Вся бібліотека >>>

Зміст книги >>>

 

 

Будівництво та ремонт

Технологія і організація сільського будівництва


А.А. Алексєєв

 

Частина I. ТЕХНОЛОГІЯ СІЛЬСЬКОГО БУДІВНИЦТВА

 

Глава III. ЗЕМЛЯНІ РОБОТИ

  

 

 

§ 11. МЕТОДИ ВИЗНАЧЕННЯ ОБСЯГІВ ЗЕМЛЯНИХ РОБІТ

 

Обсяг земляних робіт визначають проектувальники під час розробки проекту організації будівництва (ПОБ). Обсяги земляних споруд правильної геометричної форми можна визначити за формулами геометрії. В умовах пересіченого рельєфу земної поверхні такий підрахунок ускладнюється. Для практичних. цілей застосовують способи підрахунків, обсягів земляних споруд з різним ступенем точності і наближення до дійсності.

Обсяги земляних робіт при уривку котлованів або при влаштуванні насипів з паралельними підставами багатокутного обриси визначають по площі поперечних перерізів (рис 1.6) і підраховують за формулою Сімпсона

де // - глибина котловану пли відстань між підставами, м; F\ - площа багатокутника верхнього підстави, м2; F% - площа багатокутника нижньої основи, мг;

F - площа середнього перетину призматоида, паралельна крайнім підстав, м2.

Для підрахунку обсягу котловану з прямокутними, підставами формула Сімпсона може бути представлена в наступному вигляді:

V = H |(afc-f cd+a-j-c) [b-\-d)\:Q, де

Fi=ab - F,^cd\ F = (a+c):2(6+rf):2.

Обсяги земляних робіт на великих площах можна визначати з тригранним або чотиригранним призмах (середня відмітка квадрата).

Планований ділянку з нанесеними на ньому горизонталями розбивають на ряд квадратів зі стороною від 10 до 100 м залежно від величини планованої площі, рельєфу місцевості і від необхідної точності підрахунків (рис. 1.7).

У кутах кожного квадрата інтерполяцією по горизонталях визначають і проставляють відмітки поверхні землі Н (чорні позначки) з числовим індексом, у якого перша цифра означає номер горизонтального ряду, а друга - порядковий номер точки в горизонтальному ряді, наприклад: Нц, Н& тощо (див. рис. 1.7,а).

У тому випадку, коли позначка планування Нпя задана, приступають до підрахунку обсягів призм, що лежать в виїмки і насипу, попередньо визначивши робочі позначки. Величина робочої позначки є різниця між проектною та чорною відмітками.

Робочі позначки, що лежать вище проектної площині планування (виїмки) прийнято вважати позитивними ( + ). а що лежать нижче проектної площині планування (насипи) - негативними (-).

Обсяг виїмок і насипів виходить підсумовуванням обсягів окремих призм.

Має місце, коли при плануванні території під горизонтальну площину потрібно визначити відмітку планування, виходячи з умови рівноваги об'ємів виїмки і насипу, тобто нульового балансу земляних мас.

При плануванні майданчиків може бути надлишок (позитивний баланс) або нестача (негативний баланс) грунту. Для отримання нульового балансу потрібно, коли це можливо, при розподілі надлишкового або недостатнього обсягу відмітку планування #0 у першому випадку підвищити ( + ), а у другому - зменшити (-) на величину v'/maz, розподіливши надлишок або недолік ґрунту v' на всю заплановану площу таг.

Робочі позначки +ft у виїмці і-h в насипу визначають за чорним позначок #чорним і червоним позначок //0 планувальної площині

Для визначення обсягів робіт за методом квадратів, обсяги чотиригранних призм, цілком лежать у виїмці або в насипу, визначають за середньої робочої позначки

Квадрати, що перетинаються лінією нульових робіт (рис. 1.7,6) і мають у одній своїй частині виїмку, а в іншій - насип, підраховують за формулами: в насипу (рис. 1.7, в)

у виїмці або за формулами:

V=bc:2(h-f:3); V =(a2 - bc):2 (h.,

Для правильного вибору методів виробництва робіт складається баланс ґрунту, тобто ведуть розрахунок, що встановлює співвідношення між обсягами виїмок і насипів. Баланс землянйх мас перевіряють правильність призначення проектних відміток. При великих відстанях переміщення грунту з виїмки в насип може виявитися, що більш доцільно вкласти цей ґрунт в кавальер і зводити насип з резерву ґрунту. В цьому випадку слід керуватися співвідношенням

де Св - вартість розробки 1 м3 виїмки з укладкою грунту я кавальер; Свр - вартість будівництва 1 м3 насипу з резерву;

С - вартість розробки виїмки, транспортування та укладання в насип 1 м3 грунту іа відстані L.

    

 «Технологія і організація будівництва» Наступна сторінка >>>

 

Інші книги розділу: Ваш будинок: будівництво будинку, цегла, розчин, обшивка деревом, Благоустрій квартири Домоведення Обробка дерева (Столярні роботи) "Своїми руками"