Вся бібліотека >>>

Будівельна справа >>>

 

Побут. Господарство. Будівництво. Техніка

Основи будівельної справи


Будівництво та ремонт

 

Будівельні матеріали

 

 

Будівельна індустрія як галузь займає одне з провідних місць у народному господарстві нашої країни. Безперервному розвитку будівельної індустрії сприяють наукові досягнення вітчизняних і зарубіжних вчених. На основі наукових розробок були затверджені для обов'язкового застосування будівельні норми і правила (Сніпи) - звід основних нормативних вимог і положень, що регламентують проектування, виробництво будівельних матеріалів і конструкцій, а також будівництво в всіх галузях. Крім Сніпов з окремих питань проектування та будівництва діють також різні інструкції

і норми.

Будівництво як житлових, так і промислових об'єктів ведуть за типовими проектами з широким використанням збірних елементів конструкцій і насамперед залізобетонних.

Проведені великі роботи з уніфікації архітектурно-планувальних рішень будівель різного призначення і вдосконалення їх конструкцій. Широко впроваджуються у виробництво ефективні залізобетонні конструкції вигляді склепінь, оболонок, балок, ферм, колон, довгомірних настилів, металевих гратчастих перекриттів, штампованих сталевих настилів, алюмінієвих конструкцій, дерев'яних клеєних конструкцій, конструкцій на основі азбесту та пластичних мас, а також композиційні матеріали.

Все це стало можливим завдяки створенню потужної промисловості будівельних матеріалів.

У відповідності з прийнятими останнім часом рішеннями, здійснюється процес децентралізації управління будівництвом і промисловістю будівельних матеріалів. Безпосереднє управління цими галузями передано урядам суверенних незалежних держав.

У будівельному виробництві це означає надання широкої самостійності будівельно-монтажним організаціям, розвиток орендних відносин, створення будівельних кооперативів, що здійснюють свою діяльність на основі державних цін на будівельну продукцію, встановлення прямої залежності доходів колективу від ефективності його роботи.

Даний підручник допоможе майбутнім інженерам на практиці застосовувати сучасні науково-технічні досягнення, розширювати використання ефективних видів будівельних матеріалів і конструкцій, більш повно використовувати вторинну сировину для виробництва будівельних матеріалів і т.д.

§ 1.2. Фізичні властивості

Фізичні властивості матеріалу характеризуються особливістю його фізичного стану або відношенням до різних фізичних процесів. До основним фізичним властивостям належать: щільність, пористість, водопоглинання, вологість, гігроскопічність, вологовіддача, водопроникність, теплопровідність, теплоємність, вогнестійкість, вогнетривкість, паро - та газопроникність, звукопроникності .

Насипна щільність - відношення маси зернистих матеріалів або матеріалів у вигляді порошку до всього займаному ними обсягом, включаючи і простір між ними.

Пористість матеріалу - ступінь заповнення обсягу матеріалу порами. За значенням пористість доповнює середню щільність до одиниці або до 100 %:

Морозостійкість - це здатність матеріалу вбирати і утримувати в собі воду. Визначають водопоглинання шляхом насичення водою зразка, попередньо висушеного до постійної маси. Кількість поглиненої зразком води, віднесене до його масою в сухому стані, називають водопоглинання по масі, а віднесене до його обсягу - з водопоглинанням обсягом.

 


Гігроскопічність - здатність будівельних матеріалів поглинати водяні пари з навколишнього повітря. Ступінь водопоглинання залежить від температури і вологості повітря, виду, кількості і розміру пор, а також від природи речовини.

Поглинання водяної пари з повітря викликається також адсорбцією, обумовленої великою внутрішньою поверхнею пористого матеріалу. При зменшенні вологості і підвищення температури повітря цей процес носить оборотний характер. Підвищена гігроскопічність деяких пористих матеріалів погіршує їх фізико-механічні властивості. Тому матеріали з підвищеною гігроскопічністю не рекомендується застосовувати в огороджувальних конструкціях будівель і споруд.

Водопроникність - здатність матеріалу пропускати воду під тиском. Водопроникність характеризується кількістю води, що проходить протягом 1 години під тиском через 1 см випробуваного матеріалу. Особливо щільні матеріали (скло, сталь, поліетилен та ін), а також досить щільні (наприклад, спеціальний бетон) практично водонепроникні, більшість же композиційних матеріалів водопроникність.

Морозостійкість - здатність матеріалу в насиченому водою ^янии витримувати багаторазове і поперемінне заморожування і ^відтавання без виражених ознак руйнування і втрати (чности. При цьому послідовному заморожування, відтавання і рсмотру піддають зразки стільки разів, скільки зазначено в технічних вимогах, що пред'являються до даного матеріалу. Морозостійкими вважають такі зразки матеріалу, які після встановлених для них циклів заморожування і відтавання не мають выкрошиваний, тріщин, розшаровування і не втрачають по масі більше 5 %. Після заданого числа циклів поперемінного заморожування і відтавання визначають міцність матеріалу при стисненні і обчислюють коефіцієнт морозостійкості:

де!/гМрз - міцність зразків при стиску після заданого числа 1 h циклів заморожування і відтавання, МПа; Лнас - міцність водонасичених зразків при стиску до заморожування, МПа.

Допустима втрата міцності після випробування на морозостійкість встановлюється Держстандартом на даний матеріал. Матеріал вважається морозостійким, якщо Кмрз S; 0,75.

§ 1.31 Теплотехнічні властивості

Будівельні матеріали, що використовуються для огороджувальних конструкцій, повинні бути не лише міцними і довговічними, але і володіти належними теплотехнічними властивостями, наприклад теплопровідністю, теплоємністю, вогнестійкість, вогнетривкість, термічною стійкістю.

Теплопровідність - здатність матеріалу передавати теплоту через свою товщу при наявності різниці температур по обидві сторони матеріалу. Теплопровідність залежить від виду матеріалу, пористості, характеру досі, його вологості і щільності, а також від середньої температури, при якій відбувається передача теплоти.

У будівельній техніці коефіцієнт теплопровідності є однією з головних характеристик стінових та теплоізоляційних матеріалів. Нижче наводиться теплопровідність деяких тешгоир-ляционных матеріалів.

Теплоємність матеріалів необхідно враховувати при теплотехнічних розрахунках огороджувальних конструкцій, при розрахунку ступеня підігріву матеріалів для зимових бетонних і кам'яних робіт, а також при проектування печей.

Вогнестійкість - здатність матеріалу витримувати без руйнувань одночасне дію високих температур і води. Межею вогнестійкості конструкції називається час (у годинах) від початку вогневого випробування до появи одного з наступних ознак: наскрізних тріщин, обвалення, підвищення температури на необогреваемой поверхні більш ніж на 140 °С в середньому або на 180 °в будь-якій точці порівняно з температурою до випробування.

Вогнетривкість - здатність матеріалу протистояти тривалого впливу високих температур, не деформуючись і не розплавляючись. За ступенем вогнетривкості матеріали поділяються на вогнетривкі (наприклад, шамотні вироби) - витримують дію температур від 1580 °С і вище, тугоплавкі (наприклад, гжельських цегла), витримують температуру 1360...1580 °С, легкоплавкі (звичайний керамічна цегла), витримують температуру нижче 1350 °С.

Термічна стійкість характеризується материала' максимальною величиною довгостроково діючої температури, при якій конструкційні властивості матеріалу зберігаються. Наприклад, для деревини термічна стійкість дорівнює 50 °С, звичайного бетону - 2ОО...2£О, полімербетона - 140 °С.

Під механічними властивостями матеріалів розуміється їх здатність чинити опір різним силових впливів.

Міцність матеріалу називають його властивість чинити опір руйнування в результаті впливу зовнішніх сил, що викликають у матеріалі граничне (критичне) напружено-деформований стан. Будівельні матеріали, піддаючись навантажень в конструкціях, відчувають різні напруги - стиск, розтяг, вигин, крутіння, зріз і ін Іноді вони відчувають і складний напружений стан (плоска або об'ємна). В залежно від того, як вони працюють в конструкціях, що їх відчувають на міцність при стиску, розтягу, вигині і т.д. Вимоги по міцності до будівельних матеріалів викладено у відповідних ГОСТах і ТУ.

Вивченням міцності матеріалів займається наука «Опір матеріалів», тому тут наведено лише короткі відомості про міцності.

Будівельні матеріали володіють різною міцністю і здатність протистояти дії сил стиснення, розтягування та вигину.

Для забезпечення спорудам достатньої міцності при дії різних факторів, а також навантажень, не врахованих у розрахунках, у норми на будівельне проектування встановлені певні значення запасу міцності для різних матеріалів і конструкцій.

Твердість - здатність чинити опір матеріалів проникненню в нього іншого більш твердого матеріалу. Це властивість, наприклад, у природних кам'яних матеріалів визначають за методом нанесення риси одним матеріалом на іншому.

Твердість кам'яних матеріалів визначають за шкалою твердості, в якій 10 спеціально підібраних мінералів розташовані так, що на кожному попередньому всі подальші можуть залишати при дряпанні межу.

Числове значення твердості при випробуванні зразка може опинитися між показниками двох сусідніх мінералів, взятих за шкалою твердості. Наприклад, якщо випробовуваний матеріал чертится топазом, але сам не креслить кварц, то його твердість приймають 7,5.

Твердість металів визначають іншими методами, наприклад

методом Брінелля.

Стираність - властивість матеріалу зменшуватися в об'ємі і масі під дією истирающих зусиль. На стираність (І, г/см ) відчувають матеріали, що застосовуються для улаштування підлог, сходів, кам'яних тротуарів та ін.:

l/l = (m-ml)/A, (1.15)

де т і mi - маса випробуваного зразка до і після стирання, г; А - площа стирання, см .

Числові значення стиранням (г/см) граніту 0,1...0,5; керамічних плит для підлоги - 0,25...0,3; вапняку - 0,3...0,8.

У тих випадках, коли конструкції працюють в умовах вологою і агресивних середовищ, враховують такі властивості матеріалів, як біо-, кислото-, лугостійкість та ін.

 

 "Основи будівельної справи" Наступна сторінка >>>

 

Дивіться також:

 

Будівельні матеріали Будівельні матеріали (Домокеев) Довідник домашнього майстра Будинок своїми руками Будівництво будинку Домашньому майстрові Гідроізоляція Лаки і фарби в вашому будинку

 

Будівництво будинку від фундаменту до даху

Будівельні матеріали та вироби

Євроремонт від А до Я

Покрівлі. Покрівельні матеріали

Довідник будівельника-обробника

Дерев'яний будинок. Каркасні роботи від фундаменту до даху

Будівництво дачного будиночка

Поради по ремонту квартири

Поради по дрібному квартирного ремонту

Ремонт і дизайн квартири та дому

Ремонт квартири в сучасних умовах

Ремонт квартири. Енциклопедія ремонту

Ремонт та оздоблення сучасної квартири

Поточний ремонт квартири, будинку

Гіпсокартон. Перегородки і стелі з гіпсокартону

Гіпсокартон. Робота з гіпсокартоном

Будівництво будинку

ОПАЛУБКА. Технологія монолітного бетону і залізобетону

Гідроізоляція, гідроізоляційні матеріали

Гідроізоляція в будівництві

Оздоблення. Оздоблювальні та облицювальні матеріали

Будівельні матеріали