Вся Бібліотека >>>

  

 

Обробка металу

Фрезерне справу


Побут. Господарство. Будівництво. Техніка

  

 

Фрезерное дело

 

Федір Олексійович Барбашов

 

Навчальний посібник для середніх професійно-технічних училищ

 

«Бібліотечна серія»

Видавництво «Вища школа» 1975 р.

 

 

Введення

 

Для побудови комуністичного суспільства необхідно вирішити головну економічну задачу - створити матеріально-технічну базу комунізму.

Створення матеріально-технічної бази комунізму передбачає високі темпи зростання промислового виробництва, при цьому основна частка приросту промислової продукції повинна бути забезпечена за рахунок підвищення продуктивності праці.

Підвищення продуктивності праці є однією з найважливіших завдань, що стоять перед соціалістичною промисловістю, рішення якою має бути нерозривно пов'язане з зменшенням собівартості і зниженням трудомісткості виробів, що випускаються. Найважливішою умовою зростання продуктивності праці є технічний прогрес.

Директив XXIV з'їзду КПРС передбачений випереджаюче зростання виробництва металообробних верстатів з числовим програмним управлінням, з збільшенням їх випуску до 1975 р. не менш ніж у 3,5 рази. Передбачено також розширення випуску верстатів високої і особливо високої точності, автоматичних і напівавтоматичних ліній.

Потреба народного господарства в кваліфікованих робочих безперервно зростає, тому Директив XXIV з'їзду КПРС передбачено за п'ятиріччя в професійно-технічних навчальних закладах підготувати не менше 9 млн. кваліфікованих робітників для всіх галузей народного господарства. Однією з форм підготовки кадрів для промисловості є також навчання молодих робітників безпосередньо на виробництві.

У промові на XVII з'їзді Всесоюзного Ленінського Комуністичного Союзу Молоді Л. В. Брежнєв з питання про підготовку робочої зміни сказав: «Необхідно насамперед, щоб основна її маса проходила підготовку в професійно-технічних навчальних закладах з тим, щоб ще до надходження на роботу молоді люди отримали спеціальність».

Буде значно розширена мережа професійно-технічних училищ, випускники яких поряд з професією отримають загальну середню освіту. До кінця п'ятирічки кількість таких училищ подвоїться.

Підвищення ефективності суспільного виробництва, його інтенсифікація - основна лінія економічного розвитку країни на найближчі роки і на тривалу перспективу, як найперша умова створення матеріально-технічної бази комунізму, підвищення народного добробуту.

Важливим в даний час є впровадження у виробництво прогресивної технології, високопродуктивного обладнання та ріжучого інструменту, а також сучасних форм організації та управління.

Послідовність викладу і зміст матеріалу книги відповідають програмі підготовки фрезерувальників в середніх професійно-технічних училищах, затвердженої Державним комітетом Ради Міністрів СРСР по професійно-технічній освіті.

 

Основні відомості про фрезеруванні. Поняття про процес різання металів

Поняття про геометрію різців

Загальні відомості про пристрій фрез

Елементи режимів різання при фрезеруванні

Зустрічна і попутне фрезерування

Загальні відомості про пристрій консольно-фрезерних верстатів, управління і догляд за ними

Застосування мастильно-охолоджувальних рідин при фрезеруванні

Поняття про організації робочого місця і його обслуговуванні

 

Фрезерування плоских поверхонь циліндричними, торцевими, ротаційними фрезами і набором фрез

Пристосування для установки та закріплення заготовок

Фрезерування площин циліндричними фрезами

Фрезерування площин торцевими фрезами

Фрезерування площин ротаційними фрезами

Фрезерування площин набором фрез

Вимірювальний інструмент

Види браку і заходи його попередження

 

Фрезерування уступів і пазів. Відрізка і розрізання заготовок. Фрезерування пазів і шліців

Фрезерування пазів шпонкових

Фрезерування фасонних канавок, Т-образних пазів і пазів типу «ластівчин хвіст»

Відрізання і розрізання заготовок, прорізання пазів і шліців

Види браку і заходи його попередження

 

Фрезерування фасонних поверхонь універсальних фрезерних верстатах

Фрезерування фасонних поверхонь замкнутого контуру

Фрезерування фасонних поверхонь незамкнутого контуру

Види браку і заходи його попередження

 

Основи побудови технологічного процесу механічної обробки деталей

Поняття про бази і їх виборі

Технологічна документація

 Оформлення маршрутної і операційної карт механічної обробки

Принципи побудови технологічного процесу

Точність обробки при фрезеруванні

 

Фрезерні верстати

Класифікація верстатів фрезерної групи

Консольно-фрезерні верстати

Вертикально-фрезерні верстати з хрестовим столом (бесконсольні)

Поздовжньо-фрезерні верстати

Фрезерні верстати безперервної дії

Копіювально-фрезерні верстати

Шпоночно-фрезерні, торцефрезерные, зубофрезерні і різьбофрезерних верстати

Випробування фрезерних верстатів

Експлуатація верстатів

 

Ділильні головки

Ділильні головки та безпосереднього простого поділу

Універсальні ділильні головки

Оптичні ділильні головки

Багатошпиндельні ділильні головки

Приналежності для ділильних головок кріплення заготовок

 

Фрезерні роботи. Фрезерування прямих канавок і шліців на циліндричних поверхнях

Фрезерування пазів і шліців на торцевих поверхнях

Фрезерування прямозубих циліндричних і конічних зубчастих коліс

Фрезерування торцевих зубів кулачкових муфт і ріжучого інструменту

 

Основи різання металів

Нові конструкції фрез

Заточення і контроль після заточки фрез

 

Технологічний процес виготовлення типових деталей. Деталі, оброблювані на фрезерних верстатах

Типи машинобудівних виробництв і характеристика їх технологічних ознак

Методи фрезерування

Універсальні та спеціальні пристосування

Шляхи підвищення продуктивності праці

Багатоверстатне обслуговування

 

Відомості про механізації і автоматизації виробництва

 

Деякі відомості про верстатах з числовим програмним управлінням (ЧПУ)

Системи програмного керування

Верстати з числовим програмним управлінням

Автоматизовані дільниці верстатів з ЧПУ

 

 

Дивіться також:

 

Слюсарні роботи

ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО ОБРОБКУ МЕТАЛІВ РІЗАННЯМ

§ 1. Сутність процесу різання

§ 2. Загальне поняття про різцях

§ 3. Поняття про режими різання

ОСНОВНІ СЛЮСАРНІ ОПЕРАЦІЇ

§ 4. Організація та охорона праці при виконанні слюсарних операцій

§ 5. Розмітка

§ 6. Редагування і гнучка металів

§ 7. Рубання металів

§ 8. Різання металів

§ 9. Обпилювання металів

§ 10. Свердління, зенкування, зенкування та розгортання отворів

§ 11. Нарізування різьби

МАШИНОБУДІВНІ МАТЕРІАЛИ

§ 12. Внутрішня будова та властивості металів і сплавів

§ 13. Чавун

§ 14. Сталь

§ 15. Тверді сплави мінералокерамічні

§ 16. Кольорові метали і їх сплави

 

Слюсарно-інструментальні роботи

Площинна і просторова розмітка

§ 1. Призначення і технічні вимоги розмітки

§ 2. Геометричні побудови при виконанні розмітки

§ 3. Інструмент, пристосування і прийоми розмітки

§ 4. Комбінована розмітка складних спряжених профілів

§ 5. Шлюб при розмітці і заходи його попередження

Обробка отворів

§ 1. Прийоми і види свердлильних робіт

§ 2. Обладнання, пристосування і прийоми свердління

§ 3. Знос і поломка свердел

§ 4. Зенкування, зенкування, цекование та розгортання отворів

Нарізування різьби

§ 1. Профіль елементи різьби

§ 2. Інструмент і способи нарізування внутрішньої різьби

§ 3. Інструмент і способи нарізування зовнішніх різьб

Координатно-розточні та фрезерні роботи

§ 1. Обладнання та організація координатно-розточувального і фрезерної ділянки

§ 2. Пристосування для координатно-розточувальних робіт

§ 3. Контроль координатно-розточувальних робіт

§ 5. Пристосування для фрезерних робіт

§ 7. Пристосування і прийоми токарно-розточувальних робіт

 Способи обробки деталей штампів

§ 1. Робоче місце слюсаря-ремонтника по штампах

§ 2. Пристосування прийоми обробки поверхонь деталей

§ 3. Верстати та механізований інструмент для обробки внутрішніх контурів деталей

§ 4. Способи установки і кріплення пластмасою пуансонів штампів

§ 5. Вирубка зовнішніх і внутрішніх контурів деталей

§ 6. Ручні та механізовані способи згинання і вальцювання профілів деталей

§ 7. Витяжка і способи обробки деталей у витяжних штампів

§ 8. Виготовлення пружин

 Виготовлення й обробка деталей прес-форм і форм для лиття

§ 1. Робоче місце слюсаря-наладчика з прес-форм і форм для лиття

§ 2. Коротка класифікація прес-форм

§ 3. Технологічний процес обробки деталей прес-форм

§ 4. Способи обробки робочих частин прес-форм

§ 5. Обладнання та пристосування для холодного видавлювання порожнин матриць

§ 6. Видавлювання простого рельєфу в порожнинах матриць прес-форм

§ 7. Сутність деформування і режими видавлювання матриць

§ 8. Видавлювання порожнин матриць складного спряженого профілю

§ 9. Пристосування і інструмент для доводочно-полірувальних робіт

 

Метал

Властивості металів

Залізо і сталь

Кольорові метали

Форми металевих заготовок

Основне обладнання для майстерні

Пили

Різання

Зубила

Свердління

Обробка напилком

Різьбові з'єднання

Пайка

Згинання і фальцювання

Холодна ковка, разгонка, правка, випрямлення

Обробка зовнішньої поверхні

Корозія

Загострювання інструментів

Формующая металообробна техніка

Мастильні засоби

 

Робота з металами

Редагування та гнуття металу

Рубка металу

Різання металу

Обпилювання металу

Свердління отворів у металі

Нарізування різьби

З'єднання металевих деталей

 

 Обробка металу

 

Історія науки і техніки

 

 

Вся Бібліотека >>>