Вся електронна бібліотека >>>

Зміст книги >>>

 

Побут. Господарство. Будівництво. Техніка

Будівельні матеріали


Книги з будівництва та ремонту

 

ВЛАСТИВОСТІ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ

Стандартизація властивостей. Марки матеріалів

 

 

Властивості матеріалів оцінюють кількісно, тобто за числовим показниками, що встановлюються шляхом випробувань за спеціальним методиками, передбаченими державними стандартами або технічними умовами.

У нашій країні в усіх галузях народного господарства діє державна система стандартизації (ГСС), що створюється ефективність дії стандартів як одного із засобів прискорення науково-технічного прогресу і підвищення якості продукції.

Залежно від сфери дії стандарти поділяють на наступні категорії: державні (ДСТУ); галузеві (ОСТ); республіканські (РСТ); стандарти підприємств і об'єднань (СТП). Поряд з стандартами діють технічні умови (ТУ), які встановлюють комплекс вимог до конкретних типів, марок, артикулами продукції.

У державних стандартах на будівельні матеріали, які є обов'язковими для всіх відомств і підприємств, вказуються чітке визначення та класифікація різновидів даного матеріалу, спосіб виготовлення або походження, конкретні цифрові показники технічних властивостей та методи їх визначення, необхідні відомості про маркування, пакування, правила зберігання і транспортування.

 Основні положення будівельного проектування, виробництва будівельних робіт і вимоги до будівельних матеріалів і виробів регламентуються Будівельними нормами і правилами (СНиП), обов'язковими для всіх організацій і підприємств. Бніп розроблені з урахуванням розвитку будівельної індустрії, впровадження передової техніки в будівництво, максимального використання в будівництві виробів і конструкцій заводського виготовлення. Рішенням постійної комісії по РЕВ будівництва СНиП взято за основу уніфікованих норм і правил в області будівництва для всіх країн - членів РЕВ.

Методичну основу стандартизації розмірів проектуванні, виготовленні будівельних виробів і зведенні споруд становить модульна координація розмірів у будівництві (МКРС), що представляє собою сукупність правил координації розмірів елементів будівель і споруд, будівельних виробів та обладнання на базі основного модуля, дорівнює 100 мм (позначається 1 М). Застосування МКРС дозволяє уніфікувати і зменшити кількість типорозмірів будівельних виробів з різних матеріалів або відрізняються по конструкції. У МКРС входять і похідні модулі, які отримують шляхом множення основного модуля на цілі або дробові коефіцієнти. При множенні на цілі коефіцієнти утворюються укрупнені модулі (від 2М до 60М), а при множенні на коефіцієнти менше одиниці - дробові модулі (від 1/2М до I/100M).

 

 

У стандартах і Сніп вимоги до властивостей матеріалів виражені у вигляді марок і класів на ці матеріали. Ознакою поділу на марки зазвичай є показник основного властивості матеріалу, обумовлений умови експлуатації матеріалу в конструкціях і спорудах.

Поділ на марки по міцності є основним для матеріалів і виробів, з яких виготовляють несучі конструкції. СНиП встановлює єдину шкалу марок за межі міцності при стиску (МПа): 0,4; 0,7; 1,0; 1,5; 2,5; 3,5; 5; ...; 100. Для теплоізоляційних матеріалів провідною ознакою поділу на марки прийнята щільність (кг/м3): 10; 15; 25;...; 600. Для ряду матеріалів передбачена маркування за показником морозостійкості - кількістю циклів, який повинен витримати матеріал без допустимих ознак руйнування: F10, F25 і т. д.

Деякі матеріали та вироби (оздоблювальні матеріали, лісові матеріали та ін) за наявністю зовнішніх дефектів ділять на сорти.

Визначення показників технічних властивостей пов'язано з вимірами, тобто з порівнянням з іншого, однорідною величиною, що прийнята за одиницю. Сукупність одиниць, утворена за певним принципом, називається системою одиниць. У нашій країні прийнята Міжнародна система одиниць (СІ). Поряд з СІ ще використовують і колишні системи СГС і МКГСС

 

Зміст книги: «Будматеріали»

 

Дивіться також:

 

  Довідник домашнього майстра Будинок своїми руками Будівництво будинку Домашньому майстрові Гідроізоляція

 

Будівельні матеріали

 

ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ

А. ФІЗИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ

Б. ВЛАСТИВОСТІ ВІДНОШЕННЮ ДО ДІЇ ВОДИ І РОЗЧИНІВ

Ст. ВЛАСТИВОСТІ ВІДНОШЕННЮ ДО ДІЇ ТЕПЛА

Р. МЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ

ПРИРОДНІ КАМ'ЯНІ МАТЕРІАЛИ

Б. ПОРОДОУТВОРЮЮЧІ МІНЕРАЛИ

Ст. КАМ'ЯНІ МАТЕРІАЛИ З ВИВЕРЖЕНИХ ГІРСЬКИХ ПОРІД

Р. КАМ'ЯНІ МАТЕРІАЛИ З ОСАДОВИХ ГІРСЬКИХ ПОРІД

Д. КАМ'ЯНІ МАТЕРІАЛИ З МЕТАМОРФІЧНИХ ПОРІД

Тобто РОЗРОБКА РОДОВИЩ І ОБРОБКА КАМ'ЯНИХ МАТЕРІАЛІВ

3. ВИДИ ПРИРОДНИХ КАМ'ЯНИХ МАТЕРІАЛІВ ТА ЗАСТОСУВАННЯ ЇХ В БУДІВНИЦТВІ

В. ЗАХИСТ КАМ'ЯНИХ МАТЕРІАЛІВ

К. ЗНАЧЕННЯ КАМ'ЯНИХ МАТЕРІАЛІВ В БУДІВНИЦТВІ

 КЕРАМІЧНІ ВИРОБИ

Б. СИРОВИНА ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА КЕРАМІЧНИХ ВИРОБІВ

Ст. ГЛАЗУРІ І АНГОБИ

Р. КЛАСИФІКАЦІЯ КЕРАМІЧНИХ ВИРОБІВ

Д. ВИРОБНИЦТВО, ВЛАСТИВОСТІ І ЗАСТОСУВАННЯ КЕРАМІЧНИХ ВИРОБІВ

Е. ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ВИРОБНИЦТВА КЕРАМІЧНИХ БУДІВЕЛЬНИХ ВИРОБІ

В'ЯЖУЧІ. КЛАСИФІКАЦІЯ В'ЯЖУЧИХ РЕЧОВИН

А. ПОВІТРЯНІ В'ЯЖУЧІ РЕЧОВИНИ

Б. ГІДРАВЛІЧНІ В'ЯЖУЧІ РЕЧОВИНИ

БЕТОНИ

БУДІВЕЛЬНІ РОЗЧИНИ

 ЗАЛІЗОБЕТОННІ ВИРОБИ

Б. ВИРОБНИЦТВО ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ВИРОБІВ

  ШТУЧНІ КАМ'ЯНІ МАТЕРІАЛИ І ВИРОБИ НА ОСНОВІ НЕОРГАНІЧНИХ (МІНЕРАЛЬНИХ) В'ЯЖУЧИХ

Б. ВИРОБИ НА ОСНОВІ ВАПНА

Ст. І МАТЕРІАЛИ ВИРОБИ НА МАГНЕЗІАЛЬНИХ В'ЯЖУЧИХ

 МАТЕРІАЛИ ТА ВИРОБИ З МІНЕРАЛЬНИХ РОЗПЛАВІВ

 ЛІСОВІ МАТЕРІАЛИ

Б. ФІЗИЧНІ І МЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ДЕРЕВИНИ

Ст. ВАДИ ДЕРЕВИНИ

ффф