Вся бібліотека >>>

Зміст книги >>>

 

 

Будівництво та ремонт

Технологія і організація сільського будівництва


А.А. Алексєєв

 

Частина II. ОРГАНІЗАЦІЯ, ПЛАНУВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ В ПРОЕКТУВАННІ І БУДІВНИЦТВІ

 

Розділ 3. СИСТЕМА ПРОЕКТУВАННЯ

  

 

 

§ 5. СТАДІЇ ПРОЕКТУВАННЯ, ЇХ СКЛАД

 

Проектування - це творчий процес архітекторів, інженерів і техніків проектних організацій. Будівельне проектування нашій країні ведуть за єдиним державним нормам і державним стандартами для всіх галузей народного господарства.

Проектування виробничих об'єктів, житлових і культурно-побутових будівель і споруд здійснюють у дві стадії: технічний проект та робочий проект або в одну стадію - техно-робочий проект (технічний проект, поєднаний з робочими кресленнями).

В дві стадії розробляють проекти у виняткових випадках, коли проектують особливо складні великі виробничі комплекси на промисловій основі з новою неосвоєній технологією виробництва та новими конструктивними рішеннями, складними архітектурно-будівельними рішеннями.

Нескладні, середньої складності виробничі підприємства, житлові та культурно-побутові будівлі і споруди, у сільській місцевості проектують в одну стадію (техноробочий проект), що має скорочений обсяг проектно-кошторисних матеріалів.

Рішення про розробку проектів в одну або дві стадії приймаються замовником - міністерствами і відомствами СРСР і радами міністрів союзних республік або в порядку, встановленому ними. При цьому проектування об'єктів, будівництво яких передбачається здійснювати за типовими проектами і повторно застосовуваним економічним індивідуальним проектів, повинно здійснюватися в одну стадію - техноробочий проект. Одностадійне проектування дає можливість скоротити термін розробки проекту в 1,5-2 рази і знизити вартість проектування в 1,3-1,5 рази. В складі технорабочего проекту дозволяється в окремих випадках при необхідність для об'єктів середньої складності розробляти проектні рішення в обсязі технічного проекту, а потім доопрацьовувати за ним робочі креслення.

Технічний проект є основою для розробки робочого проекту та для визначення повної кошторисної вартості будівництва на на цій стадії.

Технічний проект містить: загальну пояснювальну записку з вихідними документами для проектування, короткий виклад змісту проекту, розрахунки доцільності обраного місця будівництва, потужності і складу підприємства, його зв'язки з іншими підприємствами, рівень продуктивності праці робітників, зайнятих на цьому виробництві; дані про забезпечення виробництва сировиною, матеріалами, енергією, водою та іншими ресурсами; транспортні схеми надходження сировини і виходу готової продукції; рішення питань спеціалізації і кооперування виробництва; застосування автоматизованих систем управління підприємством; забезпечення кадрами; об'ємно-планувальні, архітектурні і конструктивні рішення будівель і споруд, рішення генплану; створення умов для наукової організації праці та побутового обслуговування працюючих; забезпечення працюючих на підприємстві і на його будівництві житлом, необхідними культурно-побутовими умовами; техніко-економічні показники; організацію будівництва і здійснення її в нормативні терміни; охорону водойм, грунту і атмосферного повітря від забруднення стічними водами і виробничими викидами; відновлення порушених земель і охорони надр; кошторисну вартість будівництва.

В технічному проекті житлово-цивільних об'єктів повинні розроблятися: архітектурно-планувальні рішення; конструктивні рішення; техніко-економічні показники; організація будівництва та здійснення його у нормативні терміни.

Для будівель і споруд, будівництво яких здійснюється за типовими і повторно проектів, у комплексі технічного проекту наводиться лише перелік цих проектів, паспорти типових проектів і дані, що включають коротку характеристику повторно застосовуваних економічних індивідуальних проектів зі схематичним зображенням цих будівель, споруд.

До технічного проекту підприємства повинні додаватися замовні специфікації на розміщення замовлень на устаткування, за яким проектні організації повинні отримати від заводів-виробників вихідні дані для розробки робочих креслень; заявочні відомості на загальнозаводське обладнання, прилади, арматуру, кабельні та інші вироби серійного виробництва; зведений перелік замовлених специфікацій і заявочні відомості, технічні вимоги на розробку нестандартизованого обладнання. Великі і складні підприємства і споруди проектують по чергах будівництва. Розбивка на черзі проводиться з таким розрахунком, щоб комплекс будівель та споруд цій черзі можна було ввести в експлуатацію. При розробці технічного проекту першої черги складається схема генерального плану всього підприємства (з урахуванням його повного розвитку) і основні проектні рішення, необхідні для визначення вартості всього будівництва за укрупненими показниками.

Міністерствам і відомствам СРСР і радам міністрів союзних республік надано право у разі необхідності доручати одночасно розроблення кількох варіантів технічних проектів або окремих частин проектів підприємств і споруд зі складними технологічними процесами та будівельними .конструкциями різних проектним організаціям для вибору оптимальних проектних рішень і оплачувати ці роботи за рахунок коштів на капітальне будівництво, що передбачаються в плани проектних робіт.

Технічний проект погоджують з підрядної будівельної організацією, підлягає експертизі та затвердженню.

Робочий проект будівель і споруд при двостадійному проектування розробляють після затвердження технічного проекту підприємства, будівлі і споруди у відповідності з прийнятими в ньому рішеннями. Робочий проект складається із загальних та робочих креслень. У загальних кресленнях показано точне розташування частин будівель, конструкцій, транспортного, санітарно-технічного, технологічного та іншого обладнання, їх маркування і габаритні розміри. У робочих кресленнях даються розміри всіх конструкцій. До складу робочого проекту входять: заголовний лист з переліком креслень; генеральний план з нанесенням на ньому надземних і підземних комунікацій, благоустрою та озеленення території; креслення типових та повторно використовуваних проектів, прив'язаних до місцевих умов; креслення будівель і споруд, будівництво яких буде здійснюватися за економічними індивідуальними проектами, у тому числі креслення: архітектурно-будівельні, технологічні, схеми технологічних трубопроводів, мереж і пристроїв електропостачання та електроосвітлення, зв'язку і сигналізації, автоматизації, водопроводу, каналізації, опалення і вентиляції, газопостачання та ін., креслення пристроїв, пов'язаних з охороною праці та технікою безпеки, перелік застосованих стандартів, нормалей і креслень типових конструкцій, а також замовні специфікації для замовлення обладнання, уточнені відомості конструкцій, деталей і матеріалів для будівництва; відомості обсягів будівельно-монтажних робіт; паспорта проектів на окремі об'єкти підприємства, що проектується.

Деталізовані креслення конструкцій (КМД) повинні розроблятися заводами-виробниками цих конструкцій, а трубо - і повітроводів - монтажними організаціями. Робочий проект не погоджено, ні затвердженню не підлягає, відповідальність за якість їх розробки несе проектна організація.

Техноробочий проект розробляють для об'єктів сільського будівництва, що намічається зводити за типовими І повторно використовується економічними індивідуальними проектами, а також для технічно нескладних та середньої складності об'єктів. Проектування в одну стадію (техно-робочий проект) по суті являє собою поєднання технічного проекту з робочими кресленнями. У техно-робочому проекті повинні бути вирішені на основі використання типових і повторно застосовуваних економічних індивідуальних проектів ті ж питання, що і при розробці проекту у дві стадії (технічний проект і робочий проект). Метою значного скорочення загального обсягу проектних матеріалів, тривалості і вартості одностадійного проектування у техно-робочому проекті повинні бути наведені тільки ті креслення і дані, яких немає в типових і повторно застосовуваних економічних індивідуальних проектах.

До складу техно-робочого проекту, крім робочих креслень, входять наступні матеріали: пояснювальна записка з техніко-економічними показниками та іншими даними, отриманими в зв'язку з прив'язкою типових проектів та повторно використовуваних індивідуальних проектів; схема генерального плану підприємства, будівлі або споруди; перелік типових і повторно використаних індивідуальних проектів; зміни і доповнення у зв'язку з прив'язкою проектів до місцевих умов і зведений кошторис.

    

 «Технологія і організація будівництва» Наступна сторінка >>>

 

Інші книги розділу: Ваш будинок: будівництво будинку, цегла, розчин, обшивка деревом, Благоустрій квартири Домоведення Обробка дерева (Столярні роботи) "Своїми руками"