Вся Бібліотека >>>

  

 

 

Лісопильні верстати і лінії


Розділ: Побут. Господарство. Будівництво. Техніка

 

 

Фонкин В. Ф.

«Лісопильні верстати та лінії»

 

Розглянуто критерії, а також способи вибору і розрахунку режимів роботи устаткування в залежності від технологічних і експлуатаційних умов. Приділено увагу вибору обладнання та інструменту спеціалізованих потоків. Описано конструктивні схеми, конструкції вузлів, інструменту, кінематика процесу різання. Дані способи технологічних розрахунків сил різання, потужностей, сил опору подачі, умов базування предмета обробки та інструменту. Висвітлено питання підвищення ефективності окремих видів обладнання.

Для інженерно-технічних працівників лісопильних підприємств, проектувальників.

 

Видавництво «Лісова промисловість», 1980 р.

 

ВІД АВТОРА

 

За останнє десятиліття в лісопильної промисловості помітно змінилися склад і принцип дії обладнання. Почалося широке впровадження систем керуючих пристроїв та машин.

Метою пропонованої випуску книги стало прагнення об'єднати в одній роботі опис традиційних і нових типів лісопильного обладнання та інструменту, методів їх розрахунків, дати оцінку перспектив подальшого їх вдосконалення.

Особливу увагу приділено питань спеціалізації устаткування в умовах кооперації. За типами обладнання розглянуто за технологічним принципом, а докладніше, всередині типу,- з функціональних вузлів, механізмів, систем управління.

У книзі широко освітлено найкраще вітчизняне та закордонне обладнання лісопильних виробництв. У всіх розділах містяться вихідні дані для практичних розрахунків, частина яких автором розроблена заново і публікується вперше.

При підготовці книги використано матеріали з фондів ЦНИИМОД, технічна інформація провідних фірм виробників лісопильного устаткування, матеріали, зібрані автором за відвідання передових вітчизняних і зарубіжних підприємств, доповіді на конференціях і симпозіумах.

Книга призначена для широкого кола фахівців, що працюють в лісопильній промисловості, займаються проектуванням нового обладнання. Вона буде корисна студентам вищих і середніх навчальних закладів при вивченні сучасного лісопильного обладнання. Матеріал книги являє інтерес і для зарубіжного читача. Вона дозволяє зіставити технічні ідеї, що розвиваються у провідних країнах, дає в компактному вигляді технічні характеристики основного обладнання.

 

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. Амалицкий Ст. Ст., Любченко в. І. Верстати та інструменти деревообробних підприємств. М., 1976.

2. Аксьонов П. П. Технологія пиломатеріалів. М., 1976.

3. Бокщанин Ю. Н. Нове в лісопилянні і використанні відходів за кордоном. М., 1969.

4. Бокщанин Ю. Н. Лісопильні і деревообробні підприємства Фінляндії. М„ 1972.

5. Боровиків Е. М. Розробка конструкції та дослідження торцево-ко - нической фрези для фрезерно-брусующих верстатів. Навч. звіт АЛТИ, 1976. Per. № 968.

6. Беляєв Н. М. Опір матеріалів. М., 1950.

7. Бершадський A. JI. Розрахунок режимів різання деревини. М., 1967.

8. Баляндрасників Н. Н. Урівноваження збурюючих сил лісопильних рам.- Тр. ВНИПИЭИлеспром, 1971, № 9.

9. Баляндрасників Н. Н. Дослідження пилкових рамок двоповерхових лісопильних рам. Автореф. дис. на соиск. наукового ступеня канд. техн. наук. М., 1968.

10. Берлін Е. П. Дослідження роботи дереворежущих стрічкових пив при застосуванні аэростатических направляючих. Автореф. дис. па соиск. наукового ступеня канд. техн. наук. Л., 1968.

11. Вальників В. М. Деревоподрібнюючі машини, проектування та розрахунок. Л., 1963.

12. Власов Р. Д. Лісопильне виробництво. М., 1948.

13. Гриньків В. П. Причини виникнення шуму при роботі дискових пив.- Деревообробна пром-сть, 1967, № 1.

14. Іванівський Е. Р. Різання деревини. М., 1975.

15. Калитеевский Р. Е. Проектування лісопильних потоків. М., 1972.

16. Колчин Н. В. Механіка машин. Л., 1972.

17. Кряжев Н. А. Циліндричне і конічне фрезерування деревини. М., 1963.

18. Манжос Ф. М. Дереворежущие верстати. М., 1974.

19. Манжос Ф. М. Лінія здвоєних ленточпопильных верстатів з програмним керуванням.- Деревообробна пром-сть, 1974, № 3.

20. Малахов В. К. Розрахунок, конструювання лісопильних рам. М., 1965.

21. Міндель Ст. Ст. Дослідження динаміки і формування поверхонь пропилу при подовжньому пилянні деревини круглими пилами. Автореф. дис. на соиск. наукового ступеня канд. техн. наук. М., 1969.

22. Остроумов В. П. Виробництво технологічних тирси для ЦПП при пилянні деревини рамними пилами.- Навч. тр. ЦНИИМОД, 1973, вип. 28.

23. Остроумов В. П. Дослідження умов отримання технологічної стружки при пилянні дисковими пилами для виробництва целюлози. Автореф. дис. на соиск. наукового ступеня канд. техн. наук Л., 1968.

24. Песоцький А. Н., Ясинський В. С. Раціональне використання деревини в лісопилянні. М., 1977.

25. Песоцький А. Н., Ясинський В. С. Проектування лесопилыю-дерево - обробних виробництв. М., 1976.

26. Пижурин А. А. Сучасні методи досліджень технологічних процесів в деревообробній галузі. М., 1972.

27. Полубояринов О. В. Міцність деревини. М., 1976.

28. Пашков В. К. Про кількість теплоти, що йде на нагрівання дискових пив.- Сб. тр. УЛТИ, 1969, вип. XX.

29. Петер Кох. Процеси механічної обробки деревини. М., 1969.

30. Попов Н. В. Режим роботи інструмент оцилиндровочного верстата для колод діаметром до 40 див. Навч. звіт ЦНИИМОД, 1974. Per. № 4690.

31. Почекутов С. П. Дослідження точності стрічкової розпилювання колод. Автореф. дис. па соиск. наукового ступеня канд. техн. наук. Новосибірськ, 1968.

32. Рудкін JI. Р. Окорка пиловочника. М., 1970.

33. Рижов Ст. А. Дослідження полів деформації в деревині при рамному пилянні. Автореф. дис. на соиск. наукового ступеня канд. техн. наук. Л.,

1974.

34. Розенбергер А. М. Динаміка фрезерування. М., 1945.

35. Санніков А. А. Вібрація будівель і фундаментів лісопильних рам. М., 1966.

36. Серговский П. С. Гидротермичсская обробка і консервування деревини. М., 1977.

37. Ступнев Р. К., Хасдан С. М., Плахов В. П. Деревообробна промисловість за роки дев'ятої п'ятирічки. М., 1976.

38. А. С. № 471193-73 (СРСР). Стрічкопильний верстат/Авт. изобрет. Р. К. Ступнев.- Відкриття. Винаходи. Промислові зразки. Товарні знаки, 1975, № 19.

39. Стахиев Ю. М. Стійкість і коливання плоских круглих пилок. М„ 1977.

40. Сумароков А. М. Агрегатний лісопилення. М., 1975.

41. Симонов М. І., Югов В. Р. Окорка деревини. М., 1972.

42. Сморгон JI. С. Особливості розпилювання крупномірних модрини на лісопильних рамах. Автореф. дис. на соиск. наукового ступеня канд. техн. наук. Л., 1969.

43. Турушев В. Р. Технологічні основи автоматизованого виробництва пиломатеріалів. М., 1975.

44. Филькевич Ст. Я- Динаміка лісопильних рам. М., 1968.

45. Филькевич В. Я. Пружні вальці механізмів подач лісопильних рам.- Лесн. журі., 1974, № 5.

46. Феоктистов А. Е. Стрічкопильні верстати. М., 1976.

47. Фонкин В. Ф. Лісопильні рами і околорамное обладнання. М., 1970.

48. Фонкин В. Ф. Дослідження процесу різання з метою вдосконалення конструкції лісопильних рам. Автореф. дис. на соиск. ученойг ступеня д-ра техн. наук. Л., 1972.

49. Фонкин В. Ф. Довідник майстра-ремонтника деревообробного підприємства. М., 1977.

50. Фаллер А. Н., Хаританович Е. Ф. Лісопильне обладнання. М.,

1975.

51. Хасдан С. М. Дослідження стійкості рамних пив. Автореф. дис. на соиск. наукового ступеня канд. техн. наук. М., 1960.

52. Чижовский М. П., Черемних Н. П. Зниження шуму при механічній обробці деревини. М., 1975.

53. Чижевський М. П. Методичне керівництво по розрахунку очікуваної гучності і вибору протишумових заходів при проектуванні лісопильних цехів. М., 1976.

54. Якунін Н. К. Круглі пилки і їх експлуатація. М., 1977.

 

ВВЕДЕННЯ

 

I. ВИМОГИ ДО ОБЛАДНАННЯ

ТЕХНОЛОГІЧНІ БАЗИ

КОНСТРУКТИВНІ ВИМОГИ

ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ВИМОГИ

ЕКОНОМІЧНІ ВИМОГИ

 

II. ОБЛАСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЛІСОПИЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ

ПОКАЗНИКИ РОБОТИ ОБЛАДНАННЯ

Окорочные верстати

Циліндрувальні верстати

Фрезерно-брусующие верстати

Однопильные стрічкопильні верстати

Блокові двухпильные і багатопильні стрічкопильні верстати

ТРАДИЦІЙНІ НАБОРИ ЛІСОПИЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ У ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПОТОКАХ

Комплексно механізований і частково автоматизований потік з головним ленточнопильным верстатом, лісопильними рамами і делительным ленточнопильным верстатом

Частково автоматизований потік з фрезерно-пильним верстатом ЛАПБ

 

III. ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ КОЛОД ДО РОЗПИЛЮВАННІ

ОКОРОЧНЫЕ ВЕРСТАТИ. Скребкові коросниматели

КАЛІБРУВАЛЬНІ ПРИСТРОЇ

ЦИЛІНДРУВАЛЬНІ ВЕРСТАТИ

 

IV. ЛІСОПИЛЬНІ РАМИ

Коротышевые лісопильні рами

Тарні лісопильні рами

Пересувні лісопильні рами

КІНЕМАТИЧНІ СХЕМИ ОСНОВНИХ МЕХАНІЗМІВ

Двухшатунные і одношатунные рами

Бесшатунные лісопильні рами

Корінний вал

Механізми зрівноваження сил інерції. Кривошипно-шатунний механізм

Механізм подачі

Гідравлічний механізм безперервно-змінної подачі з частковим гальмуванням швидкості

Фрикційний механізм з синхронізованою подачею

Механізм безперервно-постійної швидкості подачі (ГКБД)

Механізм подачі з синхронізованою об'ємним регулюванням (ЦНИИМОД)

Механізм часткової синхронізації швидкості подання з внецентренными зубчастими колесами

Механізми підйому воріт і вальців

Механізм підйому воріт від електродвигуна

Станини

Механізми мастила. Лубрикаторный насос

Механізми зміни ухилу пилкових рамок. Сельсины

КІНЕМАТИКА І ДИНАМІКА ПРОЦЕСУ РІЗАННЯ

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛІСОПИЛЬНИХ РАМ

КОНСТРУКЦІЯ ОСНОВНИХ МЕХАНІЗМІВ

Механізми та пристрої для натягнення пив

Шатуни. Підшипники

Колінчасті вали

Механізм урівноваження сил інерції

Механізми подачі

Направляючі апарати

Станини і ворота

Система мастила. Механізми мастила лісопильних рам

ОКОЛОРАМНОЕ ОБЛАДНАННЯ

Бревносбрасыватели і механізми поштучної подачі колод

Впередирамные візки

Конвеєри для подачі колод

Роликові конвеєри за лісопильної рамою другого ряду

Маніпулятори

Роликові конвеєри за лісопильної рамою другого ряду

Ланцюгові поперечні конвеєри

РЕЗЕРВИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ

  

V. КРУГЛОПИЛЬНІ ВЕРСТАТИ

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕРСТАТІВ

КІНЕМАТИЧНІ СХЕМИ ОСНОВНИХ МЕХАНІЗМІВ

Механізми різання

Механізми подачі

ІНСТРУМЕНТ. Пили

КОНСТРУКЦІЯ ОСНОВНИХ МЕХАНІЗМІВ І ВУЗЛІВ

Верстати

Механізми переміщення пив

Напрямні пристрої

ОКОЛОСТАНОЧНОЕ ОБЛАДНАННЯ

РЕЗЕРВИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ

 

VI. СТРІЧКОПИЛЬНІ ВЕРСТАТИ

КІНЕМАТИЧНІ СХЕМИ ВЕРСТАТІВ ОСНОВНИХ ТИПІВ

КІНЕМАТИЧНІ СХЕМИ ОСНОВНИХ МЕХАНІЗМІВ

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕРСТАТІВ

ІНСТРУМЕНТ

КІНЕМАТИКА ПРОЦЕСУ РІЗАННЯ

РОЗРАХУНКИ

КОНСТРУКЦІЯ ОСНОВНИХ МЕХАНІЗМІВ І ВУЗЛІВ

Механізм натягу пив

ОКОЛОСТАНОЧНОЕ ОБЛАДНАННЯ

Механізми фіксації колод. Гідравлічні затискні пристрої

Пульти управління

РЕЗЕРВИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ

 

VII. ФРЕЗЕРНО-БРУСУЮЩИЕ І ФРЕЗЕРНО-ПИЛЬНІ ВЕРСТАТИ

ОСНОВНІ ТИПИ ФРЕЗЕРНО-БРУСУЮЩИХ ВЕРСТАТІВ

Фрезерно-брусующие верстати з циліндричними фрезами або ножовими валами

Верстати з циліндричними і торцевими фрезами. Торцеві фрези

Верстати з торцево-конічними фрезами з однолезвийными різцями

Різці торцево-конічних фрез

Фрезерно-обрізні верстати

Фрезерні верстати для обробки обаполів

Кінематичні схеми фрезерно-брусующих верстатів основних типів

ОСНОВНІ МЕХАНІЗМИ ТА ВУЗЛИ ФРЕЗЕРНО-БРУСУЮЩИХ ВЕРСТАТІВ

Механізм подачі колод і брусів

Горизонтальний конвеєр з центруючий стрічками

Вертикальний конвеєр з горизонтальною опорної гусеницею знизу і вільно провисання гусеницею зверху

Конвеєр з двома торцевими упорами

Вальцьові механізми

Базуються пристрої

Направляючі лотки, лінійки, шини

ОСНОВНІ ТИПИ ФРЕЗЕРНО-ПИЛКОВИХ ВЕРСТАТІВ

Фрезерно-пильні верстати з вертикальними фрезерними головками і блоком круглих пив

Фрезерно-пильні верстати з ленточнопильными делительными вузлами

ОСНОВНІ МЕХАНІЗМИ ТА ВУЗЛИ ФРЕЗЕРНО-ПИЛКОВИХ ВЕРСТАТІВ

КІНЕМАТИКА ПРОЦЕСУ ГЛИБОКОГО ФРЕЗЕРУВАННЯ

ФРЕЗИ

Циліндричні фрези

Циліндричні фрези для зачищення поверхонь крайок дощок

Торцево-конічні фрези

Малорезцовые торцево-конічні фрези

Фрезерна головка

Двостороння конічна фреза

Торцева ступінчаста фреза

Пили. Пильні диски

КОНСТРУКЦІЯ ОСНОВНИХ МЕХАНІЗМІВ І ВУЗЛІВ

ОКОЛОСТАНОЧНОЕ ОБЛАДНАННЯ

РЕЗЕРВИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ

 

 

Дивіться також:

 

Лісопильна промисловість. Стандартне житлове будівництво ...

 

Рамні пили. ПИЛЯННЯ ДЕРЕВИНИ РАМНИМИ ПИЛКАМИ

Пиляння деревини смуговими (рамними) пилками здійснюється на лісопильних рамах - головних верстатах лісопильного виробництва.

 

...верстати для поздовжнього розпилювання колод. Лісопильні потоки...

В залежності від призначення леиточнопильные верстати в лісопильному виробництві підрозділяють на бревнопильные і ділильні.

 

Лісопильні рами. Класифікація головного обладнання...

Осн. технологич. обладнання на деревообробному комбінаті: лісопильні двоповерхові рами і кругло-пильні верстати для розпилювання колод, автоматич...

 

Круглопилкові верстати для поздовжнього розпилювання колод і брусів

Круглопильні багатопильні верстати для поздовжнього розкрою дощок товщиною до 200 мм на дошки можуть замінювати лісопильні рами 2-го ряду.

 

Горизонтальні бревнопильные стрічкопильні верстати

Осн. технологич. обладнання на деревообробному комбінаті: лісопильні двоповерхові рами і кругло-пильні верстати для розпилювання колод, автоматич...

 

...деревообробних підприємств. обладнання лісопильного...

Пиляння деревини смуговими (рамними) пилками здійснюється на лісопильних рамах - головних верстатах лісопильного виробництва.

 

Останні додано:

 

 Обладнання та інструмент деревообробних підприємств

Розрізка матеріалів "Енциклопедія техніки"

 Ковальсько-штампувальне устаткування Прокатне виробництво