Вся бібліотека >>>

Зміст книги >>>

 

 

Будівництво та ремонт

Технологія і організація сільського будівництва


А.А. Алексєєв

 

Частина II. ОРГАНІЗАЦІЯ, ПЛАНУВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ В ПРОЕКТУВАННІ І БУДІВНИЦТВІ

 

Розділ 1. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТЕХНІЧНА ПІДГОТОВКА І ОСОБЛИВОСТІ СІЛЬСЬКОГО БУДІВНИЦТВА

  

 

 

Будівництво сучасного великого сільськогосподарського підприємства чи окремого його комплексу - складна інженерна завдання, здійсненні якої беруть участь проектні та будівельні організації, підприємства виробничої бази будівництва, а також багато заводи - виробники обладнання, конструкцій і матеріалів. Сільське будівництво споживає величезну кількість і велику номенклатуру матеріалів, виробів і обладнання, які необхідно постачати в певні строки і в необхідній послідовності. У всіх будівельних ланках існує тісний технологічна взаємозв'язок, що визначає хід робіт і терміни введення в дію нових виробничих потужностей. Щоб забезпечити безперебійний темп будівництва, необхідно провести ретельну організаційно-технологічну підготовку будівельного виробництва на самому першому етапі, коли будівництво ще не розпочато, але рішення про його здійсненні вже прийнято.

Організація сільського будівництва, тобто вибір об'єктів п місць їх розташування в загальнодержавному масштабі, здійснюється Міністерством сільського господарства СРСР та іншими відомствами-замовниками за погодженням з Держпланом СРСР під керівництвом Ради Міністрів СРСР. В масштабі союзних республік, країв, областей і районів будівництво організовується також замовниками - республіканськими міністерствами сільського господарства, відомствами та виконкомами Рад народних депутатів за погодженням з Держпланами та іншими республіканськими органами під керівництвом рад міністрів республік, а в областях (краях) і районах відповідно під керівництвом місцевих Рад народних депутатів.

Організація будівництва здійснюється на підставі схеми розвитку галузей сільського господарства, складеної на перспективу не менш ніж на 15 років. Замовники (організації і відомства сільського господарства) складають перспективні плани капітального будівництва, в яких передбачають будівництво нових, розширення і реконструкцію діючих сільськогосподарських підприємств та інших фондів.

На підставі затверджених планів капітального будівництва замовники організовують безпосередню його здійснення: укладають договори з проектними організаціями і видають їм завдання на розроблення проектів наміченого будівництва. Замовники складають титульні списки об'єктів, намічених до будівництва, забезпечують їх проектами та кошторисами, технологічним та іншим обладнанням н у відповідному банку відкривають фінансування запланованого будівництва. Виробництво будівельно-монтажних робіт замовники передають підрядним будівельним організаціям на підставі укладених з ними договорів. Форма, зміст і порядок їх укладення встановлені «Правилами про підрядні договори будівництва». У відповідності з цими договорами замовники забезпечують будівельні організації робочими проектами і кошторисами на споруджувані об'єкти, передає їм по мірі необхідності технологічне та інше обладнання для установки в споруджуваних будинках і спорудах, на майданчику майбутнього будівництва виробляють відведення території для будівництва та передають її підряднику.

В ході будівництва замовники без втручання в виробничо-господарську діяльність підрядників встановлюють разом з ними черговість і терміни зведення окремих будівель і споруд, погоджує з проектною організацією і підрядниками виникають у ході будівництва зміни в проектах, контролюють якість виконуваних підрядниками робіт, а по закінченні будівництва і здачі його в експлуатацію виробляють оплату підрядникам за збудований об'єкт згідно з кошторисом на його будівництво. Таким чином, особливості організації будівництва полягають в тому, що воно організується силами замовників, проектних і будівельних організацій, адміністративно і господарсько незалежних один від друга.

Капітальне будівництво в сільській місцевості надзвичайно різноманітно як по складності споруджуваних будівель і споруд, так і за умов, у яких здійснюється будівництво. Своєчасна і ретельна підготовка будівельного виробництва є основною передумовою скорочення загальних термінів будівництва, зниження його вартості, поліпшення якості будівельно монтажних робіт і готової будівельної продукції. Згідно СНлП III, будівництво нових, розширення і реконструкцію існуючих об'єктів дозволяється проводити тільки після виконання організаційно-технічної підготовки, що повинно забезпечити: комплексну індустріалізацію і механізацію будівельно-монтажних робіт; максимальна впровадження потокових методів будівництва та високу продуктивність праці робітників; застосування системи сітьового планування та управління будівництвом.

Генеральна підрядна будівельна організація організовує безпосереднє здійснення будівництва, тобто виконує необхідні підготовчі та допоміжні роботи (див. Частина I. «Земляні роботи», § 12), підготовляє будівельний майданчик; створює на ній свою тимчасову матеріально-виробничу базу, влаштовує житлові та інші будівлі і споруди для розселення і обслуговування будівельних кадрів; розгортає видобуток і виробництво місцевих будівельних матеріалів, організовує постачання будівельного виробництва матеріалами, конструкціями та виробами промислового виробництва; виконує позапланові інженерні роботи по будівництву тимчасових під'їзних доріг, ліній електропередач від районних мереж до будівельному майданчику; забезпечує будівництво парою, водою, стисненим повітрям. Генпідрядна будівельна організація отримує в інспекції Державного архітектурно-будівельного контролю місцевої Ради народних депутатів (ДАБК) дозвіл на проведення робіт на будівельному майданчику, реєструє в Дабк технічний персонал (виконроба, майстра), який буде здійснювати керівництво будівництвом.

Склад і тривалість робіт вирішені в проекті організації будівництва, де встановлюється термін підготовчого і основного періоду, який повинен бути рівним або меншим від строку тривалості будівництва, визначеного в «Норми тривалості будівництва» (СН 440-79). В цілях скорочення витрат на організаційно-технічну підготовку в підготовчий період будують деякі постійні (входять в титульний список будівництва) будівлі, споруди, дороги, комунікації, які намічені в проекті організації робіт для використання їх в процесі будівництва комплексу. Таким чином, в склад робіт підготовчого періоду можуть бути включені роботи зі зведення основних об'єктів з метою використання їх у процесі виконання всіх основних робіт споруджуваного комплексу.

Всі заходи по організації будівництва і подальшому провадженню будівельно-монтажних робіт підрядники здійснюють на основі «Проекту організації будівництва» (ПОС), а виробництво будівельно-монтажних робіт здійснюється на основі «Проекту виробництва робіт» (ППР). Період організації будівельного майданчика, тобто період підготовки до початку будівництва основних об'єктів, передбачених проектом, називається підготовчим. Після виконання робіт підготовчого періоду починається етап будівництва передбачених проектом об'єктів експлуатаційного призначення, який називається основним.

Особливості сільського будівництва. Сільського будівництва властиві свої специфічні риси. Воно базується на двох формах власності - загальнонародної (радгоспної) і кооперативної (колгоспної), що впливає на організаційні форми будівництва, форми фінансування будівництва, форми оплати праці та ін

У сільській місцевості будівництво значно відрізняється від промислового і міського. Як правило, об'єкти будівництва для радгоспів, колгоспів та ін. сільських організацій розосереджені і розташовані на багатьох будівельних майданчиках в основному в різних населених пунктах, відстані менаду об'єктами будівництва вимірюються від одного до декількох десятків, а іноді н сотень кілометрів. Таке положення впливає на вибір засобів механізації виробничих процесів. Сільські будівельні організації зазвичай виконують роботи для численних замовників, до числа яких відносяться колгоспи, радгоспи, межколхозные об'єднання, обласні (крайові) та районні виконкоми Рад народних депутатів, об'єднання Сільгосптехніка та ін Наприклад, в межколхозстройобъединении Горьківської обл. 1980 р, налічувалося 140 замовників. Наявність великого числа замовників ускладнює роботу сільських будівельних організацій в області організації будівництва, матеріально-технічного постачання і фінансування.

На сільських будівельних майданчиках і в найближчих населених місцевостях у більшості випадків відсутні виробничі бази по видобутку будівельних матеріалів і виготовлення збірних конструкцій, деталей і напівфабрикатів. Створення па будівельних майданчиках постійних або тимчасових виробничих підприємств майже завжди буде економічно не виправдане зв'язку з малими обсягами будівельно-монтажних робіт та їх невеликій вартістю. Сільським будівельним організаціям доводиться створювати постійні і тимчасові централізовані виробничі підприємства районних та обласних (крайових) центрах або в місцях одержання сировини, відстоять від будівельних майданчиків на десятки, а іноді і сотні кілометрів.

В основному сільські об'єкти будівництва розташовані в осторонь від залізних і автомобільних (магістральних) доріг. На Північному Кавказі і в центральних областях Європейської частини СРСР не більш 15-20% населених місць розташоване поблизу від автомобільних доріг і залізниць, а у східних районах країни їх ще менше розташоване від упорядкованих шляхів повідомлення. Існуючі внутрішньорайонні дороги в своїй більшості грунтові. Дороги з твердим покриттям в країні складають приблизно 5%. У зв'язку з відносно малою вартістю будівництва сільських об'єктів пристрій під'їзних шляхів до будівельних майданчиків, навіть тимчасових, не завжди може бути рекомендовано, оскільки їх вартість буде значно перевищувати вартість об'єкта.

Як правило, матеріальні ресурси доставляють на будівельний майданчик автомобільним транспортом, при цьому намагаються підтримувати існуючі ґрунтові дороги. Хоча в останні роки у сільській місцевості швидкими темпами ведуть роботи по будівництву доріг з твердим покриттям, все ж найближчим часом різкої зміни стану сільських доріг не передбачається. Щоб уникнути зриву термінів будівництва і простоїв робіт через відсутність будівельних матеріалів останні доводиться завозити зі значним випередженням (до 3 міс) графіка виробництва будівельно-монтажних робіт, що економічно не виправдано.

В умовах виробництва будівельно-монтажних робіт на великому числі споруджуваних об'єктів, віддалених один від одного і від баз постачання на десятки і сотні кілометрів, періодичного бездоріжжя особливо важливо правильно організувати будівництво: збір, передачу й обробку необхідної інформації; оперативне планування і вироблення рішень; доведення прийнятих рішень (команд) до виконавців і оперативне керівництво в ході виконання будівельно-монтажних робіт. Ще й зараз має місце, коли будівельні майданчики у колгоспах і навіть у радгоспах не забезпечені електроенергією і водою від постійних джерел, а використовують пересувні електростанції малопотужні або будівельні машини з приводом від двигунів внутрішнього згоряння. Для потреб будівництва влаштовують тимчасовий водопровід або підвозять воду в цистернах або бочках і зливають її в установлені на будівельних майданчиках ємності. Сільськогосподарські об'єкти, як правило, малоэтажны, мають специфічні конструктивні рішення, і це позначається на методах виробництва будівельних робіт.

Порівняно невеликі обсяги робіт на більшості сільських будівельних майданчиків, конструктивні і планувальні особливості об'єктів, що будуються, а також велика розосередження їх знижують економічну ефективність використання високопродуктивних засобів механізації, ускладнюють вирішення питань організації виробництва і праці. Номенклатура об'єктів сільського будівництва вельми обширна. Вона включає різні різноманітні виробничі, культурно-побутові і житлові об'єкти; склади і обсяги робіт на окремих об'єктах значною мірою розрізняються між собою.

Виконання будівельно-монтажних робіт при зведенні сільських будівель характеризується: їх невеликими обсягами на кожній будівельному майданчику, зумовлюють неефективність використання високопродуктивних машин; невеликою питомою вагою спеціальних і оздоблювальних видів робіт у загальній трудомісткості зведення будівлі; перевагою обсягів горизонтального транспорту матеріалів над вертикальними.

Через відсутність на місцях будівництва інженерно-технічних працівників і кваліфікованих робітників, що мають необхідний виробничий досвід роботи, доводиться запрошувати фахівців з далеких місць, що пов'язано з додатковими витратами.

Зазвичай сільські будівельні організації не мають на будів

тільних майданчиках власного житлового фонду, а можливість

оренди його в найближчих населених пунктах дуже обмежена.

Як правило, будівництво великих промислових об'єктів

тов (Минсельстрой) починають з забудови житла для будівельник

вих робітників. Однак житлове будівництво, що передує

зведення територіально-розосереджених об'єктів, економі

но неефективно. Крім того, що вартість такого житла мо

може виявитися досить значною у порівнянні з вартістю

об'єктів, що будуються, не окупаються і великі витрати часу

на будівництво цього житла, так як об'єкти будівництва мо

гут бути закінчені за 3-8 міс. Найчастіше для розселення будів

тільних робітників на будівельних майданчиках використовують пере

движной житловий фонд у вигляді вагончиків на 8-12 осіб., сборпо-раз-

бориые будинку, намети і т. п.

Значний вплив надають зонально-експлуатаційні умови на проектні рішення сільськогосподарських будівель і споруд, що зумовлює форми і методи організації і ступінь індустріалізації будівництва. Обумовлюється це великою кількістю варіантів і разнотипностью сільських об'єктів (особливо об'єктів виробничого призначення), багатогалузевим характером сільського господарства та його спеціалізацією, відмінностями природно-кліматичних умов, многотипностью об'ємно-планувальних рішень сільськогосподарських будівель, залежних від технології та умов їх експлуатації.

Перераховані основні фактори особливостей сільського будівництва ускладнюють вирішення організаційних питань, особливо застосування методів поточного будівництва, не дозволяють більш ефективно використовувати будівельну техніку, робочі кадри, підвищують вартість будівництва.

    

 «Технологія і організація будівництва» Наступна сторінка >>>

 

Інші книги розділу: Ваш будинок: будівництво будинку, цегла, розчин, обшивка деревом, Благоустрій квартири Домоведення Обробка дерева (Столярні роботи) "Своїми руками"