Вся Бібліотека >>>

  

Книги з будівництва та ремонту

Технологія полімерів


Побут. Господарство. Будівництво. Техніка

  

 

В. А. Воробйов, Р. А. Андріанов

 

ВИДАННЯ ДРУГЕ, ПЕРЕРОБЛЕНЕ

Допущено Міністерством вищої і середньої спеціальної освіти СРСР в якості підручника для студентів

вищих навчальних закладів,

навчаються за спеціальністю

«Виробництво будівельних виробів і конструкцій»

 

Видавництво «ВИЩА ШКОЛА» 1980

 

 

ПЕРЕДМОВА

 

Бурхливий розвиток виробництва пластичних мас призвело до виникнення великої кількості різноманітних полімерних матеріалів п способів їх отримання. Це зумовило необхідність створення підручника, що відображає сучасний стан технології полімерів.

Підручник написаний за програмою курсу «Технологія полімерів» для вищих навчальних закладів спеціальності 1207 «Виробництво будівельних виробів і конструкцій» (спеціалізація «Виробництво будівельних виробів на основі полімерів»).

Даний підручник є другим, переробленим і доповненим виданням. При написанні автори поставили завдання описати в доступною формою принципи отримання, властивості і області застосування найбільш поширених синтетичних і природних модифікованих полімерів, використовуються у виробництві будівельних виробів і конструкцій. Підручник складається з трьох розділів; першого, в якому описується технологія полімерів, одержуваних ланцюгової полімеризацією; другого - технології полімерів, одержуваних поликоидеисацпей і ступінчастою полімеризацією; третього - технології модифікованих природних полімерів.

Підручник призначається для студентів будівельно-технологічних факультетів вищих навчальних закладів і може бути використаний інженерно-технічними працівниками та аспірантами, які працюють в області отримання та дослідження властивостей полімерних будівельних виробів і конструкцій.

Розділ I підручника написаний заслуженим діячем павуки і техніки РРФСР, проф. д-ром техн.. наук В. А. Воробйовим, розділи II і III - доц., канд. техн. павук Р. А. Андриановым.

Автори висловлюють велику вдячність колективу кафедри пластичних мас Казанського інженерно-будівельного інституту (зав. кафедрою проф. д-р техн. наук В. А. Воскресенський) за критичні зауваження і цінні поради, зроблені при рецензуванні книги.

Введення

 

Технології полімерів одержуваних ланцюгової полімеризацією

Поліетилен

Поліпропілен

Поліізобутилен

Полівінілхлорид

Поливинилдеихлорид

Політетрафторетилен і политрифторхлорэтилен

Полістирол

Полімери вінілового спирту та його похідних

Полімери похідних акрилової та метакрилової кислот

Кумароно-инденовые полімери

 

Технологія полімерів, одержуваних поліконденсацією і ступінчастою полімеризацією

Феноло-альдегідні полімери

Аміно-формальдегідні полімери

Кремнійорганічні полімери

Поліуретанів і полісечовини

Епоксидні полімери

Поліаміди

Фуранові полімери

  

 

ЛІТЕРАТУРА

 

Андріанов К. /L Хананашвілі Л. М. Технологія элементоорганическнх мономерів і полімерів. М., 1973.

Багадасарьяы X. С. Теорія радикальної полімеризації. 2-е изд., М., 196Ь.

Беніг Р. В. Ненасичені поліефіри: Пров. з англ. М„ 1968.

Берлін А. А., Вольфсон С. А. Кінетичний метод в синтезі полімерів.

Бытенский В. Я., Кузнєцова Е. П. Виробництво ефірів целюлози. М.~

Л., 1974.

Воробйов Ст. А. Технологія будівельних матеріалів та виріб на основі пластмас. М., 1974.

Воробйов Ст. А., Андріанов Р. А., Ушков Ст. А. Горючість полімерних будівельних матеріалів. М., 1978.

Вирпша 3., Бжезинський Я. Амінопласти: Пров. з польськ. М., 1973.

Дебский Ст. Подиметилметакрилат. М., 1972.

Домброу Б. А, Поліуретани. М., 1961.

Ениколопян С. Н., Вольфсон С. А, Хімія і технологія поліформальдегіду. М., 1968.

Іванюків Д. В., Фрідман М. Л. Поліпропілен. М., 1974.

Корщак Ст. Ст., Виноградова З, Ст. Рівноважна поліконденсація. М., 1968.

Корщак Ст. Ст., Виноградова С. В. Нерівноважна поликопденсация. М., 1972.

Коротка хімічна енциклопедія, т. 1-5. М., 1961-1967.

Кузнєцов Е. В., Прохорова І. П., Файзуллина Д. А. Альбом технологічних схем виробництва полімерів і пластмас на їх основі. 2-е изд., М., 1976.

Чи X., Невілл До - Довідкове керівництво з епоксидним смолам: Пров. з англ. М., 1973.

Лосєв В. П., Тростянська Е. Б. Хімія синтетичних полімерів. 3-е изд., М., 1971.

Мулін Ю. А., Ярцев В. К. Пентапласт. М., 1975.

Миколаїв А. Ф. Синтетичні полімери і пластичні маси на їх основі. М.-Л„ 1966.

Обладнання для виробництва та переробки пластичних мас//(оз(/-лін Н. А. і ін Л., 1967.

Оудиан Док. Основи хімії полімерів: Пров. з англ., М., 1974.

Полизфнракрилаты /Берлін А. А. та ін. М, 1967.

Полістирол / Малкін А. Я. і ін - М., 1975.

Отримання і властивості полівінілхлориду / Під ред. Зільбермана Е. І, М., 1968.

Саундерс Д. X., Фріш До - К. Хімія поліуретанів: Пров. М., 1968.

Соколов Б. Л. Поликонденсационный метод синтезу полімерів. М.,, 1966.

Довідник з пластичних масам. 2-е изд., т. 1 і 2. М., 1975.

Довідник хіміка, II і т. VI. Л.-М.( 1964, 1967.

Довідник з хімії полімерів. Київ, 1971.

Стрепихеев А. А., Деревицкал В. А., Слонімський Р. Л. Основи хімії високомолекулярних сполук. 2-е изд., М., 1967.

Технологія пластичних мас/Під ред. Корщака В, В. М., 1976.

Хрульов М. В. Поливинилхлорнд. М., 1964.

Хувинк Р., Ставермав А. Хімія та технологія полімерів, т. I і II. М.--Л 1965-1966.

Шифріна В, С, Самосатський Н. Н. Поліетилен. Л., 1961.

Шнелл Р. Хімія і фізика полікарбонатів. М., 1967.

Шура А. В. Високомолекулярні сполуки. М., 1971.

Емульсійна полімеризація та її застосування в промисловості / Єлісєєва в. І. та ін. М., 1976.

Енциклопедія полімерів, т. 1, 2 і 3. М., 1972-1977.

 

Дивіться також:

 

Матеріали майбутнього - силікати, полімери, метал...

 

Пластмаси

Будова полімеру - ключ до властивостей пластмаси

Композиція не схожа на вихідний матеріал

Сучасні методи переробки пластмас

Принципи використання полімерів

Полімерні матеріали в народному господарстві

Перспективи розвитку пластмас

Еластомери - «родичі» пластмас

Від натурального каучуку - до синтетичного

Все залежить від вуглецевого ланцюга з подвійними зв'язками

Як каучук стає гумою?

Гума-це не тільки матеріал для автопокришок

Нові еластомери

Між пластмасами та резинами

Зношена гума - цінна сировина

 

 

Вся Бібліотека >>>