Вся бібліотека >>>

Зміст книги >>>

 

 

Будівництво та ремонт

Технологія і організація сільського будівництва


А.А. Алексєєв

 

Частина II. ОРГАНІЗАЦІЯ, ПЛАНУВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ В ПРОЕКТУВАННІ І БУДІВНИЦТВІ

 

Розділ 3. СИСТЕМА ПРОЕКТУВАННЯ

  

 

 

§ 9. УЗГОДЖЕННЯ, ЕКСПЕРТИЗА ТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПРОЕКТІВ

 

Технічні (техно-робочі) проекти і робочі проекти на будівництво (реконструкцію) підприємств, будинків і споруд, розроблені у відповідності з діючими нормами і правилами (що має бути посвідчений головним архітектором проекту відповідної записом у матеріалах проекту), не підлягають погодженню з органами державного нагляду.

Кошториси на будівництво, складені за технічним (техно-робочого) проекту до затвердження повинні узгоджуватися із замовником проекту, зведений кошторисний розрахунок-представлятися замовником на укладення, а проект організації будівництва (ПОБ) - підряднику на узгодження. При цьому проектна організація зобов'язана на вимогу підрядної організації пред'являти необхідні документи, що підтверджують обсяги та вартість робіт.

Технічний (техно-робочий) проект і зведений кошторисний розрахунок на будівництво (реконструкцію) підприємств, будинків і споруд після погодження їх з підрядною організацією піддаються експертизі до їх затвердження. Експертиза повинна здійснюватися на високому техніко-економічному та науковому рівні, забезпечувати дієвий контроль за: якістю проектування; обґрунтуванням і оцінкою технічних і економічних рішень; складання кошторисної документації і визначення кошторисної вартості будівництва; дотриманням державних норм і правил у проектуванні. Експертиза покликана контролювати ефективність використання капітальних вкладень, впровадження в проекти і виробництво новітніх науково-технічних досягнень з тим, щоб будуються (реконструюються) підприємства, будівлі і споруди до часу введення їх у дію були технічно досконалими, мали високі показники продуктивності праці, собівартості і якості продукції, відповідали за умовами праці сучасним вимогам і забезпечували випуск нових видів продукції.

Технічні (техно-робочі) проекти і зведені кошториси на будівництво (реконструкцію) кошторисною вартістю 3 млн. руб. і вище піддаються експертизі міністерствами і відомствами СРСР і госстроями союзних республік. Проекти і кошториси на будівництво (реконструкцію) підприємств, будинків і споруд, підлягають затвердженню Радою Міністрів СРСР, після експертизи їх міністерствах і відомствах СРСР подаються на експертизу в Держбуд СРСР, у Державний комітет Ради Міністрів СРСР по науці і техніці і Державний комітет СРСР по цінах. Останні проводять експертизу і передають висновок Держбуд СРСР. Держбуд СРСР здійснює експертизу проектів і кошторисів в цілому з урахуванням зауважень Державного комітету Ради Міністрів СРСР з науки і техніки та Державного комітету СРСР по цінах, передає узгоджене з ними висновок по проекту Рада Міністрів СРСР для затвердження. Перелік цих підприємств, будівель і споруд щороку подають до Ради Міністрів СРСР, Держпланом СРСР, Держбудом СРСР і Державним комітетом СРСР по науці і техніці.

Технічні (техно-робочі) проекти на будівництво підприємств, будівель та споруд (крім проектів, що затверджуються Радою Міністрів СРСР) піддають експертизі і стверджують:

по будовах вартістю на повний розвиток 3 млн. крб. і вище - міністерствами і відомствами СРСР (за всіма входять в їх систему будівництвах), а також радами міністрів союзних республік (експертиза проектів здійснюється госстроями союзних республік);

по будовах вартістю на повний розвиток менш 3 млн. руб. - у порядку, що встановлюється міністерством (відомством) СРСР або радою міністрів союзної республіки;

по будовах, здійснюваних за рахунок власних коштів кооперативних (крім колгоспів) та інших громадських організацій,- в порядку, встановлюється центральними кооперативними та іншими громадськими організаціями;

по будовах, здійснюваних за рахунок коштів колгоспів, - порядку, що встановлюється радами міністрів союзних республік.

Технічний (техно-робочий) проект підприємства, будівлі, споруди затверджується наказом, постановою, розпорядженням міністерства, відомства СРСР, ради міністрів союзної республіки, інший утверджує інстанцією із зазначенням таких даних:

найменування підприємства, будівлі і споруди, його місце розташування; характер будівництва (нове будівництво, розширення, реконструкція, технічне переозброєння); потужність підприємства та річної обсяг товарної продукції (місткість, пропускна спроможність, обсяг послуг і тощо); в натуральному вираженні, млн. руб.;

загальна кошторисна вартість будівництва, в тому числі: кошторисна вартість будівельно-монтажних робіт (зведення витрат); об'єктів виробничого призначення (за зведеним кошторисним розрахунком); об'єктів житлово-цивільного призначення; об'єктів охорони здоров'я, культури, освіти; об'єктів будівельної індустрії; вартість основних фондів: вводяться в дію усього, у тому числі по об'єктах виробничого призначення; вибувають у процесі будівництва (за балансовою вартістю); питомі капітальні вкладення на одиницю введеної потужності; чисельність працюючих;

продуктивність праці (річний випуск продукції на одного працюючого) у тис. руб.; фондовіддача у руб.-коп. продукції на один руб. вводяться в дію основних фондів по об'єктах виробничого призначення; рентабельність виробництва; термін окупності капітальних вкладень; тривалість будівництва.

Затверджений технічний (техно-робочий) проект підприємства, будівлі, споруди є підставою для планування і фінансування будівництва цього об'єкта, замовлення основного обладнання, а також укладення договору підряду на капітальне будівництво. Кошторису на будівництво окремих будівель it споруд н на виконання окремих видів робіт, складені за обсягами робіт, визначених у робочих кресленнях, підлягає затвердженню замовником.

Експертиза проектів та кошторисів, повинна виконуватися наступні терміни:

за проектами, затверджуваним Радою Міністрів СРСР, термін експертизи визначає Держбуд СРСР;

щодо проектів кошторисною вартістю 3 млн. руб. і вище не більше 30 днів;

щодо проектів кошторисною вартістю до 3 млн. руб., затверджується в порядку, встановленому міністерствами і відомствами СРСР і радами міністрів союзних республік, - не більше 25 днів.

Повний комплект затвердженого технічного (техно-робочого) проекту разом з документом про його затвердження повинен зберігатися у замовника проекту і проектної організації.

    

 «Технологія і організація будівництва» Наступна сторінка >>>

 

Інші книги розділу: Ваш будинок: будівництво будинку, цегла, розчин, обшивка деревом, Благоустрій квартири Домоведення Обробка дерева (Столярні роботи) "Своїми руками"