Вся електронна бібліотека >>>

Зміст книги >>>

 

Обробка металу

Фрезерне справу


Побут. Господарство. Будівництво. Техніка

 

Автоматизовані дільниці верстатів з ЧПУ

 

 

Одним із способів отримання максимального економічного ефекту від впровадження верстатів з ЧПУ є концентрація на окремих верстатів ділянках або в цехах. Така концентрація має наступні переваги: дає можливість організувати технологічний потік при обробці складних деталей; застосовувати обробку деталей за методом групової обробки; застосовувати багатоверстатне обслуговування; підвищити надійність роботи верстатів; знизити витрати на обслуговуючий персонал та ін У міру збільшення верстатного парку та накопичення досвіду експлуатації верстатів структура ділянок (цехів) з ЧПУ буде вдосконалюватися шляхом застосування групового управління та централізованого управління верстатами з ЧПУ, а також шляхом створення автоматизованих ділянок верстатів з ЧПУ. Створення автоматизованих ділянок з верстатів з ЧПУ є першим кроком до створення великих автоматизованих систем, у яких планування виробництва, визначення оптимальної технології і режимів обробки, а також управління верстатом здійснюється за допомогою обчислювальної техніки.

З металорізальних верстатів з ЧПУ, особливо верстатів типу «обробляючий центр», доцільно організовувати автоматизовані ділянки для комплексної обробки певних типів деталей.

Поруч організацій на чолі з ЭНИМСом виготовлений, налагоджений і запроваджений у 1973 р. в першу стадію промислової експлуатації на заводі «Станкоконструкция» автоматизований ділянку АУ-1 верстатів з ЧПУ від ЕОМ. Автоматизований ділянка призначена для комплексної механічної обробки деталей: тел обертання (вали гладкі і ступінчасті, гільзи, стакани, диски, фланці, заготовки зубчастих коліс), кулачків, ексцентриків і ін.

 


Побудований також дільниця верстатів з ЧПУ для механічної обробки дрібних і середніх корпусних деталей і деталей типу важелів, планок, кришок і т. д. Ця ділянка має автоматизовану транспортно-складську систему, створену інститутом Оргстанкинпром. Ділянка складається з шести верстатів: горизонтально-розточувального верстата моделі МА2612Ф2 з ЧПУ і автоматичною зміною інструменту (до 100 шт.) заводу «Станкоконструкция», чотирьох верстатів ГЗФС - горизонтально-фрезерно-свер-лильно-розточувального верстата з ЧПУ з хрестовим поворотним столом і магазином на 30 інструментів моделі ГЦ-08, одностійкового поздовжньо-фрезерного верстата з ЧПУ і автоматичної зміною інструменту моделі 6305Ф4, вертикально-фрезерного верстата з консольного ЧПУ моделі 6Р13РФЗ, вертикально-фрезерного консольного верстата з ЧПУ моделі 6Р13ФЗ. Крім того, на ділянці встановлено консольний вертикально-фрезерний верстат моделі 6Р11ФЗ з ЧПУ виробництва ДЗФС і автоматизована транспортно-складська система Оргстан-кшшрома.

Існують чотири режими управління:

1. Автоматичний режим групового про

граммного управління верстатами і транспортно-

складскои системою від ЕОМ.

2. Автоматичний режим програмного

управління транспортно-складскои системою від

ЕОМ, а управління кожного верстата - від одного

групового або індивідуального пульта ЧПУ.

3. Напівавтоматичний режим, який

передбачає, що програма роботи транс

портно-складскои системи розроблена ЕОМ

лише на певний період.

4. Режим ручного введення програми, кото

який передбачає застосування автоматизи

легованої транспортно-складскои системи на

підприємствах, що не мають ЕОМ (змінне за

створення у цьому разі розробляють вручну).

 

 «Фрезерне справа»

 

Дивіться також:

 

Слюсарні роботи

ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО ОБРОБКУ МЕТАЛІВ РІЗАННЯМ

§ 1. Сутність процесу різання

§ 2. Загальне поняття про різцях

§ 3. Поняття про режими різання

ОСНОВНІ СЛЮСАРНІ ОПЕРАЦІЇ

§ 4. Організація та охорона праці при виконанні слюсарних операцій

§ 5. Розмітка

§ 6. Редагування і гнучка металів

§ 7. Рубання металів

§ 8. Різання металів

§ 9. Обпилювання металів

§ 10. Свердління, зенкування, зенкування та розгортання отворів

§ 11. Нарізування різьби

МАШИНОБУДІВНІ МАТЕРІАЛИ

§ 12. Внутрішня будова та властивості металів і сплавів

§ 13. Чавун

§ 14. Сталь

§ 15. Тверді сплави мінералокерамічні

§ 16. Кольорові метали і їх сплави

 

Слюсарно-інструментальні роботи

Площинна і просторова розмітка

§ 1. Призначення і технічні вимоги розмітки

§ 2. Геометричні побудови при виконанні розмітки

§ 3. Інструмент, пристосування і прийоми розмітки

§ 4. Комбінована розмітка складних спряжених профілів

§ 5. Шлюб при розмітці і заходи його попередження

Обробка отворів

§ 1. Прийоми і види свердлильних робіт

§ 2. Обладнання, пристосування і прийоми свердління

§ 3. Знос і поломка свердел

§ 4. Зенкування, зенкування, цекование та розгортання отворів

Нарізування різьби

§ 1. Профіль елементи різьби

§ 2. Інструмент і способи нарізування внутрішньої різьби

§ 3. Інструмент і способи нарізування зовнішніх різьб

Координатно-розточні та фрезерні роботи

§ 1. Обладнання та організація координатно-розточувального і фрезерної ділянки

§ 2. Пристосування для координатно-розточувальних робіт

§ 3. Контроль координатно-розточувальних робіт

§ 5. Пристосування для фрезерних робіт

§ 7. Пристосування і прийоми токарно-розточувальних робіт

 Способи обробки деталей штампів

§ 1. Робоче місце слюсаря-ремонтника по штампах

§ 2. Пристосування прийоми обробки поверхонь деталей

§ 3. Верстати та механізований інструмент для обробки внутрішніх контурів деталей

§ 4. Способи установки і кріплення пластмасою пуансонів штампів

§ 5. Вирубка зовнішніх і внутрішніх контурів деталей

§ 6. Ручні та механізовані способи згинання і вальцювання профілів деталей

§ 7. Витяжка і способи обробки деталей у витяжних штампів

§ 8. Виготовлення пружин

 Виготовлення й обробка деталей прес-форм і форм для лиття

§ 1. Робоче місце слюсаря-наладчика з прес-форм і форм для лиття

§ 2. Коротка класифікація прес-форм

§ 3. Технологічний процес обробки деталей прес-форм

§ 4. Способи обробки робочих частин прес-форм

§ 5. Обладнання та пристосування для холодного видавлювання порожнин матриць

§ 6. Видавлювання простого рельєфу в порожнинах матриць прес-форм

§ 7. Сутність деформування і режими видавлювання матриць

§ 8. Видавлювання порожнин матриць складного спряженого профілю

§ 9. Пристосування і інструмент для доводочно-полірувальних робіт

 

Метал

Властивості металів

Залізо і сталь

Кольорові метали

Форми металевих заготовок

Основне обладнання для майстерні

Пили

Різання

Зубила

Свердління

Обробка напилком

Різьбові з'єднання

Пайка

Згинання і фальцювання

Холодна ковка, разгонка, правка, випрямлення

Обробка зовнішньої поверхні

Корозія

Загострювання інструментів

Формующая металообробна техніка

Мастильні засоби


Робота з металами

Редагування та гнуття металу

Рубка металу

Різання металу

Обпилювання металу

Свердління отворів у металі

Нарізування різьби

З'єднання металевих деталей

 

Обробка металу

 

Історія науки і техніки