Вся бібліотека >>>

Зміст книги >>>

 

 

Будівництво та ремонт

Технологія і організація сільського будівництва


А.А. Алексєєв

 

Частина II. ОРГАНІЗАЦІЯ, ПЛАНУВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ В ПРОЕКТУВАННІ І БУДІВНИЦТВІ

 

Глава 6. ОСНОВИ СІТКОВОГО ПЛАНУВАННЯ БУДІВЕЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА

  

 

 

§ 18. СУТНІСТЬ І ПРИЗНАЧЕННЯ МЕРЕЖЕВОГО ПЛАНУВАННЯ

 

Розвиток масштабів будівельно-монтажних робіт ускладнило завдання оперативного планування, контролю і управління в будівництві. В цих умовах застосування календарного графіка будівництва не завжди може бути досить задовільним, особливо для великого і складного об'єкта, оскільки не дозволяє обґрунтовано і оперативно планувати виробництво, вибирати оптимальний варіант тривалості виконання робіт, використовувати резерви і коригувати графік в ході будівництва.

Перераховані недоліки лінійного календарного графіка значною мірою усуваються при використанні системи мережевих моделей, які дозволяють аналізувати графік, виявляти і використовувати резерви електронно-обчислювальну техніку. Застосування сітьових моделей забезпечує продуману детальну організацію робіт на будівництві, створює умови для ефективного керівництва в процесі ходу будівництва.

Весь процес будівництва знаходить відображення у графічній моделі, званої мережевим графіком. У мережевому графіку враховуються всі роботи від проектування до введення в дію, визначаються найбільш важливі, критичні роботи, від виконання яких залежить термін закінчення будівництва. В процесі будівництва з'являється можливість коригувати план, вносити зміни, забезпечувати безперервність в оперативному планування. Існуючі методи аналізу мережевого графіка дозволяють оцінити ступінь впливу внесених змін на хід здійснення програми, прогнозувати стан робіт на майбутнє. Мережевий графік точно вказує на роботи, від яких залежить термін виконання програми.

Мережеве планування н управління (СПУ) забезпечує керівників і виконавців на всіх ділянках роботи обґрунтованої інформацією, яка необхідна їм для прийняття рішень з планування, організації та управління. СПУ при використанні обчислювальної техніки є вже не просто одним аз методів планування, а автоматизованим методом управління виробничим процесом.

    

 «Технологія і організація будівництва» Наступна сторінка >>>

 

Інші книги розділу: Ваш будинок: будівництво будинку, цегла, розчин, обшивка деревом, Благоустрій квартири Домоведення Обробка дерева (Столярні роботи) "Своїми руками"