Вся електронна бібліотека >>>

Зміст книги >>>

 

Обробка металу

Фрезерне справу


Побут. Господарство. Будівництво. Техніка

 

Поняття про бази і їх виборі

 

 

При розробці технологічного процесу механічної обробки важливим є правильне базування заготовки.

Під терміном база розуміють сукупність поверхонь, ліній або точок, по відношенню до яких орієнтуються інші поверхні даної деталі або інші деталі виробу при їх обробці, вимірі або збірці.

Базуванням заготовки називають установку і закріплення її в певному положенні щодо верстата і ріжучого інструменту. Від правильність розташування заготовки відносно верстата і ріжучого інструменту буде залежати точність розміру, точність геометричної форми і взаємного розташування оброблених поверхонь.

Розрізняють бази конструкторські і технологічні. Конструкторськими базами називають поверхні, лінії і точки на кресленнях, від яких проставлені розміри. Поверхні, які використовуються в технологічному процесі механічної обробки та складання, називають технологічними базами. Вони поділяються на установні, складальні та вимірювальні.

Установочними базами називають поверхні оброблюваної заготовки, які використовуються при встановленні її в пристосуванні або безпосередньо на верстаті. У першій стадії механічної обробки, коли ні одна поверхня заготовки ще не оброблена, її встановлюють на необроблені поверхні, які називають чорновими базами. Оброблені поверхні, використовувані для закріплення заготовки на верстаті при виконанні наступних операцій, називають чистовими базами.

Вимірювальними базами називають ті поверхні або поєднання поверхонь, ліній і точок, від яких виробляють відлік розмірів при вимірюванні деталей.

Для виконання більшості операцій обробки заготовки намагаються використовувати одну і ту ж базу.

Якщо неможливо обробити всі поверхні заготовки з однієї установки або у разі, коли деталь обробляється на різних верстатах, можна змінювати настановні бази.

 


Проте кожний перехід від однієї бази до іншої збільшує накопичення похибок базування - похибок положення оброблюваної деталі відносно верстата, пристосування інструмента. При виборі баз різного призначення треба прагнути використовувати одну і ту ж поверхню в якості різних баз, так як це сприяє підвищенню точності обробки і вимірювання. Наприклад, доцільно в якості вимірювальної бази використовувати настановну базу.

При виборі чорнових баз потрібно виходити з наступних основних положень:

1. Для заготовок, які обробляються не колом, слід, як правило, використовувати в якості чорновий бази поверхню, яка не буде оброблятися зовсім. Це дозволить отримати найменшу похибку щодо оброблених поверхонь.

2. При обробці заготовок колом слід

приймати за чорнові бази такі поверхн

сті, які мають найменший припуск на

обробку. Це дозволить уникнути шлюбу з-за

нестачі припуска.на прийняту за базу обра

батываемую поверхню.

3. Поверхні, прийняті за чорнові ба

зи, повинні дозволяти надійно закріпити заго

товку, щоб проводити обробку при за

даних режимах різання.

При виборі чистових баз слід керуватися наступними основними положеннями :

1. При обробці точних деталей за чисто

ву базу слід брати

ту поверхню, по якій готова деталь

встановлюється при складанні машин.

2. Чистові бази повинні забезпечувати наи

менші деформації заготовки при її закріпивши

прямі й обробці.

Базування оброблюваних деталей. З механіки відомо, що кожне абсолютно тверде тіло в просторі має шість ступенів свободи, тобто воно може рухатися в трьох взаємно перпендикулярних напрямках по осях х, у і z і повертатися навколо цих осей. Щоб однозначно визначити положення твердого тіла в просторі, треба позбавити його цих шести ступенів свободи.

При встановленні заготовки на верстаті необхідно забезпечити цілком визначене положення відносно ріжучого інструменту, так як від цього значною мірою залежить точність обробленої деталі. На 112 показана схема установки на шість точок заготовки, яка має форму паралелепіпеда. Нижній опорною базою заготовку встановлюють на три точки (штифта) 1, 2 л 3. Заготівля при цьому втратила трьох ступенів свободи, а саме: повороту навколо осей х,уі переміщення вздовж осі z. Притиснувши заготовку до двом боковим точкам (штифтів) 4 і 5, ми позбавляємо її ще двох ступенів свободи - повороту навколо осі і переміщення вздовж осі х. Щоб позбавити заготовку останній, шостий, ступені свободи - переміщення вздовж осі у, досить наполегливу площину притиснути до штифта 6. Таким чином, для отримання цілком певної установки заготівлі в пристосуванні необхідно і достатньо мати шість опорних точок, з яких три - в опорній площині, дві - в направляючої і одна - у впертій. Це правило в технології машинобудування носить назву «правила шести точок».

При базуванні циліндричної деталі на призмі (113) вона позбавляється чотирьох ступенів свободи чотирма нерухомими опорами одноточечными 1, 2, 3 і 4. Останніх двох ступенів вільності (переміщення вздовж осі деталі у (уздовж призми) і обертання деталі навколо своєї осі - вона позбавляється за допомогою ще двох одноточечную опор 5 і 6. Для цього необхідно в точці поставити 5 упор, а в точці б - шпонку. Ступінчасті вали не можна встановлювати на дві нерухомі призми, як показано, наприклад, на 75. У цьому випадку неточність розмірів по діаметрам ступенів вала, отримана після їх токарної обробки, буде змінювати положення осі валу по висоті. Тому при встановленні ступінчастих валів слід застосовувати одну призму нерухому по висоті, а іншу - регульовану.

Базування бруска і

Іноді при фрезеруванні заготовки встановлюють на магнітному столі, закріпленому на столі фрезерного верстата, тільки за трьома опорним точкам. Для фіксації положення заготовок, що мають точні отвори і площині (шатуни, блоки циліндрів, корпусні деталі і т. д.), замість базування по опорній, направляючої і наполегливої площинах застосовують базування по площині і двох отворів, перпендикулярним до неї (114, а, б), та за площині та паралельному їй отвору

 

 «Фрезерне справа» Наступна сторінка >>>

 

Дивіться також:

 

Слюсарні роботи

ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО ОБРОБКУ МЕТАЛІВ РІЗАННЯМ

§ 1. Сутність процесу різання

§ 2. Загальне поняття про різцях

§ 3. Поняття про режими різання

ОСНОВНІ СЛЮСАРНІ ОПЕРАЦІЇ

§ 4. Організація та охорона праці при виконанні слюсарних операцій

§ 5. Розмітка

§ 6. Редагування і гнучка металів

§ 7. Рубання металів

§ 8. Різання металів

§ 9. Обпилювання металів

§ 10. Свердління, зенкування, зенкування та розгортання отворів

§ 11. Нарізування різьби

МАШИНОБУДІВНІ МАТЕРІАЛИ

§ 12. Внутрішня будова та властивості металів і сплавів

§ 13. Чавун

§ 14. Сталь

§ 15. Тверді сплави мінералокерамічні

§ 16. Кольорові метали і їх сплави

 

Слюсарно-інструментальні роботи

Площинна і просторова розмітка

§ 1. Призначення і технічні вимоги розмітки

§ 2. Геометричні побудови при виконанні розмітки

§ 3. Інструмент, пристосування і прийоми розмітки

§ 4. Комбінована розмітка складних спряжених профілів

§ 5. Шлюб при розмітці і заходи його попередження

Обробка отворів

§ 1. Прийоми і види свердлильних робіт

§ 2. Обладнання, пристосування і прийоми свердління

§ 3. Знос і поломка свердел

§ 4. Зенкування, зенкування, цекование та розгортання отворів

Нарізування різьби

§ 1. Профіль елементи різьби

§ 2. Інструмент і способи нарізування внутрішньої різьби

§ 3. Інструмент і способи нарізування зовнішніх різьб

Координатно-розточні та фрезерні роботи

§ 1. Обладнання та організація координатно-розточувального і фрезерної ділянки

§ 2. Пристосування для координатно-розточувальних робіт

§ 3. Контроль координатно-розточувальних робіт

§ 5. Пристосування для фрезерних робіт

§ 7. Пристосування і прийоми токарно-розточувальних робіт

 Способи обробки деталей штампів

§ 1. Робоче місце слюсаря-ремонтника по штампах

§ 2. Пристосування прийоми обробки поверхонь деталей

§ 3. Верстати та механізований інструмент для обробки внутрішніх контурів деталей

§ 4. Способи установки і кріплення пластмасою пуансонів штампів

§ 5. Вирубка зовнішніх і внутрішніх контурів деталей

§ 6. Ручні та механізовані способи згинання і вальцювання профілів деталей

§ 7. Витяжка і способи обробки деталей у витяжних штампів

§ 8. Виготовлення пружин

 Виготовлення й обробка деталей прес-форм і форм для лиття

§ 1. Робоче місце слюсаря-наладчика з прес-форм і форм для лиття

§ 2. Коротка класифікація прес-форм

§ 3. Технологічний процес обробки деталей прес-форм

§ 4. Способи обробки робочих частин прес-форм

§ 5. Обладнання та пристосування для холодного видавлювання порожнин матриць

§ 6. Видавлювання простого рельєфу в порожнинах матриць прес-форм

§ 7. Сутність деформування і режими видавлювання матриць

§ 8. Видавлювання порожнин матриць складного спряженого профілю

§ 9. Пристосування і інструмент для доводочно-полірувальних робіт

 

Метал

Властивості металів

Залізо і сталь

Кольорові метали

Форми металевих заготовок

Основне обладнання для майстерні

Пили

Різання

Зубила

Свердління

Обробка напилком

Різьбові з'єднання

Пайка

Згинання і фальцювання

Холодна ковка, разгонка, правка, випрямлення

Обробка зовнішньої поверхні

Корозія

Загострювання інструментів

Формующая металообробна техніка

Мастильні засоби


Робота з металами

Редагування та гнуття металу

Рубка металу

Різання металу

Обпилювання металу

Свердління отворів у металі

Нарізування різьби

З'єднання металевих деталей

 

Обробка металу

 

Історія науки і техніки