Вся бібліотека >>>

Зміст книги >>>

 

 

Будівництво та ремонт

Технологія і організація сільського будівництва


А.А. Алексєєв

 

Введення

  

 

Одним з найважливіших напрямків економічного розвитку країни є подальший підйом сільського господарства, його технічне переозброєння, зміцнення економіки колгоспів і радгоспів. Від успішного розвитку сільського господарства багато в чому залежить подальший підйом всієї економіки країни, підвищення життєвого рівня радянських людей. Основи сучасної аграрної політики були визначені березневого (1965 р.) Пленумом ЦК КПРС. Березневий і вересневий (1965 р.) Пленуми ЦК КПРС вказали, що інтереси подальшого розвитку економіки нашої країни, підвищення життєвого рівня народу вимагають особливої турботи про дальше піднесення сільського господарства. Б цілях розвитку аграрної політики ЦК КПРС і Радянський уряд у 1968 р. прийняли рішення «Про впорядкування будівництва на селі», а в 1971 р. «Про поліпшення проектування і будівництва сільськогосподарських об'єктів і зміцнення виробничої бази сільських будівельних організацій», яких були визначені шляхи здійснення великої будівельної програми, але піднесенню сільськогосподарського виробництва, перебудови і поступовому перетворення сіл у благоустроєні сільські селища. Липневий (1978). Пленум ЦК КПРС прийняв рішення значно зміцнити матеріально-технічну базу будівельних і проектних організацій, підвищити рівень індустріалізації та покращити організацію сільського будівництва, організувати підготовку архітекторів для потреб села.

XXVI з'їзд КПРС до програми соціального розвитку і підвищення народного добробуту на перший план поставив завдання поліпшити постачання населення продуктами харчування. Для вирішення цієї задачі розроблено Продовольча програма СРСР па період до 1990 року та заходи з її реалізації, яка затверджена Пленумом ЦК КПРС 24 травня 1982 р. Ця програма передбачає пропорційний і збалансований розвиток агропромислового комплексу, вдосконалення управління, планування і економічного стимулювання у всіх його галузях з максимальною орієнтацією виробництва з досягнення високих кінцевих результатів.

Одним з головних умов успішної реалізації Продовольчої програми СРСР є прискорення науково-технічного прогресу, високоефективне використання виробничого потенціалу і зміцнення матеріально-технічної бази сільського господарства, всіх галузей агропромислового комплексу. У програмі передбачено забезпечити в одинадцятій п'ятирічці освоєння в цих галузях капітальних вкладень в обсязі 233 млрд. руб., в тому числі і сільському господарстві 189,6 млрд. руб. Направити в першу чергу кошти на розвиток потужностей, дозволяющих в найкоротші терміни збільшити виробництво продовольства. Будівництва агропромислового комплексу вважати найважливішими ударними будівництвами країни. У сільському господарстві направити капітальні вкладення на підвищення родючості земель, створення стійкої кормової бази тваринництва' і потужностей з первинної переробки продукції, будівництво складів н сховищ, реконструкцію тваринницьких приміщень, а також на соціальну перебудову села, тобто будівництво упорядженого житла, шкіл, дитячих дошкільних установ, клубів, спортивних споруд, бібліотек та інших об'єктів культурно-побутового призначення, підприємств торгівлі, громадського харчування та побутового обслуговування, а також і доріг.

Передбачено побудувати в одинадцятій п'ятирічці в колгоспах і радгоспах житлових будинків загальною площею не менше 176 млн. м2, а в дванадцятій п'ятирічці на 15-18% більше.

На XXVI з'їзді КПРС були визначені чергові завдання подальшого підйому сільського господарства країни, у здійсненні яких важлива роль відведена будівництва на селі. Сільське будівництво займає одну з ключових позицій I) розвитку сільського господарства. З сільським будівництвом пов'язаний процес усунення відмінностей між містом і селом, створення сільськогосподарського виробництва і високомеханізованого високопродуктивного, що становить одне з найважливіших умов здійснення аграрної політики КПРС.

Сільське будівництво в СРСР виділено в самостійну галузь народного господарства, се розвиток, як і розвиток всіх інших галузей народного господарства країни, здійснюється по загальнодержавному планом.

Будівельно-монтажні роботи в сільській місцевості до 1954 р. в основному виконувались господарським способом силами колгоспів, радгоспів та інших господарств. У зв'язку з цим партія поставила завдання корінного покращення сільського будівництва з переходом в осноииом на підрядний спосіб виробництва будівельних робіт, розширенням і зміцненням мережі сільських державних і міжколгоспних будівельних організацій. У лютому-березні 1954 р. Пленум ЦК КПРС прийняв постанову «Про подальше збільшення виробництва зерна і про освоєння цілинних і перелогових земель». Пленум вирішив організувати на цілинних і перелогових землях Казахстану, Сибіру, Уралу. Поволжя і частково та районах Північного Кавказу нові великі спеціалізовані радгоспи. Відповідно з цим рішенням в 1954-1955 рр. почалося будівництво понад 900 радгоспів, 4200 ремонтних майстерень, а також гуртожитків, житлових будинків а культурно-побутових будівель. Одночасно по всій країні у селах і селах інтенсивно розвивалося будівництво виробничих, житлових і культурно-побутових будівель.

Розвиток сільського будівництва вимагало вдосконалення його організації. У 1954 р. створено союзно-республіканське міністерство міського і сільського будівництва СРСР і відповідні міністерства союзних республіках. У короткі терміни проведена велика робота по спеціалізації будівельних організацій, які ведуть будівництво на селі, створені пересувні механізовані колони (ПМК)-загальнобудівельні н спеціалізовані. ПМК стали новою формою організації сільського будівництва, враховують його специфічні умови.

Створення в союзних республіках спеціалізованих сільського будівництва первинних будівельних організацій дозволило суттєво збільшити обсяг робіт, що виконуються підрядним способом. У зв'язку з зростаючим обсягом будівництва на селі Указом Президії Верховної Ради СРСР від 21 лютого 1967 р. було утворено союзно-республіканське Міністерство сільського будівництва СРСР (Минсельстрой СРСР), на яке покладено керівництво сільським будівництвом в масштабі всієї країни через республіканські' міністерства сільського будівництва.

В 1979 р. у складі Мінсельстрой СРСР налічувалося 2644 будівельно-монтажних тресту і виробничих управлінь, близько 500 підприємств, у сільському будівництві працювало понад 3 млн. робочих будівельників.

Основними замовниками (забудовниками) на селі є Міністерства сільського господарства республік і їх обласні (крайові) управління сільського господарства, відділи або групи капітального будівництва, районні виконавчі комітети Ради народних депутатів, а також радгоспи, колгоспи, відділення сільгосптехніки та ін.

Одночасно з державними сільськими будівельними організаціями створювалися межколхозные будівельні організації (МСО) виконують будівельно-монтажні роботи в колгоспах. Ця нова форма будівельних організацій, які виконують будівельно-монтажні роботи по договорами в якості підрядника, зародилася на початку 50-х років у Білорусії і на Україні. Розвиток підрядного способу будівництва в колгоспах здійснювалося шляхом збільшення обсягів робіт, виконуваних державними підрядними організаціями і, головним чином, МСО. В результаті організації МСО підвищилося технічне керівництво колгоспним будівництвом, скоротилися терміни і знизилася собівартість будівельно-монтажних робіт на 6-10%.

МСО отримали широке і швидке розвиток, що зумовило необхідність координації їх діяльності в масштабі району, області (краю), республіки. У зв'язку з цим у всіх союзних республіках нашої країни створені республіканські, обласні (крайові) поради міжколгоспних будівельних організацій - межколхозстройобъедпнеиия. У завдання цих організацій входять: координація діяльності МСО на території району, області (краю), республіки; здійснення організаційно-технічного керівництва їх діяльністю; створення власної виробничої бази для обслуговування та матеріально-технічного постачання МСО та ін В даний час всі обласні (крайові) межколхозстройобъединения досягли великих успіхів у своєму розвитку, мають свої виробничі бази по виготовленню збірних залізобетонних елементів, виробництва цегли та ін. Наприклад, колективи Росколхозстройобъедппцияя виконують тепер кесь комплекс робіт від проектування до здавання побудованих об'єктів «під ключ». При цьому розрахунки із замовником ведуться тільки за товарну будівельну продукцію.

За роки десятої п'ятирічки в Росколхозетройобьединешш потужності підприємств МСО по виробництву збірних залізобетонних конструкцій збільшилися і 1,6 рази і доведені до I млн. м3 в рік.

Обсяг будівельно-монтажних робіт, виконуваних МСО підрядним способом, збільшується швидкими темпами. Так, у 1965 р. обсяг виконаних робіт склав 1325 млн. руб.; в 1970-2495; 'в 1975 р. - 4166; 1976 р. - 4364; у 1980 р. - 4856 млн. руб. За ці роки зросла чисельність міжколгоспних будівельних організацій з 361 МСО до кінця 1956 р. до 4194 МСО в 1980 р.

За останні десять років частка капітальних вкладень у сільське господарство значно збільшилася в загальному обсязі капіталовкладень країни, а в десятій п'ятирічці склала понад 27%.

За останні роки помітно покращився проектування сільських об'єктів, стали застосовуватися більш ефективні повнозбірні полегшені будівельні конструкції, прогресивні проекти і технологічні рішення, розширилася мережа спеціалізованих сільських будівельних комбінатів (ССК) і виробництво місцевих будівельних матеріалів.

Перевлаштування села спирається на результати наукових досліджень в області розселення, розвитку сільськогосподарського виробництва, планування і забудови.

Затверджено габаритні схеми і номенклатура конструкцій сільськогосподарських виробничих, складських і допоміжних будівлі. Число габаритних схем зменшено з 120 до 38, і значно скорочена номенклатура збірних залізобетонних конструкцій, розроблені легкі ефективні конструкції і матеріали, що дозволяють значно знизити масу будівель. Помітно зросли потужності виробничої бази сільського будівництва, на розвиток якої виділялися великі капітальні вкладення. Питома вага підрядного будівництва в радгоспах зросла з 61% у 1970 р. до 78% в 1977 р. і в колгоспах відповідно з 70 до 77%.

Проте темпи зростання перетворення сіл і рівень сільського будівництва поки ще не відповідають завданням прискореного соціально-економічного розвитку села. Будівництво сільських виробничих об'єктів здійснюється не завжди в комплексі з житловими будинками та об'єктами культурно-побутового призначення. Стримують сільське будівництво недостатні потужності виробничої бази і слабка оснащеність підрядних організацій технікою. Слабо проходить процес створення виробничо-технічної бази для державних і міжколгоспних будівельних організацій за єдиним планом.

Складність соціальних, економічних і містобудівних аспектів перетворення села і значущість самої проблеми вимагають наукового прогнозування шляхів і закономірностей соціально-економічного розвитку села з перспективним розвитком продуктивних сил в умовах науково-технічного прогресу. Це зумовлює необхідність проведення фундаментальних н прикладних досліджень, їх чіткої координації.

Однією з характерних рис сучасного розвитку сільськогосподарського виробництва є комплексний підхід до проблем його становлення. Прикладом цього є великомасштабні роботи в Нечорноземній зоні РРФСР, що охоплюють величезну територію з 509 містами, 893 селищами міського типу і близько 140 тис. селами, хуторами і містечками. Тільки в десятій п'ятирічці тут зведено будинків загальною площею 26,2 млн. м2, велике число шкіл, дитячих дошкільних установ, клубів і будинків культури, лікувальних установ. Передбачено переселити з дрібних сіл і сіл в сучасні благоустроєні селища 170 тис. сімей. Велика робота в десятій п'ятирічці проведена по комплексному розвитку виробничо-технічної бази будівництва в Нечорноземній зоні РРФСР, створені великі підприємства по виробництва ефективних будівельних конструкцій, виробів, матеріалів для здійснення будівництва сільських виробничих, житлових та культурно-побутових будівель.

В одинадцятій п'ятирічці будуть прискорено розвиватися в сільській місцевості дерев'яне панельне домобудівництво і широко впроваджуватися в практику проектування сільського будівництва нові легкі та місцеві будівельні матеріали та ефективні прогресивні конструкції. У новій п'ятирічці зросте роль економічних методів управління виробництвом, що прямо пов'язане з реалізацією постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР «Про поліпшення планування і посилення впливу господарського механізму на підвищення ефективності виробництва і якості роботи».

Продуктивність праці у будівництві в одинадцятій п'ятирічці передбачено підвищити на 15-17%. Підвищення організаційно-технічного рівня та зниження трудомісткості будівництва у чому залежить від якості проектної документації.

Все зростаючі масштаби сільського будівництва, підвищення його якості і зниження вартості вимагають насамперед серйозних зусиль і підвищення відповідальності архітекторів і проектувальників. Сучасне сільське будівництво висуває ряд завдань, вирішення яких вимагає від сільських архітекторів знання теоретичних основ і практичних навички в області технології і організації проектування п будівництва, способів зведення будівель і споруд у сільській місцевості. Цим завданням і відповідає за зміст підручника, тісно пов'язаний з дисциплінами «Основи архітектурного проектування», «Економіка будівництва», «Будівельні матеріали» та іншими спеціальними будівельними дисциплінами.

    

 «Технологія і організація будівництва» Наступна сторінка >>>

 

Інші книги розділу: Ваш будинок: будівництво будинку, цегла, розчин, обшивка деревом, Благоустрій квартири Домоведення Обробка дерева (Столярні роботи) "Своїми руками"