ І ПІДЗЕМНЕ БУДІВНИЦТВО І ЙОГО РОЛЬ В ОСВОЄННІ НАДР ЗЕМЛІ

 

Частина I. ОСНОВИ ПРОЕКТУВАННЯ ОБ'ЄКТІВ ШАХТНОГО І ПІДЗЕМНОГО БУДІВНИЦТВА

РОЗДІЛ 1. ПРОЕКТУВАННЯ ГІРНИЧИХ ВИРОБОК І ПІДЗЕМНИХ СПОРУД

КЛАСИФІКАЦІЯ ОБ'ЄКТІВ ШАХТНОГО І ПІДЗЕМНОГО БУДІВНИЦТВА

ПРОЕКТУВАННЯ ОБ'ЄКТІВ ШАХТНОГО І ПІДЗЕМНОГО БУДІВНИЦТВА

ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ПО ПРОЕКТУВАННЮ ПРИСТВОЛЬНИХ ДВОРІВ

ПРОЕКТУВАННЯ ФОРМИ І РОЗМІРІВ ПОПЕРЕЧНОГО ПЕРЕРІЗУ ГОРИЗОНТАЛЬНИХ І ПОХИЛИХ ВИРОБОК

ПРОЕКТУВАННЯ ГІДРОТЕХНІЧНИХ ТУНЕЛІВ

ПРОЕКТУВАННЯ ТРАНСПОРТНИХ ПІДЗЕМНИХ СПОРУД

 

ГЛАВА 2. СПОСОБИ ПІДГОТОВКИ І ДІЇ НА МАСИВ ГІРСЬКИХ ПОРІД В ШАХТНЕ І ПІДЗЕМНЕ БУДІВНИЦТВО

ФІЗИКО-МЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ГІРСЬКИХ ПОРІД

КЛАСИФІКАЦІЯ І КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ СКЛАДНИХ ГІРНИЧО-ГЕОЛОГІЧНИХ УМОВ

СПОСОБИ ДІЇ НА МАСИВ ГІРСЬКИХ ПОРІД В СКЛАДНИХ ГІДРОГЕОЛОГІЧНИХ УМОВАХ

СПОСОБИ ДІЇ НА МАСИВ ГІРСЬКИХ ПОРІД В СКЛАДНИХ УМОВАХ ГАЗОДИНАМІЧНИХ

СПОСОБИ ДІЇ НА МАСИВ ГІРСЬКИХ ПОРІД У СКЛАДНИХ ГЕОМЕХАНІЧНИХ УМОВАХ

 

РОЗДІЛ 3. МЕТОДОЛОГІЯ ПРОЕКТУВАННЯ ПІДЗЕМНИХ ОБ'ЄКТІВ

СУТНІСТЬ І ОСОБЛИВОСТІ ПРОЕКТУВАННЯ ПІДЗЕМНИХ ОБ'ЄКТІВ

ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОЕКТУВАННЯ

ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ БУДІВНИЦТВА

МЕТОДИ ІНЖЕНЕРНОГО ПРОЕКТУВАННЯ

ОПТИМІЗАЦІЯ І ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ПРИ ПРОЕКТУВАННІ БУДІВНИЦТВА ПІДЗЕМНИХ СПОРУД

ВИБІР СХЕМИ БУДІВНИЦТВА

ПРОЕКТУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ БУДІВНИЦТВА

ТЕРМІНИ ТА ШВИДКІСТЬ БУДІВНИЦТВА

ПРОЕКТ ОРГАНІЗАЦІЇ БУДІВНИЦТВА

ПРОЕКТ ПРОВАДЖЕННЯ РОБІТ

БУДІВЕЛЬНИЙ ГЕНЕРАЛЬНИЙ ТА СИТУАЦІЙНИЙ ПЛАНИ

ПРОЕКТУВАННЯ ГІРНИЧОПРОХІДНИЦЬКИХ РОБІТ ОСНОВНОГО ПЕРІОДУ

ПРОЕКТУВАННЯ ПРОВЕДЕННЯ ГОРИЗОНТАЛЬНИХ ВИРОБОК

ПРОЕКТУВАННЯ БУРОВИБУХОВИХ РОБІТ

ПРОЕКТУВАННЯ РОБІТ ПО ЗВЕДЕННЮ ОБРОБЛЕННЯ

ЕНЕРГОПОСТАЧАННЯ, ВОДОВІДВЕДЕННЯ І ВЕНТИЛЯЦІЯ В ГІРНИЧИХ ВИРОБКАХ

ПРОЕКТУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОХІДНИЦЬКОГО ЦИКЛУ

ПРОЕКТУВАННЯ БУДІВНИЦТВА ПІДЗЕМНИХ СПОРУД ВІДКРИТИМ СПОСОБОМ

ПРОЕКТУВАННЯ І ОРГАНІЗАЦІЯ РОБІТ ПІДГОТОВЧОГО ПЕРІОДУ

ПРОЕКТУВАННЯ КАЛЕНДАРНОГО ПЛАНУ БУДІВНИЦТВА

СКЛАДАННЯ КОМПЛЕКСНИХ СІТЬОВИХ ГРАФІКІВ БУДІВНИЦТВА

ЗВЕДЕНИЙ КАЛЕНДАРНИЙ ГРАФІК БУДІВНИЦТВА

ПРОЕКТУВАННЯ ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ ТА ПРОМИСЛОВА САНІТАРІЯ

 

 

 

Частина 2. ТЕХНОЛОГІЯ БУДІВНИЦТВА ВЕРТИКАЛЬНИХ СТВОЛІВ ШАХТ

 

ГОЛОВА 4. ПІДГОТОВЧИЙ ПЕРІОД БУДІВНИЦТВА

РОБОТИ ПІДГОТОВЧОГО ПЕРІОДУ

СПОРУДА УСТЯ СТОВБУРА І ТЕХНОЛОГІЧНОГО ОТХОМ

ТРИВАЛІСТЬ ПІДГОТОВЧОГО ПЕРІОДУ

 

ГОЛОВА 5. ТЕХНОЛОГІЧНІ СХЕМИ СПОРУДЖЕННЯ СТОВБУРІВ

ПОСЛІДОВНА СХЕМА

ПАРАЛЕЛЬНА СХЕМА

СУМІЩЕНА СХЕМА

БУДІВНИЦТВО СТВОЛІВ З ПАРАЛЕЛЬНИМ АРМУВАННЯМ

 

ГЛАВА 6. ГІРНИЧОПРОХІДНИЦЬКІ РОБОТИ ПРИ БУДІВНИЦТВІ СТВОЛІВ

ВИЇМКА ПОРОДИ З ДОПОМОГОЮ БУРОПІДРИВНИХ РОБІТ

ВЕНТИЛЯЦІЯ ПРИ БУДІВНИЦТВІ СТВОЛІВ

НАВАНТАЖЕННЯ ПОРОДИ

ПРОХІДНИЦЬКИЙ ПІДЙОМ

ОБЛАДНАННЯ ПІДЙОМУ

ТРАНСПОРТУВАННЯ ПОРОДИ НА ПОВЕРХНЮ

ВОДОВІДЛИВ

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОМПЛЕКСІВ ОБЛАДНАННЯ СТИСНЕНИМ ПОВІТРЯМ

ЗВЕДЕННЯ ПОСТІЙНОЇ КРІПИ

БУДІВНИЦТВО СТВОЛІВ З ЗАСТОСУВАННЯМ КОМПЛЕКСІВ

ДОСВІД ПРОХОДКИ СТВОЛА

 

ГОЛОВА 7. БУДІВНИЦТВО ВИРОБОК, СПОЛУЧУВАНИХ ЗІ СТОВБУРОМ

РАССЕЧКА СПОЛУЧЕННЯ КЛІТЬОВОГО СТВОЛА З ОКОЛОСТВОЛЬНЫМ ДВОРОМ

РАССЕЧКА СПОЛУЧЕНЬ СКІПОВОГО СТВОЛА З КАМЕРАМИ ЗАВАНТАЖУВАЛЬНИХ ПРИСТРОЇВ І БУНКЕРІВ

АРМУВАННЯ СТВОЛІВ

 

Голова 8. ПОГЛИБЛЕННЯ СТВОЛІВ

ПОГЛИБЛЕННЯ СТВОЛІВ ЗВЕРХУ ВНИЗ

КОМБІНОВАНИЙ СПОСІБ ПОГЛИБЛЕННЯ (СХЕМА IV)

ПОГЛИБЛЕННЯ СТВОЛІВ ЗНИЗУ ВВЕРХ (СХЕМА V)

ПОГЛИБЛЕННЯ СТВОЛІВ НА КІЛЬКА ГОРИЗОНТІВ

РОБОТИ ПІДГОТОВЧОГО ПЕРІОДУ ПРИ ПОГЛИБЛЕННЯ

ЗАПОБІЖНІ ПРИСТРОЇ

ТЕХНОЛОГІЧНІ ПРОЦЕСИ ПРИ ПОГЛИБЛЕННЯ СТВОЛІВ

БУРОВИБУХОВІ РОБОТИ

ВЕНТИЛЯЦІЯ

ВАНТАЖЕННЯ І ПІДЙОМ ПОРОДИ

ЗВЕДЕННЯ КРІПЛЕННЯ

АРМУВАННЯ УГЛУБЛЯЕМОЙ ЧАСТИНИ СТОВБУРА

ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ ЗАГЛИБЛЮВАННЯ

ДОСВІД ПОГЛИБЛЕННЯ СТВОЛІВ

ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ПІДВИЩЕННЯ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПОГЛИБЛЕННЯ СТВОЛІВ

 

ГЛАВА 9. ТЕХНОЛОГІЯ БУДІВНИЦТВА СТОВБУРІВ В СКЛАДНИХ ГІРНИЧО-ГЕОЛОГІЧНИХ УМОВАХ

ШТУЧНЕ ЗАМОРОЖУВАННЯ ПОРІД

СХЕМИ ЗАМОРОЖУВАННЯ ПРИ БУДІВНИЦТВІ СТВОЛІВ

РОБОТИ ПО ЗАМОРОЖУВАННЯ ПОРІД

КОНТРОЛЬ У ПРОЦЕСІ ЗАМОРОЖУВАННЯ ПОРІД

ГІРНИЧО-БУДІВЕЛЬНІ РОБОТИ

РОЗМОРОЖУВАННЯ ЗАМОРОЖЕНИХ ПОРІД ТА ЛІКВІДАЦІЯ СВЕРДЛОВИН ЗАМОРОЖУВАЛЬНИХ

ПРОЕКТУВАННЯ І РОЗРАХУНОК ПАРАМЕТРІВ ПРОЦЕСУ ЗАМОРОЖУВАННЯ

ТАМПОНУВАННЯ ПОРІД

СХЕМИ ТАМПОНУВАННЯ

ТАМПОНУВАННЯ ГІРСЬКИХ ПОРІД ЗЕМНОЇ ПОВЕРХНІ

ТАМПОНУВАННЯ ГІРСЬКИХ ПОРІД З ВИБОЮ СТВОЛА

ВОДОЗНИЖЕННЯ

ПРОХОДКА СТОВБУРІВ В СКЛАДНИХ УМОВАХ ГАЗОДИНАМІЧНИХ

 

 

 

Частина III. ТЕХНОЛОГІЯ БУДІВНИЦТВА ГОРИЗОНТАЛЬНИХ І ПОХИЛИХ ГІРНИЧИХ ВИРОБОК

 

ГОЛОВА 10. БУДІВНИЦТВО ГІРНИЧИХ ВИРОБОК БУРОПІДРИВНИМ СПОСОБОМ

ПАРАМЕТРИ БУРОПІДРИВНОГО КОМПЛЕКСУ

БУРІННЯ ШПУРІВ

ЗАРЯДЖАННЯ ТА ПІДРИВАННЯ ШПУРІВ

ПРОВІТРЮВАННЯ ВИРОБОК

НАВАНТАЖЕННЯ ПОРОДИ

ПРИВИБІЙНУ ТРАНСПОРТ

ВАНТАЖНО-ДОСТАВОЧНІ КОМПЛЕКСИ

ЗВЕДЕННЯ ПОСТІЙНОЇ КРІПИ

ДОПОМІЖНІ РОБОТИ

ОРГАНІЗАЦІЯ РОБІТ

 

ГОЛОВА 11. ГІРНИЧОПРОХІДНИЦЬКІ РОБОТИ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ КОМБАЙНІВ

РУЙНУВАННЯ МАСИВУ

НАВАНТАЖЕННЯ І ТРАНСПОРТ ГІРСЬКОЇ МАСИ

ЗВЕДЕННЯ КРІПЛЕННЯ

ПРОВІТРЮВАННЯ І ПИЛОПРИГНІЧЕННЯ

ОРГАНІЗАЦІЯ РОБІТ

 

ГОЛОВА 12. ОСОБЛИВОСТІ ГІРНИЧОПРОХІДНИЦЬКИХ РОБІТ ПРИ БУДІВНИЦТВІ ПОХИЛИХ ВИРОБОК

БУДІВНИЦТВО ПОХИЛИХ ВИРОБОК ЗВЕРХУ ВНИЗ

БУДІВНИЦТВО ПОХИЛИХ ВИРОБОК ЗНИЗУ ВГОРУ

 

ГЛАВА 13. ТЕХНОЛОГІЧНІ СХЕМИ БУДІВНИЦТВА ГОРИЗОНТАЛЬНИХ І ПОХИЛИХ ГІРНИЧИХ ВИРОБОК

ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО ТЕХНОЛОГІЧНИХ СХЕМ ПРОВЕДЕННЯ ГІРНИЧИХ ВИРОБОК

ОСНОВНІ ФАКТОРИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ВИБІР ТЕХНОЛОГІЧНИХ СХЕМ ПРОВЕДЕННЯ ГІРНИЧИХ ВИРОБОК

РОЗРАХУНОК ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ПРОХІДНИЦЬКОГО ЦИКЛУ

ВИБІР ТЕХНОЛОГІЧНИХ СХЕМ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ВИРОБКИ КОМБАЙНОВИМ СПОСОБОМ

ВИБІР ТЕХНОЛОГІЧНИХ СХЕМ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ВИРОБОК БУРОПІДРИВНИМ СПОСОБОМ

ДОСВІД БУДІВНИЦТВА ГОРИЗОНТАЛЬНИХ ГІРНИЧИХ ВИРОБОК

 

ГОЛОВА 14. ТЕХНОЛОГІЯ БУДІВНИЦТВА КАМЕРНИХ ВИРОБОК

ОСНОВНІ ПРОЦЕСИ ПРИ БУДІВНИЦТВІ КАМЕРНИХ ВИРОБОК

ТЕХНОЛОГІЧНІ СХЕМИ ПРОХОДКИ КАМЕР

ТЕХНОЛОГІЯ БУДІВНИЦТВА СПОЛУЧЕНЬ ВИРОБОК

ДОСВІД БУДІВНИЦТВА КАМЕРНИХ ВИРОБОК

 

ГЛАВА 15. ТЕХНОЛОГІЯ БУДІВНИЦТВА ГОРИЗОНТАЛЬНИХ ГІРНИЧИХ ВИРОБОК У СКЛАДНИХ УМОВАХ

БУДІВНИЦТВО ВИРОБОК У СКЛАДНИХ ГЕОМЕХАНІЧНИХ УМОВАХ

БУДІВНИЦТВО ВИРОБОК У СКЛАДНИХ УМОВАХ ГАЗОДИНАМІЧНИХ

БУДІВНИЦТВО ВИРОБОК У СКЛАДНИХ ГІДРОГЕОЛОГІЧНИХ УМОВАХ

 

Дивіться також:

 

Будівельні машини Обладнання для виробництва залізобетонних виробів Будівельні машини Крани для будівництва мостів Монтаж трубопроводів Вантажні автомобілі Будівельні машини та їх експлуатація

 

 

Вся Бібліотека >>>