Вся електронна бібліотека >>>

Зміст книги >>>

 

Побут. Господарство. Будівництво. Техніка

Будівельні матеріали


Книги з будівництва та ремонту

 

ВЛАСТИВОСТІ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ

Методика викладання властивостей будівельних матеріалів

 

 

Методика викладання курсу будівельних матеріалів взагалі і їх властивостей, зокрема, випливає з основних завдань, які повинен знати або вміти вирішувати випускник середнього спеціального навчального закладу будівельного профілю. Вивчення різних видів матеріалів та їх властивостей повинна передувати класифікація властивостей на певні групи, виходячи з умов роботи матеріалів і діючих на них факторів в реальних умовах експлуатації. Важливим методичним принципом при викладі основних властивостей матеріалів є чітке визначення кожного властивості, спосіб його оцінки і розкриття зв'язку властивостей зі складом і будовою матеріалу, а також взаємозв'язків властивостей один з одним. Це можливо здійснити, якщо спиратися на відомості з курсів фізики, хімії, опору матеріалів та інших дисциплін. Таке викладення матеріалу дозволить учням позбутися формального запам'ятовування властивостей, забезпечить їх розуміння. В майбутньому це допоможе правильно і вільно користуватися Дсту, ТУ, довідниками та іншою нормативною літературою, де викладені конкретні дані про те чи іншому матеріалі.

Для учнів виробничо-технічних училищ та інших навчальних закладів, які готують кваліфікованих робітників для будівництва і будівельній індустрії, при викладі матеріалознавства треба дотримуватися схеми: склад - будова матеріалу - властивості. Однак обсяг розглянутих груп матеріалів та їх властивостей повинен вибиратися виходячи з профілю робочої спеціальності. При цьому вибрані властивості і матеріал в цілому вивчаються детально, з метою прищеплення учням не тільки знань, а й навичок вміння оцінки властивостей матеріалів, їх обробки і укладання в справу. Так, при підготовці каменярів, штукатурів, бетонників детальніше вивчаються такі властивості, як водопоглинання, водостійкість, теплопровідність, морозостійкість, легкоукладальність і ін., а при підготовці теслярів, столярів необхідно навчити учнів умінню оцінювати вологість деревини і її вплив на усушку і набухання, механічні властивості, стійкість проти гниття і т. д.

 

 

Особливо необхідно звернути увагу на загальні властивості всіх матеріалів: пористість, щільність, міцність. Ці властивості повинен знати і вміти визначати учень будь-якої будівельної спеціальності, так як вони є основними властивостями при оцінці матеріалу і від них у значній мірою залежать фізичні, хімічні і технологічні властивості.

Оцінка технічних властивостей і порівняння між матеріалів собою можливі за показниками і параметрами, які визначаються при випробування матеріалів у польових, заводських або лабораторних умовах. Тому теоретичне вивчення властивостей і методів їх визначення має бути підкріплене практичними і лабораторними заняттями з використанням Гостів, ТУ та іншої нормативної літератури.

Для успішного засвоєння властивостей матеріалів доцільно також ілюструвати найважливіші властивості матеріалів шляхом співставлення на лекції різних матеріалів і проведення найпростіших дослідів. Для закріплення і контролю знань рекомендується скласти спеціальні картки з питаннями і відповідями і використовувати їх при усному співбесіді з учнями, а також застосовувати навчальні та контрольні машини.

 

Зміст книги: «Будматеріали»

 

Дивіться також:

 

  Довідник домашнього майстра Будинок своїми руками Будівництво будинку Домашньому майстрові Гідроізоляція

 

Будівельні матеріали

 

ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ

А. ФІЗИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ

Б. ВЛАСТИВОСТІ ВІДНОШЕННЮ ДО ДІЇ ВОДИ І РОЗЧИНІВ

Ст. ВЛАСТИВОСТІ ВІДНОШЕННЮ ДО ДІЇ ТЕПЛА

Р. МЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ

ПРИРОДНІ КАМ'ЯНІ МАТЕРІАЛИ

Б. ПОРОДОУТВОРЮЮЧІ МІНЕРАЛИ

Ст. КАМ'ЯНІ МАТЕРІАЛИ З ВИВЕРЖЕНИХ ГІРСЬКИХ ПОРІД

Р. КАМ'ЯНІ МАТЕРІАЛИ З ОСАДОВИХ ГІРСЬКИХ ПОРІД

Д. КАМ'ЯНІ МАТЕРІАЛИ З МЕТАМОРФІЧНИХ ПОРІД

Тобто РОЗРОБКА РОДОВИЩ І ОБРОБКА КАМ'ЯНИХ МАТЕРІАЛІВ

3. ВИДИ ПРИРОДНИХ КАМ'ЯНИХ МАТЕРІАЛІВ ТА ЗАСТОСУВАННЯ ЇХ В БУДІВНИЦТВІ

В. ЗАХИСТ КАМ'ЯНИХ МАТЕРІАЛІВ

К. ЗНАЧЕННЯ КАМ'ЯНИХ МАТЕРІАЛІВ В БУДІВНИЦТВІ

 КЕРАМІЧНІ ВИРОБИ

Б. СИРОВИНА ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА КЕРАМІЧНИХ ВИРОБІВ

Ст. ГЛАЗУРІ І АНГОБИ

Р. КЛАСИФІКАЦІЯ КЕРАМІЧНИХ ВИРОБІВ

Д. ВИРОБНИЦТВО, ВЛАСТИВОСТІ І ЗАСТОСУВАННЯ КЕРАМІЧНИХ ВИРОБІВ

Е. ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ВИРОБНИЦТВА КЕРАМІЧНИХ БУДІВЕЛЬНИХ ВИРОБІ

В'ЯЖУЧІ. КЛАСИФІКАЦІЯ В'ЯЖУЧИХ РЕЧОВИН

А. ПОВІТРЯНІ В'ЯЖУЧІ РЕЧОВИНИ

Б. ГІДРАВЛІЧНІ В'ЯЖУЧІ РЕЧОВИНИ

БЕТОНИ

БУДІВЕЛЬНІ РОЗЧИНИ

 ЗАЛІЗОБЕТОННІ ВИРОБИ

Б. ВИРОБНИЦТВО ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ВИРОБІВ

  ШТУЧНІ КАМ'ЯНІ МАТЕРІАЛИ І ВИРОБИ НА ОСНОВІ НЕОРГАНІЧНИХ (МІНЕРАЛЬНИХ) В'ЯЖУЧИХ

Б. ВИРОБИ НА ОСНОВІ ВАПНА

Ст. І МАТЕРІАЛИ ВИРОБИ НА МАГНЕЗІАЛЬНИХ В'ЯЖУЧИХ

 МАТЕРІАЛИ ТА ВИРОБИ З МІНЕРАЛЬНИХ РОЗПЛАВІВ

 ЛІСОВІ МАТЕРІАЛИ

Б. ФІЗИЧНІ І МЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ДЕРЕВИНИ

Ст. ВАДИ ДЕРЕВИНИ

ффф