Вся електронна бібліотека >>>

Зміст книги >>>

 

Книги з будівництва та ремонту

Будівельні матеріали


Побут. Господарство. Будівництво. Техніка

 

А. ФІЗИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ

 

 

1. ПИТОМА ВАГА

Під питомою вагою розуміють вагу матеріалу в одиниці обсягу, не рахуючи

Для визначення питомої ваги необхідно вага сухого матеріалу З розділити на «абсолютний» обсяг Уа, займаний матеріалом (без часу або порожнеч):

Іноді питома вага порівнюють з питомою вагою води, і тоді він є безрозмірною величиною.

Для будівельних матеріалів питому вагу має допоміжне значення, однак їм користуються при обчисленні густини і пористості матеріалів, тобто властивостей, що мають важливе практичне значення.

Питома вага більшості будівельних матеріалів більше одиниці, виняток становлять деревина, лаки, оліфи, пінобетони, деякі пластмаси. Для кам'яних матеріалів він коливається в межах від 2,2 до 3,3 г/см3, органічних матеріалів (дерево, бітуми, дегти, печи, оліфа, лаки, пластмаси) - від 0,9 до 1,6 і чорних металів (чавун, сталь) -від 7,25 до 7,85 г/см3.

 

2. ОБ'ЄМНА ВАГА

Об'ємною вагою називають вага одиниці об'єму матеріалу в природному стані (разом з порами).

Обсяг матеріалу V\ встановлюють по зовнішнім розмірам зразка або визначають за об'ємом витісненої ним рідини. Об'ємна вага розраховують за формулою

Об'ємна вага пухких матеріалів (піску, щебеню), визначається без вирахування порожнеч між їх частинками, називають об'ємним насипним вагою.

Об'ємна вага більшості матеріалів менше питомої; наприклад, для глиняної цегли він становить в середньому 1,7 г/см3 при питомому вазі близько 2,5 г/см3. Тільки для так званих абсолютно щільних матеріалів (скло, сталь, бітуми й рідкі матеріали) величини питомих об'ємних ваг збігаються.

 


Практичне значення об'ємної ваги будівельного матеріалу дуже велика: його необхідно знати при розрахунках міцності (стійкості) будівельних конструкцій з урахуванням їх власної ваги, а також для підрахунків при перевезеннях матеріалів. На відміну від питомої ваги питома вага різних будівельних матеріалів коливається в дуже широких межах: від 20 кг/л5 для деяких найлегших теплоізоляційних матеріалів до 7850 кг/ж3 для сталей. Збільшення вологості матеріалу підвищує його об'ємна вага. В табл. 1 наведено об'ємні ваги деяких будівельних матеріалів.

 

3. ЩІЛЬНІСТЬ

Під щільністю матеріалу розуміють ступінь його заповнення обсягу речовиною, з якого він складається.

Матеріал, що знаходиться у природному стані (тобто разом з порами), займає обсяг Vi, а в абсолютно щільному стані має менший об'єм ViX. Ставлення Va : Vj виражає щільність матеріалу п.

Майже у всіх будівельних матеріалів п менше 100% внаслідок наявності у них більшої або меншої кількості часу.

 

4. ПОРИСТІСТЬ

Пористістю матеріалу За називають ступінь заповнення обсягу матеріалу порами. За величиною пористість є доповненням щільності до одиниці або 100%.

За величиною повітряних пір матеріали поділяють на дрібнопористі (пори мають розміри в соті і тисячні частки міліметра) і великопористі (розміри пір від десятих часток міліметра до 1 - 2 мм).

-г, Щільність і пористість матеріалів мають дуже велике значення в будівництві, так як з ними пов'язані такі важливі властивості, як міцність, водрпоглощение, водопроникність, теплопровідність, мо-розосго&косхъ, звукопроникність, кислотостійкість та ін. Для виготовлення аоданедроницаемых конструкцій потрібні матеріали з високою идотноошо; малотеплопроводные конструкції необхідно виготовляти з медкопорйсшх матеріалів зі зниженою теплопровідністю і т. д." Пористість будівельних матеріалів коливається в дуже широких межах: весло Q (ст&оь, скло) до 90% (плити з мінеральної вати).

 

 «Будівельні матеріали» Наступна сторінка >>>

 

Дивіться також:

 

Довідник домашнього майстра Будинок своїми руками Будівництво будинку Гідроізоляція