Вся Бібліотека >>>

  

 

 

Техніка в її історичному розвитку


Розділ: Побут. Господарство. Будівництво. Техніка

 

 

«Техніка в її історичному розвитку (70-ті роки XIX - початок XX ст.)»

 

Пропонований читачеві праця є продовженням раніше виданої монографії «Техніка в її історичному розвитку. Від появи ручних знарядь праці до становлення техніки машинно-фабричного виробництва».

У книзі, що охоплює період з 70-х років XIX ст. до Великої Жовтневої соціалістичної революції, представлена еволюція техніки в умовах імперіалізму, показано її вплив на різні сторони діяльності людей. Грунтуючись на вченні в. І. Леніна про імперіалізм, автори розглянули особливості розвитку техніки в цей період.

Книга розрахована на широке коло читачів, цікавляться історією техніки, науки, культури; вона буде корисна викладачам і студентам вищих і середніх навчальних закладів.

 

© Видавництво «Наука», 1982

 

Відповідальні редактори: доктор технічних наук C. Ст. ШУХАРДІН,

кандидати технічних наук Н. К. ЛАМАН А. С. ФЕДОРОВ

 

ПЕРЕДМОВА

 

ВВЕДЕННЯ

 

Глава I РОЗВИТОК СИСТЕМИ МАШИН 1. УМОВИ ТА СТИМУЛИ РОЗВИТКУ МАШИНОБУДУВАННЯ

2 ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ МАШИН

3. ТЕХНІЧНИЙ ПРОГРЕС ВЕРСТАТОБУДУВАННЯ

4. НОВІ ТИПИ МАШИН-ДВИГУНІВ. ПРОМИСЛОВИЙ ЕЛЕКТРОПРИВОД

Реактивні турбіни

Двигун внутрішнього згоряння

Газова турбіна

Електричний двигун. Трифазні двигуни

Індивідуальний електропривод

5. СИСТЕМИ МАШИН В ОСНОВНИХ ГАЛУЗЯХ ВИРОБНИЦТВА

Бурові машини та верстати. Гірничі машини

Установки для транспортування заготовок, нагрівальні печі, механічні агрегати самого прокатного стану, машини для різання, правки і очищення металу, установки для травлення і термообробки, для таврування і упаковки готового прокату

Машинизация текстильного виробництва

Паперове виробництво паперу

Розвиток системи машин в сільському господарстві

Обробка грунту. Плуг. Сівалки

Жнивні машини для механізації збирання зернових культур. Молотарки

Трактор. Колісні та гусеничні трактори

Комбайн, конструкції комбайнів

Електричний привід в сільському господарстві

Машини та апарати цукрової промисловості

Тютюнове виробництво

Зростання випуску продукції

6. ЗАРОДЖЕННЯ МАСОВОГО ПОТОКОВОГО ВИРОБНИЦТВА В МАШИНОБУДУВАННІ

7. СТАНОВЛЕННЯ НАУКОВИХ ОСНОВ МАШИНОЗНАВСТВА

1. КРИЗА ПАРОВОЇ ТЕХНІКИ

2. НАУКОВО-ТЕХНІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ СТВОРЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИХ МАШИН

3. ПОЧАТОК РОЗВИТКУ ЕЛЕКТРИЧНОГО ОСВІТЛЕННЯ

4. ПРОБЛЕМА ПЕРЕДАЧІ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ НА ВІДСТАНЬ

5. РОЗВИТОК ТЕХНІКИ ЗМІННОГО СТРУМУ

6. ПОЧАТОК ЕЛЕКТРИФІКАЦІЇ Розвиток електростанцій постійного струму

Електрифікація на основі трифазної системи струмів

Зародження електротехнології

Електрозварювання

Електричні печі

 

Глава III ЕЛЕКТРИЧНА ПРОМИСЛОВІСТЬ- НАЙТИПОВІША ДЛЯ НОВІТНІХ УСПІХІВ ТЕХНІКИ 1. ПЕРЕДУМОВИ РОЗВИТКУ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

2. РЕВОЛЮЦІЙНА РОЛЬ В ЕЛЕКТРОДВИГУНА СИСТЕМІ МАШИН

3. КОНЦЕНТРАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ

4. ТЕХНІЧНІ ЗАСОБИ ПЕРЕДАЧІ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ ВИСОКОЮ НАПРУГОЮ

5. РОЗВИТОК ОСНОВНОГО ВИСОКОВОЛЬТНОГО ОБЛАДНАННЯ

6. ВПЛИВ ЕЛЕКТРИФІКАЦІЇ НА ЕНЕРГОМАШИНОБУДУВАННЯ

Водяні турбіни. Гідравлічні двигуни, гідротурбіни

 

Глава IV ТЕХНІЧНЕ ПЕРЕОЗБРОЄННЯ ГІРНИЧОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ 1. ЗМІНА В ТЕХНІЦІ ВИДОБУТКУ ТВЕРДИХ КОРИСНИХ КОПАЛИН

Бурильні машини

Динаміт, використання динамітів

Врубові машини і механізація зарубки

Гірничо-прохідницькі комбайни. Гірничопрохідницький комбайн Полякова-Ковтунова

Скребкові і стрічкові конвеєри (транспортери)

Тролейні електровози

Підйомні машини

Насосна установка. Підземні водовідливні установки

Вентиляція. Відцентрові вентилятори

Освітлення, лампи. Стаціонарне електроосвітлення

2. НАФТА - НОВЕ ПАЛИВО І СИРОВИНУ ДЛЯ ІНДУСТРІЇ

3. ТЕХНІКА БУРІННЯ І ВИДОБУТКУ НАФТИ

 

Глава V ПЕРЕХІД НА НОВІ СПОСОБИ ОТРИМАННЯ МЕТАЛІВ 1. УДОСКОНАЛЕННЯ У ВИРОБНИЦТВІ ЧАВУНУ

2. РОЗВИТОК СПОСОБІВ КОНВЕРТЕРНИХ ОТРИМАННЯ СТАЛІ

3. ВИПЛАВКА СТАЛІ В МАРТЕНІВСЬКИХ ПЕЧАХ

4. ТЕХНІКА ПРОКАТНОГО ВИРОБНИЦТВА

5.ТЕХНІКА ВОЛОЧІННЯ МЕТАЛІВ

Гідравлічні преси волочильні

6. ПРОГРЕС В ГАЛУЗІ КОЛЬОРОВОЇ МЕТАЛУРГІЇ

Флотація

Алюміній, виробництво алюмінію

7. СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК ЕЛЕКТРОМЕТАЛУРГІЇ. Електродугові печі

8 РОЗВИТОК НАУКОВИХ ОСНОВ МЕТАЛУРГІЇ

 

Глава VI РОЗВИТОК ХІМІЧНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ 1. ВИКОРИСТАННЯ ДОСЯГНЕНЬ ХІМІЇ У ВИРОБНИЦТВІ

2. РОЗВИТОК ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА СОДИ

3. КОНТАКТНИЙ СПОСІБ ОТРИМАННЯ СІРЧАНОЇ КИСЛОТИ

4. ДОЗВІЛ ПРОБЛЕМИ ФІКСАЦІЇ АЗОТУ ПОВІТРЯ

Каталітичний синтез аміаку

5. ЕЛЕКТРОХІМІЧНІ СПОСОБИ ОТРИМАННЯ ХЛОРУ І ЇДКОГО НАТРУ. СИНТЕЗ СОЛЯНОЇ КИСЛОТИ. Стан хімічних засобів виробництва хлору

Розвиток електрохімічного процесу отримання хлору

Синтез соляної кислоти

6. ТЕХНОЛОГІЯ ПЕРЕРОБКИ НАФТИ І КАМ'ЯНОГО ВУГІЛЛЯ

7. ВИСОКОПОЛІМЕРНІ МАТЕРІАЛИ. СИНТЕТИЧНІ БАРВНИКИ

Штучні волокна

Пластичні маси і каучуки

Барвники синтетичні анілінові

 

Глава VII БУДІВЕЛЬНА ТЕХНІКА 1. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ПРОГРЕСУ БУДІВЕЛЬНОЇ ТЕХНІКИ

Глиноземистий цемент

Залізобетон. Залізобетонні споруди

Будинки з металевим каркасом

Будівельна механіка

Електрозварювання

Електромотор

Бетон і залізо. Сталі підвищеної міцності

4. НАЙБІЛЬШ ЗНАЧНІ СПОРУДИ

5. ДОСЯГНЕННЯ В БУДІВЕЛЬНІЙ НАУЦІ

 

Глава VIII ТЕХНІЧНЕ ПЕРЕОЗБРОЄННЯ ТРАНСПОРТУ

1. УДОСКОНАЛЕННЯ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ

2. ПОЧАТОК ЕЛЕКТРИФІКАЦІЇ ЗАЛІЗНИЦЬ. БІЛЯ ВИТОКІВ ТЕПЛОВОЗОБУДУВАННЯ

3. РОЗВИТОК ВОДНОГО ТРАНСПОРТУ

4. ЗАРОДЖЕННЯ ТА РОЗВИТОК АВТОМОБІЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ

5. УСПІХИ В МОСТОБУДУВАННІ

6. БУДІВНИЦТВО ТУНЕЛІВ

 

Глава IX ЗАРОДЖЕННЯ І ПОЧАТКОВИЙ ПЕРІОД РОЗВИТКУ АВІАЦІЙНОЇ ТЕХНІКИ 1. ВИНИКНЕННЯ НАУКОВИХ І ТЕХНІЧНИХ ПЕРЕДУМОВ

2. ПЕРШІ СПРОБИ СТВОРЕННЯ ЛІТАКА

3. СТВОРЕННЯ ПЕРШИХ ЛІТАКІВ

4. ПОЧАТОК МАСОВОГО ЛІТАКОБУДУВАННЯ

5. ДИРИЖАБЛІ І АЕРОСТАТИ

6. СТВОРЕННЯ ТЕОРЕТИЧНИХ ОСНОВ АВІАЦІЙНОЇ ТЕХНІКИ

 

Глава X РОЗВИТОК ЕЛЕКТРОЗВ'ЯЗКУ 1. ВДОСКОНАЛЕННЯ ТЕЛЕГРАФНОГО ЗВ'ЯЗКУ

2. РОЗВИТОК ТЕЛЕФОНІЇ

3. ВИНАЙДЕННЯ РАДІОЗВ'ЯЗКУ ТА ПОЧАТКОВИЙ ЕТАП РАДІОТЕХНІКИ

Електронні лампи

 

Глава XI ТЕХНІКА ПОЛІГРАФІЇ І НОВІ ЗАСОБИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ 1. РОЗВИТОК ТЕХНІКИ ПОЛІГРАФІЇ

2. ВИНАХІД КІНЕМАТОГРАФА

3. БІЛЯ ВИТОКІВ ЗВУКОЗАПИСУ

 

Глава XII ЯКІСНІ ЗРУШЕННЯ В ПРИЛАДОБУДУВАННІ 1. ВИМОГИ НАУКИ І ТЕХНІКИ ДО ПРИЛАДОБУДУВАННЮ

2. ВИМІРЮВАЛЬНІ ПРИЛАДИ. ЗАРОДЖЕННЯ ІНСТРУМЕНТОЗНАВСТВА

Оптико-механічні прилади

3. РОЗВИТОК ТЕХНІЧНОЇ ОПТИКИ ЯК ТЕОРЕТИЧНОЇ БАЗИ ОПТИЧНОГО ПРИЛАДОБУДУВАННЯ

4 ЗАРОДЖЕННЯ ОПТИКО-ЕЛЕКТРОННОГО ПРИЛАДОБУДУВАННЯ

5. ОБЧИСЛЮВАЛЬНІ МАШИНИ

6. ПРИЛАДОБУДУВАННЯ ЯК САМОСТІЙНА ГАЛУЗЬ ПРОМИСЛОВОСТІ

 

Глава XIII ВІЙСЬКОВА ТЕХНІКА 1. МІЛІТАРИЗМ І ПІДГОТОВКА ДО ПЕРЕДІЛУ СВІТУ

2. ВИКОРИСТАННЯ ДОСЯГНЕНЬ НАУКИ В ВІЙСЬКОВІЙ СПРАВІ

3. ПЕРЕОЗБРОЄННЯ СУХОПУТНОЇ АРМІЇ

4. ОЗБРОЄННЯ ВІЙСЬКОВО-МОРСЬКОГО ФЛОТУ

5. НОВІ ВИДИ ВІЙСЬКОВОЇ ТЕХНІКИ ОЗБРОЄННЯ

 

Глава XIV СТВОРЕННЯ ТЕОРЕТИЧНИХ ОСНОВ РАКЕТНО-КОСМІЧНОЇ ТЕХНІКИ 1. ПЕРШІ НАУКОВІ РОБОТИ В ГАЛУЗІ КОСМОНАВТИКИ

2. ВИНИКНЕННЯ ТЕОРЕТИЧНИХ ОСНОВ КОСМОНАВТИКИ

Роберт, Хитчингс Годдард (1882-1945 рр..)

Фрідріх Артурович Цандер (1887-1933 рр.)

3. ПЕРШІ ФУНДАМЕНТАЛЬНІ РОБОТИ В ТЕОРІЇ РАКЕТНО-КОСМІЧНОЇ ТЕХНІКИ

 

Глава XV НОВІТНЯ РЕВОЛЮЦІЯ У ПРИРОДОЗНАВСТВІ НА РУБЕЖІ XIX І XX ВВ. ЇЇ ПЕРШИЙ ЕТАП

1. РОЗВИТОК ВЧЕННЯ ПРО ЕЛЕКТРОМАГНЕТИЗМ В ОСТАННІЙ ЧВЕРТІ XIX ст.

2. ПОЧАТОК «НОВІТНЬОЇ РЕВОЛЮЦІЇ В ПРИРОДОЗНАВСТВІ»

3. ПОДАЛЬШИЙ РОЗВИТОК «НОВІТНЬОЇ РЕВОЛЮЦІЇ В ПРИРОДОЗНАВСТВІ». ЗАВЕРШЕННЯ ПЕРШОГО ЕТАПУ

Закон Мозлі

Закон зсуву

Ізотопи. Відкриття ізотопів

Нільс Бор, атомна модель

Зоммерфельд, електронна теорія хімічної валентності

Нільс Бор. Будова атомів у зв'язку з фізичними і хімічними властивостями елементів. Резерфорд

4. ЕЛЕКТРОМАГНІТНА КАРТИНА СВІТУ. ЗВ'ЯЗОК НАУКИ З ТЕХНІКОЮ І ВИРОБНИЦТВОМ

 

Глава XVI ПІДСУМКИ РОЗВИТКУ ТЕХНІКИ НАПЕРЕДОДНІ ЗАГАЛЬНОЇ КРИЗИ КАПІТАЛІЗМУ

 

Дивіться також:

 

...й особливості сучасної технотронної ери. Антропологія техніки....

Гуманітарна складова в сучасній філософії техніки представлена такими іменами, як Л. Мемфорд, X. Ортега-і-Гассет, М. Хайдеггер, Ж. Еллюль.

 

Техніка: витоки та еволюція поняття, сучасне трактування. Предмет...

Витоки поняття "техніка" йдуть у глиб століть. Давньогрецьке слово "techne" розумівся досить широко: від уміння ремісника до майстерності в області високого мистецтва.

 

...перетворення у відповідності з потребами людства. Мета техніки....

Сучасне розуміння терміна "техніка" має певну спадкоємний зв'язок з класичним його розумінням. Філософія

 

Техніка

Недарма роз'яснення слова «техніка» і присвячена вся книга. У цій же статті ми даємо лише коротке визначення цього поняття.

 

Вакуумна техніка

Нарешті, величезне значення грає вакуумна техніка виробництві космічних апаратів. Адже космос - це безмежний океан вакууму.

 

Техніка як область людської діяльності, з давніх пір приваблює...

Згідно концепції Энгельмейера, техніка як система машин володіє власним існуванням і специфічними законами існування і розвитку.

 

Нариси історії науки і техніки 1870-1917

Книги для вчителя. Нариси історії науки і техніки 1870-1917. ... Навчальне видання, вид. «Просвіта» 1989 р. РОЗВИТОК ТЕХНІКИ.

 

...зарубіжних країн. Розвиток обчислювальних машин. Історія техніки

4. Історія техніки. М. 1962. 5. Г.Н.Волков. ... Суспільний прогрес. М. 1970. 13. Хрестоматія з історії стародавнього світу.

 

Досягнення в науці та техніці, винаходи в техніці і технології

Всесвітня історія. ... Досягнення в науці і техніці. Буржуазні революції зруйнували багато феодальні порядки і забезпечили швидке розвиток виробництва.

"Історія

 

Останні додано:

 

Лісопильні верстати і лінії Обладнання та інструмент деревообробних підприємств

Розрізка матеріалів "Енциклопедія техніки" Прокатне виробництво