Вся електронна бібліотека >>>

Зміст книги >>>

 

Книги з будівництва та ремонту

Будівельні матеріали


Побут. Господарство. Будівництво. Техніка

 

ЗАЛІЗОБЕТОННІ ВИРОБИ

 

 

А. КЛАСИФІКАЦІЯ І НОМЕНКЛАТУРА ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ВИРОБІВ

Збірні залізобетонні вироби - відносно новий вид конструктивних елементів будівель і споруд. Початок практичного застосування їх відносять до кінця минулого сторіччя. Наприкінці двадцятих і на початку тридцятих років поточного сторіччя з'являються перші будівлі, в основній своїй частині виконані зі збірних залізобетонних виробів. Проте широкому і всебічному застосування збірного залізобетону в той час перешкоджав низький рівень механізації будівництва, відсутність потужних монтажних кранів і обладнання для виробництва залізобетонних виробів. Виключно велику роль в організації масового виробництва збірних залізобетонних виробів зіграло Постанова ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 19 серпня 1954 р. «Про розвиток виробництва збірних залізобетонних конструкцій і деталей для будівництва». За минулі після цього постанови роки в нашій країні створена найбільша в світі індустріальна промисловість збірного залізобетону. Якщо у 1954 р. було випущено близько 2 млн. м& збірних залізобетонних виробів, то в 1970 р. загальний випуск збірного залізобетону склав близько 84 млн. м3. Поряд із збільшенням випуску, розширюється номенклатура залізобетонних виробів, збільшуються їх розміри. Накопичений деякий досвід будівництва будинків з об'ємних елементів.

Основними чинниками, що забезпечують такий швидкий підйом виробництва збірного залізобетону в Радянському Союзі, є наступні:

застосування великорозмірних залізобетонних елементів дозволяє основну частину робіт по спорудженню будівель перенести з будівельною майданчики на завод з високоорганізованим технологічним процесом виробництва виробів, що, в кінцевому підсумку, дає певний техніко-економічний ефект;

універсальність властивостей залізобетонних виробів. Шляхом певних технологічних прийомів виготовлення та вибору матеріалів залізобетонні вироби можуть бути отримані з різними механічними і фізичними властивостями - високоміцні, водонепроникні, жаростійкі, з низькою теплопровідністю і т. д.;

довговічність залізобетону;

можливість у ряді конструкцій в 2-4 рази скоротити витрати стали в будівництві. Це найважливіша перевага залізобетону має величезне народногосподарське значення.

Поряд з перевагами залізобетонні конструкції мають і недоліками - вони мають значну вагу. Це в першу чергу відноситься до великорозмірним елементів покриттів великих прольотів (ферми прольотом 24 л і більш, кастилы довжиною більше 6 м і ін)- все ще залишається Високою собівартість виробів на заводах збірного залізобетону, а також значні транспортні витрати. Все це знижує загальну техніко-економічну ефективність будівництва із збірних залізобетонних виробів.

 

1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО ЗАЛІЗОБЕТОНІ

Залізобетон являє собою будівельний матеріал, у якому вигідно поєднується спільна робота бетону й сталі.

Ідея поєднання в залізобетоні цих двох вкрай відрізняються механічними властивостями матеріалів базуються на наступному. Бетон, як і всякий кам'яний матеріал, що добре чинить опір стискаючим навантажень, але слабо протидіє розтягуючих навантажень: міцність бетону при розтяганні приблизно у 10-15 разів менше міцності при стисненні. В внаслідок цього бетон невигідно використовувати для виготовлення конструкцій, яких виникають розтягують напруги. Сталь ж, володіючи дуже високим межею міцності при розтягуванні, здатна сприймати розтягуючі напруги, що виникають в залізобетонному елементі. Найбільш вигідно застосовувати залізобетон для будівельних елементів, що зазнають згину. При роботі таких елементів виникають два протилежних напруги--розтягуючі і стискаючі. При цьому сталь сприймає перЕые, а бетон - другі напруги і залізобетонний елемент в цілому успішно протистоїть изгибающим навантажень. Таким чином, поєднується робота бетону й сталі в одному матеріалі - залізобетоні.

Можливість спільної роботи в залізобетоні двох різко різних за своїми властивостями матеріалів визначається наступними найважливішими факторами:

бетон міцно зчіплюється зі сталевою арматурою, внаслідок чого при виникненні напруги в залізобетонній конструкції обидва матеріали працюють спільно;

сталь і бетон володіють майже однаковим коефіцієнтом температурного розширення, що забезпечує повну монолітність залізобетону:

бетон не тільки не справляє руйнівного впливу на укладену в ньому сталь, але оберігає її від корозії.

Залежно від способу армування і стану арматури- розрізняють залізобетонні вироби із звичайним армуванням і з попередньо напруженою арматурою.

До звичайно армованих залізобетонних виробів відносяться такі, посилення міцності яких досягається шляхом укладання сталевих стержнів, сіток або каркасів при виготовленні виробів. Однак такий спосіб армування не охороняє повністю вироби, що працюють на вигин, від утворення тріщин в бетоні в розтягнутій зоні,1 так як бетон володіє незначною розтяжністю (1-2 мм на 1 пог. м), тоді як при таких сталь ж навантаженнях розтягується в 5-6 разів більше бетону. Поява тріщин негативно впливає на роботу залізобетонного елемента: збільшуються прогини, тріщини проникає волога і гази, що створює небезпеку корозії сталевої арматури.

Уникнути утворення тріщин у залізобетонній конструкції можна попередніми стисненням бетону в місцях, що піддаються розтягуванню. В такому бетоні тріщини з'являються тільки в тому випадку, якщо розтягуючі напруги перевершать напруги попереднього стиснення. Стиск бетону досягається попередніми напругою (розтягуванням) арматури. За способом виготовлення розрізняють два виду попередньо напружених конструкцій: перший - попереднє напруження арматури проводиться до затвердіння бетону, другий - після набуття бетоном певної міцності.

Якщо напружувати арматуру до бетонування, то укладена в форму арматура з одного кінця закріплюється до упору, а з іншого натягується спеціальним пристосуванням. Після заповнення форми бетонною сумішшю і затвердіння бетону арматура звільняється від натягу. Прагнучи прийти в первісне ненапружений стан, вона скорочується і захоплює за собою навколишній її бетон, обтиску залізобетонний елемент в цілому. Якщо ж арматуру напружують після затвердіння бетону, то її розташовують у спеціально залишеному у бетоні каналі. Після затвердіння бетону арматуру натягують і закріплюють на кінцях конструкцій анкерними пристроями, потім заповнюють канал бетоном, який після затвердіння зчіплюється з арматурою.

Попереднє напруження арматури не тільки попереджає появу тріщин у розтягнутому бетоні, але і дозволяє знизити вага залізобетонних конструкцій, збільшити їх жорсткість, підвищити довговічність і скоротити витрату арматури. Тому подальший розвиток будівельної техніки спрямоване на значне збільшення випуску попередньо напружених залізобетонних конструкцій.

 

2. КЛАСИФІКАЦІЯ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ВИРОБІВ

В основу класифікації збірних залізобетонних виробів покладені наступні відмітні ознаки: вид армування, об'ємна вага і вид бетону, внутрішня будова і призначення.

За видом армування залізобетонні вироби поділяються на попередньо напружених і з звичайним армуванням, тобто без попереднього напруження.

По об'ємній вазі застосовуваних бетонів розрізняють вироби, виготовлені: з особотяжелых бетонів об'ємним вагою понад 2500 кг/м3; важких бетонів об'ємним вагою від 1800 до 2500 кг/м3; з легких бетонів об'ємною вагою від 500 до 1800 кг/м3; з особолегких (теплоізоляційних) бетонів об'ємним вагою менше 500 кг/м3.

По виду бетонів і застосовуються в бетоні в'яжучих отримують вироби: з цементних бетонів - важких на звичайних щільних заповни-тйлях, з особотяжелых бетонів і легких бетонів на пористих заповнювачах; з силікатних бетонів - щільних (важких) або на легких пористих заповнювачах на основі вапна або змішаному в'яжучому; з ніздрюватих бетонів - на цементі, вапна або змішаному в'яжучому; із спеціальних бетонів-жаростійких, хімічно стійких, декоративних, гідратних.

За внутрішньою будовою вироби можуть бути суцільними і порожнистими, виготовленими з бетону одного виду - одношарові або двошарові і багатошарові, виготовленими з бетону різних видів або з застосуванням різних матеріалів, наприклад теплоізоляційних.

 


Залізобетонні вироби одного виду можуть розрізнятися також типорозмірами, наприклад стіновий блок кутовий, стіновий блок підвіконний. Вироби одного типорозміру можуть підрозділятися по маркам. В основу цього ділення покладено різне армування, наявність монтажних отворів або відмінність у закладних деталях.

В залежності від призначення різноманітні збірні залізобетонні вироби підрозділяють на чотири основні групи виробів: для житлових і громадських будівель, для промислових будівель, для споруд та загального призначення.

Залізобетонні вироби повинні відповідати вимогам діючих державних стандартів, а вироби, на які відсутні стандарти, вимогам робочих креслень і технічних умов на них. Вироби масового виробництва роблять типовими і уніфікованими, що забезпечує можливість застосування їх при будівництві будівель і споруд різного призначення.

Складові або комплексні вироби повинні поставлятися споживачеві, як правило, в закінченому, зібраному і повністю укомплектованому деталями вигляді, а вироби з прорізами, заповнюваними столярними виробами, - з вставленими віконними або дверними блоками, проолифленными або загрунтованими. На лицьових поверхнях виробів не допускаються тріщини, раковини, околи, плями, напливи або оголення арматури. Вироби повинні мати максимальну ступінь заводської готовності, а якість їх поверхні має бути таким, щоб на місці будівництва не потрібно додаткової обробки (якщо така обробка не передбачена проектом).

 

3. НОМЕНКЛАТУРА ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ВИРОБІВ

Вироби для житлових та цивільних будівель

Вироби для фундаментів і підземних частин будівель. В якості виробів цього призначення застосовують фундаментні плити і блоки, палі і панелі, а також елементи прохідних і непрохідних каналів у межах будівлі, залізобетонні та бетонні вироби для збірних конструкцій фундаментів і частин будівлі нижче рівня підлоги першого поверху. Ці вироби виготовляють з важкого бетону марки не менше. 150, а для паль і фундаментних балок - не менше 200.

Рнс. 66. Елементи фундаменту 1 - плити; 2 - блоки

Фундаментні плити (рис. 66) представляють собою масивні залізобетонні елементи, армовані сталевою сіткою. Плити виготовляють шириною від 120 до 320, довжиною 80, 100 і 120 і висотою 40-50 див.

Фундаментні блоки (рис. 66) виготовляють зазвичай прямокутної форми, довжиною до 3 м, товщиною 40-60 і заввишки 60 см. На торцевих сторонах блоків роблять пази для кращого заповнення розчином або бетоном вертикального шва між ними при монтажі фундаментів. Блоки армують тільки для зручності монтажу. Вага елементів збірних фундаментів до 3 т. Фундаментні блоки застосовують при кладці стін фундаментів та підвальних приміщень, тому їх називають також блоками стін підвалів. Використання збірних фундаментів із залізобетону натомість бутової кладки дозволяє не тільки широко механізувати процес монтажу, але виключати труднощі будівництва в зимових умовах і знижувати вартість будівництва на 10-15%.

Вироби для конструкцій каркасів будівель. До них відносять колони одноповерхових і багатоповерхових будівель, балки покриттів, підкроквяні балки і ферми, ригелі і прогони. Виготовляються вони з армованого важкого бетону марки не нижче 200. Ферми покриттів, підкроквяні ферми, двухветвенные колони і підкранові балки роблять з бетону марки не нижче 300.

Стінові панелі і блоки. Розрізняють,стінові панелі: зовнішніх стін неопалювальних будівель, виготовлені з важких і легких бетонів, а також крупнопористого бетону;

зовнішніх стін опалювальних будівлі; їх роблять з шаруватими важкого бетону з теплоізоляційним шаром і одношаровими з пористого бетону, легкого бетону на пористих заповнювачах і крупнопористого бетону;

внутрішніх стін, виготовлені з важкого чи легкого бетону на пористих заповнювачах, а також з ніздрюватого бетону;

перегородок (армовані і неармовані), для яких придатний бетон всіх видів. В якості міжкімнатних і несучих перегородок широко застосовуються гіпсові прокатні перегородки на всю ширину і висоту кімнати.

Важкий бетон для панелей зовнішніх стін повинен мати марку не нижче 200, а для внутрішніх - не нижче 150. Легкі бетони на пористих заповнювачах, комірчасті і великопористі бетони використовують марки не нижче 50. Марка бетону перегородок неармованих в суцільних плитах не менше 50 і пустотілих - не менше 75.

Панелі зовнішніх стін з важкого бетону виготовляють з утеплювачем (рис. 67) і суцільними. Перші мають залізобетонну оболонку 1, яка заповнюється теплоізоляційним бетоном 2 (газо - або пінобетоном); фасадну сторону панелей 3 облицьовують зазвичай керамічними плитками. В як облицювання використовують також скляні або пластмасові плитки, поверхню покривають фактурним шаром з декоративного бетону, офарблюють атмосферостійкими фарбами і т. д. Облицювальний шар повинен бути міцно пов'язаний з бетоном і не мати выколов, тріщин, плям і інших дефектів на поверхні. Внутрішні поверхні панелей і перегородок повністю підготовляють під фарбування чи наклеювання шпалер. Шорсткість поверхні не перевищує 0,6-1,2 мм. Відомі й інші види панелей цього типу, наприклад панелі, які складаються з двох залізобетонних оболонок з укладеним між ними шаром високоякісного утеплювач - шлакової вати, ніздрюватих бетонів, пенокералита та ін.

Одношарові панелі готують із залізобетону на легкому заповнювачі (шлак, керамзит) або з ніздрюватих залізобетонів і покривають з зовнішньої сторони декоративним шаром з розчину на кольоровому портландцементі. Широко використовуються для облицювання панелей керамічні плитки. Товщина несучих панелей зовнішніх стін залежно від виду бетону і кліматичних умов становить від 16 до 40 см, ширина по фасаду сягає 12 м2. Більшість панелей мають в середині отвори, які заповнюються на заводі віконними або балконними дверними блоками. Вага панелей досягає 5 р.

В техніко-економічному відношенні найбільш високими достоїнствами володіють вибропрокатные великорозмірні керамзитобетон-ві стекові панелі.

Стінові блоки (рис. 68) виготовляють із легкого бетону. Об'ємна вага бетону блоків ке повинен перевищувати 1600 кг/м3. За межі міцності при стисненні блоки випускають чотирьох марок - від 50 до 200. За своїм будовою блоки можуть бути порожнистими і суцільними, одне-, двох - або тришаровими. Зовні блоки мають декоративний шар, а з внутрішньої сторони покриваються шаром штукатурного розчину. За своїм призначенням блоки випускаються для зовнішніх і внутрішніх стін. Блоки зовнішніх стін підрозділяються по конструктивним елементам стіни на простеночные, кутові, підвіконні, пере-мычечные, карнизні, цокольні.

Елементи міжповерхових перекриттів. До елементів перекриттів відносяться панелі і настили перекриттів, панелі підлоги і стелі при роздільних перекриттях. Панелі та плити перекриттів по конструкції можуть бути плоскі, суцільні, ребристі і пустотілі. Складові перекриття складаються з панелей перекриттів, суміщених з панелями підлоги або стелі з необхідними звукоізоляційними, теплоізоляційними та іншими прошарками.

Настили. Пристрій перекриттів раніше проходило в два етапи: спочатку укладалися балки, а потім за ним настилались плити. В внаслідок прагнення об'єднати ці операції, спростивши і прискоривши споруда перекриттів, з'явилися настили. В даний час їх випускають з круглими і овальними порожнечами (рис. 69). Пустоти знижують вагу настилів і зменшують витрата бетону. Довжина настилів розрахована на проліт у просвіті до 6 м, товщина їх становить 200-220 мм, ширина змінюється від 0,8 до 1,5 м. виготовляють Настили з бетону марки не шике 200 з звичайною або попередньо напруженою армуванням.

Панелі перекриттів. Конструкція панелей перекриттів схожа з конструкцією настилів: вони також мають прямокутну форму і випускаються з круглими і овальними порожнечами, плоскими і ребристими. Панелі поділяються на панелі перекриттів «на кімнату», панелі стель і підлог при роздільних перекриттях; в останньому випадку між панелями укладають шар звукоізоляційного матеріалу. Армування і марка бетону панелей ті ж, що і для настилів.

Перекриття є найбільш дорогої конструктивній частиною будівлі, і їх кошторисна вартість сягає 20% загальної вартості житлового будинку. Впровадження прогресивних типів залізобетонних перекриттів з довгомірних настилів і панелей дозволяє не тільки скоротити терміни будівництва, але і знизити вартість їх несучих конструкцій.

Панелі та плити перекриттів випускають ребристими, плоскими і порожнистими. В ребристих плитах вигідніше використовується спільна робота арматури і бетону, що призводить до економії матеріалу і знижує вагу виробу.

Панелі та плити покриттів виготовляють одношаровими з важкого і легкого бетонів на пористих заповнювачах; шаруватими з несучою конструкцією з важкого бетону і теплоізоляційними шаром з ніздрюватого бетону або іншого утеплювача; комбінованими з ребрами з важкого бетону і плитою з пористого або легкого бетону. Марка важкого бетону панелей і плит повинна бути не менше 200, легкого на пористих заповнювачах--не менше 150 і пористого - не менше 50.

Панелі суміщених покриттів повинні задовольняти вимогам тепло-, гідро - і паропзоляцин.

Елементи збірних сходів. Виробами цього призначення є сходові марші і площадки (рис. 70), сходи і сходинки.

Сходові марші виготовляються у формах, які дозволяють отримувати вироби заданого ступінчастого профілю. Проступи щаблів маршу обробляють цементним розчином з мармуровою крихтою або інший фактурою. Довжина маршів може бути до 3,6, ширина до 1,8 м.

Сходові майданчики готують у вигляді прямокутної плити з бетону марки 200, армованою сталевою сіткою і облицьованої мозаїчними керамічними плитками або декоративним розчином. Облицювальний шар повинен володіти високою зносостійкістю. Аналогічні по конструкції сходових майданчикам балконні плити. Елементи збірних сходів і балконні плити виготовляють в основному з важкого бетону марки не нижче 200.

Об'ємні елементи. Прагнення максимально знизити трудові витрати і прискорити будівництво викликало появу нових конструктивних рішень будівель з об'ємних елементів. В даний час вже є досвід будівництва житлових будинків з цілих квартирних блоків, які повністю роблять на заводі, з усіма санітарно-тех-ническиыи та електротехнічними пристроями, оснащують вбудованими меблями і кухонним обладнанням (рис. 71). Такі об'ємні блоки або" збираються на заводі з окремих плоских елементів, які виготовляються монолітними у спеціальних об'ємних формах. Монолітні блоки краще, так як вони відрізняються більшою жорсткістю і меншою трудомісткістю виготовлення.

В залежності від планування блоки квартири діляться на три типу: дві житлові кімнати; житлова кімната, кухня та санітарний вузол; сходова клітка, кухня та санітарний вузол. Така номенклатура блоків дозволяє при різних їх поєднаннях отримувати квартири в одну, дві і три кімнати. Монтаж будинків з об'ємних елементів є новою, вищою сходинкою індустріального будівництва.

Вироби санітарно-технічні. У збірному житловому будівництві санітар-но-технічні пристрої (мережі водопроводу, каналізації, опалення, сміттєпроводу та вентиляційні канали) також виконуються із збірних елементів заводського виготовлення. Всі розведення мереж - металеві труби водопроводу, опалення і каналізації - в процесі виготовлення замонолічуються в тілі панелей або спеціальних блоків. У готовому вигляді такі конструкції доставляють на будівельний майданчик, де, з'єднуючи стики, їх монтують у загальну систему.

Опалювальні панелі являють собою прямокутну бетонну плиту товщиною 60 мм, в яку закладені металеві або скляні труби, що приєднуються до системи опалення. Крім опалювальних панелей останнім часом випускають панелі міжповерхових перекриттів з закладеними в них опалювальними трубами.

Санітарно-технічні блоки - це збірні залізобетонні стінові елементи з вмонтованими в них трубами та з'єднувальними деталями для водопровідної, каналізаційної та газопровідної систем. Розрізняють блоки вертикальні і горизонтальні.

Блоки вентиляційні і сміттєпроводів. В якості елементів витяжної вентиляції в будівлях застосовують бетонні вентиляційні блоки, що представляють собою прямокутні бетонні плити з круглими або квадратними отворами. Висоту вентиляційного блоку призначають залежно від висоти приміщення, де він буде встановлений, ширина блоку залежить від числа каналів в ньому. У верхній частині площини блоку, що виходить у приміщення, влаштовують квадратний отвір, призначене для відбору повітря і з'єднується з одним з вертикальних каналів. Вентиляційні блоки встановлюють в гніздах, спеціально для цієї мети залишаються в стіні будівлі.

Блок сміттєпроводу за зовнішнім виглядом являє собою залізобетонний вертикальний елемент з круглим внутрішнім отвором діаметром від 350 до 500 мм. Воно облицьовується азбестовим оболонкою для оберігання бетону від біологічної корозії і руйнування при падінні сміття. Блоки сміттєпроводу виготовляють на висоту 1 або 2 поверхів. На висоті 0,8-1 м від низу підлоги встановлюється отвір для скидання сміття. Блоки сміттєпроводу монтують в стінах сходової клітки.

Санитарнс-технічні кабіни. Суттєвим досягненням будівельної техніки є застосування об'ємних елементів санітарних кабін вузлів (рис. 72). Таке конструктивне рішення обладнання житлових будинків санітарно-технічними пристроями викликано значними трудовими витратами на встановлення санітарно-технічних деталей навіть при використанні блоків. Санітарно-технічні кабіни обладнуються ванною, змішувачем гарячої і холодної води з душем на гнучкому шлангу, фаянсовим умивальником, унітазом з низькорозташованим бачком, поличкою для мила, гачками для одягу, регістром для сушіння рушники і дзеркалом.

Кабіни випускають двох видів, що розрізняються конструкцією оболонки: з металевого каркаса з облицюванням азбестоцементними листами і у вигляді монолітної залізобетонної об'ємної шкаралупи, виготовленої в спеціальних формах. Підлога кабіни облицьовують керамічними плитками або настилають лінолеумом або релином, покладеним по двом верствам азбестоцементних листів з гідроізоляцією на мастиці. На будівельний майданчик кабіни доставляють в абсолютно закінченому вигляді, встановлюють в проектне положення і приєднують (стыкованием) до загальної системи опалення, вентиляції, каналізації, гарячого водопостачання та електропостачання. •

Архітектурні деталі та огорожі. Збірні залізобетонні вироби досить широко застосовують для виготовлення архітектурних елементів і огорож. Використовують бетони підвищеної міцності (не нижче 300 - 400) і морозостійкості. Вироби для елементів огорож роблять з попереднім напруженням арматури. З бетону можна отримувати бетонні елементи огорож та інші вироби самого різноманітного профілю та рельєфного малюнка. Це дозволяє виготовляти різні декоративні деталі і вироби - від плоских облицювальних плит до деталей складних профілів: карнизів, барельєфів, пілястр, капітелей колон, розеток та ін. Роблять їх із звичайного або декоративного бетону на кольоровому цементі з використанням кольорових заповнювачів. Для попередження швидкого забруднення пилом поверхня не повинна мати нерівностей. Архітектурні деталі для зовнішнього облицювання повинні володіти високою морозостійкістю (Мрз не мецее 25) і атмосферостійкістю.

Вироби для промислових будівель

Для промислових будівель застосовують вироби з бетону і залізобетону, аналогічні за своєю номенклатурою перерахованим вище. Відмінними є ферми і балки великих прольотів, колони, арки і підкранові балки. Про

Елементи фундаментів і підземних частин будівель промислового призначення за номенклатурою і принциповим конструктивним рішенням такі самі, як аналогічні елементи для житлових і громадських будівель. Збірні стрічкові фундаменти споруджуються з фундаментних плит і блоків, для пальових фундаментів використовують залізо* бетонні палі, що з'єднуються фундаментними балками і утворюють стрічку фундаменту.

Панелі та блоки зовнішніх стін промислових будівель теж аналогічні цим деталям житлових будівель, однак вони мають більш сувору архітектурну обробку. Елементи перекриттів ті ж, що і для житлового будівництва-настили і панелі, а також ребристі плити, використовувані для перекриттів, а в окремих випадках і для покриттів будівель. Все ширше починають застосовуватися для покритий-ий будівель великих прольотів оболонки. Для покриття промислових будівель використовують залізобетонні і армопенобетонные плити. Великопанельні залізобетонні плити є одночасно несучими і огороджувальними елементами покриттів неопалюваних і опалювальних будівель. Плити виготовляють розміром 3X6 і 1,5x6 м з бетону марки 200 з звичайною арматурою і напружено-армовані; в останньому випадку довжина плит може досягати 12 м. Несуча здатність плит від 350 до 800 кГ/м2, вага 1 м2 плити 170 кг Великопанельні армопенобетонные плити (КАП) також є одночасно несучими і теплоізоляційними елементами покриттів. Плити складаються з армованої полиці і ДВОХ поздовжніх залізобетонних ребер, які жорстко пов'язані спеціальними сталевими стрижнями. Розмір плит 1,6x6 м, товщина полиць від 100 до 160 мм, несуча здатність плит до 800 кГ/м2, вага 1 м2 плити 160-200 кг

Поряд з плитами в якості покриттів промислових будівель використовують оболонки, армовані криволінійні плити завтовшки 3-4 см, облямовані по периметру ребрами жорсткості. Розмір оболонок до 10)<10 м. Завдяки невеликій витраті матеріалів при значній корисної площі кожного елемента оболонки (до 100 м2) останні мають значний перевага перед іншими видами конструктивних елементів покриттів.

Порівняно недавно з'явився новий вид залізобетону - армоцеыент. Він являє собою дрібнозернистий бетон (будівельний розчин), армований кількома рядами сіток з тонкого сталевого дроту. Армоцементные конструкції виготовляються товщиною 1 - 2 см, вони мають міцність, наближається до міцності звичайної сталі. Повна водонепроникність армоцементу дозволяє використовувати його для покриттів промислових і цивільних будівель. Елементи каркаса-це колони, ферми (рис. 74), балки покриттів, підкранові і фундаментні ригелі та інші вироби.

Колони. При будівництві промислових будівель і споруд із збірного залізобетону застосовують колони одне - і двухконсольные, бесконсольні, суцільні прямокутного або таврового перерізу і гратчасті двухветвевые. Останні мають більш високі техніко-економічні показники: при рівній несучої здатності вага їх значно менше, що дає можливість збільшити висоту колон до 35 м. Колони виготовляють з бетону марок 300-400 з звичайних і попередньо напруженим армуванням, цілісними на всю довжину або складеними з окремих елементів, що збираються на місці будівництва.

Балки в залежності від прольоту застосовують таврового і двотаврового перерізів; виготовляють їх із звичайним або попередньо напруженим армуванням з бетону марок 300-400. За формою розрізняють балки трапецеїдальних і сегментні. Для полегшення у вертикальній стінки балки влаштовують отвори. Довжина балок встановлюється відповідно з уніфікованою сіткою колон промислових будівель - 12, 18 і 24 м.

Ферми і арки. В якості несучих елементів покриттів прольотом

понад 18 м застосовують попередньо напружені залізобетонні

ферми і арки. Ферми можуть мати трапецоїдну, трикутну або

криволінійну сегментну форму. Виготовляють їх цільними і склад

вими, що складаються з окремих елементів. Проліт залізобетонних

ферм може бути більше 30 м. Прольоти довжиною близько 100 м перекрыва

ються залізобетонними арками, які випускають з Суцільною або

гратчастої стінкою і, як правило, збирають з двох напіварок, так

вага лише однієї напіварки може досягати 30-40 т. Арки при

змінюють переважно в складських приміщеннях сипучих мате

ріалів.

Конструкції для прогонових будов мостів виготовляють з важкого цементного бетону марки не менше 400, для стійок опор мостів - не менше 300 і для блоків фундаментів, паль, елементів ростверку та інших залізобетонних виробів - марки не менше 200. Марка залізобетонних виробів для мостів по морозостійкості повинна бути не менше 200. Відпускна міцність бетону попередньо напружених виробів прогонових будов мостів не менш 80% проектної, а для паль дорівнює проектній.

Вироби для метрополітенів, залізничних, автодорожніх і гідротехнічних тунелів виготовляють з важкого цементного бетону. Марка бетону для блоків і тюбінгів, оброблення тунелів, блоків стін, колон і перекриттів станцій метрополітену - не менш 400, для інших виробів - не менше 200. При сильному потоці ґрунтових вод, а також при наявності агресивного середовища для залізобетонних виробів тунельних обробок застосовують бетони спеціальних складів. Підвищені вимоги до бетонів для виробів метрополітенів і тунелів пред'являються по морозостійкості і водонепроникності.

До виробів транспортного будівництва відносяться плити покриттів автомобільних доріг і аеродромів, що виготовляються з бетону марки не нижче 300, армовані і попередньо напружені; аеродромні плити повинні бути, як правило, попередньо напруженими. Морозостійкість бетону плит не менше 100-150 в залежності від кліматичних умов. Розмір плит до ЗХ'1,75 м при товщині 13-17 див. Плити можуть бути суцільною і гратчастої конструкції, останні більш вигідні, так як на їх виготовлення витрачається менше залізобетону.

Специфічними виробами залізничного будівництва є шпали і опори контактної мережі електрифікованих доріг. Опори мережі електрифікованих ліній залізниць являють собою вертикальну стійку висотою 10-15 м, до якої кріпиться консоль, яка служить для підвіскою проводи. Перші залізобетонні опори мали суцільне прямокутне перетин. В надалі перейшли на виготовлення трубчастих, двотаврових і швелерного опор з наскрізними та сітчастими стінками. Марка бетону опор - не нижче 400, морозостійкість 100-150 в залежності від кліматичних умов. Для підвищення довговічності і жорсткості опори виготовляють преднапря-женными.

З різноманітних шпал основне застосування отримали брускові,

виготовлені з попередньо напруженого залізобетону марки не

менше 500, з високою тріщиностійкістю і морозостійкістю (Мрз 100-200).

Вироби для гідротехнічного будівництва

Для гідротехнічних споруд більшість виробів роблять з бетону марки 300 і вище. Це балки і балочні плити перекриття прольотів більше 6 м між биками і для освіти водозливних поверхонь гребель, палі, плити растверков і кордонных балок естакад морських портів, фундаментні плити, підпірні елементи річкових пристанях. Деякі збірні елементи гідротехнічних і меліоративних споруд, наприклад для виготовлення дренажних блоків і труб, блоків для хвилеломів і молів, виробів, що застосовуються у мережевих спорудах меліоративних систем та ін., виготовляють із бетону марки 200.

До бетону для гідротехнічних споруд пред'являються підвищені вимоги щодо морозостійкості, водонепроникності, а до виробів, що піддаються впливу потоків з великими швидкостями, - зносостійкості. Бетон гідротехнічних споруд, що знаходяться в умовах сульфатних і проточних вод, повинен мати високу водостійкість.

Вироби для сільськогосподарського будівництва

З збірних залізобетонних конструкцій і деталей у сільських місцевостях зводять житлові будинки, будівлі машинотракторних станцій, тваринницькі приміщення, силосні споруди, склади, теплиці та інші споруди. Вироби для сільськогосподарських споруд виготовляють з бетону марки не нижче 200; при використанні для силосних траншей, пм і веж вони повинні мати захисний шар, що оберігає від дії органічних кислот.

Збірні залізобетонні конструкції і деталі для сільського будівництва не відрізняються від застосовуваних для будівництва цивільних і промислових будівель, але деякі споруди, наприклад силосні башти, бункера елеваторів, виконуються з деталей дещо інший конструкції: найбільш поширені збірні залізобетонні кільця, діаметр яких дорівнює діаметру майбутнього споруди; при зведенні веж великого діаметру кільця заміняють криволінійними плитами. В останні роки все більший розвиток отримують залізобетонні вироби у вигляді лотків, труб, стовпів і інших елементів, використовуються для меліорації.

Вироби загального призначення

До цих виробів відносять труби, огорожі, стійки під світильники, плити, блоки і підпірні стінки пішохідних переходів та ін.

Труби залізобетонні за призначенням поділяються на безнапірні і напірні, призначені витримувати певну гідростатичний тиск.

Безнапірні труби застосовують для пристрою каналізаційних зовнішніх мереж і напірних водоводів. Виготовляють їх центрифугуванням, вібруванням, пресуванням. Діаметр труб 1200 мм і більше. Для них використовують бетон марки 200-300 з особливими вимогами щодо водонепроникності корозійної стійкості при дії агресивного середовища.

У залізобетонних трубах з звичайним армуванням неможливо створити достатню гідростатичний тиск, так як в бетоні стінок труб з'являються дрібні тріщини і труба дає текти. Для усунення цього застосовують попереднє напруження арматури, завдяки чому бетон обжимається, і для того щоб у ньому з'явилися розтягуючі напруження від внутрішнього гідростатичного тиску, потрібно перевершити напруга попереднього стиснення. Таким чином, застосування попереднього напруги арматури дає можливість влаштовувати напірні водоводи із залізобетонних напірних труб. Зто дозволяє в 5-10 разів зменшити витрату металу і в 1,5-2 рази знизити вартість водоводів.

Стійки під світильники являють собою вироби, аналогічні по конструкції і фізико-механічними показниками опор для підвіс-кн проводів на залізничних лініях. Плити, блоки, балки і інші елементи пішохідних переходів вьшолняют,.з бетону марки 200, підвищеної морозостійкості і водостійкості

 

 «Будівельні матеріали» Наступна сторінка >>>

 

Дивіться також:

 

Довідник домашнього майстра Будинок своїми руками Будівництво будинку Гідроізоляція