Вся Бібліотека >>>

  

Будівництво та ремонт

Проектування і пристрій пальових фундаментів


Побут. Господарство. Будівництво. Техніка

 

  

 

Проектирование и устройство свайных фундаментов

 

ПЕРЕДМОВА

 

У книзі розглянуті питання проектування та влаштування пальових фундаментів. Докладно викладається технологія виробництва зварювальних робіт, при цьому використаний досвід московських організацій, КамГЭСэнергостроя та ін. Питання проектування паль і фундаментів на них викладені коротко, проте в обсязі, достатньому для виконання нескладних розрахунків і можливості конструювання на їх основі.

Справжня книга створена в результаті переробки випущеного в 1974 р. навчального посібника «Пальові роботи» під ред. В. І. Косорукова. Метою цього видання є оновлення матеріалу з урахуванням досягнень науки і виробництва за останні роки. Матеріал викладено з урахуванням нових будівельних норм і правил СНиП Н-17-77. Виклад змісту спричинило за собою уточнення найменування книги.

Книга призначається для студентів спеціальності «Промислове і цивільне будівництво» та інших будівельних спеціальностей як посібник для виконання курсового та дипломного проектування, а також працівників проектних і будівельних організацій.

Видання підготовлено колективом авторів під загальною редакцією заслуженого будівельника УРСР проф. В. В. Косорукова і проф. Л. Р. Дикыана.

Авторами окремих розділів книги є: проф. В. І. Косоруков - передмову і введення; канд. техн. наук доц. Н. Р. Самсонов - гол. 1, 2, § 1, 2 гол. 8 і § 5, 6 гол. 10; інж. С. Б. Біленький - гол. Зь-9 (крім § 1, 2 гол. 8); проф. JI. Р. Дікман - § 1-4 гол. 10 і голови 12-15; канд. техн. наук доц. В. І. Сосків - гол. 11; проф. А. В. Кондратьєв - § 3 гол. 9.

Автори висловлюють подяку рецензентам рукописи докт. техн. Наук проф. А. К. Сичову і викладачам кафедри «Технологія будівельного виробництва» МІБІ їм. В. О. Куйбишева (зав. кафедрою заслужений будівельник УРСР проф. Т. М. Штоль), зауваження яких були враховані при підготовці книги до видання.

Введення

 

Готові забивні палі. Палі і пальові фундаменти

 

Несуча здатність паль і пальових фундаментів

 

Обладнання для занурення паль

 

Роботи по зануренню паль

 

Вібраційні методи занурення паль

 

Пальові роботи в особливих умовах

 

Пальові фундаменти на вічномерзлих ґрунтах

 

Шпунтові огорожі

 

Проектування робіт і організація праці

 

Набивні палі. Види і конструкції набивних паль

 

Пристрій свердловин. Машини для буріння свердловин

 

Буронабивні палі виготовлені сухим способом

 

Буронабивні палі з розширеною п'ятою

 

Буронабивні палі виготовляються під глинистим розчином

 

Набивні палі в свердловинах, утворених без виїмки грунту

 

 

Дивіться також:

 

Будівельні машини Будівельні машини та їх експлуатація Технологія кам'яних і монтажних робіт Будівельні матеріали Будівельні матеріали (Домокеев) Кам'яні роботи Гідроізоляція огороджувальних конструкцій промислових і цивільних споруд Властивості бетону

 

 

Вся Бібліотека >>>