Вся електронна бібліотека >>>

Зміст книги >>>

 

Побут. Господарство. Будівництво. Техніка

Будівельні матеріали


Книги з будівництва та ремонту

 

МАТЕРІАЛИ І ВИРОБИ З ДЕРЕВИНИ

 

 

Загальні відомості

 

Деревину здавна широко застосовують у будівництві завдяки ряду позитивних властивостей: високою міцністю при невеликій щільності, малої теплопровідності; легкості обробки; простоті скріплення окремих елементів; високої морозостійкості і опірності дії багатьох хімічних реагентів. Деревина має і ряд недоліків, що знижують її будівельні властивості: неоднорідність будови, наявність вад; гігроскопічність, приводить до зміни розмірів деревини, викривлення і розтріскування; схильність до загнивання і займання.

СРСР має в своєму розпорядженні майже чверть світової лісової площі. В відміну від багатств земних надр ліс відновлюється і при раціональному користуванні може стати неубывающим джерелом сировини. Велика роль лісу в охорони навколишнього середовища та оздоровлення повітряного басейну, тому в нашій країні приділяється постійна увага відновленню лісів в зонах промислових розробок, а також розведення лісів у водоохоронних захисних зонах.

При заготівлі та переробці деревини утворюються значні відходи. На лісопильних заводах 8...12% деревини перетворюється в тирсу. При виготовленні будівельних деталей тирса і стружки становлять до 40 %. Багато деревини у вигляді тирси та сучків втрачається при заготівлі стовбурів. Все це вказує на важливість утилізації відходів.

Лісові матеріали, що отримуються тільки шляхом механічної обробки стовбурів дерева (колоди, пиломатеріали). При такому використанні деревини зберігаються всі притаманні їй позитивні і негативні властивості.

Ц) Готові вироби і конструкції, які виготовляються в заводських умовах (збірні будинки і деталі, клеєні конструкції тощо). Властивості деревини в цьому випадку використовуються більш раціонально.

Синтетичні матеріали з деревини, одержувані глибокою переробкою деревини. При глибокій переробці з'являється можливість повніше використовувати деревину за рахунок збільшення виходу сировини для одержання целюлози і матеріалів на її основі, залучення в переробку майже всіх відходів, навіть і кори. На передових деревообробних комбінатах коефіцієнт використання деревної сировини досягає 0,98. Використовуючи відходи деревини спільно з клеями, синтетичними і мінеральними в'яжучими, можна виготовляти матеріали та вироби, які не поступаються за властивостями деревині і навіть переважаючі її (деревноволокнисті та деревностружкові плити, фанера на основі водостійких клеїв, арболіт та ін). При цьому можна отримувати значну економію пиломатеріалів (наприклад, 1 м3 деревоволокнистих плит замінює 3...4 м3 пиломатеріалів).

Розумною мірою економії деревини є заміна її в будівництво там, де це доцільно, іншими ефективними матеріалами (наприклад, полімерними) і підвищення її довговічності.

 

 «Будівельні матеріали» Наступна сторінка >>>

 

Дивіться також:

 

  Довідник домашнього майстра Будинок своїми руками Будівництво будинку Домашньому майстрові Гідроізоляція

 

Будівельні матеріали

 

ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ

А. ФІЗИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ

Б. ВЛАСТИВОСТІ ВІДНОШЕННЮ ДО ДІЇ ВОДИ І РОЗЧИНІВ

Ст. ВЛАСТИВОСТІ ВІДНОШЕННЮ ДО ДІЇ ТЕПЛА

Р. МЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ

ПРИРОДНІ КАМ'ЯНІ МАТЕРІАЛИ

Б. ПОРОДОУТВОРЮЮЧІ МІНЕРАЛИ

Ст. КАМ'ЯНІ МАТЕРІАЛИ З ВИВЕРЖЕНИХ ГІРСЬКИХ ПОРІД

Р. КАМ'ЯНІ МАТЕРІАЛИ З ОСАДОВИХ ГІРСЬКИХ ПОРІД

Д. КАМ'ЯНІ МАТЕРІАЛИ З МЕТАМОРФІЧНИХ ПОРІД

Тобто РОЗРОБКА РОДОВИЩ І ОБРОБКА КАМ'ЯНИХ МАТЕРІАЛІВ

3. ВИДИ ПРИРОДНИХ КАМ'ЯНИХ МАТЕРІАЛІВ ТА ЗАСТОСУВАННЯ ЇХ В БУДІВНИЦТВІ

В. ЗАХИСТ КАМ'ЯНИХ МАТЕРІАЛІВ

К. ЗНАЧЕННЯ КАМ'ЯНИХ МАТЕРІАЛІВ В БУДІВНИЦТВІ

 КЕРАМІЧНІ ВИРОБИ

Б. СИРОВИНА ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА КЕРАМІЧНИХ ВИРОБІВ

Ст. ГЛАЗУРІ І АНГОБИ

Р. КЛАСИФІКАЦІЯ КЕРАМІЧНИХ ВИРОБІВ

Д. ВИРОБНИЦТВО, ВЛАСТИВОСТІ І ЗАСТОСУВАННЯ КЕРАМІЧНИХ ВИРОБІВ

Е. ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ВИРОБНИЦТВА КЕРАМІЧНИХ БУДІВЕЛЬНИХ ВИРОБІ

В'ЯЖУЧІ. КЛАСИФІКАЦІЯ В'ЯЖУЧИХ РЕЧОВИН

А. ПОВІТРЯНІ В'ЯЖУЧІ РЕЧОВИНИ

Б. ГІДРАВЛІЧНІ В'ЯЖУЧІ РЕЧОВИНИ

БЕТОНИ

БУДІВЕЛЬНІ РОЗЧИНИ

 ЗАЛІЗОБЕТОННІ ВИРОБИ

Б. ВИРОБНИЦТВО ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ВИРОБІВ

  ШТУЧНІ КАМ'ЯНІ МАТЕРІАЛИ І ВИРОБИ НА ОСНОВІ НЕОРГАНІЧНИХ (МІНЕРАЛЬНИХ) В'ЯЖУЧИХ

Б. ВИРОБИ НА ОСНОВІ ВАПНА

Ст. І МАТЕРІАЛИ ВИРОБИ НА МАГНЕЗІАЛЬНИХ В'ЯЖУЧИХ

 МАТЕРІАЛИ ТА ВИРОБИ З МІНЕРАЛЬНИХ РОЗПЛАВІВ

 ЛІСОВІ МАТЕРІАЛИ

Б. ФІЗИЧНІ І МЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ДЕРЕВИНИ

Ст. ВАДИ ДЕРЕВИНИ

ффф