Вся електронна бібліотека >>>

Зміст книги >>>

 

Книги з будівництва та ремонту

Будівельні матеріали


Побут. Господарство. Будівництво. Техніка

 

Ст. ВЛАСТИВОСТІ ПО ВІДНОШЕННЮ ДО ДІЇ ТЕПЛА

 

 

1. ТЕПЛОПРОВІДНІСТЬ

Теплопровідністю називають здатність матеріалу передавати через свою товщу тепловий потік, що виникає внаслідок різниці температур на поверхнях, що обмежують матеріал.

Дуже важливо знання теплопровідності матеріалів, використовуються при влаштуванні так званих огороджувальних конструкцій будівель (т. е. зовнішніх стін верхніх перекриттів, підлог в нижньому поверсі), і в особливості теплоізоляційних матеріалів, призначених для збереження тепла в приміщеннях і теплових установках.

Теплопровідність матеріалу залежить від характеру пір і види матеріалу, його пористості, вологості, об'ємної ваги і середньої температури, при якій відбувається передача тепла. Величина її характеризується коефіцієнтом теплопровідності К.

Як було зазначено вище, коефіцієнт теплопровідності залежить \ від пористості матеріалу. У пористих матеріалів тепловий потік проходить через їх масу і через пори, наповнені повітрям. Теплопровідність повітря дуже низька (Я=0,02), внаслідок чого він чинить велике термічний опір проходженню теплового потоку. Коефіцієнт теплопровідності сухих пористих матеріалів є проміжною величиною між коефіцієнтами теплопровідності { речовини та їх повітря: чим більша пористість (тобто чим менший обсяг - I ний вага матеріалу), тим нижче коефіцієнт теплопровідності, і навпаки-У рот. Таким чином, найбільш ефективними для огороджувальних конструкцій є легені матеріали. Разом з тим загальної залежності між об'ємною вагою і теплопровідністю для всіх будівельних матеріалів встановити не можна. Для повітряно-сухих матеріалів (т. е. мають характерну для стін будівель природну вологість 1-7% за обсягом) величину коефіцієнта теплопровідності можна орієнтовно визначати по об'ємній вазі, користуючись емпіричною формулою, запропонованої проф. В. П. Некрасовим

Дуже сильно підвищує теплопровідність матеріалу його вологість, так як у води ^, = 0,51, тобто в 25 разів більше, ніж у повітря. Тому пори, заповнені водою, набагато краще проводять тепловий потік, ніж пори, заповнені повітрям.

Деякий вплив на величину теплопровідності надає температура, при якій відбувається передача тепла: коефіцієнт теплопровідності металів з підвищенням температури зменшується, у більшості ж інших матеріалів зростає. Це особливо необхідно враховувати при виборі матеріалів для теплової ізоляції паропроводів, котельних установок і т. п.

Структура матеріалу також впливає на коефіцієнт теплопровідності. Так, при шаруватому або волокнистому будову з певною напрямком волокон коефіцієнт теплопровідності залежить від напрямку потоку тепла по відношенню до волокон.

Величина пор матеріалу також впливає на коефіцієнт його теплопровідності: дрібнопористі матеріали менше теплопровідні, без нічого великопористі, матеріали із замкнутими порами мають меншу теплопровідність, ніж матеріали з сполученими порами. Це пояснюється тим, що при великих і сполучених порах в них виникає рух повітря, що супроводжується перенесенням тепла (явище конвекції) і підвищенням сумарного коефіцієнта теплопровідності.

 

ффф

Ж. ТЕПЛОЄМНІСТЬ

Теплоємністю називають властивість матеріалу поглинати при нагріванні певну кількість тепла.

Теплоємність матеріалів користуються для визначення теплостійкості стін перекриттів т розрахунку ступеня підігріву матеріалів для зимових бетонних і кам'яних робіт, а також прн розрахунку печей. Під теплостійкістю стін і перекриттів розуміють їх здатність зберігати на внутрішньої поверхні більш або менш постійну температуру, незважаючи на коливання теплового потоку внаслідок нерівномірної роботи опалення. Добові коливання температури в житлових будинках не повинні перевищувати 6°.

У опалювальних приміщеннях у частинах стін або перекриттів, звернених всередину будівлі, акумулюється запас тепла, завдяки чому в приміщеннях температура значно не підвищується. Після закінчення топки запас тепла, накопичений у стінах та перекриттях, що витрачається на підігрів повітря, чим і вирівнюються в приміщеннях коливання температури повітря. Для стін і перекриттів житлових і опалюваних будівель бажано застосовувати матеріали з можливо більш високим коефіцієнтом теплоємності. Такими є лісові матеріали, широко використовувані для влаштування стін і перекриттів невеликих опалювальних будівель.

 

3. ВОГНЕСТІЙКІСТЬ

Під Вогнестійкістю розуміють здатність мгатеряаяов вшгерживать без руйнування дію високих температур. По вогнестійкості будівельні матеріали поділяються на три групи: вогнетривкі, вогнестійкими і спаленні.

Вогнетривкі матеріали під впливом вогню або високої температури не спалахують, не тліють і не обвуглюються. Деякі вогнетривкі матеріали (наприклад, цегла, черепиця, бетони, азбестові матеріали) при впливі високих температур деформуються незначно, інші ж можуть сильно деформуватися (сталь) або руйнуватися (деякі природні кам'яні матеріали, наприклад граніт, мармур, вапняк, гіпс). Вогнестійкими матеріали під впливом вогню або високої температури з працею спалахують, тліють і обвуглюються. Горіння (тління) таких матеріалів (фіброліт, повсть, просочена глиняним розчином та ін) відбувається тільки при наявності джерела вогню, а після його видалення горіння припиняється. Спалимі матеріали (дерево, руберойд, толь, пластмаси і ін) під впливом вогню або високої температури спалахують або тліють і продовжують горіти або тліти після видалення джерела вогню.

 

4. ВОГНЕТРИВКІСТЬ

Вогнетривкістю називають властивість матеріалу протистояти, не деформуючись, тривалого впливу високих температур.

Для різних опалювальних пристроїв (печей, труб, обмурівки

котлів та ін) використовують будівельні матеріали,;які можуть не

тільки витримувати дію високих температур, але і нести визна

певну навантаження при постійній високій температурі. Такі матеріа

ли ділять на три групи: вогнетривкі, витримують дія темпі

температур від 1580° С і вище (шамот, дінас і ін); тугоплавкі, витримай

називали дія температур вище 1350 до 1580° С (гжельських цегла);

легкоплавкі - з вогнетривкістю нижче 1350° С (звичайний глиня

ний цегла).

 

 «Будівельні матеріали» Наступна сторінка >>>

 

Дивіться також:

 

Довідник домашнього майстра Будинок своїми руками Будівництво будинку Гідроізоляція