Вся бібліотека >>>

Зміст книги >>>

 

 

Будівництво та ремонт

Технологія і організація сільського будівництва


А.А. Алексєєв

 

Частина II. ОРГАНІЗАЦІЯ, ПЛАНУВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ В ПРОЕКТУВАННІ І БУДІВНИЦТВІ

 

Розділ 3. СИСТЕМА ПРОЕКТУВАННЯ

  

 

 

§ 8. ЕКОНОМІЧНІ ОСНОВИ ПРОЕКТНИХ РІШЕНЬ

 

Економічні основи розробки проектів планування і забудови сільських населених місць. Економічність архітектурно-планувальних рішень у проектах планування і забудови сільських населених місць визначається доцільністю розміщення населених пунктів і підприємств з урахуванням найкращого використання землі, трудових ресурсів, сільськогосподарських машин, транспорту, зростання населення. Чисельність населення житлового пункту пов'язана із перспективою його розвитку і встановлюється в залежності від чисельності працюючих на виробництвах н в установах містоутворюючого значення. До містоутворюючим виробництвам і установам належать: усі виробничі підприємства, за винятком обслуговуючих потреби населеного пункту (комунальні, торговельні та ін); адміністративні, громадські і господарські установи; будівельно-монтажні в. проектно-вишукувальні організації; науково-дослідні установи та ін. Розрахунок перспективної чисельності населення проводиться за методом трудового балансу, заснованого па процентних співвідношеннях між групами населення:

працівниками, зайнятими в містоутворюючих галузях. При визначення чисельності кадрів виробничих підприємств враховують зростання виробництва і продуктивність праці робітників;

працівниками, зайнятими в установах та на підприємствах, пов'язаних з обслуговуванням жителів населеного пункту;

несамостійним населенням (неповнолітні, інваліди, старі), які становлять приблизно 46-48% від загальної чисельності населення.

Містоутворюючу групу населення приймають до кінця розрахункового періоду в межах 27-30% загальної чисельності населення. В окремих випадках, пов'язаних з місцевими умовами, вона може змінюватися.

Величину Б приймають для розрахунку населення садиби відділення 10%, для центральної садиби - до 15%, для селища - до 20%. Несамодеятельную групу населення визначають шляхом аналізу вікової структури за даними демографічної статистики у кількості 48-52% від Н.

Проект планування повинен відповідати інтересам і потребам господарства з урахуванням місцевих природних умов і забезпечувати найкращі умови для праці, побуту, відпочинку жителів.

Економічні основи проектування житлових і громадських будівель. Житлові будинки та громадські будівлі є довготривалими об'єктами населених місць. При сучасній капітальності будівель технічний знос їх настає через 100 років і більше. Це зобов'язує передбачити архітекторів архітектурні форми окремих будівель, до яких у майбутньому будуть пред'явлені більш високі вимоги.

Вибір економічно ефективних рішень з урахуванням підвищених в майбутньому вимог до типів житлових і громадських будівель щодо їх комфорту і зручностей користування - одна з головних задач, яку в першу чергу повинні вирішувати архітектори. Цей вибір полягає у виявленні оптимального об'ємно-планувального рішення. При цьому слід враховувати, що одноповерхові одноквартирні житлові будинки менш економічні за витратами на будівництво і за експлуатаційними витратами, ніж спарені, а мансардні і двоповерхові будинки економічніше одноповерхових, з двоповерхових більш економічні багатосекційні.

Об'ємно-планувальне рішення - це композиція будівлі в горизонтальної і вертикальної проекціях (планування квартири і будинки в цілому, висота поверху і кількість поверхів в будівлі).

Оптимальним об'ємно-планувальним рішенням будинку вважається таке, яке економічно ефективно і зручно для експлуатації.

Під конструктивними рішеннями розуміють конструктивну схему будівлі та основні конструктивні елементи.

Вартість 1 м2 загальної площі житлового будинку змінюється залежно від поверховості (від 100 до 150%), від площі квартири (від 100 до 128%), характеру планування квартири (від 100 до 110%), характеру планування будинки (від 100 до 112%).

До об'ємно-планувальних показників належать: площа забудови, будівельна площа, загальна площа, конструктивна площа, площа підсобних побутових і конторських приміщень, будівельний об'єм будівель та ін.

Техніко-економічним показником, що характеризує архітектурно-будівельну частину проекту, є питома вартість будівництва, в якій об'єднані всі види трудових і матеріальних ресурсів, представлених у вартісному вираженні.

Об'ємно-планувальні показники дозволяють виявити причини подорожчання або здешевлення вартості будівництва, шляхом порівняння різних показників на одиницю виміру.

Важливим напрямком вдосконалення конструктивних рішень у сільському будівництві є заміна конструкцій із штучних матеріалів індустріальними конструкціями заводського виготовлення.

Застосування прогресивних конструкцій сприятиме значного зниження витрат у сільському будівництві, а тому має в все зростаючих масштабах практикуватися там, де для цього є умови.

Економічні основи проектування тваринницьких і виробничих будівель і споруд. Проекти будівництва нових, реконструкції та розширення діючих виробництв та окремих об'єктів в залежно від розв'язуваної завдання повинні містити такі економічні розрахунки: загальну економічну ефективність капітальних вкладень в проектируемое підприємство; порівняльну ефективність капітальних вкладень при наявності двох і більше варіантів проекту; порівняльну ефективність окремих технічних рішень, прийнятих у різних частинах проекту та ін. Оцінку економічності проектних рішень будівельних конструкцій житлових, громадських н виробничих будівлях проводять по конструктивним елементам (фундаменти, стіни - зовнішні і внутрішні, перегородки, перекриття, даху ін).

Для виключення впливу об'ємно-планувального рішення оцінка економічності конструктивного рішення повинна проводитися: для житлових будівель - при однаковій об'ємно-планувальній схемі; для громадських будівель - при однаковому призначення та об'ємно-планувальній схемі; для сільськогосподарських виробничих будівель - при однакових: призначення, ємності, технологічному обладнанні, поверховості і розміри в плані.

Вибір оптимальних об'ємно-планувальних рішень з урахуванням техніко-економічних показників проводять шляхом співставлення приведених витрат порівнюваних варіантів розроблених проектів. Методика розв'язання економічних задач при вибір оптимальних рішень викладена в курсі «Економіка архітектурного проектування та будівництва».

    

 «Технологія і організація будівництва» Наступна сторінка >>>

 

Інші книги розділу: Ваш будинок: будівництво будинку, цегла, розчин, обшивка деревом, Благоустрій квартири Домоведення Обробка дерева (Столярні роботи) "Своїми руками"