Вся електронна бібліотека >>>

Зміст книги >>>

 

Побут. Господарство. Будівництво. Техніка

Будівельні матеріали


Книги з будівництва та ремонту

 

МАТЕРІАЛИ І ВИРОБИ З ДЕРЕВИНИ

Методика викладання матеріалів та виробів з деревини

 

 

Лісові матеріали - займають чільне місце серед будівельних матеріалів, а в житловому будівництві сільських місцевостей нерідко є основними матеріалами. Тому учні навчальних закладів, які готують фахівців будь-якої кваліфікації для будівництва, тією чи іншою мірою (в залежності від спеціальності) вивчають цю групу матеріалів і виробів з них. Викладання цього розділу курсу доцільно починати з пояснення причин широкого застосування деревини з давніх часів в будівництві. У зв'язку з цим необхідно стисло ознайомити учнів з позитивними й негативними властивостями деревини, показати багатство і різноманітність лісових сировинних ресурсів у нашій країні. Тут же слід звернути увагу учнів на важливість збереження лісових масивів для охорони середовища проживання, на необхідність максимальної економії у витрачанні лісових матеріалів (у тому числі використання відходів) та заміну їх іншими ефективними матеріалами і конструкціями, наприклад залізобетонними виробами з пластичних мас.

Головним для будівельника є знання властивостей деревини. Чітко знаючи властивості деревини, завжди можна вибрати такі прийоми практичного застосування лісоматеріалів, при яких їх негативні властивості не будуть помітні, а позитивні використані з найбільшою повнотою. Це дозволить будівельнику при виконанні дерев'яних конструкцій уникнути помилок, які можуть призвести до швидкого виходу з ладу таких конструкцій. Але знання властивостей неможливо без вивчення макро - і микростроения деревини і вад, які надають великий вплив на будову деревини і її властивості. Поділ лісоматеріалів за сортами і оцінка можливості їх застосування тих чи інших будівельних конструкцій виробляються не тільки на підставі випробувань на міцність, а насамперед на підставі відсутності або наявності в цих матеріалах тих чи інших вад. Тому будівельник повинен бути добре знайомий з найважливішими пороками деревини

 

 

У зв'язку з цим подальший виклад матеріалу доцільно вести, дотримуючись наступної логічної схеми: будова (макро і мнкро), склад, вади деревини, властивості деревини, їх зв'язок зі будовою і залежність властивостей від вологості та інших факторів. Вивчення матеріалу рекомендується завершити розглядом основних видів лісових порід та виробів з них, а також заходів і способів збільшення терміну служби деревини в спорудах. Ступінь подробиці викладу зазначених питань залежить як від виду навчального закладу (технікуму, ПТУ), так і від майбутньої будівельної спеціальності учня. Зокрема, в ПТУ, що готують теслярів, столярів, меблярів і т. п., вивчення сортаменту лісоматеріалів приділяється значно більше уваги, ніж для інших будівельних спеціальностей, аж до детальної конкретизації: номенклатури матеріалів і виробів; вимог Гостів до деревини і самим матеріалів і виробів; видів і способів захисту деревини від гниття, займання і т. д. У зв'язку з цим особливу увагу учнів слід звернути на види і режими сушіння деревини, особливості зберігання та перевезення лісових матеріалів і виробів з них.

Для успішного виконання лабораторних і практичних занять викладачеві необхідно розробити опис і методику лабораторних робіт, видати їх учням заздалегідь, щоб, прийшовши в лабораторію, вони знали, для чого, що і як робити, зуміли в порядку підготовки до заняття за підручником та посібниками заповнити прогалини у своїх знаннях.

Самоконтроль і контроль знань рекомендується проводити тими ж засобами, що і при вивченні інших розділів курсу.

 

Зміст книги: «Будматеріали»

 

Дивіться також:

 

  Довідник домашнього майстра Будинок своїми руками Будівництво будинку Домашньому майстрові Гідроізоляція

 

Будівельні матеріали

 

ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ

А. ФІЗИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ

Б. ВЛАСТИВОСТІ ВІДНОШЕННЮ ДО ДІЇ ВОДИ І РОЗЧИНІВ

Ст. ВЛАСТИВОСТІ ВІДНОШЕННЮ ДО ДІЇ ТЕПЛА

Р. МЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ

ПРИРОДНІ КАМ'ЯНІ МАТЕРІАЛИ

Б. ПОРОДОУТВОРЮЮЧІ МІНЕРАЛИ

Ст. КАМ'ЯНІ МАТЕРІАЛИ З ВИВЕРЖЕНИХ ГІРСЬКИХ ПОРІД

Р. КАМ'ЯНІ МАТЕРІАЛИ З ОСАДОВИХ ГІРСЬКИХ ПОРІД

Д. КАМ'ЯНІ МАТЕРІАЛИ З МЕТАМОРФІЧНИХ ПОРІД

Тобто РОЗРОБКА РОДОВИЩ І ОБРОБКА КАМ'ЯНИХ МАТЕРІАЛІВ

3. ВИДИ ПРИРОДНИХ КАМ'ЯНИХ МАТЕРІАЛІВ ТА ЗАСТОСУВАННЯ ЇХ В БУДІВНИЦТВІ

В. ЗАХИСТ КАМ'ЯНИХ МАТЕРІАЛІВ

К. ЗНАЧЕННЯ КАМ'ЯНИХ МАТЕРІАЛІВ В БУДІВНИЦТВІ

 КЕРАМІЧНІ ВИРОБИ

Б. СИРОВИНА ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА КЕРАМІЧНИХ ВИРОБІВ

Ст. ГЛАЗУРІ І АНГОБИ

Р. КЛАСИФІКАЦІЯ КЕРАМІЧНИХ ВИРОБІВ

Д. ВИРОБНИЦТВО, ВЛАСТИВОСТІ І ЗАСТОСУВАННЯ КЕРАМІЧНИХ ВИРОБІВ

Е. ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ВИРОБНИЦТВА КЕРАМІЧНИХ БУДІВЕЛЬНИХ ВИРОБІ

В'ЯЖУЧІ. КЛАСИФІКАЦІЯ В'ЯЖУЧИХ РЕЧОВИН

А. ПОВІТРЯНІ В'ЯЖУЧІ РЕЧОВИНИ

Б. ГІДРАВЛІЧНІ В'ЯЖУЧІ РЕЧОВИНИ

БЕТОНИ

БУДІВЕЛЬНІ РОЗЧИНИ

 ЗАЛІЗОБЕТОННІ ВИРОБИ

Б. ВИРОБНИЦТВО ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ВИРОБІВ

  ШТУЧНІ КАМ'ЯНІ МАТЕРІАЛИ І ВИРОБИ НА ОСНОВІ НЕОРГАНІЧНИХ (МІНЕРАЛЬНИХ) В'ЯЖУЧИХ

Б. ВИРОБИ НА ОСНОВІ ВАПНА

Ст. І МАТЕРІАЛИ ВИРОБИ НА МАГНЕЗІАЛЬНИХ В'ЯЖУЧИХ

 МАТЕРІАЛИ ТА ВИРОБИ З МІНЕРАЛЬНИХ РОЗПЛАВІВ

 ЛІСОВІ МАТЕРІАЛИ

Б. ФІЗИЧНІ І МЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ДЕРЕВИНИ

Ст. ВАДИ ДЕРЕВИНИ

ффф