Вся Бібліотека >>>

  

 

 

Обладнання та інструмент деревообробних підприємств


Розділ: Побут. Господарство. Будівництво. Техніка

 

 

В.В. Амалицкий.В.И. Сапев

 

«ОБЛАДНАННЯ ТА ІНСТРУМЕНТ ДЕРЕВО-ОБРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ»

 

М.: Екологія, 1992.

 

Наведено теоретичні та практичні дані про процесі різання деревини і деревних матеріалів. Описані дереворіжучий інструмент і конструкції деревообробних машин. Дані методики розрахунку процесів обробки деревини і деревних матеріалів різанням, оптимізація режимів роботи та налаштування машин.

Для студентів лісотехнічних вузів.

 

Рецензенти: А. Р. ЛАХТАНОВ (БТІ), В. Р. МОРОЗОВ (ВНИИин- стру мента).

© Амалицкий Ст. Ст., Санев В. І., 1992

 

 

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

1. Амалицкий Ст. Ст. Верстати та інструменти лісопильного і деревообробного виробництва.- М.: Лісова промисловість, 1985.- 287 с.

2. Вандерер Н. М., Зотов Р. А. Спеціальний дереворужщнй інструмент.- М.: Лісова промисловість, 1983.- 207 с.

3. Грубе А. Е., Санев в. І. Основи теорії та розрахунку деревообробних верстатів, машин і автоматичних ліній. - М.: Лісова промисловість, 1973. - 384 с.

4. Зотов Р. А., Швырев Ф. А. Підготовка і експлуатація деревообробного інструменту.- М.: Лісова промисловість, 1986. - 237 с.

5. Любченко В. І. Різання деревини і деревних матеріалів.- М.: Лісова промисловість, 1986. - 292 с.

6. Любченко Ст. В., Дружків Р. Ф. Верстати та інструменти меблевого виробництва. - М.: Лісова промисловість, 1990.-359 с.

7. Манжос Ф. М. Дереворежущие верстати.- М.: Лісова промисловість, 1974.-453 с.

8. Маковський М. Ст., Амалицкий Ст. Ст., Кузнєцов В. М., Комарів Р. А. Теорія і конструкції деревообробних машин. - М.: Лісова промисловість, 1990. - 525 с.

Передмова

 

ВВЕДЕННЯ

 

Розділ 1

РІЗАННЯ ДЕРЕВИНИ ТА ДЕРЕВНИХ МАТЕРІАЛІВ

Глава 1 ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ про РІЗАННЯ ДЕРЕВИНИ І ДЕРЕВНИХ МАТЕРІАЛІВ 1.1. МЕТОДИ МЕХАНІЧНОЇ ОБРОБКИ ДЕРЕВИНИ І ДЕРЕВНИХ МАТЕРІАЛІВ

1.2. ПОНЯТТЯ ПРО РІЗАННІ ЯК ТЕХНОЛОГІЧНОМУ ПРОЦЕСІ

1.3. ДЕРЕВИНА ТА ДЕРЕВНІ МАТЕРІАЛИ ЯК ОБ'ЄКТИ ОБРОБКИ РІЗАННЯМ

1.4. ОСНОВНІ ЕЛЕМЕНТИ РІЗЦЯ. ИДЕАЛЬНЫИ І РЕАЛЬНИЙ РІЗЕЦЬ

1.5. ПОВЕРХНІ ПРИ РІЗАННІ, ГЕОМЕТРІЯ ЗРІЗАНОГО ШАРУ СТРУЖКИ

1.6. РУХУ ПРИ РІЗАННІ. ТРАЄКТОРІЯ РІЗАННЯ І ПОДАЧІ. ШВИДКІСТЬ РІЗАННЯ І ПОДАЧІ

1.7. ГЕОМЕТРИЧНІ ПАРАМЕТРИ РІЗЦІВ

1.8. ФАКТОРИ І ЯВИЩА, ЩО СУПРОВОДЖУЮТЬ ПРОЦЕС РІЗАННЯ

 

Глава 2 ЗАГАЛЬНІ ЗАКОНОМІРНОСТІ ПРОСТОГО РІЗАННЯ 2.1. ВИДИ ПРОСТОГО РІЗАННЯ ДЕРЕВИНИ

2.2. ВПЛИВ РІЗЦЯ НА ДЕРЕВИНУ ПРИ РІЗАННІ

2.3. СИЛИ РІЗАННЯ, НОРМАЛЬНА СИЛА

2.4. СТРУЖКООБРАЗОВАНИЕ ПРИ ПРОСТОМУ РІЗАННІ ДЕРЕВИНИ

2.5. ВПЛИВ ОСНОВНИХ ФАКТОРІВ НА ПИТОМУ СИЛУ І СИЛУ РІЗАННЯ

 

Глава 3 ПРОЦЕСИ СКЛАДНОГО РІЗАННЯ ВЕРСТАТАХ 3.1. ПИЛЯННЯ ДЕРЕВИНИ І ДЕРЕВНИХ МАТЕРІАЛІВ

3.2. ПИЛЯННЯ ДЕРЕВИНИ РАМНИМИ ПИЛКАМИ

3.3. ПИЛЯННЯ ДЕРЕВИНИ СТРІЧКОВИМИ ПИЛКАМИ

3.4. ПИЛЯННЯ ДЕРЕВИНИ КРУГЛИМИ ПИЛКАМИ

3.5. ФРЕЗЕРУВАННЯ ДЕРЕВИНИ І ДЕРЕВНИХ МАТЕРІАЛІВ

3.6. СТРУГАННЯ І ЛУЩЕННЯ ДЕРЕВИНИ

 

Розділ 4 ІНШІ МЕТОДИ ОБРОБКИ ДЕРЕВИНИ І ДЕРЕВНИХ МАТЕРІАЛІВ 4.1. ТОЧІННЯ ДЕРЕВИНИ

4.2. СВЕРДЛІННЯ ДЕРЕВИНИ І ДЕРЕВНИХ МАТЕРІАЛІВ

4.3. ФОРМОУТВОРЕННЯ (ВИБІРКА) ГНІЗД

4.4. ШЛІФУВАННЯ ДЕРЕВИНИ І ДЕРЕВНИХ МАТЕРІАЛІВ

4.5. РОЗРАХУНОК РЕЖИМІВ РІЗАННЯ ДЕРЕВИНИ ТА ДЕРЕВНИХ МАТЕРІАЛІВ

 

Розділ 2

ДЕРЕВОРЕЖУЩИЕ ІНСТРУМЕНТИ

Глава 5 ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО ДЕРЕВОРІЗАЛЬНОГО ІНСТРУМЕНТІ 5.1. ВИМОГИ, ЩО ПРЕД'ЯВЛЯЮТЬСЯ ДО ДЕРЕВОРЕЖУЩЕМУ ІНСТРУМЕНТУ, ТА ЙОГО КЛАСИФІКАЦІЯ

5.2. МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ ДЕРЕВОРІЗАЛЬНОГО ІНСТРУМЕНТУ

5.3. ЗНОС ТА СТІЙКІСТЬ ДЕРЕВОРІЗАЛЬНОГО ІНСТРУМЕНТІВ

5.4. ОСНОВНІ СПОСОБИ ПІДВИЩЕННЯ СТІЙКОСТІ ДЕРЕВОРЕЖУЩИХ ІНСТРУМЕНТІВ

 

Глава 6 ПИЛИ ТА ПІДГОТОВКА ЇХ ДО РОБОТИ 6.1. РАМНІ ПИЛИ

Правка полотна рамної пилки

6.2. СТРІЧКОВІ ПИЛИ

6.3. КРУГЛІ ПИЛКИ

Пили дискові з пластинками твердого сплаву

 

Глава 7 НОЖІ, НОЖОВІ ВАЛИ, ГОЛОВКИ (ЗБІРНІ ФРЕЗИ) 7.1. НОЖІ ДЛЯ ФРЕЗЕРНО-СТРУГАЛЬНИХ І ЛУЩИЛЬНИХ ВЕРСТАТІВ

7.2. НОЖОВІ ВАЛИ, ГОЛОВКИ (ЗБІРНІ ФРЕЗИ)

7.3. ФРЕЗИ

Балансування і заточка фрез

 

Глава 8 СВЕРДЛИЛЬНІ ТА ДОВБАЛЬНІ ІНСТРУМЕНТИ 8.1. СВЕРДЛИЛЬНИЙ ІНСТРУМЕНТ

Свердла з круговими і зубчастими подрезателями

Порожнисті циліндричні свердла (циліндричні пилки)

Спіральні свердла

Ложечные свердла

Зенкери

8.2. ДОВБАЛЬНІ ІНСТРУМЕНТИ

 

Глава 9 АБРАЗИВНІ ІНСТРУМЕНТИ

9.1. АБРАЗИВНІ ІНСТРУМЕНТИ ДЛЯ ШЛІФУВАННЯ ДЕРЕВИНИ ТА ОЗДОБЛЮВАЛЬНИХ ПОКРИТТІВ

9.2. АБРАЗИВНІ ІНСТРУМЕНТИ ДЛЯ ЗАТОЧУВАННЯ І ПРАВКИ РІЖУЧИХ ІНСТРУМЕНТІВ

 

Глава 10 РОЗРАХУНКИ ДЕРЕВОРЕЖУЩИХ ІНСТРУМЕНТІВ 10.1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

10.2. РОЗРАХУНОК КРУГЛИХ ПИВ НА МІЦНІСТЬ

 

Розділ 11 ОРГАНІЗАЦІЯ ІНСТРУМЕНТАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА НА ДЕРЕВООБРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ 11.1. СИСТЕМА ОРГАНІЗАЦІЇ ІНСТРУМЕНТАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

11.2. РОЗРАХУНОК ПОТРІБНОГО ЧИСЛА РІЖУЧИХ ІНСТРУМЕНТІВ І ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ЙОГО ПІДГОТОВКИ

11.3 ПЛАНУВАННЯ ІНСТРУМЕНТАЛЬНИХ ЦЕХІВ І ДІЛЯНОК

 

Розділ 3 УСТАТКУВАННЯ ДЕРЕВООБРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Глава 12 ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО ДЕРЕВООБРОБНОМУ ОБЛАДНАННІ 12.1. ЗАГАЛЬНА СХЕМА МЕХАНІЧНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ДЕРЕВИНИ І ДЕРЕВНИХ МАТЕРІАЛІВ. ВИДИ ДЕРЕВООБРОБНОГО ОБЛАДНАННЯ

12.2. РОБОЧА МАШИНА. ОСНОВНІ ОРГАНИ МАШИН

12.3. СХЕМИ МАШИН

12.4. КЛАСИФІКАЦІЯ ТА ІНДЕКСАЦІЯ ОБЛАДНАННЯ

 

Глава 13 ТЕХНІЧНИЙ РІВЕНЬ ДЕРЕВООБРОБНОГО ОБЛАДНАННЯ ТА ЙОГО ПОКАЗНИКИ 13.1. ПОНЯТТЯ ПРО ТЕХНІЧНОМУ РІВНІ І МЕТОДИ ЙОГО ОЦІНКИ

13.2. ПРОДУКТИВНІСТЬ ОБЛАДНАННЯ

13.3. ТОЧНІСТЬ І СТАБІЛЬНІСТЬ ОБРОБКИ

13.4. ГЕОМЕТРИЧНА ТОЧНІСТЬ І ЖОРСТКІСТЬ ОБЛАДНАННЯ

13.5. НАДІЙНІСТЬ ОБЛАДНАННЯ

13.6. ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ

 

Глава 14 ФУНКЦІОНАЛЬНІ СКЛАДАЛЬНІ ОДИНИЦІ І МЕХАНІЗМИ ДЕРЕВООБРОБНОГО ОБЛАДНАННЯ 14.1. МЕХАНІЗМИ ГОЛОВНОГО РУХУ

Шпинделі

Механізми зворотно-поступального руху

14.2. МЕХАНІЗМИ ПОДАЧІ

Гусеничні та вальцово-гусеничні механізми

14.3. БАЗУВАННЯ І БАЗУЮТЬСЯ ПРИСТРОЇ

14.4. ЗАВАНТАЖУВАЛЬНО-РОЗВАНТАЖУВАЛЬНІ ПРИСТРОЇ

14.5. ПРИВІД ДЕРЕВООБРОБНОГО ОБЛАДНАННЯ

Гідравлічний привід

Пневматичний привід. Пневмопривод

Пневматичні двигуни поршневі (пневмоциліндри)

Діафрагмовий двигун

Роторні двигуни

Камерні пневматичні двигуни

Об'єднані пневмогідравлічні механізми

14.6 ДОПОМІЖНІ НАЛАГОДЖУВАЛЬНО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ПРИСТРОЇ

 

Глава 15 ДЕРЕВОРЕЖУЩИЕ ВЕРСТАТИ ЗАГАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ 15.1. СТРІЧКОПИЛЬНІ ВЕРСТАТИ

15.2. КРУГЛОПИЛКОВІ ВЕРСТАТИ ДЛЯ ПОЗДОВЖНЬОГО РОЗПИЛЮВАННЯ

Верстати з переміщенням супорта по дузі кола

Верстати з прямолінійним переміщенням супорта

Торцювальний важільно-шарнірний верстат

Концеравнители

15.4. КРУГЛОПИЛКОВІ ВЕРСТАТИ ДЛЯ ФОРМАТНОГО РОЗПИЛЮВАННЯ

15.5. ФУГУВАЛЬНІ ВЕРСТАТИ

15.6. РЕЙСМУСОВІ ВЕРСТАТИ

15.7. ЧОТИРИСТОРОННІ ПОЗДОВЖНЬО-ФРЕЗЕРНІ ВЕРСТАТИ

15.8. ФРЕЗЕРНІ ВЕРСТАТИ З НИЖНІМ РОЗТАШУВАННЯМ ШПИНДЕЛЯ

15.9. ФРЕЗЕРНІ ВЕРСТАТИ З ВЕРХНІМ РОЗТАШУВАННЯМ ШПИНДЕЛЯ

15.10. КОПІЮВАЛЬНІ ВЕРСТАТИ

15.11. ШИПОРІЗНІ ВЕРСТАТИ

Односторонні шипорезно-рамні верстати

Двосторонні шипорезно-рамні верстати

Шипорізні верстати для нарізування прямого ящикового та клинового шипів

15.12. СВЕРДЛИЛЬНІ ВЕРСТАТИ

Свердлильно-присадні верстати

15.13. СВЕРДЛИЛЬНО-ФРЕЗЕРНІ ВЕРСТАТИ

15.14. ДОВБАЛЬНІ ВЕРСТАТИ

15.15. ТОКАРНІ ВЕРСТАТИ

Центрові токарні верстати

Токарно-копіювальні верстати

Длиннолезвийные токарні верстати

Бесцентровые токарні верстати

15.16. ШЛІФУВАЛЬНІ ВЕРСТАТИ

Узколенточные верстати, шліфувальні стрічки

Широколенточные шліфувальні верстати

Циліндрові і дискові шліфувальні верстати. Шліфувальні барабани

 

 

Глава 16 СПЕЦІАЛЬНЕ ОБЛАДНАННЯ ДЕРЕВООБРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ16.1. ЛІСОПИЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ ВИРОБНИЦТВА

Слешеры і тримери

Системи сортування пиловочных колод. Окорочные верстати

Роторні і циліндрувальні верстати

Лісопильні рами. Класифікація головного обладнання для поздовжнього розпилювання колод і брусів

Стрічкопильні верстати для поздовжнього розпилювання колод і лінії на їх основі

Горизонтальні бревнопильные стрічкопильні верстати

Стрічкопильні верстати ділильні верстати

Круглопилкові верстати для поздовжнього розпилювання колод і брусів

Фрезерно-брусующие і фрезернопильные агрегати і лінії

Обрізні верстати. Круглопильні верстати для обрізки крайок і поздовжнього розкрою пиломатеріалів

Фрезерно-обрізний верстат Ц2Д-1Ф

Торцювання. Обладнання для поперечного розпилювання пиломатеріалів

Лінії для остаточної обробки пиломатеріалів - рубальної машини

16.2. ОБЛАДНАННЯ ФАНЕРНОГО ВИРОБНИЦТВА

Лущильний верстат ЛУ17-10

Гільйотинні ножиці

Обладнання для сушіння і сортування шпону

Шпонопочиночні верстати. Обладнання для обробки сухого кускового шпону

Обладнання для обробки кромок шпону

Ребросклеивающие верстати

Верстати для склеювання ниткою з термопластичним клеєм

Обладнання для збирання і склеювання пакетів фанери

Склеювання шпону

Гідравлічний прес для холодного склеювання

Стругальні верстати

Вертикальні стругальні верстати

Ротаційний шпонострогальный верстат

16.3. ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА ДЕРЕВНОСТРУЖКОВИХ ПЛИТ

Обладнання для переробки сировини в технологічну тріску

Дискові стружкові верстати. Обладнання для виготовлення різаною стружки

Барабанні (циліндрові) верстати

Відцентрові роторні стружкові верстати

Молоткові і лопатеві дробарки. Обладнання для вторинного подрібнення стружки

Дискові млини

Інерційний сепаратор. Одноступінчатий сепаратор

Обладнання для нанесення зв'язуючого на деревні частки (змішувачі).

Обладнання для формування стружкової килима (пакетів)

Машини з об'ємно-масовим дозуванням

Преси для попередньої подпрессовки

Преси для гарячого пресування плит

Лінії на базі багатоповерхового преса. Для пресування дсп ДСтП

Лінія з двоповерховим великоформатних пресом

Лінія з каландровым пресом

Лінія з конвеєрним пресом

Обладнання ділянки та кондиціонування механічної обробки плит

Багатошпиндельні верстати

Циліндрові верстати

16.4. ОБЛАДНАННЯ ДЛЯ СКЛЕЮВАННЯ І ОБЛИЦЮВАННЯ ЗАГОТОВОК

Машини з подачею стрічки і з'єднуються брусків двома приводними гусеницями

Обладнання для виготовлення гнутоклеєних деталей

Гідравлічні преси з обогреваемыми плитами

Обладнання для облицювання погонажних профільних виробів

Мембранні преси. Облицювання керамічною плиткою профільних деталей

16.5. ОЗДОБЛЮВАЛЬНЕ ОБЛАДНАННЯ. Обладнання для нанесення лакофарбових покриттів

Обладнання для нанесення лакофарбових матеріалів пневматичним розпиленням

Нанесення лакофарбових матеріалів в електричному полі високої напруги

Нанесення лакофарбових матеріалів зануренням

Обладнання для нанесення лакофарбових матеріалів методом струменевого обливу з наступною витримкою в парах розчинника

Нанесення вальцовым методом. Обладнання для нанесення лакофарбових матеріалів вальцями

Верстати для фарбування пластей щитів

Верстати для нанесення високов'язких матеріалів - грунтовки та шпаклівки

Верстати для нанесення низьков'язких матеріалів, лаків, фарбувальних складів і ґрунтовок

Вальцьові машини для друкування текстури деревини на поверхні щитів

Верстат для двоколірного друку МПТ

Обладнання для затвердіння (сушіння) покриттів

Конвективні сушильні установки

Терморадиционные установки для нагрівання покриття ІЧ - випромінюванням

Термоконтактные установки - затвердіння лаку

Установка фотохімічного твердіння покриттів УФ випромінюванням - трубчасті ртутно-кварцові лампи високого тиску ДРТ

УФ-сушильні камери

Встановлення радіаційно-хімічного затвердіння покриттів прискореними електронами

Установки з обігріванням покриття струмами високої частоти ТВЧ

Обладнання для проміжного шліфування

Щітково-шліфувальні верстати

Циліндро-шліфувальні верстати

Віброшліфувальні верстати. Виброутюжки

Устаткування для облагороджування лакофарбових покриттів

Верстати для розгладження

Шліфування лакофарбових покриттів

Многобарабанные полірувальні верстати

 

Глава 17 АВТОМАТИЗАЦІЯ ВИРОБНИЧИХ ПРОЦЕСІВ

Лінія обробки рамкових конструкцій зовнішньому контуру

Роботи для верстатів і ліній. Промисловий робот

 

Дивіться також:

 

Деревообробка. Верстати фрези свердла рубанки стамески

5.3. Деревообробка. Обробка деревини включає: пиляння, стругання, довбання, свердління, фрезерування, обробку на токарному верстаті, лущення і шліфування.

 

Пірографія випалювання по дереву. Художня обробка дерева...

В кінці минулого століття в Москві в майстерні «Дитяче виховання» за ескізом відомого художника Малютіна була виготовлена перша російська матрьошка. Всі вісім фігур цієї...
Знайдений за посиланням: Художня обробка дерева та різьблення по дереву.

 

Художня обробка дерева

Дерево - один з найбільш універсальних матеріалів, який людина навчилася обробляти ще в глибокої давнини. Різноманітно і широко використовувалася деревина росіянами...
Знайдений за посиланням: Художня обробка дерева.

 

Обробка деревини. Дерево як будівельний матеріал

§ 40. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО ДЕРЕВИНИ І ЇЇ ОБРОБКИ. Дерево як будівельний матеріал відомо з найдавніших часів. Історичні та географічні умови Давньої Русі...
Знайдений за посиланням: Обробка деревини. Дерево як будівельний матеріал.

"Технологія і організація

 

Основи деревообробки. Інструменти деревообробні

Основи деревообробки. 5.1. робочий інструмент і його застосування. Для виконання теслярських і столярних робіт необхідний різний інструмент: сокира, молоток...

 

Точіння з дерева. Художня обробка дерева та різьблення по дереву

Вироби з деревини не так вже часто зустрічаються при археологічних розкопках. Але. бувають і щасливі винятки. Завдяки підвищеної вологості грунт новгородської землі...
Знайдений за посиланням: Художня обробка дерева та різьблення по дереву.

 

Художня обробка дерева

Обробка берести. Кожному доводилося зустрічати в лісі зогнилий березовий пень. Вдариш ногою - дрібної потертю розсиплеться деревина, але цілою і пружною залишиться береста. Люди...
Знайдений за посиланням: Художня обробка дерева.

 

Кап. Обробка капа - вироби з капа. Художня обробка дерева...

На стовбурах беріз, високо над землею або біля самого кореня, іноді можна зустріти кулясті деревні нарости, покриті коричневою шорсткою корою. Це капи. Не відразу...
Знайдений за посиланням: . Обробка капа - вироби з капа. Художня обробка дерева...

"Декоративно-прикладне мистецтво.

 

 Столярні роботи в сільському будинку

Будівництво та ремонт. Столярні роботи. в сільському будинку. А.М. Шепелєв. © «Россельхозиздат» 1969. А.М. Шепелєв. З кожним роком на селі все ширше розвивається...
Знайдений за посиланням: Обробка дерева (Столярні роботи).

 

Останні додано:

 

Розрізка матеріалів "Енциклопедія техніки"

 Ковальсько-штампувальне устаткування Прокатне виробництво