Вся електронна бібліотека >>>

Зміст книги >>>

 

Побут. Господарство. Будівництво. Техніка

Будівельні матеріали


Книги з будівництва та ремонту

 

НЕОРГАНІЧНІ В'ЯЖУЧІ РЕЧОВИНИ

Властивості портландцементу

 

 

До основних властивостей портландцементу (ГОСТ 10178-85) відносяться тонкість помелу, колір, терміни схоплювання, рівномірність зміни обсягу і міцність (марка): цементу. При необхідності оцінюють й інші властивості: щільність і насипну щільність, тепловиділення, стійкість у різних умовах середовища і т. п.

Тонкість помелу - один з факторів, що визначають швидкість твердіння і міцність цементного каменю. Звичайний портландцемент подрібнюють досить тонко - залишок на ситі № 008 (4900отв/см2) не повинен перевищувати 15%, що відповідає питомої поверхні цементу 2500...3000 ем2/р.

Пропорція суміші портландцементу характеризується кількістю води (% маси цементу), яке необхідно для отримання цементного тіста нормальної густоти, тобто заздалегідь заданої стандартної пластичності, яка визначається зануренням в тісто циліндра маточки приладу Віка. Витрата залежить від мінерального складу й тонкості помелу цементу і коливається у межах 22...26 %.

Терміни схоплювання і рівномірність зміни об'єму цементу визначають на тесті нормальної густоти. Початок схоплювання цементного тесту повинен наступати не раніше 45 хв, а кінець схоплювання - tie пізніше 10 ч. Терміни схоплювання визначають за допомогою приладу Віка шляхом занурення голки цього приладу в тісто нормальної густоти. Для отримання нормальних термінів схоплювання при помелі клінкеру вводять добавку двоводяного гіпсу, а в разі необхідності - спеціальні добавки - сповільнювачі або прискорювачі схоплювання.

Процес твердіння цементного каменю супроводжується об'ємними деформаціями: набуханням при твердінні у воді, усадкою при твердінні на повітрі. Ці неминучі зміни обсягу враховуються в виробництві будівельних робіт, передбачаючи пристрій усадочних швів. Нерівномірна зміна обсягу цементного каменю при твердінні пов'язано з наявністю в клінкері вільних оксидів кальцію і магнію, які при гідратації розширюються, викликаючи місцеві деформації. За стандартом рівномірність зміни об'єму визначають на зразках-коржиках, виготовлених з тіста нормальної густоти, які через 24 год попереднього твердіння кип'ятять 3 год у воді. Коржики не повинні деформуватися, на них не допускаються радіальні тріщини. Цемент, який не володіє рівномірністю зміни обсягу, не можна застосовувати в будівництві.

 

 

 Міцність портландцементу є головним властивістю, що характеризує його якість. Залежно від межі міцності при стисненні і з урахуванням межі міцності при вигині стандартних зразків-балочок через 28 діб тверднення портландцемент поділяють на марки: 400, 500, 550, 600 (табл. 5.1),.

Фактичну міцність, отриману при випробуванні на осьове стиснення половинок зазначених зразків, називають активністю цементу.

Міцність цементу при нормальних умовах тверднення найбільш інтенсивно наростає у перші 7 діб тверднення. Вже до 3 діб вона складає 30....35 %, а на 7 добу - 60...70 % від марки цементу. В подальшому зростання міцності сповільнюється, але продовжується тривалий час (місяці, роки), слідуючи залежності, близькою до логарифмічної.

Тепловиділення при твердінні цементу залежить від мінерального складу і тонкість подрібнення цементу і становить через 7 діб твердіння 168...335 кДж/кг цементу. При повній гідратації 1 кг СзА виділяє 1090 кДж, C3S -670 кДж, C4AF - 570. кДж і C2S - 353 кДж теплоти. При виготовленні тонких бетонних конструкцій теплота гідратації швидко розсіюється і не викликає істотного розігріву бетону. При зведенні масивних бетонних конструкцій (греблі, фундаменти, товсті стіни і т. д.) можливе підвищення температури до 50 °С і більше, що може викликати значні перепади температур у зовнішніх та внутрішніх зонах, виникнення температурних напруг, які нерідко є причиною появи тріщин в бетоні. В деяких випадках, наприклад при бетонуванні конструкцій в холодний час, підвищене тепловиділення відіграє позитивну роль, сприяючи підтриманню позитивної температури бетону.

 

Зміст книги: «Будматеріали»

 

Дивіться також:

 

 Будівельні матеріали

 

В'яжучі речовини - основа сучасного будівництва

Короткі відомості про розвиток виробництва мінеральних в'яжучих речовин

Класифікація і номенклатура в'яжучих речовин, вихідні матеріали для їх виробництва, добавки

Добавки

 

ЧАСТИНА 1. В'ЯЖУЧІ РЕЧОВИНИ ПОВІТРЯНОГО ТВЕРДІННЯ

ГІПСОВІ ТА АНГІДРИДНІ, В'ЯЖУЧІ РЕЧОВИНИ ТА СИРОВИНА ДЛЯ ЇХ ВИРОБНИЦТВА

Модифікації водного і безводного сульфату кальцію

Технологія гіпсових в'яжучих а - і Р-модифікацій напівгідрату сульфату кальцію з природної сировини

Випал гіпсу у варильних котлах

Гипсоварочный котел

Гіпсове в'яжуче

Отримання високоміцного гіпсу варінням в окидких середовищах

Охорона праці та автоматизація виробництва на гіпсових заводах

Схоплювання і твердіння напівводяного гіпсу

Властивості гіпсових в'яжучих та області їх застосування

Ангідридні в'яжучі

Ангидритовый цемент

Высокообжиговое ангидритовое в'яжучий (эстрихигіпс)

Гіпсові та ангідридні в'яжучі з побічних матеріалів хімічної промисловості

 

ГЛАВА 2. ВАПНО БУДІВЕЛЬНА ПОВІТРЯНОГО ТВЕРДІННЯ

Вихідні матеріали

Негашене вапно (технічна)

Вапняно-випалювальні печі

Гідратне вапно (пушонка) і вапняне тісто

Гидраторы

Вапняне тісто

Мелене негашене вапно

Охорона праці на вапняних заводах

Твердіння повітряної вапна

Властивості повітряної вапна і області її застосування

  

РОЗДІЛ 3. МАГНЕЗІАЛЬНІ В'ЯЖУЧІ РЕЧОВИНИ. Каустичний магнезит

Затворители для каустичної магнезиту

Магнезіальний цемент

Каустичний доломіт

 

ЧАСТИНА 2. ГІДРАВЛІЧНІ В'ЯЖУЧІ РЕЧОВИНИ

 

ГЛАВА 4. ГІДРАВЛІЧНА ВАПНО І РОМАНЦЕМЕНТ. Гідравлічна вапно

Властивості гідравлічного вапна

Романцемент

Властивості романцемент

 

ГЛАВА 5. ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ

Клінкер, його хімічний і мінеральний склад

Аліт

Білить

Алюмоферрітная і алюмінатних фаза проміжної речовини в клінкері

Характеристика клінкеру

Класифікація клінкерів і номенклатура портландцементів

 

ГЛАВА 6. ТЕХНОЛОГІЯ ПОРТЛАНДЦЕМЕНТУ. Сировинні матеріали і паливо

Мергелі. Глини. Коригуючі добавки

Випал

Виробництво портландцементу

Мокрий спосіб виробництва клінкеру

Коректування складу шламу

Випал сировинної суміші

Способи підвищення ефективності виготовлення клінкеру мокрим способом

Сухий спосіб виробництва клінкеру

Підготовка сировини та її випалювання в обертових печах з теплообмінниками, декарбонизаторами і кальцинаторами

Випал в шахтних печах

Помел клінкеру

Помольні установки і процеси подрібнення

Зберігання, упакування і відправлення цементу

Контроль виробництва цементу

Охорона праці на цементних заводах

Підвищення ефективності виробництва і якості продукції

 

ГЛАВА 7. ТВЕРДІННЯ ПОРТЛАНДЦЕМЕНТУ ТА ЙОГО ВЛАСТИВОСТІ

Теорія твердіння портландцементу при його взаємодії з водою

 

ГЛАВА 8. СТРУКТУРА І ВЛАСТИВОСТІ ЦЕМЕНТНОГО ТІСТА І ЗАТВЕРДІЛОГО ЦЕМЕНТНОГО КАМЕНЮ

Седиментаційні явища в тесті

Тепловиділення при взаємодії цементу з водою

Набухання цементного тіста

Зміни у змісті твердої фази цементного тіста і каменю при твердінні. Контракція і пористість

Структура цементного тіста і каменю

Форми зв'язку води в цементному тесті та камені

Лужність рідкої фази цементного каменю і її значення для захисту сталі від корозії

 

ГЛАВА 9. ФІЗИЧНІ І МЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ЦЕМЕНТІВ

Колір і нормальна густота тіста

Схоплювання тесту

Рівномірність зміни об'єму

Активність і міцність портландцементів

Залежність міцності цементів від їх мінерального складу, тривалості твердіння і дисперсності

Вплив температури й домішок на швидкість твердіння портландцементів

Усадка і набухання цементного каменю при зміні його вологості

Стійкість цементного каменю при змінному зволоженні і висушуванні

Тріщиностійкість

Повзучість цементного каменю

 

ГЛАВА 10. СТІЙКІСТЬ ЦЕМЕНТІВ І БЕТОНІВ ПРОТИ ДІЇ ХІМІЧНИХ І ФІЗИЧНИХ ПОДРАЗНИКІВ. Хімічна корозія цементного каменю

Агресивна дія на цемент деяких органічних речовин і захист бетону

Фізична корозія цементного каменю

Морозостійкість

Жаростійкість і вогнетривкість цементів

 

ГЛАВА 11. РІЗНОВИДИ ПОРТЛАНДЦЕМЕНТІВ

Швидкотверднучі портландцементи

Портландцементи з пластифицирующими і гідрофобізуючими добавками

Сульфатостойкие портландцементи

Білий і кольорові портландцементи

Портландцементи для бетону дорожніх і аеродромних покриттів

Портландцемент для виробництва азбестоцементних виробів

Портландцементи для будівельних розчинів і бетонів автоклавного твердіння

 

ГЛАВА 12. АКТИВНІ МІНЕРАЛЬНІ ДОБАВКИ І ПУЦЦОЛАНОВЫЕ ЦЕМЕНТИ. Активні мінеральні добавки

Природні мінеральні добавки

Штучні кислі активні мінеральні добавки

Пуццолановые цементи. Пуцолановий портландцемент

Властивості пуццоланового портландцементу

Рівномірність зміни обсягу пуццоланового портландцементу

Усадка і набухання пуццоланового портландцементу

Міцність пуццоланового портландцементу

Воздухостойкость. Морозостійкість пуццоланового портландцементу

Известесодержащие в'яжучі речовини

 

ГЛАВА 13. ШЛАКИ І ШЛАКОВІ ЦЕМЕНТИ

Доменні шлаки

Хімічний склад доменних шлаків

Мінеральний склад і структура доменних шлаків

Гідравлічні властивості доменних шлаків

Передельные шлаки чорної металургії

Электротермофосфорные гранульовані шлаки

Шлакові цементи. Шлакопортландцемент

Області застосування шлакопортландцементу

Сульфатно-шлаковий цемент

Вапняно-шлакове в'яжучий

Шлакові в'яжучі речовини для бетонів автоклавного твердіння

Шлаколужні в'яжучі

Вапняно-белитовое (нефелиновое) в'яжучий

 

ГЛАВА 14. ГЛИНОЗЕМИСТИЙ ЦЕМЕНТ ТА ЙОГО РІЗНОВИДИ. Склад глиноземистого цементу

Виробництво глиноземистого цементу

Твердіння глиноземистого цементу

Властивості та області застосування глиноземистого цементу

 

ГЛАВА 15. ЗМІШАНІ В'ЯЖУЧІ РЕЧОВИНИ З СПЕЦІАЛЬНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ

Гипсоцементно-пуццолановые в'яжучі речовини - ГЦПВ

 

ГЛАВА 16. НЕОРГАНІЧНІ В'ЯЖУЧІ З ДОБАВКАМИ ПОЛІМЕРНИХ РЕЧОВИН

 

ГЛАВА 17. КИСЛОТОТРИВКИЙ ЦЕМЕНТ І КВАРЦОВИЙ РІДКЕ СКЛО

ффф