Вся електронна бібліотека >>>

Зміст книги >>>

 

Побут. Господарство. Будівництво. Техніка

Будівельні матеріали


Книги з будівництва та ремонту

 

МЕТАЛЕВІ МАТЕРІАЛИ ТА ВИРОБИ

 

 

Загальні відомості

 

Виключно важливе значення металів і сплавів у сучасній техніці і будівництві пояснюється цінними властивості, що вигідно відрізняють їх від інших матеріалів. Це - висока міцність; здатність до значних пластичних деформацій, що дає можливість обробляти їх тиском (прокатка, кування, штампування, волочіння); хороші ливарні властивості; зварюваність; здатність працювати при низьких і високих температурах і т. д. Поряд з цим метали володіють і істотними недоліками: мають велику щільність, при дії різних газів і вологи кородують, а при високих температурах значно деформуються.

У будівництві зазвичай застосовують не чисті метали, а сплави. Найбільшого поширення набули сплави на основі чорних металів (~94%) і незначне - сплави кольорових металів ( 9.1).

Успіхів вітчизняної металургії багато в чому сприяли роботи російських вчених. М. В. Ломоносов у праці «Перші підстави металургії і рудних справ» (1763) виклав наукові основи процесів виплавки і обробки металів. П. П. Аносов і Д. К. Чернов заклали основи металографії - науки про будову металів і сплавів. Розвитку виробництва і застосування металів сприяли роботи російських вчених М. А. Павлова, А. А. Бочвара, А. А. Байкова, В. П. Бардіна, Е. О. Патона та ін., завдяки чому радянська металургія займає нині провідне становище у світі. У 1986 р. вироблено 112 млн. т готового прокату чорних металів, 33 млн, т якого використано в будівництві.

У відповідності з Основними напрямками економічного і соціального розвитку СРСР на 1986-1990 і на період до 2000 року планується довести до 1990 році випуск готового прокату до 116...119 млн. т.

Незважаючи на високий рівень виробництва чавуну та сталі СРСР, необхідно завжди пам'ятати про їх економному і раціональному витрачанні: у виробництві металевих конструкцій - шляхом застосування низьколегованих і високоміцних сталей, використання найбільш економічного прокату і гнутих профілів, впровадження ефективних форм і систем (попереднього напруги, просторових, висячих, трубчастих і тощо); у виробництві залізобетонних конструкцій - шляхом точного виконання рекомендацій Гостів та інструкцій з розроблення і впровадження найбільш прогресивних конструкцій, електротермічним зміцненням сталей для арматури, використанням відходів, поліпшенням формувального обладнання, централізацією заготівлі арматури і т. п.

 

 

 «Будівельні матеріали» Наступна сторінка >>>

 

Дивіться також:

 

  Довідник домашнього майстра Будинок своїми руками Будівництво будинку Домашньому майстрові Гідроізоляція

 

Будівельні матеріали

 

ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ

А. ФІЗИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ

Б. ВЛАСТИВОСТІ ВІДНОШЕННЮ ДО ДІЇ ВОДИ І РОЗЧИНІВ

Ст. ВЛАСТИВОСТІ ВІДНОШЕННЮ ДО ДІЇ ТЕПЛА

Р. МЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ

ПРИРОДНІ КАМ'ЯНІ МАТЕРІАЛИ

Б. ПОРОДОУТВОРЮЮЧІ МІНЕРАЛИ

Ст. КАМ'ЯНІ МАТЕРІАЛИ З ВИВЕРЖЕНИХ ГІРСЬКИХ ПОРІД

Р. КАМ'ЯНІ МАТЕРІАЛИ З ОСАДОВИХ ГІРСЬКИХ ПОРІД

Д. КАМ'ЯНІ МАТЕРІАЛИ З МЕТАМОРФІЧНИХ ПОРІД

Тобто РОЗРОБКА РОДОВИЩ І ОБРОБКА КАМ'ЯНИХ МАТЕРІАЛІВ

3. ВИДИ ПРИРОДНИХ КАМ'ЯНИХ МАТЕРІАЛІВ ТА ЗАСТОСУВАННЯ ЇХ В БУДІВНИЦТВІ

В. ЗАХИСТ КАМ'ЯНИХ МАТЕРІАЛІВ

К. ЗНАЧЕННЯ КАМ'ЯНИХ МАТЕРІАЛІВ В БУДІВНИЦТВІ

 КЕРАМІЧНІ ВИРОБИ

Б. СИРОВИНА ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА КЕРАМІЧНИХ ВИРОБІВ

Ст. ГЛАЗУРІ І АНГОБИ

Р. КЛАСИФІКАЦІЯ КЕРАМІЧНИХ ВИРОБІВ

Д. ВИРОБНИЦТВО, ВЛАСТИВОСТІ І ЗАСТОСУВАННЯ КЕРАМІЧНИХ ВИРОБІВ

Е. ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ВИРОБНИЦТВА КЕРАМІЧНИХ БУДІВЕЛЬНИХ ВИРОБІ

В'ЯЖУЧІ. КЛАСИФІКАЦІЯ В'ЯЖУЧИХ РЕЧОВИН

А. ПОВІТРЯНІ В'ЯЖУЧІ РЕЧОВИНИ

Б. ГІДРАВЛІЧНІ В'ЯЖУЧІ РЕЧОВИНИ

БЕТОНИ

БУДІВЕЛЬНІ РОЗЧИНИ

 ЗАЛІЗОБЕТОННІ ВИРОБИ

Б. ВИРОБНИЦТВО ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ВИРОБІВ

  ШТУЧНІ КАМ'ЯНІ МАТЕРІАЛИ І ВИРОБИ НА ОСНОВІ НЕОРГАНІЧНИХ (МІНЕРАЛЬНИХ) В'ЯЖУЧИХ

Б. ВИРОБИ НА ОСНОВІ ВАПНА

Ст. І МАТЕРІАЛИ ВИРОБИ НА МАГНЕЗІАЛЬНИХ В'ЯЖУЧИХ

 МАТЕРІАЛИ ТА ВИРОБИ З МІНЕРАЛЬНИХ РОЗПЛАВІВ

 ЛІСОВІ МАТЕРІАЛИ

Б. ФІЗИЧНІ І МЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ДЕРЕВИНИ

Ст. ВАДИ ДЕРЕВИНИ

ффф