Вся електронна бібліотека >>>

Зміст книги >>>

 

Обробка металу

Фрезерне справу


Побут. Господарство. Будівництво. Техніка

 

Оформлення маршрутної та операційної карт механічної обробки

 

 

Технологічний процес механічної обробки оформляється на спеціальних картах, форма яких встановлена ГОСТ 3.1105-74 і ГОСТ 3.1404-74. ГОСТ 3.1104-74 встановлює загальні вимоги до виконання технологічних документів.

Марту ескізів слід розробляти для операцій і переходів. На карті ескізів повинні бути вказані дані, необхідні для виконання технологічного процесу механічної обробки (розміри, граничні відхилення, позначення шорсткості поверхонь, технічні вимоги тощо). Оброблювані поверхні слід обводити суцільний лінією від 2s до 3s (s - товщина суцільної основної лінії). На ескізах всі оброблювані поверхні нумерують арабськими цифрами. Номер оброблюваної поверхні проставляють в окружності діаметром 6-8 мм і з'єднують виносний лінією з зображенням цієї поверхні. Ескіз показує стан оброблюваних поверхонь деталі, отриманих в результаті закінчення даної операції або переходу. На ескізі наводиться зображення ріжучого інструменту в кінці ходу і спосіб кріплення заготовки. При цьому розміри та граничні відхилення оброблюваної поверхні в змісті операції (переходу) не зазначаються, наприклад: «фрезерувати шпонкові канавку /розгорнути отвір-2». Нумерувати поверхні слід у напрямку годинникової стрілки. В документах допускається застосування короткої форми найменування операції, наприклад, «фрезерна» замість «фрезерна операція». Зміст операції (переходу) має бути включено: найменування методу обробки, виражене дієсловом у наказовій формі (наприклад, точити, фрезерувати, свердлити і т. д.); найменування оброблюваної поверхні деталі (наприклад, торець, площина, отвір і т. д.).

При одночасної обробки декількох поверхонь описі операції (переходу) перераховуються в тексті всі оброблювані поверхні, наприклад, «фрезерувати поверхні 1,2,3,4м 5 набором фрез». Допускається вказувати в змісті операції (переходу) характер обробки (наприклад, попередня остаточна, одночасна тощо). Операції та переходи слід нумерувати арабськими цифрами в технологічній послідовності.

 


ГОСТ 3.1502-74 встановлює правила оформлення документів на технічний контроль - операційної карти технічного контролю та відомості операцій технічного контролю.

Деталь (див. 59) у серійному виробництві виготовляється за наступного технологічного маршруту (див. табл. 7). В табл. 8 і 9 показано заповнені операційні карти механічної обробки (6 і 4-я операції, див. табл. 7).

Суворе виконання розробленого технологічного процесу, оформленого у вигляді маршрутних і операційних карт механічної обробки, карт термічної обробки і т. д., тобто дотримання технологічної дисципліни, є основною умовою, що забезпечує нормальний хід виробництва і отримання високоякісної продукції.

 

 «Фрезерне справа» Наступна сторінка >>>

 

Дивіться також:

 

Слюсарні роботи

ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО ОБРОБКУ МЕТАЛІВ РІЗАННЯМ

§ 1. Сутність процесу різання

§ 2. Загальне поняття про різцях

§ 3. Поняття про режими різання

ОСНОВНІ СЛЮСАРНІ ОПЕРАЦІЇ

§ 4. Організація та охорона праці при виконанні слюсарних операцій

§ 5. Розмітка

§ 6. Редагування і гнучка металів

§ 7. Рубання металів

§ 8. Різання металів

§ 9. Обпилювання металів

§ 10. Свердління, зенкування, зенкування та розгортання отворів

§ 11. Нарізування різьби

МАШИНОБУДІВНІ МАТЕРІАЛИ

§ 12. Внутрішня будова та властивості металів і сплавів

§ 13. Чавун

§ 14. Сталь

§ 15. Тверді сплави мінералокерамічні

§ 16. Кольорові метали і їх сплави

 

Слюсарно-інструментальні роботи

Площинна і просторова розмітка

§ 1. Призначення і технічні вимоги розмітки

§ 2. Геометричні побудови при виконанні розмітки

§ 3. Інструмент, пристосування і прийоми розмітки

§ 4. Комбінована розмітка складних спряжених профілів

§ 5. Шлюб при розмітці і заходи його попередження

Обробка отворів

§ 1. Прийоми і види свердлильних робіт

§ 2. Обладнання, пристосування і прийоми свердління

§ 3. Знос і поломка свердел

§ 4. Зенкування, зенкування, цекование та розгортання отворів

Нарізування різьби

§ 1. Профіль елементи різьби

§ 2. Інструмент і способи нарізування внутрішньої різьби

§ 3. Інструмент і способи нарізування зовнішніх різьб

Координатно-розточні та фрезерні роботи

§ 1. Обладнання та організація координатно-розточувального і фрезерної ділянки

§ 2. Пристосування для координатно-розточувальних робіт

§ 3. Контроль координатно-розточувальних робіт

§ 5. Пристосування для фрезерних робіт

§ 7. Пристосування і прийоми токарно-розточувальних робіт

 Способи обробки деталей штампів

§ 1. Робоче місце слюсаря-ремонтника по штампах

§ 2. Пристосування прийоми обробки поверхонь деталей

§ 3. Верстати та механізований інструмент для обробки внутрішніх контурів деталей

§ 4. Способи установки і кріплення пластмасою пуансонів штампів

§ 5. Вирубка зовнішніх і внутрішніх контурів деталей

§ 6. Ручні та механізовані способи згинання і вальцювання профілів деталей

§ 7. Витяжка і способи обробки деталей у витяжних штампів

§ 8. Виготовлення пружин

 Виготовлення й обробка деталей прес-форм і форм для лиття

§ 1. Робоче місце слюсаря-наладчика з прес-форм і форм для лиття

§ 2. Коротка класифікація прес-форм

§ 3. Технологічний процес обробки деталей прес-форм

§ 4. Способи обробки робочих частин прес-форм

§ 5. Обладнання та пристосування для холодного видавлювання порожнин матриць

§ 6. Видавлювання простого рельєфу в порожнинах матриць прес-форм

§ 7. Сутність деформування і режими видавлювання матриць

§ 8. Видавлювання порожнин матриць складного спряженого профілю

§ 9. Пристосування і інструмент для доводочно-полірувальних робіт

 

Метал

Властивості металів

Залізо і сталь

Кольорові метали

Форми металевих заготовок

Основне обладнання для майстерні

Пили

Різання

Зубила

Свердління

Обробка напилком

Різьбові з'єднання

Пайка

Згинання і фальцювання

Холодна ковка, разгонка, правка, випрямлення

Обробка зовнішньої поверхні

Корозія

Загострювання інструментів

Формующая металообробна техніка

Мастильні засоби


Робота з металами

Редагування та гнуття металу

Рубка металу

Різання металу

Обпилювання металу

Свердління отворів у металі

Нарізування різьби

З'єднання металевих деталей

 

Обробка металу

 

Історія науки і техніки