Вся бібліотека >>>

Зміст книги >>>

 

 

Будівництво та ремонт

Технологія і організація сільського будівництва


А.А. Алексєєв

 

Частина II. ОРГАНІЗАЦІЯ, ПЛАНУВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ В ПРОЕКТУВАННІ І БУДІВНИЦТВІ

 

Глава 6. ОСНОВИ СІТКОВОГО ПЛАНУВАННЯ БУДІВЕЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА

  

 

 

§ 20. РОЗРАХУНОК ПАРАМЕТРІВ МЕРЕЖЕВОЇ МОДЕЛІ

 

Для розрахунку параметрів сітьової моделі використовують наступні позначення:

Приватний резерв показує, на який час можна затримати виконання попередньої роботи, не змінивши раннього терміну початку наступної роботи. Розрахунок мережного графіка проводиться табличним способом (табл. II.8).

Раннє закінчення роботи дорівнює сумі раннього терміну початку та тривалість даної роботи, визначається за формулою

Пізніше початок роботи, при якому може бути розпочато робота не порушуючи тривалості критичного шляху, визначається за формулою

де 2/J-A - максимальна тривалість від завершального події до закінчення даної роботи.

Пізнє закінчення роботи, при якому може бути закінчена робота без збільшення тривалості критичного шляху, визначається за формулою

Порівнюючи дані ранніх і пізніх термінів роботи, можна визначити резерв часу. Всі роботи, за винятком тих, що знаходяться на критичному шляху, мають резерви часу. Поняття «резерв часу» є важливим при аналізі сітьового графіка. Знаючи резерви часу, можна вирішити питання, де і на яких роботах найкраще їх використовувати, як перерозподілити ресурси, перекинувши їх з робіт, що мають резерви, на відстаючі. У практиці будівництва обмежуються двома видами резервів: загальним і приватним.

У практиці роботи спочатку визначають ранні і пізні початку всіх робіт і результати записують у таблицю, а потім безпосередньо по таблиці підраховують і записують закінчення. В табл. II.7 представлені результати розрахунків параметрів для всіх робіт. Величину загального і приватного резервів часу для роботи 1-3 визначимо за формулами:

/?1_,,=5-0 = 5 і ра_3 = 5-2 = 3

і так само для роботи 3-5

Яз_5 =7-5 = 2 і /з3-Б=8--6 = 2.

Основну увагу при аналізі графіка повинна приділятися резервам часу. За ним судять про критичності робіт на всіх ділянках. Ті роботи, у яких резерв часу дорівнює нулю, знаходяться на критичному шляху. Після розрахунку графіка визначають дату раннього початку робіт і терміни виконання робіт прив'язують до календарних дат. При побудові мережевого графіка необхідно пам'ятати наступні умови: жодна робота не може початися, поки не закінчаться всі попередні роботи; між двома подіями може бути тільки одна робота; у сітьовому графіку не повинно бути «тупиків», т. тобто подій, з яких не виходить або в які не входить ні однієї роботи; сітьовому графіку не повинно бути замкнутих контурів; в тому випадку, якщо одна з робіт графіка може бути розпочато після часткового виконання попередньої роботи, виконаний обсяг виділяється в самостійну роботу; кожна робота або залежність повинна мати кінцевим подією така подія, яка означає можливість початку тільки тієї роботи, до якої воно відноситься.

Крім табличного методу розрахунку параметрів мережевих графіків, розрахунок параметрів може бути проведений на самому графіку. Кожне подія для цього ділиться на чотири сектори (рис. 11.17). У лівому секторі події записують ранній початок роботи, у правому - пізніше закінчення, верхньому - номер події, у нижньому - номер передує події, з якого до цієї події йде шлях максимальної тривалості. Має місце, коли в нижньому секторі ставлять номер події і верхній сектор не заповнюють.

Розглянемо розрахунок цим методом на графіку, представленому на рис. П.18. Розрахунок починають з визначення ранніх почав робіт, які записують в лівому секторі події. Ранній початок будь-якої роботи графіка одно найбільшою з сум ранніх почав і тривалості попередніх робіт

Подібним же чином визначають всі ранні початку робіт, при цьому завершальна подія умовно розглядають як початкову подію умовної роботи з нульовою тривалістю.

Пізніше закінчення будь-якої роботи графіка одно найменшою з різниць пізнього закінчення та тривалості подальших робіт

Розрахунок починають з завершальних мережевий графік робіт, тобто з визначення пізнього закінчення робіт. Пізніше закінчення робіт одно раннього терміну її завершення.

Записавши результати розрахунків в секторах, визначають критичний шлях, який проходить по тим подіям, де цифри в правому і лівому секторах однакові, тобто де пізні терміни попередніх робіт дорівнюють раннім термінами наступних робіт. Критичний шлях можна визначити і за номерами подій, записаних в нижніх секторах, переходячи послідовно від завершального події до початкового. Наприклад, у нижньому секторі події 6 записано попереднє подія 5, це говорить про те, що критичний шлях проходить через подія 5.

Загальний резерв часу дорівнює різниці пізнього закінчення роботи і сумі раннього початку та тривалості роботи:

Наприклад, загальний резерв часу роботи 8-5 буде:

Приватний резерв часу дорівнює різниці між раннім брухт наступних робіт і сумою раннього початку та тривалості даної роботи:

Для роботи 3-5 приватний резерв часу буде:

Певні резерви часу по кожній роботі записують під стрілкою у вигляді дробу: в чисельнику загальний резерв, а в знаменнику приватний резерв.

    

 «Технологія і організація будівництва» Наступна сторінка >>>

 

Інші книги розділу: Ваш будинок: будівництво будинку, цегла, розчин, обшивка деревом, Благоустрій квартири Домоведення Обробка дерева (Столярні роботи) "Своїми руками"