Вся Бібліотека >>>

  

Книги з будівництва та ремонту

Будівельні матеріали


Побут. Господарство. Будівництво. Техніка

 

  

 

Строительные материалы

 

Автори:

Воробйов В.А.

Комар А.Г.

 

«Стройиздат» 1971 рік

 

 

ПЕРЕДМОВА

 

Цей підручник призначається для студентів спеціальності «Промислове і цивільне будівництво» (ПЦБ) інженерно-будівельних, політехнічних, транспортних та інших вищих навчальних закладів.

У зв'язку зі специфікою спеціальності в підручнику дещо розширені відомості про мінеральних в'яжучих речовини, бетонах, бетонних і залізобетонних виробах, теплоізоляційних і полімерних матеріалах. Характер наведених відомостей в основному матеріалознавчий, технологічні питання висвітлені стисло.

Питання дослідження властивостей матеріалів і їх випробування порушені в підручнику в мінімальному обсязі, так як вони вивчаються в лабораторіях по спеціальному навчальному посібнику (В, А. Воробйов. «Лабораторний практикум з загального курсу будівельних матеріалів. «Вища школа», 1971).

Введення і глави I, II, III, X, XI, XII, XIII, XIV і XV написані д-ром техн.. наук проф. Ст. А. Воробйовим, глави IV, V, VI, VII, VIII і IX - д-ром техн.. наук проф. А, Р. Комаром.

ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ

А. ФІЗИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ

Б. ВЛАСТИВОСТІ ПО ВІДНОШЕННЮ ДО ДІЇ ВОДИ І РОЗЧИНІВ

Ст. ВЛАСТИВОСТІ ПО ВІДНОШЕННЮ ДО ДІЇ ТЕПЛА

Р. МЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ

 

ПРИРОДНІ КАМ'ЯНІ МАТЕРІАЛИ

Б. ПОРОДОУТВОРЮЮЧІ МІНЕРАЛИ

Ст. КАМ'ЯНІ МАТЕРІАЛИ З ВИВЕРЖЕНИХ ГІРСЬКИХ ПОРІД

Р. КАМ'ЯНІ МАТЕРІАЛИ З ОСАДОВИХ ГІРСЬКИХ ПОРІД

Д. КАМ'ЯНІ МАТЕРІАЛИ З МЕТАМОРФІЧНИХ ПОРІД

Е. РОЗРОБКА РОДОВИЩ ТА ОБРОБКА КАМ'ЯНИХ МАТЕРІАЛІВ

3. ВИДИ ПРИРОДНИХ КАМ'ЯНИХ МАТЕРІАЛІВ ТА ЗАСТОСУВАННЯ ЇХ В БУДІВНИЦТВІ

В. ЗАХИСТ КАМ'ЯНИХ МАТЕРІАЛІВ

К. ЗНАЧЕННЯ КАМ'ЯНИХ МАТЕРІАЛІВ В БУДІВНИЦТВІ

 

КЕРАМІЧНІ ВИРОБИ

Б. СИРОВИНУ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА КЕРАМІЧНИХ ВИРОБІВ

Ст. ГЛАЗУРІ І АНГОБИ

Р. КЛАСИФІКАЦІЯ КЕРАМІЧНИХ ВИРОБІВ

Д. ВИРОБНИЦТВО, ВЛАСТИВОСТІ ТА ЗАСТОСУВАННЯ КЕРАМІЧНИХ ВИРОБІВ

Е. ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ВИРОБНИЦТВА КЕРАМІЧНИХ БУДІВЕЛЬНИХ ВИРОБІ

 

В'ЯЖУЧІ. КЛАСИФІКАЦІЯ В'ЯЖУЧИХ РЕЧОВИН

А. ПОВІТРЯНІ В'ЯЖУЧІ РЕЧОВИНИ

Б. ГІДРАВЛІЧНІ В'ЯЖУЧІ РЕЧОВИНИ

 

БЕТОНИ

 

БУДІВЕЛЬНІ РОЗЧИНИ

 

ЗАЛІЗОБЕТОННІ ВИРОБИ

Б. ВИРОБНИЦТВО ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ВИРОБІВ

  

ШТУЧНІ КАМ'ЯНІ МАТЕРІАЛИ І ВИРОБИ НА ОСНОВІ НЕОРГАНІЧНИХ (МІНЕРАЛЬНИХ) В'ЯЖУЧИХ

Б. ВИРОБИ НА ОСНОВІ ВАПНА

Ст. МАТЕРІАЛИ І ВИРОБИ НА МАГНЕЗІАЛЬНИХ В'ЯЖУЧИХ

 

МАТЕРІАЛИ ТА ВИРОБИ З МІНЕРАЛЬНИХ РОЗПЛАВІВ

 

ЛІСОВІ МАТЕРІАЛИ

Б. ФІЗИЧНІ ТА МЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ДЕРЕВИНИ

Ст. ВАДИ ДЕРЕВИНИ

 

 

Дивіться також:

 

Довідник домашнього майстри Будинок своїми руками Будівництво будинку Домашньому майстрові Гідроізоляція

 

 

Вся Бібліотека >>>