Вся бібліотека >>>

Зміст книги >>>

 

 

Будівництво та ремонт

Технологія і організація сільського будівництва


А.А. Алексєєв

 

Частина I. ТЕХНОЛОГІЯ СІЛЬСЬКОГО БУДІВНИЦТВА

 

Глава I. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ І ПОНЯТТЯ, ПРИЙНЯТІ В ТЕХНОЛОГІЇ БУДІВЕЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА

  

 

 

§ 4. ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАЦІ РОБІТНИКІВ І ВИКОНАННЯ БУДІВЕЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ

 

Організація праці робітників у будівництві включає відповідну розстановку людей у процесі виробництва, поділ н кооперацію праці, методи нормування та стимулювання праці, організацію робочих місць, їх обслуговування і необхідні умови праці.

Наукова організація праці вимагає постійного вдосконалення процесів праці на основі новітніх досягнень науки я практики, спрямованих на неухильне зростання продуктивності праці, поліпшення умов і підвищення культури праці, перетворення праці в життєву потреба.

Наукова організація праці створюється на основі комплексу технічних, організаційних та економічних заходів, що забезпечують найбільш раціональний поділ і кооперацію праці, вдосконалення трудових процесів та організації робочих місць.

Способи організації праці в сільському будівництві можуть бути різними залежно від застосовуваних конструкцій, методів робіт, машин, установок та інших засобів виробництва.

Для виконання різних операцій в будівельному процесі робочих групують у ланки в залежності від характеру тих операцій, які необхідно виконати ланці або бригаді. Ланки складаються найчастіше з двох-трьох робітників однієї професії, але різної кваліфікації. Кілька ланок, виконують один і той же будівельний процес, об'єднуються в бригаду, очолювану бригадиром.

Бригади бувають спеціалізовані та комплексні. До складу спеціалізованої бригади входять робітники однієї спеціальності, чисельністю до 25 чол. Комплексні бригади об'єднують робітників різного фаху для виконання певного комплексу робіт, частини або цілого споруди. В комплексну бригаду входить приблизно 50 робітників.

Бригада кінцевої продукції організується для зведення окремих конструктивних елементів (фундаментів, стін, перекриття і т. д.) або будівлі (споруди) в цілому.

У сільському будівництві з кожним роком збільшується число бригад робітників, які виконують роботи методом бригадного підряду на основі господарського розрахунку. На бригадний підряд перекладають як бригади генпідрядної, так і субпідрядної організації. Переведення бригад на господарський розрахунок повинна передувати розробка графіків виробництва робіт, поставки на об'єкт основних матеріалів, конструкцій, виробів, складання калькуляцій трудових витрат і заробітної плати, визначення вартості робіт, доручаємої бригаді.

Одним з важливих показників діяльності будівельних робітників є продуктивність праці, т. е. величина витрат робочого часу на одиницю продукції, визначена в чол-год або чол.-днях. Чим менше затрати праці у люд. год на одиницю продукції, наприклад, на 1 м3 цегельної кладки на 1 м2 оштукатуреної поверхні і т. д., тим вище продуктивність праці.

Будівельні процеси на об'єкті будівництва або частини об'єкта виконують у певному порядку (сполучаючись у часі), з обеспечиванием ритмічності виробництва і найбільш раціонального використання праці та технічних засобів. Об'єкт ділиться на захватки, тобто ділянки, на яких є достатній обсяг робіт для виконання будівельного процесу бригадою протягом певного часу (як правило, не менше однієї зміни). Число захваток має бути достатнім, щоб бригади різних професій могли виконувати будівельні процеси одночасно, переміщаючись після закінчення роботи з однієї захватки на іншу. Для деяких процесів захватка поділяється по висоті на яруси, наприклад, при цегляній кладці, яку неможливо відразу виконати на висоту поверху і яка потребує влаштування риштовання. Частина захватки, виділена для роботи одному ланці робітників, називають делянкой.

Простір, в якому знаходяться робочі, які беруть участь у виробництві, а також розташовані і переміщуються машини, матеріали і деталі, необхідні для здійснення будівельного процесу, називають робочим місцем. Ділянка, що відводиться для роботи бригади або ланки на певний термін, називають фронтом робіт. Від величини фронту робіт залежить чисельний склад бригади, зайнятий на виконанні будівельного процесу. Фронт робіт вимірюється в одиницях довжини, площі або об'єму.

Для правильної організації складних будівельних процесів на об'єкті розробляють технічну документацію, в якій визначають характер процесу та його склад, методи виробництва і засоби механізації робіт, календарний графік виробництва, необхідна кількість робітників за професіями та їх кваліфікація, матеріалів, деталей, інструментів та організацію робочого місця.

Організація будівельного процесу повинна передбачати сучасну будівельну технологію. Технічна документація з організації будівельних процесів оформляється у вигляді технологічних карт, які бувають типовими і складеним;! для будівництва певного об'єкту. Типові технологічні карти зазвичай складають для виконання робіт при будівництво за типовими проектами і при використанні потребують уточнення (прив'язки) з урахуванням місцевих умов будівництва,

Іноді об'єкт будівництва умовно розчленовують по вертикалі на технологічні яруси. Необхідність такого розчленування виникає, коли за конструктивними особливостями об'єкта фронт робіт відкривається в процесі їх виконання. Наприклад, при бетонуванні колон шляхом спуску бетонної суміші зверху, при цьому висота ярусу згідно Сніп не повинна перевищувати 5 м, щоб уникнути розшарування бетонної суміші під час її падіння.

    

 «Технологія і організація будівництва» Наступна сторінка >>>

 

Інші книги розділу: Ваш будинок: будівництво будинку, цегла, розчин, обшивка деревом, Благоустрій квартири Домоведення Обробка дерева (Столярні роботи) "Своїми руками"