Вся електронна бібліотека >>>

Зміст книги >>>

 

Книги з будівництва та ремонту

Столярно-теслярські роботи


Побут. Господарство. Будівництво. Техніка

 

Виробництво будівельних конструкцій на деревообробних підприємствах

 

 

6.3. Дерев'яні вироби та конструкції

 

Сучасне індустріальне будівництво не виключає теслярських і столярних робіт.

Столяри і теслярі, що працюють на деревообробних підприємствах, що виготовляють віконні і дверні блоки, деталі великопанельних дерев'яних будинків та інші конструкції і деталі.

Столяри і теслярі повинні освоїти технологію виготовлення і складання різних виробів, знати технічні умови виготовлення і приймання дерев'яних виробів та конструкцій, вміти читати робочі креслення і правильно організувати робоче місце.

У сучасному будівництві більшість виробів з деревини виготовляють у заводських умовах. Їх доставляють на будівельний майданчик, де їх встановлюють монтують) у відповідності з проектом.

Технологічний процес роботи столяра включає: сушіння пиломатеріалів; нарізку заготовок з пиломатеріалів: подальшу обробку заготовок до виготовлення деталей необхідної форми і розмірів; складання деталей, включаючи склеювання у вузли і комплекти; підготовку і обробку комплектів; упаковку та доставку комплектів на склад.

Розміщення деревообробного обладнання виконують у відповідно з технологічним процесом, щоб при обробці деталей їх потоки не перетиналися і поверталися в зворотному напрямку.

Зону, де здійснюється робочий процес, називають робочим місцем.

Кваліфікований робітник повинен вміти скласти карту технологічного процесу для виготовлення виробу, вказуючи робочі місця і необхідне обладнання, починаючи з розпилювання і завершуючи складанням та обробкою деталей. Від нього вимагається вміння скласти специфікацію на виріб і розрахувати потребу матеріалу.

Дерев'яні сходи влаштовують в будинках до двох поверхів. При площі забудови будинку більше 500 м2 несучі елементи сходів повинні бути вогнестійкими.

Сходи з прямими маршами виконують теслярі, з поворотами, закругленнями, гвинтові - столяри. Сходи мають 1-3 маршу (6.12). Р1х ширина визначається призначенням будівлі. В квартирних будинках ширина сходових маршів 0,9...1,2 м, що враховують розміри меблів. Сходи, що ведуть на горище, в підвал, мають ширину 0,8...0,9 м.

 


Для зручності підйому по сходах дотримуються співвідношення між шириною і висотою щабля. Оптимальною висотою щабля в житлових будинках вважається 15...18 см, шириною - 27...32 см (6.13).

Число ступенів сходового маршу визначають діленням висоти поверху (відстань від підлоги до підлоги) на висоту сходинки. У марші граничне число ступенів - 10. Ухил міжповерхових сходів - 30...36° (6.13, г). У внутрішньоквартирних сходах ухили до 50°.

Сходові майданчики між маршами) мають ширину, рівну ширині маршу і ширині сходів. При сходовому марші шириною 1,20 м, сходи 30 см, ширина сходової площадки 1,20+0,3 = 1,5 м. В гвинтових сходах мінімальна ширина східців у вузькій частині 10, в середині - 15 див.

Тятиви - головний похилий несучий елемент сходів. За способом кріплення щаблів до тятив розрізняють сходи: зі ступенями, вставленими в вирізи тетів; з вдолбленными в тятиви ступенями; зі ступенями, встановленими в накладку у вирізи тетів; зі ступенями, закріпленими на брусках, прибитих до тятив; звичайні сходи.

Сходи зі сходами у вирізах тятив мають просту конструкцію (6.15). Тятиви таких сходів виготовляють з дощок товщиною 5...6, шириною 25... 28 див. Глибина пазів в тятивах для установки сходинок 2...2,5 див. Окремі сходинки у марші мають вирізи в тятивах для наскрізних шипів, закріплених клинами з зовнішньої сторони. Сходові марші (вгорі і внизу) закріплюють до балки перекриття, сходовому майданчику шиповым з'єднанням, посиленим додатково сталевим куточком. У таких сходах відсутня подступенок і обшивка знизу. Сходи такої конструкції влаштовують для підйому на горище, спуску в льох і в інших господарських будівлях.

Сходи зі сходами, вдолбленными в тятиву, виконують з дощок (для тятиви) товщиною 5...8 см і шириною 22...30 см, а ступенів -- товщиною 3,8... 6,3 див. Пази, видовбані для сходів на тятиві на 3 см, не доходять до заднього краю.

Сходи зі сходами, встановленими в накладку у вирізи тятив, виготовляють з дощок для тятиви товщиною 6,3...8, шириною 29...31 см, сходи - з дощок товщиною 5 см і шириною 25...32 див. Прямокутні вирізи у верху тятив влаштовують такої глибини, щоб інша частина тятиви мала 13... 15 см непропиленной деревини (6.16).

Сходи зі сходами, встановленими на бруски, прибиті до тятив. Бруски перетином приблизно 5X6 см і довжиною до 50 см прибивають до внутрішній стороні тятив, а на них укладають дощаті ступені (6.17). До зовнішній стороні тятив пригвинчують шурупами стійки поручнів.

Несучий елемент сходів має бічні тетк-ви з прямокутним пазом або прибитими до них з встановленими ступенями-накладками (6.18). Сходи з одного боку має огорожу. Висота огороджень 85...90 см, їх виконують у вигляді металевої сітки або виготовляють із деревини, а поручні з пластмаси. Дерев'яні поручні встановлюють на стійки, пластмасові - на металеву основу. Низ стійок огородження закріплюють на тятиві поручнем. Дерев'яні сходи виготовляють з сухого пиломатеріалів: це виключає скрип. З'єднання елементів не повинні мати клинів, підсходинки повинні бути надійно прикріплені до проступи.

Карта технологічного процесу виготовлення віконних і дверних блоків. Необхідну кількість пиломатеріалів для виготовлення віконного блоку залежить від кількості заготовок, одержуваних з різних сортів пиломатеріалу.

З дощок після їх обробки вихід заготовок (табл. 6.2) залежить від сорту.

При масовому виробництві витрата матеріалу дещо збільшується через використання частини заготовок в якості зразків, для налаштування верстатів і, частково із-за дефектів деревини.

Збільшення кількості заготовок називають припуском на шлюб, він допускається до 5-10 %. Це умовні величини, так як, вдосконалюючи технологічний процес виготовлення будь-якого виробу, відсоток шлюбу вдається значно скоротити.

Несучі дерев'яні конструкції. Для перекриття прольотів виробничих будівель ; використовують балки і ферми. Прольоти таких конструкцій і розміри елементів і кількість цвяхів і болтоз в стыках.определяют розрахунком.

Складові цвяхові балки виготовляють з дощок і брусів I і II сорти. Найбільш поширена товщина пиломатеріалів - 2...10 див. Допускаються зрощені з деревиною сучки діаметром до 15 см, не знижують її міцності. Найбільш поширені двотаврові дерев'яні балки (6.19)/

У процесі експлуатації в стінках дерев'яних балок з'являються тріщини, через усушки знижують її міцність на 40...60%. Двотаврові балки знижують міцність при використанні низькосортного дощок нижче I і II сорти.

Стінка цвяховий балки складається з двох рядів дощок товщиною 4...6, шириною 15-22 см, покладених під кутом 30...45°' один до одного. Жорсткість стенкн підсилюють ребра з дощок і бруси, стягнуті болтами в її верхній і нижній частині (6.20). Висота такої балки з межах '/е-.'/г прольоту.

Недоліком дерев'яних цвяхових балок є залишкова деформація під навантаженням, трудомісткість виготовлення, корозія цвяхів і болтів під впливом атмосферних умов.

Клеєні конструкції головним чином виготовляють на дерево-обробних підприємствах, використовуючи соснові дошки I і II сорту товщиною 30...50 мм. Дошки обстругують на рейсмусових верстатах з чотирьох сторін. Міцність клеєних балок залежить від вологості і точності обробки матеріалу.

Для клеєних балок використовують дошки невеликої довжини III сорти. Такі балки виготовляють у майстернях, які мають обладнання для обробки і склеювання. Клеєні конструкції при висиханні деревини схильні усихання в різних напрямках волокон деревини (див. розд. 2). Дошки в клеєних конструкціях укладають з протилежним розташуванням річних шарів (рис.6.21). Клеєні балки мають прямокутне, квадратне або двотаврове розтин. Клеєні несучі дерев'яні конструкції мають різні модифікації (6.22). Висота клеєних балок в межах Чг-Пп прольоту. Дерев'яні клеєні балки двотаврові перекривають прольоти до 12 м.

При цьому несучі конструкції даху об'єднані в загальну панель з теплоізоляцією.

Армовані клеєні балки виготовляють прямокутного або швелерного перерізу. Балки прямокутного перерізу мають постійну ширину 7 см при висоті 14...50,4 см з градацією 2,8 см (6.23). Балки підсилені чотирма арматурними стрижнями діаметром 14 мм. Швеллерные балки виготовляють з товщиною стінок 7 і 10 см, у перших арматура з восьми стрижнів, у других - з дванадцяти стрижнів діаметром 14 мм укладають Арматурні стрижні в вибрані і змазані клеєм пази між дошками. Замість дощок використовують також водостійку і вогнестійку клеєну фанеру.

Для клеєних балок з попередньо напруженою труби сталеві стрижні нагрівають до 80...90 "С. Подовжені стрижні закріплюють анкерними упорами в кінцях балки. Стрижні при остиганні балки коротшають, створюючи напруження в балці.

Двотаврові дерев'яні балки виготовляють з гратчастої стінкою. Посилені арматурою, вони перекривають прольоти до 9 м.

Дерев'яні ферми (6.24) бувають трикутні, прямокутні, трапецієвидні, сегментні і багатокутні. В фермах розрізняють верхній і нижній пояси, розкоси і стійки. Дерев'яними фермами перекривають прольоти до 24 м. Металлодеревянными фермами перекривають прольоти більшої величини. Вузли дерев'яних ферм кріпляться цвяхами і болтами. У металлодеревянных фермах елементи, що працюють на стиск, виготовляють з деревини, що працюють на розтягнення - зі сталі.

Сегментні ферми. Їх верхній пояс виготовляють з декількох вигнутих шарів дощок, зшитих цвяхами. Нижній пояс - затягування з круглої стали. Затяжка, охоплюючи підстава верхнього пояса (сегмента), підтримує його з двох сторін.

Сегментні клеєні ферми виготовляють з якісних дошок, у тому числі і нижній пояс (затягування) (6.25). Вузли ферм посилюють платівками з клеєної фанери товщиною 12,6 мм і накладками кз смугової стали. Сталевий башмак з'єднує верхній і нижній пояси ферми. Проліт такий ферми до 18 м.

Якість клеєної деревини. У масовому виробництві покриття деталей клейовим шаром механізовано з допомогою вальців. Клеї карбамідних штучних смол, нанесені тонким злам на ровностроганую поверхню, забезпечують міцне склеювання елементів. Клей наносять на одну поверхню деталі, міцність з'єднання від цього не зменшується.

Для міцності склеювання після нанесення клею деталі щільно притискають, використовуючи клеильные преси. Склеювання забезпечується тиском, МПа (кгс/см2).

Для запресовування склеюваних поверхонь використовують ручні преси, рами з клинами, ексцентрикові преси, стискаючі склеювані деталі під невеликим тиском струбцини (6.26). Механічні пристрої застосовують для склеювання деталей невеликого обсягу, преси-для згуртовування щитів, а також фанерування поверхонь декоративною фанерою або пластиком (наприклад, дверних полотен).

Водостійкий клей із синтетичних смол забезпечує висока якість склеиваемой конструкції. Клеєні дерев'яні конструкції більш вогнестійкі і менш схильні до гниття, ніж природна деревина. Клеєні конструкції дозволяють економічно використати короткі обрізки дощок і брусів.

 

 «Столярно-теслярські роботи» Наступна сторінка >>>

 

Дивіться також:

 

Довідник домашнього майстра Будинок своїми руками Будівництво будинку

 

Характеристика деревних порід

Властивості деревини

Лісоматеріали. Круглий ліс

Пиломатеріали

Заготовки

Фанера

Деревні щити плити

Дерев'яні деталі і вироби

Оберігання деревини від гниття і руйнування

Матеріали для склеювання деревини та оздоблювальних робіт. Клеї

Оліфи

Пігменти - сухі будівельні фарби

Масляні і емалеві фарби

Грунтовки, шпаклівки, замазки

Лаки і політури

Барвники та протрави

Розчинники, розріджувачі, пластифікатори, сикативи, порозаполнітелі

Шліфувальні матеріали

Полірувальні, обессмоливающие і відбілюючі склади

Плівкові і листові оздоблювальні матеріали

Кріпильні вироби, меблева фурнітура, скло

Обробка деревини

Розмітка матеріалу

Теска деревини

Теска колоди на два і чотири канти

Теска колоди накругло під одну скобу з постійним перетином

Пиляння

Ручні пили

Розводка, редагування і заточення зубів пив

Вирівнювання зубів пилки по висоті і їх насічці

Техніка пиляння

Стругання

Ножі рубанків

Види стругов

Плоске і фігурне стругання

Стамески і долота

Довбання отворів і різання деревини

Свердління. Коловороти і дрилі

Свердла і бурави

Техніка свердління

Заточування і правка інструменту

Склеювання. Глютеиновый клей

Приготування казеїнового клею

Синтетичні клеї. Режими склеювання

Виготовлення дерев'яного інструменту. Косинець, ярунок, малка

Струбцини, рейсмус, розмічальна гребінка

Верстат для лучкової пили

Колодка для рубанка

Топорища

Столярні з'єднання

Зрощення або нарощування брусків

З'єднання для формування рамок з брусків з прямокутної підрізуванням

З'єднання для формування рамок з брусків підрізаних «на вус»

З'єднання для формування коробок

З'єднання серединні

Кутові з'єднання брусків

Шип «ластівчин хвіст»

З'єднання для формування щитів

Конструкції столярних щитів

Пристрій ганку і дерев'яних сходів

Пристрій сходів у двоповерховому будинку

Пристрій підлог

Настилання дощатих підлоги

Підлоги з фрезерованих дощок

Підлоги з шпунтованих та необрізних дощок

Теплі підлоги

Виготовлення і установка плінтусів

Настилання паркетних підлоги

Підлоги з паркетних дощок

Підлоги по залізобетонним перекриттям у цегляних, кам'яних і литих бетонних будівлях

Підлоги з паркетних щитів

Підлоги з набірного паркету на мастиці

Підлоги з штучного паркету на цвяхах

Підлоги з паркету з дерев'яної основи

Підлоги з штучного паркету настелені різним малюнком

Обробка паркету

Коробки, плетіння, двері

Віконні коробки для дерев'яних будівель

Виготовлення і установка підвіконних дощок

Дверні коробки для кам'яних та дерев'яних будівель

Плетіння. Особливості пристрою плетінь

Простий палітурка - рама

Палітурка з кватиркою

Стулчасті плетіння з калевками

Гратчасті плетіння

Спарені плетіння

Двері. Особливості пристрої дверей

Щитові, дощані двері «в наконечник»

Двері з поліпшеними наконечниками і шипами

Двері «в повний наконечник на вус»

Щитові двері, облицьовані фанерою

Чорні двері

Двері на шпонках

Двері каркасні на цвяхах

Фільончасті двері

Двері розсувні

Пригін і навішування плетінь і дверей

Припасування дверей

Навішування плетінь і дверей

Прирізка приладів

Ремонт віконних плетінь і дверей

Відвід води стікає з вікон

Ремонт дверей

Внутрішня і зовнішня обробка будинку

Оздоблення стін

Пристрій карнизів

Виготовлення і установка наличників

Перегородки і панелі

Зовнішня обробка. Обшивка стін

Обшивка карнизів

Пристрій лиштв і огорож

Різьба по дереву

Робоче місце

Матеріали для різьблення по дереву

Інструменти для різьблення по дереву

Кріпильні інструменти

Переклад малюнка. Його збільшення або зменшення

Переклад малюнка на заготівку

Вправи по виконання різного різьблення по дереву

Контурна, плоскорельефная, поглиблена й ажурна різьба по дереву

Прорізна і накладне різьблення по дереву

Деталі-для порізки оформлення лиштв