Вся бібліотека >>>

Зміст книги >>>

 

 

Будівництво та ремонт

Технологія і організація сільського будівництва


А.А. Алексєєв

 

Частина II. ОРГАНІЗАЦІЯ, ПЛАНУВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ В ПРОЕКТУВАННІ І БУДІВНИЦТВІ

 

Глава 6. ОСНОВИ СІТКОВОГО ПЛАНУВАННЯ БУДІВЕЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА

  

 

 

§ 23. КОМПЛЕКСНИЙ СІТЬОВИЙ ГРАФІК (КСГ) НА РІЧНУ ПРОГРАМУ РОБОТИ СІЛЬСЬКОЇ БУДІВЕЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

 

Практика показує, що більш ефективно мережне планування діяльності будівельних організацій (ПМК, тресту) в цілому, що забезпечує можливість концентрації ресурсів і уваги керівників на пускових об'єктах.

Розглянемо послідовність розробки КГ. ПМК в IV кварталі поточного року складає для кожного об'єкта в складі ПНР детальний мережевий графік, на підставі якого розробляється зведений річний комплексний сітьовий графік на річну програму, в якому відображається структура робіт ПМК із зазначенням виконавців і розподілом завдань по кварталах і місяцях. У КСГ визначені: чисельність робітників за професіями; обсяги робіт у натуральному і грошовому вираженні; термін введення кожного об'єкта в експлуатацію та обсяги зачепила наступного за планованим рік.

При розробці зведеного КГ необхідно передбачати: потреба в робочих кадрах протягом року повинна бути рівномірною; введення об'єктів в експлуатацію повинен здійснюватися в терміни, встановлені діючими нормами тривалості будівництва; організацію будівництва потоковим методом.

Зведений КСГ повинен охоплювати роботи всіх виконавців, беруть участь у будівельному процесі, і відображати загальні резерви часу, організаційні зв'язки і залежності. Зведений КСГ в ПМК «зшивається» об'єктних мережевих графіків, укрупнених до ступеня зручного сприйняття і практичного користування ними. Зведений КГ на років} ю програму роботи ПМК призначається для планування і оперативного управління виробничо-господарською діяльністю даної будівельної організації, він дозволяє прогнозувати хід роботи на майбутній період.

Зведений КГ, складений у масштабі тресту, підсумовує зведені КСГ ГШК, що входять до складу тресту, і відображає діяльність інших допоміжних підрозділів тресту.

Схема розробки КГ на річну програму робіт будівельного тресту представлена на рис. 11.21. Зведений КГ тресту будують аналогічно побудові КГ ПМК. У КСГ тресту за роботу беруть види робіт («земляні роботи», включаючи комунікації, «монтаж надземної частини об'єкта», «благоустрій та озеленення території» тощо), а тривалість виконання видів робіт приймають по комплексним нормативами, узятим з мережевих графіків ПМК. За події приймають терміни закінчення окремих видів робіт з встановленням календарних дат.

У вступному КГ тресту необхідно з особливою ретельністю опрацьовувати організаційно-технологічні зв'язки і залежності робіт, , виконуються генпідрядником та субпідрядними організаціями, із зазначенням конкретних виконавців. У зведеному КГ тресту необхідно відобразити поставки технологічного та спеціального обладнання, виробів і матеріалів, розподіляються і поставляються вищестоящими організаціями, а також фіксувати рух по об'єктах, що споруджуються основних будівельних машин і механізмів. КСГ тресту на річну програму робіт прив'язують до місячної календарної сітці. Графічно на сітці зображують потреба в робочій силі, основних будівельних машинах, матеріалах, деталях і конструкціях. Будують графік фінансування та введення об'єктів в експлуатацію.

Зведений КГ тресту не розраховують, так як він має початкове н завершальна події, спільні з подіями, передбаченими у зведених КСГ ПМК, а тривалість критичного шляху дорівнює числу робочих днів планованого періоду. Коригування графіка по чисельності робітників та кількості основних матеріально-технічних ресурсів ведуть з урахуванням забезпечення в першу чергу пускових комплексів і об'єктів. При коригування графіків фінансування використовують два методи, що дозволяють «пересувати» у часі досить значні суми грошових коштів: перший з них полягає у перенесенні термінів будівництва об'єкта в межах квартального плану, другий - передача об'єктів з однієї ПМК в іншу ПМК з збереженням первісних термінів будівництва. Аналіз та коригування зведеного КГ тресту переслідує мету отримати об'єктивну, відповідну виробничим ресурсам річну програму тресту з розподілом за місяців обсягів робіт.

Зведений КГ тресту є документом, на підставі якого ведеться планування, оперативне управління та загальна координація виробничо-господарської діяльності тресту на рівні управителя і головного інженера тресту. Процес управління здійснюється на основі отримання і переробки інформації про виробничої ситуації на об'єктах ПМК. Інформація систематично аналізується, і на її основі керівництво тресту виробляє команди управління (зворотний зв'язок), передаються на виробництво для усунення утворилися відхилень від графіка виробництва робіт.

    

 «Технологія і організація будівництва» Наступна сторінка >>>

 

Інші книги розділу: Ваш будинок: будівництво будинку, цегла, розчин, обшивка деревом, Благоустрій квартири Домоведення Обробка дерева (Столярні роботи) "Своїми руками"