Вся бібліотека >>>

Зміст книги >>>

 

 

Будівництво та ремонт

Технологія і організація сільського будівництва


А.А. Алексєєв

 

Частина II. ОРГАНІЗАЦІЯ, ПЛАНУВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ В ПРОЕКТУВАННІ І БУДІВНИЦТВІ

 

Глава 7. ОСНОВИ КАЛЕНДАРНОГО ПЛАНУВАННЯ БУДІВНИЦТВА БУДІВЕЛЬ ТА СПОРУД

  

 

 

§ 27. ПРИКЛАД РОЗРОБКИ КАЛЕНДАРНОГО ПЛАНУ БУДІВНИЦТВА ОКРЕМОГО СІЛЬСЬКОГО БУДІВЛІ У СКЛАДІ ППР

 

До складу розробки календарного плану входять визначення за проектом основних обсягів будівельно-монтажних робіт; визначення роботи по кожному виду робіт; визначення потреби будівельних матеріалів, конструкцій, деталей і напівфабрикатів; вибір способів виробництва робіт, машин за основними видами робіт; складання календарного плану виробництва робіт зведення об'єкта; складання графіка руху робітників; встановлення необхідних заходів по охороні праці і техніці безпеки.

При проектуванні календарного плану повинні бути розглянуто способи виробництва робіт на наступних циклах:

зведення підземної частини будівлі - земляні роботи, пристрій фундаментів, перекриттів підвалів, засипка грунтом пазух фундаментів та ін;

надземний - зведення стін, перегородок, сходових маршів і майданчиків, заповнення віконних і дверних прорізів, улаштування міжповерхових і горищних перекриттів, даху та ін;

оздоблювальний - штукатурні роботи, влаштування підлог, малярні, шпалерні, облицювальні роботи та ін.

У прикладі передбачається зведення будівлі на будівельному майданчику, де вже виконані підготовчі роботи, тому підготовчий цикл не розглядається.

Обсяг будівельно-монтажних робіт визначають у натуральних одиницях виміру: м3 бутобетонної кладки, м2 пофарбованої поверхні стін, м розшивки швів і т. д.

В кожному циклі визначають обсяги таких робіт:

при зведенні підземної частини будівлі - планування і ущільнення грунтів, розробку виїмок, встановлення та розбирання опалубки, пристрій фундаментів, зворотну засипку пазух з ущільненням грунту та ін;

у надземному - зведення стін, встановлення віконних і дверних блоків, монтаж збірних перекриттів, перегородок, сходових площадок і маршів, зварювання, герметизацію і замоноличивание стиків, встановлення риштування, пристрій даху, покрівлі;

в опоряджувальному - скляні, штукатурні, облицювальні роботи, влаштування підлог, малярні і шпалерні роботи.

Визначаючи обсяг земляних робіт, необхідно спочатку уточнити глибину закладення фундаментів зовнішніх і внутрішніх стін від планувальної позначки. Глибину h закладення фундаментів зовнішніх стін визначають з урахуванням глибини промерзання ґрунту за формулою

h = mHB,

де Отруту - нормативна глибина промерзання; m - коефіцієнт впливу теплового режиму будівлі, приймається рівним 0,8-1.

- 353 -

Закладення фундаментів під внутрішні стіни призначають без обліку глибини промерзання грунтів. Потім визначають форму поперечного перерізу виїмки грунту, яка може бути з вертикальними стінками або з укосами. Якщо глибина виїмок перевищує допускається для виїмок з вертикальними стінами, то вбудовані укоси або вертикальні стінки виїмок тимчасово зміцнюють розпірками. Допустима глибина виїмок з вертикальними стінками і крутизна укосів виїмок залежать від виду грунту і приймаються згідно з табл. 1.6 (Частина 1).

Ширина виїмки по дну для встановлення збірних фундаментів повинна бути більше ширини фундаментного блоку на 0,2-0,3 м, л.".л фундаментів, влаштовуються в опалубці, - більше на 0,3 - 0,1 м, а для фундаментів, влаштовуються «враспор», дорівнює зовнішнім розмірами фундаменту.

Якщо будинок складається з однакових секцій, то підрахунок об'ємний кожного виду робіт доцільніше вести для однієї типової секції поверху, а потім знаходити обсяги кожного виду робіт для будівництва шляхом множення отриманих обсягів робіт на кількість секцій та поверхів.

В першу чергу слід повністю заповнити усіма видами робіт гр. в табл. ІГ. 10, щоб у ній правильно відобразити і чітко представити всю технологічну послідовність виконання будівельно-монтажних процесів при зведенні будівлі, а потім підрахувати обсяг кожного виду роботи.

Трудовитрати виконання спеціальних робіт можна в навчальних метою визначити (див. табл. 11.11) як частка від ділення вартості цих робіт на середній виробіток одного робітника в зміну, прийняту дорівнює 60-80 руб. Невраховані Енір транспортні роботи, влаштування захисних козирків і інші заходи, необхідні правилами техніки безпеки, враховуються в календарному плані в інших роботах, обсяг яких можна прийняти в розмірі до 10% загальних трудовитрат.

Для контролю підрахунку обсягів робіт і трудовитрат за будівництва будівлі слід по гр. 7 табл. 11.12 визначити загальні трудовитрати і, розділивши їх на будівельний об'єм будівлі, отримаємо питомі робота в чол.-см/м3, які треба порівняти з наведеними нижче.

Для великопанельних будинків вони повинні складати приблизно 0,4--0,5, для великоблочних - 0,6-0,7 і для цегляних-■ 0,8-] чол.-см/м3. Хоча ці показники і є досить наближеними, разом з тим вони можуть звернути увагу на допущену помилку в розрахунках.

Визначення потреби будівельних матеріалів, конструкцій, деталей і напівфабрикатів. При здійсненні будівництва треба знати, які будівельні матеріали, конструкції, вироби і в якому кількості потрібні для зведення цього об'єкта: збірні залізобетонні елементи, цегла, бутовий камінь і г. д. Номенклатуру збірних залізобетонних елементів, їх кількість, розміри і об'єм визначають за робочими кресленнями зда-вання і вносять у табл. 11.13 (графи 1-5) будівельних матеріалах ведуть в табличній формі (табл. П.!4) по кожному виду роботи, у гр. 5 вказується норма витрати матеріалу, в гр. 7 - параграф Енір. Загальна кількість матеріалу (гр. 6) визначають множенням обсягу на норму витрати матеріалу. Щоб знати загальні кількість кожного виду матеріалів, виробів і напівфабрикатів, необхідних для будівництва об'єкта, складають зведену відомість

У гр. 2 табл. 11.14 вказують найменування матеріалів, а в гр. 4 - загальну потребу кожного виду матеріалу на весь об'єкт. Табл. 11.14 складають за даними табл. 11.13, в якій визначено матеріали та вироби для окремих елементів будівлі або видів робіт. Наприклад, при підрахунку загального необхідної кількості розчину на об'єкт враховують кількість розчину, необхідного для пристрою бутового фундаменту, зведення цегляних степ п т. д.

Кількість будівельних матеріалів для елемента будівлі або виду роботи визначають як добуток обсягу роботи (за даними табл. 11.10) на норму витрати матеріалу, взяту з Енір. Наприклад, для цегляної кладки стіни середньої складності в дві цегли, на кожний м3 кладки потрібно: цеглини - 400 шт., розчину - 0,24 м3 (Енір § 3-1-3).

Вибір будівельних машин, механізмів та способів виробництва робіт. Будівельні машини застосовують для виконання земляних робіт (планування, ущільнення грунту, розробка виїмок); монтажу будівельних конструкцій; транспортних і вантажно-розвантажувальних робіт; опоряджувальних робіт (штукатурних і малярних). Наводяться технічні характеристики кожної обраної машини і розробляється технологія виробництва основних видів робіт.

Оскільки будівельно-монтажні роботи слід виконувати потоковим методом, то продуктивність кожної машини, зайнятий на виконанні окремих процесів, повинна відповідати необхідним темпами виробництва робіт. Також враховують, що споруджувані будівлі в сільській місцевості і розосереджені мають невеликі обсяги будівельно-монтажних робіт. В цих умовах застосовувати будівельні машини невеликої потужності, досить надійні і головне мобільні в цілях швидкого переходу з об'єкта на об'єкт.

У сільському будівництві для виробництва монтажних робіт застосовують стрілові і баштові крани, які використовують для виконання тже вантажно-розвантажувальних п транспортних pjAoT, При зведенні малоповерхових сільських будівель основними 'ами кранів є стрілові безрейкові крани: автомобільні, пиевмоколесные і гусеничні, які можуть по закінченні будівництва швидко переходити на нові об'єкти. Сущестгным .преимуществом цієї групи кранів є незалежність від зовнішніх джерел електропостачання, оскільки вони .тмот дизельні двигуни внутрішнього згоряння. Застосування кранів обмежується будівництвом окремих відносно великих за обсягом сільських будівель або декількох

малоповерхових будівель, коли їх розташування дозволяє переводити баштовий кран без демонтажу. Монтажні крани подбирапо технічним параметрами, див. «Вибір монтажних кранів». Для виконання монтажних і підйомно-транспортних робіт беруть попередньо один кран, але при проектуванні гючной організації робіт слід перевірити, чи забезпечить кран

.і: переривчастість робіт. Якщо баштовий кран не забезпечує пода-ч\ збірних конструкцій і будівельних матеріалів для безперебійної роботи в протягом зміни, то для подачі цегли і розчини можна використовувати додатково будівельні підйомники, легкі крани або стрічкові транспортери.

Автомобільний транспорт. У сільському будівництві доставка матеріалів і конструкцій на об'єкт будівництва в основному здійснюється бортовими автомобілями самоскидами, спеціалізованими автомобілями, автомобільними і тракторними 1кгачами з причепами і напівпричепами.

Кількість транспортних засобів має забезпечувати безперервний процес виконання будівельно-монтажних робіт. Кількість машин для перевезення вантажів автомобільним і тракторним транспортом за певним маршруту можна визначити за формулою

де О-загальна кількість вантажу, що перевозиться за розрахунковий період, т; Р - тривалість розрахункового періоду (приймається з урахуванням втрат часу - пробіг від гаражу і назад тощо), год; -тривалість циклу транспортпин одиниці, год; qM - корисна вантажопідйомність однієї машини.

Тривалість циклу транспортної одиниці визначають за формулою

При перевезення різноманітних вантажів на різні відстані: і по різних маршрутах попередньо складають маршрутну відомість, в якій вантажі розподіляють за маршрутами. З маршрутній відомості можна встановити максимальну кількість перевезеного вантажу в рік і середнє відстань перевезень. Списочну число машин визначається за формулою

де Р-вантажна робота парку, ткм/рік; q - вантажопідйомність автомобілів, т; L - добовий пробіг однієї машини, що визначається за формулою

L = TlCp'.tn,

де Т-тривалість роботи машини протягом доби; tn - тривалість одного циклу, год; / - відстань перевезення, км; кх - коефіцієнт використання тоннажу машин (к = 0,9-0,95); &2 - коефіцієнт використання пробста, тощо відношення загального пробігу за добу до км кількістю км, пройдених з вантажем (але нормам); кл - коефіцієнт використання парку машин (за нормами).

Складання календарного плану провадження робіт. Для організації потокового методу робіт будівля умовно ділиться на рівні з обсягами частини (захватки). При розрахунку потоку необхідно визначити загальний його ритм, який призначають по ритму (тривалості) виконання на захватці провідних робіт. Розміри захваток залежать від виду виконуваної роботи, тривалості її виконання і конструкції будівлі. Так, при будівництві житлових будівель за захватку для виконання кам'яних і монтажних робіт беруть секцію або кілька секцій в межах поверху, для виконання опоряджувальних робіт беруть одну або кілька секцій, включаючи всі поверхи. У всіх випадках розмір захватки повинен бути таким, щоб тривалість виконання роботи була не менш зміни або кратною їй.

Під провідними увазі роботи, які мають значний обсяги, виконання яких дозволяє отримати закінчену конструктивну частина будівлі та приступити до виконання наступних робіт. Провідними роботами зазвичай є: комплекс робіт по влаштуванню фундаментів, зведення надземної члетп будівлі, монтаж збірних конструкцій, оздоблювальні роботи та ін

Порівнюючи між собою отримані значення, знаходять рівну для всіх робіт або кратну прийнятну з технологічних міркувань тривалість виконання робіт. Її приймають за загальний ритм потоку (тривалість виконання кожної роботи на захватці) і для кожної роботи визначають остаточно необхідну кількість робітників. При цьому, якщо тривалість виконання роботи виявляється менше ритму потоку, то раніше призначений склад ланки слід зменшити або виконувати тим же складом суміжні роботи в порядку суміщення професій. Наприклад, бригаду монтажників, складається з двох ланок, можна зменшити вдвічі або залучити бригаду до виконання зварювальних, такелажних робіт, робіт по герметизації, закладенні стиків і т. д. Якщо тривалість роботи виявляється більше ритму потоку, то склад ланки або їх кількість треба відповідно збільшити. В розглянутому випадку в бригаду монтажників можна ввести ще одну ланку монтажників або робітників відповідних професій - зварювальників, такелажников, бетонників і герметчиков. Розрахунок потоку слід вести в табличній формі (табл. 11.16).

При проектуванні потокової організації робіт кожному ланки комплексної бригади виділяють ділянку, погоджують за часом роботу окремих ланок і машин. На рис. 1.42 (частина I) показана схема розбивки будівлі на захватки, а фронту робіт - на ділянки. При цьому враховується, що межі ділянок, що відводяться кожному ланці, не повинні проходити через кути зовнішніх стін і примикання з внутрішніми несучими стінами.

Встановлення риштування, віконних і дверних блоків, подачу цегли і розчину виконує ланка плотніков і такелажников такий чисельності, щоб забезпечити виконання роботи за час, що дорівнює загальному ритму потоку. Так як робота ланок (мулярів, монтажників, теслярів, такелажников та ін) забезпечується краном, то необхідно узгодити їх роботу в часі. Витрати механізованих процесів, виконуваних будівельним краном на захватці протягом ритму потоку, складають:

де І7]--витрати на монтажні роботи, маш.-смеи; №2- витрати на установку і перестановку риштовання, маш.-змін; W3 - витрати на транспортні (подача цегли, віконних і дверних блоків, розчину тощо) і вантажно-розвантажувальні роботи, маш.-змін.

Визначивши витрати на ці роботи в машино-змінах, знаходимо необхідну тривалість роботи крана на захватки. Якщо отримане число змін перевищує ритм потоку, то це показує, що кран не встигне при однозмінній роботі забезпечити виконання всіх робіт на захватці протягом прийнятого ритму потоку. У такому разі слід перенести виконання деяких робіт у другу зміну, наприклад монтажні роботи, або вести їх у| дві зміни - установку риштовання, частково подачу цегли, розчину і т. д., або (в крайньому випадку) поставити додатковий кран.

Потокова організація, як правило, передбачає виконання робіт комплексними бригадами. Так, при зведенні будинку з цегли для виконання робіт комплексну бригаду призначають ланок мулярів, монтажників, теслярів, такелажников п кранівників.

Приклад. Потрібно встановити крок потоку при будівництві житлового брухту ' (фундаменти бутові, стіни цегляні, перекриття і перегородки збірні залізобетонні-пчмые), призначити склад ланок комплексної бригади, організувати роботу крпиз. Провідними роботами в цьому випадку будуть бутова кладка фундаментів, цегляна кладка стін, монтаж збірних елементів і оздоблювальні роботи. Призначаємо три захватки для виконання робіт.

Визначаємо трудовитрати і тривалість виконання провідних робіт на захнатке. Призначивши попередньо чисельний склад ланки підрахувавши тривалість виконання кожної роботи на захватці, знаходимо, що монтажні р л боти тривають на захватці всього дві зміни (табл. 11.16, п. 3). Якщо прийняти тривалість цих робіт за загальний ритм потоку, то виявиться, що для виконання робіт з цегляної кладки стін буде потрібно 50 : 2 = 25 чол. каменщгоп, яких не вдається розмістити на захватки. Якщо навпаки, прийняти за ритм потоку тривалість роботи на захватці каменярів (5 змін), то в роботі монтажників будуть простою через відсутність фронту робіт, що неприпустимо.

Так як роботи виконує комплексна бригада, ланка монтажників можна доручити додатково виконувати роботи по зварюванню, герметизації і замоноли-ч'нванйю шнкж: З урахуванням трудовитрат по цим роботам тривалість роботи зченэ монтажників складе тепер чотири зміни, що близько до тривалості виконання .других робіт. Тому призначаємо ритм потоку, рівний чотирьом змінах, і для кожної провідної роботи уточнюємо остаточно чисельний склад звенл і число ланок: число мулярів тепер складе 36:4 = = 9 чол. (три «трійки») на бутової кладці, 50:4 = 12 чол. (чотири «трійки») кладці стін.

Для виробництва оздоблювальних робіт ритм потоку приймаємо кратним восьми змін п визначаємо кількість робочих 80:8=10 чол. Всі розрахунки представлені в табл. 11.16.

Для ланки мулярів «трійка» визначаємо довжину ділянки, організуємо роботу крана і відповідно з цим погоджуємо роботу всіх ланок. Робота механізованих процесів, виконуваних з допомогою крана, складають па захватці з урахуванням вантажно-розвантажувальних робіт (дві зміни): 2+3+2 = = 7 змін; що перевищує ритм потоку. Тому монтажні роботи переносимо за другу зміну, а транспортні і вантажно-розвантажувальні роботи виконуємо у дві зміни.

Календарний план робіт. Календарний план робіт (рис. 11.22) складають за встановленою формою. У ліву частину плану записують вихідні дані - роботи, обсяги робіт, трудовитрати, необхідні будівельні машини, тривалість виконання робіт, число змін у добу, число робітників у зміну, кількість машин в зміну, номер і склад бригади. В правій частині календарного плану проставляють робочі дні по кожному місяцю будівництва, тривалість і черговість виконання робіт по захваткам, кількість змін, робітників. Тривалість виконання роботи показують на плані лінією: якщо робота виконується в першу зміну - лінія суцільна (поз. /, 2), у другу зміну - пунктирна лінія.

Число робітників, зайнятих на виконанні роботи, вказують цифрою над лінією тривалості робіт. Для виділення місця виконання робіт (захваток, поверхів, ділянок, прольотів і т. д.). лінії зміщують по вертикалі (поз. 4-6).

Спеціальні роботи зазвичай виконують в три етапи: зведення підземної частини будівлі прокладають зовнішні комунікації, при зведення надземної частини будівлі - монтують внутрішні мережі і в заключний період оздоблювального циклу - установлюють освітлювальну арматуру. Інші роботи виконують протягом всього часу будівництва.

Зведений графік руху робочих будують безпосередньо під календарним планом (див. рис. 11.22) робіт шляхом підсумовування на кожному робочому дні кількості робітників.

На графіку деякі коливання кількості зайнятих на будівництві робочих неминучі, але при цьому не слід допускати короткочасних по часу максимумів і тривалих мінімумів, що викликає залучення додаткового числа робітників на короткий термін або поява надмірної кількості робітників. При незадовільній формі графіка слід внести корективи в календарний план.

    

 «Технологія і організація будівництва» Наступна сторінка >>>

 

Інші книги розділу: Ваш будинок: будівництво будинку, цегла, розчин, обшивка деревом, Благоустрій квартири Домоведення Обробка дерева (Столярні роботи) "Своїми руками"