Вся бібліотека >>>

Зміст книги >>>

 

 

Будівництво та ремонт

Технологія і організація сільського будівництва


А.А. Алексєєв

 

Частина II. ОРГАНІЗАЦІЯ, ПЛАНУВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ В ПРОЕКТУВАННІ І БУДІВНИЦТВІ

 

Розділ 3. СИСТЕМА ПРОЕКТУВАННЯ

  

 

 

§ 10. ТЕРМІНИ ПРОЕКТУВАННЯ, ПОРЯДОК РОЗРОБКИ І ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПЛАНІВ ПРОЕКТНО-ВИШУКУВАЛЬНИМ ОРГАНІЗАЦІЯМ

 

Терміни проектування. У перспективних планах капітального будівництва намічаються терміни початку будівництва того чи іншого підприємства, комплексу, будівлі, споруди. Щоб приступити до будівництва в встановлений термін, необхідно своєчасно розпочати роботи з вишукування і проектування в установлені графіком строки, якісно виготовити і затвердити у належному порядку проекти. Терміни проектування визначаються «Тимчасовими нормами тривалості проектування» (СН 283-64).

Визначення строку початку проектування проводиться в по-< порядку, зворотному технології виробництва вишукувань і проектування. В першу чергу визначають термін початку будівництва об'єкта, виходячи з якого встановлюють терміни виготовлення робочих креслень на річний обсяг будівельно-монтажних робіт, розраховані згідно з нормами тривалості будівництва. Після цього визначають терміни, необхідні для погодження, експертизи і затвердження готового проекту, потім визначають час для розробки технічного проекту (за нормами) і необхідний час для виробництва вишукувальних робіт: економічних та інженерних.

Терміни початку вишукувальних робіт та проектування можна визначити за формулою

# = A J-S + S +180,

де // - кількість днів до початку року, в якому передбачено планом приступити до будівництва підприємства, комплекти, будівлі, споруди; Л - кількість днів, необхідних для розробки технічного проекту і вишукувань; Б - кількість днів, необхідних для погодження, експертизи і затвердження технічного проекту; В - кількість днів, необхідних для розробки робочих креслень на річний обсяг будівельно-монтажних робіт; 180 - кількість днів до початку планованого року (робочі креслення повинні бути виготовлені до 1 липня року, що передує планованому).

Обчисливши величину Н у днях, можна визначити дати початку вишукувань і проектування. Термін початку досліджень визначають з урахуванням обсягу робіт і часу, необхідного для їх виконання.

У відповідності з постановою ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 28 травня 1969 р. № 390 «Про поліпшення проектно-кошторисної справи» річні обсяги проектно-вишукувальних робіт у вартісному вираженні для міністерств і відомств СРСР, рад міністрів союзних республік Держплан СРСР визначає у відсотках від затверджених їм обсягів державних капіталовкладень на планований рік. Ці відсотки диференційовані по галузях промисловості і народного господарства. Такий порядок визначення обсягів (лімітів) проектно-вишукувальних робіт спрощує роботу при складанні планів, скорочує терміни їх розробки. Слід лише уточнити відсотки для конкретної галузі народного господарства, пов'язавши їх з цінами на виробництво і досліджень розроблення проектів і кошторисів.

Порядок розробки і затвердження планів проектно-вишукувальним організаціям. Проектна (дослідницька) організація розробляє перспективний та річний плани виконання проектно-вишукувальних робіт, виходячи з затверджених вищестоящою організацією основних показників за всіма видами своєї діяльності з урахуванням необхідності забезпечення капітального будівництва проектно-кошторисною документацією, у встановлені терміни. В розробці планів беруть широку участь працівники проектних (дослідницьких) організацій.

Розроблений план перспективного і річного виконання проектно-вишукувальних робіт видається вищестоящої організації для затвердження. Тут цей план розглядають з залученням проектної (вишукувальної) організації і стверджують їй перспективні і річні планові завдання за встановленими показниками. На підставі затверджених показників проектна (дослідницька) організація складає і подає на затвердження вищестоящої організації тематичний план проектно-вишукувальних робіт, що підлягають виконанню в планованому році.

Проектна (дослідницька) організація відповідно до встановленими їй показниками плану та укладених договорів з замовниками проектів розробляє розгорнутий річний план, квартальні і місячні плани виробничо-господарської діяльності, які затверджуються керівником проектної (вишукувальної) організації.

Керівництво проектної (вишукувальної) організації самостійно встановлює для виробничих підрозділів інституту кількісні та якісні показники плану, що забезпечують виконання встановлених планових завдань з найвищої економічної ефективністю. Встановлені виробничих підрозділів планові завдання повинні бути взаємопов'язані. Зміна затверджених виробничим підрозділам планових завдань може проводитися керівництвом проектної (вишукувальної) організації лише у виняткових випадках з попереднім обговоренням цього питання з керівником виробничого підрозділу. При цьому одночасно повинні вноситися необхідні зміни в усі взаємопов'язані планові показники. Проектні (вишукувальні) організації з вирішення своїх вищестоящих організацій (міністерств, відомств СРСР або рад міністрів союзних республік) можуть приймати понад установлений їм плану (без шкоди для їх виконання) від державних підприємств і організацій, а також від кооперативних організацій і колгоспів замовлення на виконання проектних (вишукувальних) робіт для будівництва за договорами за умови передачі проектної (вишукувальної) організації державними підприємствами і організаціями відповідного фонду заробітної плати, а в у разі виконання замовлення для кооперативних організацій і колгоспів - при умови передачі проектної (вишукувальної) організації радою міністрів союзної республіки відповідного фонду заробітної плати.

Проектна (дослідницька) організація має право своїми силами виконувати проектно-кошторисну документацію для власного будівництва і капітального ремонту або доручати цю роботу за договором іншим проектним (вишукувальним) організаціям. У цьому разі затвердження проектно-кошторисної документації проводиться в установленому порядку.

Проектні організації несуть повну відповідальність за якість розроблюваних ними проектів і кошторисів, правильне визначення кошторисної вартості будівництва, за своєчасну видачу проектно-кошторисної документації, максимальне використання типових проектів і типових рішень і за дотримання всіх інших умов договору, укладеного проектної організацією з замовником проекту.

    

 «Технологія і організація будівництва» Наступна сторінка >>>

 

Інші книги розділу: Ваш будинок: будівництво будинку, цегла, розчин, обшивка деревом, Благоустрій квартири Домоведення Обробка дерева (Столярні роботи) "Своїми руками"