Вся електронна бібліотека >>>

Зміст книги >>>

 

Книги з будівництва та ремонту

Технологія кам'яних і монтажних робіт


Побут. Господарство. Будівництво. Техніка

 

§ 117. ВИКОРИСТАННЯ ГЕОДЕЗІЇ В БУДІВНИЦТВІ

 

 

Проектування об'єкта неможливо виконати без плану місцевості, відведеної під будівництво. Тому при підготовці до проектування та розробки проекту значне місце займають вишукувальні роботи на місцевості, результатом яких є топографічний план.

На основі топографічного плану проектувальники складають креслення розміщення на місцевості всіх будівель і споруд будівельного об'єкта - генеральний план. Однак генеральний план лише графічно показує положення будівель і споруд. В додаток до нього, використовуючи засоби геодезії, складають розбивочне креслення. На цьому кресленні положення основних точок майбутньої споруди виражають у вигляді цифр - координат, значень кутів, лінійних промірів і відміток (висот).

Після складання і затвердження проектної документації приступають до будівництва об'єкта. При цьому починають з розбивки споруди, під якою розуміють перенесення проекту в натуру, тобто закріплення на місцевості положення головних осей і точок споруди, що визначають „ місце розташування і розміри його за проектом.

Протягом всього будівництва доводиться робити розбивку додаткових осей споруди, відновлювати втрачені осі, визначати висоти перегородок, міжповерхових перекриттів, колон, контролювати вертикальність установлених конструкцій і т. д.; всі ці геодезичні роботи називають поточним геодезичним обслуговуванням будівництва.

 


Нарешті, у ході будівництва систематично виконують геодезичні вимірювання, якими перевіряють правильність його здійснення згідно з проектом, а також фіксують можливі відхилення фактичних положень основних точок споруд у плані і по висоті від проектних, тобто виробляють виконавчу інженерно-геодезичну зйомку; при цьому по кожній стадії будівництва складають виконавчі креслення, без яких об'єкт не може бути прийнятий державною комісією до експлуатації.

Із зростанням і вдосконаленням будівельного виробництва на будівельному майданчику зростає необхідність в повсякденному і безперервному геодезичному контролю правильності монтажу будівельних конструкцій. Таким чином, в даний час геодезичне обслуговування будівельно-монтажних робіт стало невіддільною складовою частиною будівельного процесу.

 

 «Технологія кам'яних і монтажних робіт» Наступна сторінка >>>

 

Дивіться також:

 

Кам'яні роботи Довідник домашнього майстра Будинок своїми руками Будівництво будинки Виготовлення червоного будівельної цегли Бетон і будівельні розчини Гідроізоляція Високоміцний бетон Розчини будівельні Суміші бетонні Властивості бетону