Вся електронна бібліотека >>>

Зміст книги >>>

 

Обробка металу

Фрезерне справу


Побут. Господарство. Будівництво. Техніка

 

Технологічний процес виготовлення типових деталей. Деталі, оброблювані на фрезерних верстатах

 

 

Ідея розробки типових технологічних процесів механічної обробки (для деталей одного класу) належить А. П. проф. Соколовському.

Робота по типізації технологічних процесів передбачає попередню класифікацію деталей і приведення теоретично нескінченного числа комбінацій форм деталей і розмірів до мінімальної кількості типів, для яких можна розробити типові технологічні процеси обробки в декількох варіантах з подальшим використанням стосовно до конкретних деталей і умов роботи даного заводу. При класифікації деталей машин проф. А. П. Соколовський пропонує все різноманіття деталей розділити на класи, які в свою чергу поділяють на підкласи, групи та підгрупи. Класом називається сукупність деталей, що характеризуються спільністю технологічних задач, що виникають при обробці деталей визна-діленої конфігурації. За класифікацією А. П. • Соколовського передбачено 15 класів (вали, втулки, диски, ексцентрикові деталі, хрестовини, важелі, плити, шпонки, стійки, косинці, бабки, зубчасті колеса, фасонні кулачки, ходові гвинти і черв'яки, дрібні кріпильні деталі). При цьому вказується, до якого класу доцільно додавати й інші види деталей, характерні для окремих галузей промисловості (наприклад, кулькові або роликові підшипники, лопатки турбін і т. д.) Підгрупи в свою чергу діляться на типи деталей. До одного типу належать деталі, для яких можна розробити загальну' карту типового технологічного процесу, але при цьому допускаються деякі відхилення в порядку обробки, а також виключення або додавання деяких переходів або навіть операцій. Як зазначалося вище, на верстатах фрезерної групи можна обробити майже будь-які поверхні.

 


Деталі, оброблювані на фрезерних верстатах можна класифікувати за такими основним ознаками:

1) конфігурація оброблюваних деталей:

2) тип інструменту, за допомогою якого доцільно проводити обробку поверхонь деталей;

3) розміри оброблюваних поверхонь деталей;

4) точність (розмірів і форми оброблюваних поверхонь.

За першою ознакою можна створити клас, що складається з деталей з найбільш поширеними поєднаннями поверхонь (відкриті площині, многогранники, площини з пазами, шпонкові пази, поєднання вертикальних або горизонтальних площин з похилими, поверхні з гвинтовими канавками, типові фасонні поверхні та ін). За другою ознакою (тип інструменту) можна утворити класи деталей, які економічно вигідно обробляти різними типами фрез або набором фрез: торцевими твердосплавними, циліндричними, торцевими, дисковими, кінцевими, кутовими та ін. - в залежно від розміру партії або розмірів оброблюваних поверхонь деталей в умовах фрезерування одиничної деталі або групи одночасно оброблюваних деталей.

При цьому в обох випадках повинні бути враховані розміри оброблюваних поверхонь (масштабний фактор), необхідна точність розмірів і клас шорсткості обробленої поверхні.

До кожного класу типових деталей висувають специфічні технологічні вимоги.

Так, наприклад, при обробці деталей, обмежених площинами, необхідно виконати в заданих межах наступні параметри: площинність, точність розмірів, точність розташування, клас шорсткості обробленої поверхні, якість поверхневого шару та ін. Для пазів і уступів основні технологічні вимоги - забезпечення точності розмірів по ширині і глибині, симетричності розташування паза (або уступів) та ін.

Основною вимогою при обробці деталей, обмежених фасонними поверхнями, є забезпечення заданого профілю, розташування, розмірів і класу шорсткості поверхонь.

 

 «Фрезерне справа» Наступна сторінка >>>

 

Дивіться також:

 

Слюсарні роботи

ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО ОБРОБКУ МЕТАЛІВ РІЗАННЯМ

§ 1. Сутність процесу різання

§ 2. Загальне поняття про різцях

§ 3. Поняття про режими різання

ОСНОВНІ СЛЮСАРНІ ОПЕРАЦІЇ

§ 4. Організація та охорона праці при виконанні слюсарних операцій

§ 5. Розмітка

§ 6. Редагування і гнучка металів

§ 7. Рубання металів

§ 8. Різання металів

§ 9. Обпилювання металів

§ 10. Свердління, зенкування, зенкування та розгортання отворів

§ 11. Нарізування різьби

МАШИНОБУДІВНІ МАТЕРІАЛИ

§ 12. Внутрішня будова та властивості металів і сплавів

§ 13. Чавун

§ 14. Сталь

§ 15. Тверді сплави мінералокерамічні

§ 16. Кольорові метали і їх сплави

 

Слюсарно-інструментальні роботи

Площинна і просторова розмітка

§ 1. Призначення і технічні вимоги розмітки

§ 2. Геометричні побудови при виконанні розмітки

§ 3. Інструмент, пристосування і прийоми розмітки

§ 4. Комбінована розмітка складних спряжених профілів

§ 5. Шлюб при розмітці і заходи його попередження

Обробка отворів

§ 1. Прийоми і види свердлильних робіт

§ 2. Обладнання, пристосування і прийоми свердління

§ 3. Знос і поломка свердел

§ 4. Зенкування, зенкування, цекование та розгортання отворів

Нарізування різьби

§ 1. Профіль елементи різьби

§ 2. Інструмент і способи нарізування внутрішньої різьби

§ 3. Інструмент і способи нарізування зовнішніх різьб

Координатно-розточні та фрезерні роботи

§ 1. Обладнання та організація координатно-розточувального і фрезерної ділянки

§ 2. Пристосування для координатно-розточувальних робіт

§ 3. Контроль координатно-розточувальних робіт

§ 5. Пристосування для фрезерних робіт

§ 7. Пристосування і прийоми токарно-розточувальних робіт

 Способи обробки деталей штампів

§ 1. Робоче місце слюсаря-ремонтника по штампах

§ 2. Пристосування прийоми обробки поверхонь деталей

§ 3. Верстати та механізований інструмент для обробки внутрішніх контурів деталей

§ 4. Способи установки і кріплення пластмасою пуансонів штампів

§ 5. Вирубка зовнішніх і внутрішніх контурів деталей

§ 6. Ручні та механізовані способи згинання і вальцювання профілів деталей

§ 7. Витяжка і способи обробки деталей у витяжних штампів

§ 8. Виготовлення пружин

 Виготовлення й обробка деталей прес-форм і форм для лиття

§ 1. Робоче місце слюсаря-наладчика з прес-форм і форм для лиття

§ 2. Коротка класифікація прес-форм

§ 3. Технологічний процес обробки деталей прес-форм

§ 4. Способи обробки робочих частин прес-форм

§ 5. Обладнання та пристосування для холодного видавлювання порожнин матриць

§ 6. Видавлювання простого рельєфу в порожнинах матриць прес-форм

§ 7. Сутність деформування і режими видавлювання матриць

§ 8. Видавлювання порожнин матриць складного спряженого профілю

§ 9. Пристосування і інструмент для доводочно-полірувальних робіт

 

Метал

Властивості металів

Залізо і сталь

Кольорові метали

Форми металевих заготовок

Основне обладнання для майстерні

Пили

Різання

Зубила

Свердління

Обробка напилком

Різьбові з'єднання

Пайка

Згинання і фальцювання

Холодна ковка, разгонка, правка, випрямлення

Обробка зовнішньої поверхні

Корозія

Загострювання інструментів

Формующая металообробна техніка

Мастильні засоби


Робота з металами

Редагування та гнуття металу

Рубка металу

Різання металу

Обпилювання металу

Свердління отворів у металі

Нарізування різьби

З'єднання металевих деталей

 

Обробка металу

 

Історія науки і техніки