Вся Бібліотека >>>

  

 

Промислове і цивільне будівництво

Будівельні машини


Побут. Господарство. Будівництво. Техніка

 

  

 

Строительные машины

 

БУДІВЕЛЬНІ МАШИНИ

Під редакцією заслуженого діяча науки і техніки РРФСР, д-ра техн. наук, проф. Д. П. Волкова

 

Допущено Міністерством вищої і середньої спеціальної утворення СРСР

в якості підручника для студентів вузів,

навчаються за спеціальностями

«Промислове і цивільне будівництво» та «Будівництво теплових і атомних електростанцій»

 

Москва «Вища школа» 1988

 

 Передмова

 

Для вирішення завдань, поставлених XXVII з'їздом КПРС галузі капітального будівництва, необхідно раціональне формування парків будівельних машин у відповідності з виконуваними технологічними процесами, їх ефективна виробнича експлуатація і чітка регламентація технічного обслуговування. Тому в даний час у період прискорення науково-технічного прогресу в народному господарстві країни зростає роль підручники з будівельних машин для підготовки фахівців - майбутніх організаторів будівельного виробництва.

Підручник написаний у відповідності з програмою дисципліни «Будівельні машини, включаючи деталі машин» на основі досвіду викладання у Московському інженерно-будівельному інституті їм. В. о. Куйбишева і входить в склад серії підручників і навчальних посібників для спеціальності «Промислове і цивільне будівництво». Він містить необхідні відомості за призначенням, пристрою і робочих процесів будівельних машин. На відміну від інших підручників і навчальних посібників з цього курсу в окремих розділах наведено більш докладні відомості про засоби малої механізації (ручних машин і машин для оздоблювальних робіт), а також викладені основні поняття з експлуатації будівельних машин, знання яких необхідно інженерові-будівельникові для правильного їх використання.

Вивчення будівельних машин базується на загальнотехнічних знаннях, отриманих студентами на першому і другому курсах навчання у вузі, і є запорукою успішного освоєння таких основоположних для інженерів-будівельників дисциплін, як «Технологія будівельного виробництва» та «Організація будівництва».

Введення і гол. 1 написані д-ром техн.. наук, проф. Д. П. Волковим, глави 2, 3, 10 - канд. техн. наук, доц. О. Е. Рынсковым, глави 4, 5 - канд. техн. наук доц. В. Я. Крикуном, глави 6, 7, 8 - канд. техн. наук доц. Н. В. Альошиним.

Автори висловлюють подяку за цінні зауваження і поради рецензентом книги - колективу кафедри будівельних машин Київського інженерно-будівельного інституту (зав. проф. кафедри Ст. Л. Баландинский) і д-ру техн.. наук Е. Н. Кузину.

Автори.

Введення

 

Загальні відомості про будівельних машинах

1.1. Вимоги, що пред'являються до будівельних машин

1.2. Основи класифікації будівельних машин і обладнання

1.3. Загальна характеристика приводів і силового устаткування будівельних машин

1.5. Ходове обладнання будівельних машин

1.6. Системи керування будівельних машин

1.7. Уніфікація, агрегатування і стандартизація будівельних машин

1.8. Техніко-економічні показники будівельних машин

 

Транспортні, транспортуючі і вантажно-розвантажувальні машини

2.2. Вантажні автомобілі, трактори, пневмоколісні тягачі

2.4. Конвеєри

2.5. Установки для пневматичної транспортування матеріалів

2.6. Вантажно-розвантажувальні машини

 

Вантажопідйомні машини

3.1. Призначення і класифікація

3.2. Домкрати

3.3. Будівельні лебідки

3.4. Підвісні лебідки (талі та електроталі)

3.5. Будівельні підйомники

3.6. Щоглові і мачтово-стрілові крани

3.7. Баштові крани

3.8. Стрілові самохідні крани

3.9. Козлові, мостові і кабельні крани

3.10. Експлуатація вантажопідйомних машин

 

Машини для земляних робіт

4.1. Загальна характеристика робочого процесу. Класифікація машин для земляних робіт

4.2. Землерийні робочі органи та їх взаємодія з ґрунтом

4.3. Екскаватори

4.4. Землерийно-транспортні машини (ЗТМ)

4.5. Машини для підготовчих робіт

4.6. Бурильні машини та обладнання

4.7. Обладнання для гідромеханізації

4.8. Грунтоуплотняющие машини

 

Машини та обладнання для пальових робіт

5.1. Способи влаштування пальових фундаментів

5.2. Машини та обладнання для занурення забивних паль

 

Машини для дроблення, сортування та миття кам'яних матеріалів

6.1. Машини для подрібнення кам'яних матеріалів

6.2. Машини для сортування кам'яних матеріалів

6.3. Машини для миття кам'яних матеріалів

 

Машини і обладнання для приготування, транспортування бетонів і розчинів та ущільнення бетонних сумішей

7.1. Типи, основні параметри і конструктивні схеми бетонозмішувачів циклічної і безперервної дії

7.2. Машини для транспортування бетонних сумішей і розчинів

7.3. Комплекти машин для укладання і розподілу бетону і обробки його поверхні

7.4. Обладнання для ущільнення бетонної суміші

 

Ручні машини

 

Машини для опоряджувальних робіт

9.1. Машини для штукатурних робіт

9.2 Машини для малярних робіт

9.3. Машини для влаштування підлог, покрівель і виконання гідроізоляційних робіт

 

Висновок

 

 

 

Література

 

 

1. Волков Д. П., Миколаїв С. Н. Підвищення якості будівельних машин. М., 1984.

2. Домброваши Н. Р. Гальперін М. І. Будівельні машини. М., 1985.

3. Добронравов С. З, Драное в. І. Машини для міського будівництва. М., 1985.

4. Машини для земляних робіт / Під ред. Н. Р. Гаркаві. М. 1982.

5. Машини для транспортування будівельних вантажів: Довідкове посібник по будівельних машин / Під ред. С. П. Єпіфанова, М. В. Казарінова і В. А. Онуфрнева. М., 1985.

6. Фиделей Л. З, Чубук Ю. Ф. Будівельні машини. Київ, 1979.

Дивіться також:

 

Будівельні машини Крани для будівництва мостів Монтаж трубопроводів Автомобіль МАЗ 5335 і його модифікації Вантажні автомобілі ЗІЛ Енциклопедія техніка Історія техніки

 

Будівельні машини та їх експлуатація

Класифікація будівельних машин

Загальні вимоги до будівельних машин

Зовнішні навантаження, сприймані машинами

Електропривод

Привід від двигунів внутрішнього згоряння

Комбінований дизель гідравлічний і електрогідравлічний привід

Пневматичний привід

Ручний привід

Системи управління безпосередньої дії

Системи управління з підсилювачами: механічної дії, гідравлічними і пневматичними

Гнучкі елементи будівельних машин. Канати

Ланцюги

Блоки, поліспасти та барабани

Грейфери

Вантажопідйомні електромагніти та вакуум-присоси

Зупинки і гальмівні пристрої. Зупинки і храповики

Гальма і гальмові системи

Безпечні рукоятки, грузоупорные гальма

Основні механізми будівельних машин. Механізми підйому вантажу

Механізми обертання поворотної частини машин і опорно-поворотні пристрої

Механізм зміни вильоту стріли

Механізми пересування

Ходовий пристрій будівельних машин

Несучі конструкції

Схеми несучих конструкцій самохідних машин

Вежі

Консольно-виступаючі частини: стріли, укосини, гуськи

Основні фактори, впливають на зношування деталей і вузлів машин у процесі їх експлуатації

Система технічного обслуговування та планово-попереджувального ремонту будівельних машин

Щозмінне та періодичне технічне обслуговування будівельних машин

Паливо для двигунів внутрішнього згоряння

Спеціальні рідини, прокладочні, фрикційні та інші матеріали

Мастило будівельних машин. Основи теорії змащення машин і мастильні матеріали

Змащення машин і обладнання для мастильних робіт

Домкрати. Гідравлічні домкрати

Талі

Лебідки будівельні

Будівельні підйомники. Щоглові та вантажопасажирські підйомники

Підйомні майданчики і самохідні підйомники

Умови безпечної експлуатації підйомників

Переставні і мачтово-стрілові крани. Переставні крани

Мачтово-стрілові крани

Баштові крани

Конструктивні схеми баштових кранів

Стійкість баштових кранів

Транспортування баштових кранів на будівельні об'єкти, монтаж та демонтаж

Оформлення вводу кранів в експлуатацію

Стрілові самохідні крани

Автомобільні крани

Пневмоколісні стрілові крани

Залізничні стрілові крани

Тракторні крани і крани-трубоукладачі

Стійкість самохідних стрілових кранів. Виносні опори

Доставка будівельні об'єкти, монтаж і демонтаж стрілових кранів

Технічне обслуговування стрілових самохідних кранів

Мостові, козлові, портальні та кабельні крани. Мостові крани

Козлові крани

Портальні будівельні крани

Кабельні крани

 Транспортуючі машини та допоміжне обладнання. Стрічкові конвеєри

Пластинчасті, вібраційні конвеєри скребкові і

Гвинтові конвеєри

Елеватори

Установка пневматичного транспорту

Вузли пневмотранспортних установок

Допоміжні пристрої

Автонавантажувачі

Пневмоколісні і тракторні навантажувачі

Навантажувачі безперервної дії

Розвантажувачі сипких і дрібношматкових матеріалів

Розвантажувачі цементу

Машини для земляних робіт

Машини для підготовчих та допоміжних робіт. Кущорізи та корчевателі

Розпушувачі

Обладнання для водозниження

Землерийно-транспортні машини. Бульдозери

Скрепери

Грейдери автогрейдери

Екскаватори одноковшові

Конструктивні та кінематичні схеми екскаваторів

Екскаватори-планувальники

Конструкція основних частин, вузлів і механізмів одноківшевих екскаваторів

Доставка екскаваторів на будівельний майданчик і підготовка до роботи

Основні схеми роботи екскаватора у вибої

Багатоковшеві екскаватори

Землерийні машини з робочими органами спеціального типу

Машини та обладнання для гидромеханизированной розробки грунту

Машини для ущільнення грунтів

Машини для розробки мерзлих ґрунтів

Загальні відомості про грунтах

Опору, виникають при різанні і копанні ґрунту

Машини та обладнання для бурових та пальових робіт

Пальові молоти і вібронавантажувачі

Копрові (палебійні) установки

Камнедробильные машини

Машини для сортування і промивання нерудних матеріалів

Змішувальні машини і установки. Дозатори

Класифікація змішувальних машин

Бетонозмішувачі

Розчинозмішувачі і машини для гасіння вапна

Продуктивність і технічне обслуговування змішувальних машин

Бетоно - та растворосмесительные установки

Машини для транспортування і укладання бетонних сумішей і розчинів. Автобетоновози і автобетонозмішувачі

Виброхоботы, вибролотки і бетононасоси

Обладнання для пневматичного транспортування бетонних сумішей

Вібратори

Розчинонасоси

Машини і установки для оздоблювальних робіт. Штукатурні агрегати

Обладнання краскозаготовительных установок

Апарати та інструменти для нанесення шпаклівки і фарбувальних сумішей

Механізми та інструмент для виробництва шпалерних, облицювальних і скляних робіт

Машини для обробки паркетних і мозаїчних підлог

Машини та механізований інструмент для робіт по влаштуванню підлог із полімерних матеріалів

Механізований інструмент. Електрифікований інструмент для обробки металу

Електрифікований інструмент для обробки дерева

Електрифікований інструмент для монтажних, кам'яних та земляних робіт

Загальні відомості про пневматичному і пороховому інструменті

Пневматичний інструмент ударної та ударно-обертальної дії

Пневматичний інструмент обертального дії

Приймання будівельних машин, монтаж, обкатка і введення їх в експлуатацію

Режим роботи машин

Організаційні форми управління парком машин

Основні показники роботи машин. Шляхи поліпшення їх використання. Звітність про роботі машин

Консервація будівельних машин

Організація технічного обслуговування та ремонту будівельних машин. Типові експлуатаційні бази

Організація ремонту будівельних машин

Забезпечення надійності і довговічності будівельних машин

 

 

Вся Бібліотека >>>