Вся бібліотека >>>

Зміст книги >>>

 

 

Будівництво та ремонт

Технологія і організація сільського будівництва


А.А. Алексєєв

 

Частина II. ОРГАНІЗАЦІЯ, ПЛАНУВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ В ПРОЕКТУВАННІ І БУДІВНИЦТВІ

 

Глава 10. ОРГАНІЗАЦІЯ КОМПЛЕКСНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БУДІВЕЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА КОНСТРУКЦІЯМИ, МАТЕРІАЛАМИ ТА ОБЛАДНАННЯМ

  

 

 

§ 36. ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЧО-ТЕХНОЛОГІЧНОЇ КОМПЛЕКТАЦІЇ В СІЛЬСЬКОМУ БУДІВНИЦТВІ

 

Система виробничо-технологічної комплектації сільському будівництві є новою формою організації матеріально-технічного постачання споруджуваних об'єктів матеріальними ресурсами. Система виробничо-технологічної комплектації дозволяє функції матеріально-технічного постачання сконцентрувати в єдиній організації, яка своєчасно, згідно з графіком, комплектно забезпечує процес виробництва будівельно-монтажних робіт усіма необхідними матеріальними ресурсами з централізованою доставкою їх на будмайданчик у відповідних контейнерах.

Система виробничо-технологічної комплектації також дозволяє скоротити потребу в приоб'єктних складах і знизити запаси матеріалів на них; комплексно механізувати вантажно-розвантажувальні і складські роботи; організувати централізовану переробку окремих видів матеріалів у напівфабрикати та заготовки, що скорочує трудомісткість робіт, виконуються на будівельному майданчику і втрат матеріалів у процесі будівництва.

Функції матеріально-технологічної комплектації сільських будівельно-монтажних організаціях на різних рівнях управління виробництвом виконують створені для цієї мети управління виробничо-технологічної комплектації (УВТК)'-в будівельно-монтажних трестах; управління або цехи комплектації - в сільських будівельних комбінатах (ССК) і обласних управліннях будівництвом; трести комплектації в главстроях або у республіканських міністерствах сільського будівництва.

Структура УПТК може бути різною. Вона залежить від обсягів і характеру робіт, виконуваних трестом, від кількості ПМК, що входять в склад тресту, їх територіального розташування, від обсягів та номенклатури споживаних матеріалів, конструкцій, виробів і напівфабрикатів, від кількості постачальників. Вибір тієї чи іншої УПТК визначається відповідними формами управління будівництвом, рівнем розвитку і організації виробничої бази в даному економічному районі чи республіці, діючими господарськими та виробничими кооперированными зв'язками будівельних і виробничих підприємств. Найбільший розвиток з усіх організаційних систем отримали органи управління комплектацією, створювані у споживачів.

Структура УПТК складається з апарату управління, виробничо-комплектувальної бази (ПКБ) і лінійних підрозділів (рис. 11.26).

Для успішної роботи УПТК їх формування повинно ґрунтуватися на принципах: концентрація в єдиному органі всіх функцій матеріально-технічного постачання та ліквідації у трестах і ПМК постачальницьких підрозділів; створення виробничо-комплектувальної бази УПТК з включенням до її складу всіх виробничих підрозділів, раніше що належать тресту і ПМК; організація оперативної служби комплектації - диспетчерських і лінійних підрозділів, що здійснюють управління процесами комплектування, контейнеризації, вантаження, транспортування і розвантаження матеріалів.

Централізація складського господарства тресту (виробничого управління) на базі складів у будівельних підрозділах, дозволяє скоротити число дільничних і приоб'єктних складів.

Апарат управління УПТК організовує свою роботу в тісній згідно з виробничими та лінійними підрозділами, що входять до складу УПТК, а також з відділами управління будівельних трестів (виробничих управлінь) та їх первинних будівельно-монтажних організацій. Наприклад, працівники відповідних відділів УПТК спільно з виробничим відділом тресту (виробничого управління) розраховують потреби в матеріальних ресурсах, погоджують річні, квартальні та оперативні плани комплектації по тресту в цілому і по кожній первинної будівельно-монтажної організації (ПМК, БМУ), розробляють заходи по оперативному маневруванню виділеними матеріальними ресурсами.

Диспетчерські служби трестів повідомляють у УПТК про зміни в обсягах, місці н часу продукції, що поставляється на будівельний майданчик і іншу оперативну інформацію про стан та хід комплектації споруджуваних об'єктів.

У документацію, на підставі якої проводиться комплектація об'єктів, входять: комплектувальна відомість, транспортно-комплектувальних графік на період виробництва монтажних робіт, графік комплектації на період виробництва оздоблювальних робіт, будгенплан з зазначенням місць розвантаження і тимчасового розміщення контейнерів з матеріалами, конструкціями та виробами. Комплектовочную відомість матеріальних ресурсів складають на підставі робочих креслень з визначенням кількості кожного види матеріалів і виробів на секцію - поверх, захватку, об'єкт і т. д.

Транспорт і його кількість для доставки комплектів конструкцій, виробів і ін. визначається на підставі технологічних карт відповідно до транспортно-монтажних графіком, в якому вказуються: внд транспортних засобів, час поставки комплекту матеріалів, конструкцій і виробів на будівельний майданчик, завод-виробник, номер рейсу, тип, кількість і маса виробів, що входять до одного комплекту.

Планування комплектації ґрунтується на застосуванні уніфікованої нормативно-технологічної документації (КТД) по комплектації об'єктів будівництва, що входять до складу проекту виконання робіт, одночасно є проектом технологічної комплектації об'єкта на весь період будівництва. НТД по комплектації об'єктів будівництва є єдиної нормативної базою для: планування матеріально-технічного постачання; виробничо-технологічної комплектації; виготовлення продукції в промислових підрозділах УПТК і будівельно-монтажних трестах; організацій виробничо-технологічної комплектації і виробництва нетипових і несерійних конструкцій, виробів, вузлів, заготівель, переробки матеріалів у напівфабрикати і вироби, а також постачання будівельних об'єктів через територіальні органи Держпостачу за замовленнями будівельних організацій; комплектації, пакетування та контейнеризації матеріалів, виробів, конструкцій та централізованої доставки матеріальних ресурсів на будівельну майданчик при оптимальному використанні транспортних засобів.

В НТД відображається розбиття робіт за етапами, прийнята для розрахунків із замовниками. НТД може бути використана при будівництві об'єктів будь-якої галузі незалежно від конструктивних, проектних і технологічних рішень, а також як нормативна база в умовах функціонування АСУ будівельного підприємства.

    

 «Технологія і організація будівництва» Наступна сторінка >>>

 

Інші книги розділу: Ваш будинок: будівництво будинку, цегла, розчин, обшивка деревом, Благоустрій квартири Домоведення Обробка дерева (Столярні роботи) "Своїми руками"