Вся Бібліотека >>>

  

Книги з будівництва та ремонту

Монтаж трубопроводів Довідник робочого


Побут. Господарство. Будівництво. Техніка

  

 

А. А Персион К. А. Гарус,

лауреати Державної премії УРСР

 

Наводяться довідкові дані по виготовленню і монтажу трубопроводів різного призначення (технологічних, систем водопостачання, каналізації та ін). Даються короткий опис і технічні характеристики обладнання і спеціальних пристроїв, застосовуються при виготовленні секцій, вузлів сталевих трубопроводів, зварних і формованих деталей пластмасових трубопроводів, очищення, грунтовці, антикорозійної ізоляції труб і монтажі трубопровідних систем. Нормативні матеріали наведені за станом на 1 січня 1987 р.

Для робітників і бригадирів, які займаються монтажем трубопроводів.

 

Рецензенти інженери А. М. Мегедь, Б. Е. Айзин

Редакція літератури з спеціальних і монтажних робіт у будівництві

Зав. редакцією С. І Сотниченко

 

 

 

ПЕРЕДМОВА

 

Основною задачею капітального будівництва в XII п'ятирічці є створення і прискорене оновлення основних фондів народного господарства, призначених для розвитку суспільного виробництва і рішення соціальних питань, кардинальне підвищення ефективності будівельного виробництва.

Для її успішної реалізації Основними напрямками економічного і соціального розвитку СРСР іа 1986 - 1990 роки і іа період до 2000 року передбачається: «Послідовно проводити подальшу індустріалізацію будівельного виробництва, перетворюючи його в єдиний процес зведення об'єктів з елементів заводського виготовлення. Перейти іа комплектну поставку будівництвах інженерного та технологічного обладнання укрупненими блоками... Скоротити приблизно на 25 відсотків обсяг робіт, виконуються ручним способом.»1

Постановами ЦК КПРС та Ради Міністрів СРСР «ПРО дальше вдосконалення управління будівельним комплексом країни» та «Про заходи по вдосконаленню господарського механізму в капітальному будівництві» намічено здійснити ряд дієвих заходів по реальному скорочення інвестиційного циклу, поліпшення якості робіт, істотного підвищення продуктивності праці будівельників шляхом комплексної механізації та індустріалізації будівельних процесів, широкого впровадження в практику ефективних виробів і матеріалів.

Перебудова будівельного комплексу країни націлена іа прискорення введення в дію виробничих потужностей на основі широкого впровадження у практику досягнень науки і техніки.

Для індустріалізації робіт по спорудженню трубопроводів різного призначення будівельно-монтажні організації Української РСР споруджують нові, реконструюють і технічно оновлюють діючі трубозаготовительиые цеху. У них встановлюють прогресивне обладнання для різання труб, складання вузлів і секцій механізованого зварювання, контролю якості зварних швів і ін

Застосування готових вузлів і секцій, централізовано виготовлених в трубозаготовительиых цехах, дозволяє спростити технологію і організацію монтажу трубопроводів, в 2,5-3 рази скоротити обсяг трудомістких робіт, що виконуються на будівельному майданчику.

У довіднику систематизовано прогресивні розробки науково-дослідних і проектних інститутів, виробничих організацій в області виготовлення і монтажу трубопроводів різного призначення, в зокрема Інституту електрозварювання ім. Е. О. Патоиа Академії иаук УРСР, ВНДІ-моитажепецстрой, Гипроиефтеспецмонтаж, Всесоюзного інституту зварювального виробництва.

Глави 1-12 написані А. А. Персиоиом, глава 13 - К. А. Гарусом.

Трубопроводи

Умовні проходи. Умовні, робочі та пробні тиску

Види з'єднань трубопроводів

 

Труби і деталі трубопроводів. Сталеві труби

Чавунні труби

Пластмасові труби

Скляні труби і труби з інших неметалевих матеріалів

Приварні деталі сталевих трубопроводів

Фланці

З'єднувальні деталі пластмасових трубопроводів

Сполучні і кріпильні деталі скляних трубопроводів

 

Трубопровідна арматура. Призначення і класифікація арматури

Приймання і ревізія арматури

 

Інструмент для виготовлення і монтажу трубопроводів

 

Кранове та такелажне обладнання

 

Обладнання та технологія виготовлення сталевих і чавунних трубопроводів. Обробка труб

Гнуття труб

Калібрування і правка кінців труб і деталей

Складання елементів і вузлів трубопроводів

Зварювання трубопроводів

 

 

Механізми обертання поворотної частини машин і опорно-поворотні пристрої

Механізм зміни вильоту стріли

Механізми пересування

Ходовий пристрій будівельних машин

Несучі конструкції

Схеми несучих конструкцій самохідних машин

Вежі

Консольно-виступаючі частини: стріли, укосини, гуськи

Основні фактори, що впливають на зношування деталей і вузлів машин у процесі їх експлуатації

Система технічного обслуговування і планово-попереджувального ремонту будівельних машин

Щозмінне та періодичне технічне обслуговування будівельних машин

Паливо для двигунів внутрішнього згоряння

Спеціальні рідини, прокладочні, фрикційні та інші матеріали

Мастило будівельних машин. Основи теорії змащення машин і мастильні матеріали

Змащення машин і обладнання для мастильних робіт

 

Домкрати. Гідравлічні домкрати

Талі

Лебідки будівельні

Будівельні підйомники. Щоглові та вантажопасажирські підйомники

Підйомні майданчики і самохідні підйомники

Умови безпечної експлуатації підйомників

Переставні і мачтово-стрілові крани. Переставні крани

Мачтово-стрілові крани

Баштові крани

Конструктивні схеми баштових кранів

Стійкість баштових кранів

Транспортування баштових кранів на будівельні об'єкти, монтаж та демонтаж

Оформлення введення в експлуатацію кранів

Стрілові самохідні крани

Автомобільні крани

Пневмоколісні стрілові крани

Стрілові крани залізничні

Тракторні крани і крани-трубоукладачі

Стійкість самохідних стрілових кранів. Виносні опори

Доставка на будівельні об'єкти, монтаж і демонтаж стрілових кранів

Технічне обслуговування стрілових самохідних кранів

Мостові, козлові, портальні та кабельні крани. Мостові крани

Козлові крани

Будівельні крани портальні

Кабельні крани

 

Транспортуючі машини і допоміжне обладнання. Стрічкові конвеєри

Пластинчасті, скребкові і вібраційні конвеєри

Гвинтові конвеєри

Елеватори

Установка пневматичного транспорту

Вузли пневмотранспортних установок

Допоміжні пристрої

Автонавантажувачі

Пневмоколісні і тракторні навантажувачі

Навантажувачі безперервної дії

Розвантажувачі сипких і дрібношматкових матеріалів

Розвантажувачі цементу

 

Машини для земляних робіт

Машини для підготовчих і допоміжних робіт. Кущорізи та корчевателі

Розпушувачі

Обладнання для водозниження

Землерийно-транспортні машини. Бульдозери

Скрепери

Грейдери та автогрейдери

Екскаватори одноковшові

Конструктивні та кінематичні схеми екскаваторів

Екскаватори-планувальники

Конструкція основних частин, вузлів і механізмів одноківшевих екскаваторів

Доставка екскаваторів на будівельний майданчик і підготовка до роботи

Основні схеми роботи екскаватора у вибої

Багатоковшеві екскаватори

Землерийні машини з робочими органами спеціального типу

Машини та обладнання для гидромеханизированной розробки грунту

Машини для ущільнення грунтів

Машини для розробки мерзлих ґрунтів

Загальні відомості про ґрунти

Опору, що виникають при різанні і копанні ґрунту

 

Машини та устаткування для бурових і пальових робіт

Пальові молоти і віброзанурювачі

Копрові (палебійні) установки

Камнедробильные машини

Машини для сортування і промивання нерудних матеріалів

Змішувальні машини і установки. Дозатори

Класифікація змішувальних машин

Бетонозмішувачі

Розчинозмішувачі і машини для гасіння вапна

Продуктивність і технічне обслуговування змішувальних машин

Бетоно - і растворосмесительные установки

Машини для транспортування і укладання бетонних сумішей і розчинів. Автобетоновози і автобетонозмішувачі

Виброхоботы, вибролотки і бетононасоси

Обладнання для пневматичного транспортування бетонних сумішей

Вібратори

Розчинонасоси

 

Машини та установки для оздоблювальних робіт. Штукатурні агрегати

Обладнання краскозаготовительных установок

Апарати та інструменти для нанесення шпаклівки і фарбувальних сумішей

Механізми та інструмент для виробництва шпалерних, облицювальних і скляних робіт

Машини для обробки паркетних і мозаїчних підлоги

Машини і механізований інструмент для робіт по влаштуванню підлог із полімерних матеріалів

Механізований інструмент. Електрифікований інструмент для обробки металу

Електрифікований інструмент для обробки дерева

Електрифікований інструмент для монтажних, кам'яних та земляних робіт

Загальні відомості про пневматичному і пороховому інструменті

Пневматичний інструмент ударної та ударно-обертальної дії

Пневматичний інструмент обертального дії

 

Приймання будівельних машин, монтаж, обкатка і введення їх в експлуатацію

Режим роботи машин

Організаційні форми управління парком машин

Основні показники роботи машин. Шляхи поліпшення їх використання. Звітність про роботу машин

Консервація будівельних машин

Організація технічного обслуговування і ремонту будівельних машин. Типові експлуатаційні бази

Організація ремонту будівельних машин

Забезпечення надійності і довговічності будівельних машин

 

Дивіться також:

 

Будівельні машини

Будівельні машини та їх експлуатація

Крани для будівництва мостів

Санітарно-технічні роботи

Властивості бетону

Матеріали майбутнього - силікати, полімери, метал...

Гідроізоляція

Ручне дугове зварювання

Основи будівельної справи

Будівельні матеріали

Будівельні матеріали (2)

 

 

Вся Бібліотека >>>