Вся електронна бібліотека >>>

Зміст книги >>>

 

 

Будівництво та ремонт

Технологія малярних робіт


О.Д. Білоусов

 

Р пава XIV

ОРГАНІЗАЦІЯ ОЗДОБЛЮВАЛЬНИХ РОБІТ

§ 75. Виробництво малярних робіт

  

 

Продуктивність праці, рентабельність виробництва робіт, якість малярною обробки та безпеку виконання тих чи інших операцій великою мірою залежать від правильної організації праці і культури виробництва.

Найбільш прогресивною формою організації праці при виробництві малярних робіт є наукова організація праці (НОП) стосовно до умов і структури конкретної обробної організації. В кожної будівельної оздоблювальної організації складають план НОТ за видами малярних робіт (наприклад, забарвлення усередині будівлі, фарбування фасаду будівлі, обклеювання шпалерами або плівками), а потім на його основі для кожної виробничої бригади.

Складання плану НОТ передує велика підготовча робота. Працівники нормативно-дослідної станції, нормировщики, інженери, технічні і виробничі відділи, майстри і бригадири вивчають організацію праці в передових бригадах, організацію робочих місць, методи і прийоми роботи, використовувані інструменти, пристосування, механізми, стан умов праці та відпочинку робітників.

Робочі процеси вивчають шляхом проведення фотографій і самофотографий робочого дня, хронометражу окремих операцій, кінозйомки. Багатократне відтворення знятих прийомів і методів праці дозволяє простежити за усіма елементами робочого процесу і відібрати найбільш раціональні з них. По кожному досліджуваному процесу фіксуються витрати праці, якість виконаних робіт і витрата матеріалів.

Систематично вивчають передовий досвід організації праці певних видів малярних робіт. На підставі отриманих матеріалів розробляють типовий план НОТ, який складається з трьох глав (організація будівельного виробництва, організація праці та умов праці) і 12-14 розділів: удосконалення проекту виробництва робіт і технологічних карт; застосування раціональних будівельних машин і устаткування (додаток 8); скорочення втрат робочого часу; контроль за якістю вступників матеріалів раніше виконаних робіт; виконання раціонального комплексу робіт; комплектування бригад по чисельному і професійно-кваліфікаційним складом; режим праці і відпочинку; передові прийоми і методи організації праці; організаційне оснащення робочого місця; нормування праці та матеріальне стимулювання; застосування раціонального інструменту, пристосувань, інвентарю та засобів малої механізації; виробнича естетика; умови праці; розвиток творчої активності і ініціативи колективу і т. д.

Правильна організація робочого місця сприяє найбільш раціональному виконання трудових прийомів, підвищення продуктивності праці та різкого поліпшення якості робіт. Тому в плані НОТ повинно бути передбачено запровадження інвентарних риштовання для виробництва малярних робіт, інвентарних контейнерів для зберігання і перевезення інструментів і матеріалів, удосконалення системи тимчасового освітлення робочого місця, централізоване приготування і подача матеріалів на робоче місце відповідно до встановленої технологічної послідовності, організація дрібної правки інструменту безпосередньо на будівельному майданчику, своєчасна підготовка інструменту до роботи, раціональне розміщення та обладнання комори і т. д.

Щоб ефективно боротися з втратами робочого часу, потрібно знати їх причини. Тому в плані НОТ необхідно передбачити систематичне проведення в бригадах самофотографий і фотографій робочого дня.

Важливе місце в типовому плані НОТ повинні займати питання культури праці, створення гігієнічних і безпечних умов роботи, що особливо важливо при роботі з синтетичними матеріалами. У плані передбачають обладнання кімнат відпочинку за типовим проектом, оснащення їх кріслами, столиками з гігієнічним покриттям, кип'ятильниками, технічної літературою і документацією (вказівки, інструкції тощо), іграми, окремими інвентарними вішалками для робочого та вихідного одягу, умивальниками.

У додатках до типовим планом зазвичай даються розрахунки економічної ефективності, короткий виклад рекомендованих технологічних прийомів і методів роботи, типи раціонального інструменту, схеми, графіки інші пояснення по кожному розділу плану.

Для ознайомлення з типовими НОТ доцільно організовувати школи передового досвіду, де на практиці робочі освоюють прийоми і методи виробництва робіт, рекомендовані планом НОТ.

Аналіз виробничої діяльності бригад малярів, перейшли на роботу за планами НОТ, показав, що впровадження цих планів дає можливість в порівняно короткі терміни підвищити вироблення, скоротити трудові витрати, поліпшити якість і підняти заробітну плату робітників.

На підставі наукової організації праці складають проект виробництва оздоблювальних робіт (ППОР), в який включають усі питання, пов'язані із здійсненням технологічних процесів, визначають послідовність виробництва окремих видів робіт, способи їх виконання, заходи по охороні праці, необхідні матеріальні ресурси (засоби механізації, пристосування і інвентар, пересувні тимчасові споруди, матеріали, вироби і напівфабрикати), склади робочих бригад.

Вихідними матеріалами при складанні проекту виробництва оздоблювальних робіт є: робочі креслення і кошториси, будгенплан на період зведення надземної частини будівлі, що входить до складу проекту виробництва робіт будівництва об'єкта в цілому; графік робіт з монтажу будівельних конструкцій та виконання інших внутрішніх робіт, з яким повинні бути ув'язані оздоблювальні роботи, і т. д.

До складу проекту виконання оздоблювальних робіт входять:

архітектурно-планувальні показники будівлі - житлова та корисна площа, висота приміщення, кількість квартир і т. д.;

характер оздоблення приміщень - стель, стін, фасадів і т. д.;

будгенплан на період виробництва оздоблювальних робіт;

експлікація до стройгенплану із зазначенням кількості передбачаються механізмів, устаткування та інвентарю і потужності їх двигунів;

перелік будівельних машин, електрифікованих інструментів, пристосувань,", інвентарю, необхідних для виробництва оздоблювальних робіт (крім передбачених стройгенпланом);

основні положення по організації оздоблювальних робіт (захватки, робочі місця тощо);

основні положення з охорони праці при виробництві оздоблювальних робіт;

графік виробництва оздоблювальних робіт, із зазначенням видів і обсягів робіт (з розбивкою по захваткам), прийнятих норм виробітку, трудомісткості робіт на весь обсяг робіт і захваткам, тривалості робіт, необхідної кількості робітників, строків виконання робіт;

графік руху робочої сили;

графік поставки оздоблювальних матеріалів, виробів і напівфабрикатів із зазначенням шифру комплекту, відправника, кількості на будівлю і на кожен день поставки.

За проектом виробництва оздоблювальних робіт будівля, в якому ведуть оздоблювальні роботи, розбивають на захватки. Захватками можуть бути секції, поверхи або окремі ділянки робіт.

Частина виробничої площі, на якій робочий (ланка або бригада) виконує певні трудові процеси, називається робочим місцем. На робочому місці у певному порядку розміщують необхідні пристосування, інвентар, інструменти і матеріали. Крім того, передбачають зони пересування робочих і переміщення матеріалів. Робоче місце муляра при виконанні оздоблювальних робіт переміщується із приміщення в приміщення, з поверху на поверх, з секції на секцію. Наукова організація праці передбачає ретельну підготовку робочих місць. Кожен робітник на своєму робочому місці повинен бути забезпечений необхідними матеріалами, виробами, напівфабрикатами, а також електроенергією, водою і стиснутим повітрям. Наприклад, при виконанні робіт по фарбуванню приміщень олійними фарбами рекомендується організувати робоче місце за схемою, наведеною на 141. При цьому передбачається подача масляних сумішей на поверхи будівлі, що будується з допомогою щоглових підйомників, а переміщення їх у межах поверху в інвентарній тарі на спеціальних візках. Малярні роботи виконують потоково-розчленованим або потоково-комплексним методом. При поточно-розчленованому методі бригаду ділять на ланки (табл. 13), кожне з яких спеціалізується на виконанні групи операцій (наприклад, підготовка поверхонь та шпатлювання, фарбування водно-крейдяними складами стель і стін; фарбування олійними або синтетичними складами стін, столярних виробів, труб, у? диаторов і решіток; фарбування фасадів). Спеціалізована ланка, виконавши свої види робіт на одній захватці, переходить на іншу. Це забезпечує більш високі продуктивність праці і якість. Переміщаючись по мірі виконання робіт одне за іншим, ланки створюють на об'єкті безперервний потік.

При поточно-комплексному методі під малярні роботи готують весь будинок або його частина. Кожна ланка, що складається з трьох малярів 2, 3 і 4-го розряду, виконує на захватці всі операції малярних і шпалерних робіт. Роботи всіх ланок по захваткам на відповідному будівлі ведуться паралельно ( 142).

Подальше зниження затрат праці при виробництві малярних робіт можливо за рахунок індустріалізації, механізації та вдосконалення організації, які повинні йти за такими основними напрямами:

підвищення ступеня обробки будівельних деталей і перенесення окремих трудомістких операцій безпосередньо на заводи будівельної індустрії;

приготування малярних напівфабрикатів (сухі розчинні суміші, шпаклівка, грунтовка, пасти, емульсії) централізованим способом;

комплектна доставка напівфабрикатів і матеріалів по лімітно-комплектовочным карт на кожну будівлю;

організація виробництва малярних робіт за похочно-расчлененному або потоково-комплексним методом;

виробництво малярних робіт за передовою технологією з застосуванням нових прогресивних матеріалів;

поліпшення якості і збільшення кількості ефективних машин, інструментів і пристосувань для комплексної механізації малярних робіт безпосередньо на будівельному майданчику.

Наукова організація праці, вироблення і заробіток робітників, якість робіт і інші критерії оцінки діяльності малярів у чому залежать від культури виробництва. Ведення оздоблювальних робіт на високому культурному рівні досягається спільними зусиллями інженерно-технічного персоналу, всього робочого колективу, партійної, профспілкової і комсомольської організацій. Культура виробництва на будівельному об'єкті полягає в ретельному вивченні технічної документації по дорученої роботи, зразковою організації робочих місць, ощадливу витрату матеріалів, правильному використання інструментів і механізмів, гарній організації побутового та санітарно-гігієнічного обслуговування, широкому застосуванні передових форм організації праці, розгорнутому соціалістичному змаганні, мобілізації творчої ініціативи і систематичної виховної роботи.

Малярні і шпалерні роботи дозволяється починати тільки після закінчення монтажних, загальнобудівельних і спеціальних робіт. Малярні роботи повинні провадитися в суворій технологічній послідовності. На будівельному об'єкті повинні бути правильно організовані приймання і зберігання виробів і матеріалів, забезпечена їх збереження. Всі матеріали та вироби, вступники на майданчик, повинні мати паспорт. Машини і механізми повинні утримуватися в зразковому порядку, бути готовими до дії, проходитимуть у встановлені терміни огляди та ремонти, а також повинні бути пофарбовані в встановлений для них колір. На майданчику повинен бути встановлений порядок, виключає доступ до машинам і механізмам осіб, які не працюють на них. Інвентар повинен бути в справному стані і пофарбований в яскравий колір.

Малярні і шпалерні роботи слід виконувати високопродуктивними передовими методами, дотримуючись прогресивну технологію робіт. Робітники повинні постійно підвищувати свій технічний рівень і майстерність, а також виробничу дисципліну. Бригади і ланки, борються за високе звання колективів комуністичної праці, а також домоглися цього високого звання, повинні бути завжди прикладом у виконанні виробничих завдань та в особистій поведінці на будівництві і в побуті. Зборів і різні культурно-масові заходи мають проводитися у вільний від роботи час. На будівельному об'єкті повинні бути вивішені плакати типу «Правильна організація робіт - запорука безпеки праці», «Вміст зону робіт і проходи в чистоті» і т. д.

    

 «Технологія малярних робіт» Наступна сторінка >>>

 

Інші книги розділу: Технологія і організація сільського будівництва Будівництво будинку Столярні роботи Облицювальні роботи "Побутові печі, каміни і водонагрівачі" Домашньому майстру