Вся електронна бібліотека >>>

Зміст книги >>>

 

Книги з будівництва та ремонту

Кам'яні роботи


Побут. Господарство. Будівництво. Техніка

 

Про частинах будинків та виробництві будівельних робіт

 

 

§ 3. Про будівельних роботах

 

Процес будівництва (спорудження) об'єкта називають будівельним виробництвом; до складу його входить ряд будівельно-монтажних робіт.

Будівельно-монтажні роботи - це комплекс робіт, виконуються на будівельному майданчику (об'єкті), результатом яких є зведені - конструкції і споруди. Будівельно-монтажні роботи являють собою ряд будівельних трудових процесів, здійснюваних стосовно конкретним і безперервно мінливих умов з метою отримання будівельної продукції, тобто готових будівель або споруд. Прості трудові процеси виконують робітники однієї професії, складні - одночасно робітники різних професій. Наприклад, ланка мулярів виконує простий процес - веде кладку, а комплексна бригада, що складається не тільки з мулярів, але і з робітників інших професій, - складний (комплексний) будівельний процес - зводить цегляні стіни будівлі.

В залежності від призначення будівельні трудові процеси поділяють на основні, допоміжні і транспортні. До основних відносяться процеси, в результаті виконання яких створюються частини споруд або конструкцій, тобто будівельна продукція; до допоміжних - процеси, з допомогою яких не створюється будівельна продукція, але вони необхідні для виконання основних процесів; до транспортних-роботи по переміщенню матеріалів і готових деталей до споруджуваного об'єкта і до робочого місця. Транспортні процеси, що виконуються при заготівлі матеріалів і деталей на робочих місцях, називають також заготівельними.

Будівельний трудовий процес - це сукупність операцій.

Робоча операція - це частина будівельного процесу, при якої не змінюються предмет, знаряддя праці і склад виконавців. Операція найпростіша організаційно не подільна і технологічно однорідна робота не дає закінченої продукції, але необхідна для її отримання, наприклад розкладка цегли на стіні. Робітникам-будівельникам доводиться виконувати ряд операцій послідовно одну за іншою або навіть поєднувати їх в один безперервний процес, щоб виконати який-небудь вид робіт.

 


Робочі операції і будівельні трудові процеси бувають механізовані і ручні. Так, рити траншеї можна екскаватором (механізований процес) і вручну; наносити мастичную ізоляцію на ізольовану поверхню вручну пензлями і механізованим способом - напиленням з допомогою компресорної форсунки.

До механізованим належать роботи, що виконуються як з часткової, так і з комплексною механізацією, до комплексно-механізованим - виконувані комплектом машин, механізмів і установок, що забезпечують механізацію всіх важких і трудомістких процесів і підібраних таким чином, щоб в результаті їх спільної роботи досягнута найвища для сучасного рівня техніки продуктивність праці. Наприклад, риття котловану екскаватором з навантаженням грунту в автосамоскиди і подальшим перемешением грунту у відвал автосамосвала - комплексно-механізований процес.

Корінне підвищення технічного й економічного рівня будівельного виробництва, досягнення найвищої продуктивності праці можливо лише при здійсненні будівництва індустріальними методами. Під індустріалізацією будівництва розуміють організацію будівельного виробництва з застосуванням комплексно-механізованих процесів зведення будівель і споруд та прогресивних методів будівництва з широким використанням збірних конструкцій високого ступеня заводської готовності.

У будівельному процесі бере участь не один робітник, а група робітників. Група робітників, які виконують комплекс операцій, які складають в сумі простий будівельний процес, називається ланкою. Кожному робочого ланці відводиться певне робоче місце - зона у возводимой конструкції, оснащена необхідними технічними засобами, в якій відбувається трудова діяльність виконавця або групи виконавців, спільно виконують одну роботу або операцію. Організація робочого місця повинна бути такою, щоб робітникові було зручно працювати і щоб він не робив непродуктивних рухів, коли йому необхідно взяти матеріали або вироби, інструменти тощо

Одна з основних завдань організації праці ланок - забезпе

печення кожного робочого рівномірної і безперервної протягом

зміни роботою. Для цього кожному ланці надається окремим

ний ділянку роботи, розміри якої визначаються з умови

завантаження на ньому ланки протягом зміни без переходів на інші

ділянки та без перестановки риштовання або інших пристосувань.

Такі ділянки роботи називають делянкой.

Частина будівлі, що зводиться, на якій протягом певного часу бригада виконує певний будівельний процес, називається захваткою.

На кожній захватці в силу обмеженості її розмірів виділяють фронт робіт, в межах якого робітники з виданими їм механізмами виконують свою роботу. При кам'яній кладці фронтом робіт мулярів є ділянка, призначена для роботи ланки або бригади протягом зміни.

 

 «Кам'яні роботи» Наступна сторінка >>>

 

Дивіться також:

 

Довідник домашнього майстра Будинок своїми руками Будівництво будинку