Вся електронна бібліотека >>>

Зміст книги >>>

 

Книги з будівництва та ремонту

Технологія кам'яних і монтажних робіт


Побут. Господарство. Будівництво. Техніка

 

МОНТАЖНІ РОБОТИ

 

 

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО МОНТАЖНИХ РОБОТАХ

 

Розвиток індустріалізації будівництва, в основу якої належить заводське виготовлення, типізація і стандартизація конструкцій і деталей, поступово змінює характер робіт на будівництвах. Будівельні майданчики всі більше перетворюються в монтажні, де будівлі або споруди збирають з готових елементів і конструкцій.

Найбільше поширення в будівництві набули збірні металеві, бетонні та залізобетонні конструкції. Зведення (монтаж) будівель і споруд з конструкцій кожного виду, як і сам процес їх встановлення, має ряд особливостей.

Для доставки на будівництва збірних конструкцій, підйому і установки їх в проектне положення використовують спеціальні транспортні кошти, монтажні механізми і пристосування. Щоб забезпечити надійність зведених конструкцій, безпека монтажу, робітники повинні ретельно контролювати ка-? кількість збірних елементів, дотримуватися вимоги технології виробництва робіт, постійно оволодівати раціональними прийомами монтажу.

Збірні залізобетонні деталі та конструкції виготовляють на спеціалізованих підприємствах: заводах залізобетонних конструкцій (ЗБК), домобудівних комбінатах за кресленнями, розробленими проектними організаціями. В цих кресленнях наводяться всі необхідні дані для заготівлі та складання арматури, закладних деталей і інші вказівки по виготовлення збірних елементів.

При замовленні сталевих конструкцій монтажна організація передає заводу робочі креслення КМ (конструкції металеві) цих конструкцій. Креслення розробляються проектними організаціями і містять розрахункові схеми і сг«ми конструкцій, креслення вузлів і специфікації для замовлення стали за профілями. На підставі креслень КМ завод-виготовлювач конструкцій розробляє деталіровочні креслення конструкцій КМД, на яких наводяться детальні зображення і розміри кожного монтажного елемента, а також монтажні схеми, фіксують розташування кожного елемента в спорудженні. Сталеві конструкції виготовляють і монтують по кресленнях КМД.

 

§ 66. ПРИЙМАННЯ ЗБІРНИХ ДЕТАЛЕЙ І КОНСТРУКЦІЙ

 

Надходять на будівельні майданчики елементи збірних конструкцій повинні відповідати проектом (робочим кресленням), чинним Дст (Державних стандартів), нормалям або технічним умовам (ТУ). Свідченням виконання цих вимог є паспорта, що видаються підприємством-виробником на кожну партію виробів або конструкцій.

Залізобетонні конструкції. На такі конструкції, як залізобетонні ферми і балки покриттів прольотом 18 м і більш, паспорти видаються на кожне виріб. На інші види виробів при масі елементів менш Ють паспорта видаються на кожну отгружаемую партію. У паспорті зазначаються: найменування виробів за Гостом або технічним умовам і їх умовне позначення (індекс), номер Госту або технічних умов, кількість виробів у партії, дата виготовлення і приймання партії відділом технічного контролю (ВТК) та номер контролера ВТК, марка бетону, відпускна міцність бетону (у відсотках від проектної) в момент його приймання.

На кожну партію однотипних збірних залізобетонних конструкцій підприємство-виробник представляє будівельної організації акти випробувань контрольних зразків бетону. Якщо у збірних конструкціях є арматура з холоднотянутого або холодносплющенной сталі, повинні надаватися також результати випробувань сталі (сертифікати на арматурну сталь заводу-виробника).

 


Відпустка з заводів і приймання збірних конструкцій без паспортів забороняються.

Кожен виріб із збірного залізобетону і бетону має мати видиму маркування, виконану незмивною фарбою за допомогою трафаретів або гумових штампів. На штампі-марку зазначаються: марка підприємства-виробника, паспортний номер виробу, індекс, номер контролера ВТК підприємства. На виробах, у яких верх важко відрізнити від низу (плити, прямокутні балки), робиться напис «Верх» або у верхній частині пишеться літера В, а в нижній - Н. Штампи на таких виробах розташовують так, щоб основа знака було звернуто до нижньої поверхні виробу, що дозволяє судити про його робочому положенні.

При відсутності петель на елементах, що монтуються кранами, відзначаються місця стропування у відповідності з проектом.

При прийманні елементів конструкцій, що надходять на монтаж, їх якість перевіряють зовнішнім оглядом. Засвідчуються, що виріб не має деформацій або інших ушкоджень (околов), його лицьова поверхня (фактурний шар) відповідає вимогам проекту (колір, раковини, напливи). Вибірково перевіряють відповідність проектним даним геометричних розмірів елементів, правильність розташування закладних деталей, випусків, борозен, ніш, отворів, фіксуючих пристроїв, чвертей, збереження вмонтованих деталей санітарно-технічного, електротехнічного та іншого обладнання. Елементи збірних конструкцій, що мають відхилення, що перевищують допуск, або інші серйозні дефекти, бракуються, про що складається відповідний акт.

Сталеві конструкції. Поставляються сталеві конструкції забезпечуються сертифікатом або паспортом, який засвідчує якість продукції. Ці документи складаються на підприємстві-виробнику конструкцій і підписуються відділом технічного контролю (ВТК). У паспорті (сертифікаті) підтверджується: відповідність застосованих матеріалів проектом і стандартам, відповідність конструкцій проектом діючим нормам і правилам їх виготовлення. У сертифікатах наводяться такі дані: найменування конструкції; маса за кресленнями КМД; дата початку и.конца виготовлення; найменування організацій, які виконали робочі креслення КМ і деталіровочні креслення КМД, індекси і номери цих креслень; нормативний документ, за яким виготовлялися конструкції; марки сталей, застосовані при виготовленні, і їх відповідність вимогам проекту; матеріали, застосовані для зварювання конструкції (електроди, зварювальний дріт, флюс, захисні гази).

 

 «Технологія кам'яних і монтажних робіт» Наступна сторінка >>>

 

Дивіться також:

 

Кам'яні роботи Довідник домашнього майстра Будинок своїми руками Будівництво будинки Виготовлення червоного будівельної цегли Бетон і будівельні розчини Гідроізоляція Високоміцний бетон Розчини будівельні Суміші бетонні Властивості бетону