Вся електронна бібліотека >>>

 Будівельна енциклопедія >>

 

Будівельна енциклопедія

ЕНЦИКЛОПЕДІЯ СУЧАСНОЇ ТЕХНІКИ БУДІВНИЦТВО


Розділ: Побут. Господарство. Будівництво. Техніка

Ф

ФУНДАМЕНТ

 

 

- підземна або підводна частина будівлі або споруди, через к-рую передається навантаження на грунт підстави. Пальові фундаменти бувають (див. Пальовий фундамент), у вигляді кесонів, опускних колодязів, глибоких опор (див. Опори глибокого закладення) і звичайні. Останні, наз. іноді фундаментами на природ. підставі або фундаменти неглибокого закладення, мають плоску підошву, влаштовуються у відносно неглибоких котлованах або траншеях. Вибір типу фундаменту визначається геологич. і гідрогеологія. умовами будує, майданчики, характером і призначенням споруджуваного будівлі або споруди, величиною навантажень, а також виробничими можливостями будівельної організації.

Звичайні фундаменти підрозділяються: по формі - на стрічкові (під стіни та колони), окремі (стовпчасті чи плитні) квадратні, прямокутні, круглі в плані (під окремі колони і стійки), суцільні у вигляді плит або масивів різної форми (під всі споруда або його частина); по жорсткості - на гнучкі та жорсткі; за способом пристрою - на монолітні та збірні.

У фундаменті розрізняють: обріз - верхню поверхню, відокремлює фундамент від споруди, і підошву - нижню площину, яка передає навантаження на основу. Відстань між підошвою і обрізом зв. висотою Ф. Розміри фундаменту по обрізу залежать від розмірів конструкції, до-раю спирається на фундамент, а підошви - від величин і характеру діючих навантажень несучої здатності основи. Розміри Ф. по підошві зазвичай значно більше, ніж за його обрізу.

Звичайні фундаменти влаштовують гол. чин. із залізобетону, бетону та бута. Найбільш широко застосовуються фундаменти із залізобетону, к-рий дозволяє розподіляти навантаження на велику площу підошви Ф. при найменших його розмірах. Ф. бутової кладки (пристрій яких трудомістко і не піддається механізації) споруджують лише при малому обсязі стр-ва. Марку матеріалів по міцності встановлюють розрахунком, приймаючи її не менш значень, що допускаються в нормах в залежності від класу капітальності споруд та вологості грунту. Застосування бетону і каменю з маркою не менше 50 допускається. Марка бетону для залізобетонних Ф. від 100 до 400.

Матеріали частині фундаменту, що знаходиться в зоні промерзання, повинні задовольняти вимогам міцності, а в зоні дії хімічно агресивної води хіміч. стійкості. Для захисту від Ф. дії агресивної води застосовують щільний бетон зі спец. добавками або цементну, асфальтову обмазувальну і обклеювальну гідроізоляцію.

Стрічкові фундаменти під стіни споруджуються: і в блокових панельних будинках - збірні, складаються із залізобетонних подушок і блоків та стінових залізобетонних панелей або бетонних блоків; в цегляних будинках - збірні або монолітні залізобетонні, бетонні, бутові. При нерівномірно стисливих слабких грунтах елементи збірних фундаментів з'єднуються заставними деталями, і Ф. посилюються арматурними поясами або розділяються швами.Подушки делаюттрапецеидального і прямокутного перерізу, зазвичай суцільні, іноді з ребрами або порожнечами; ширина подушок 0,8-3,2 м (в залежності від навантажень і несучої здатності ґрунтів підстави), довжина 1-3,6 ж, висота 0,3 - 0,5 м, вага 0,7-2,5 т. Стінові блоки -

пустотілі (рис. 1, в), суцільні бетонні, іноді бутобетоні, шириною 0,3-0,5 ж, довжиною 0,4-2,4 ж, висотою 0,58 ж, вагою 0,2-1,2 т.Стеновые панелі - залізобетонні плоскі, а також ребистые, рамні товщиною 0,15- ,45 ж, довжиною 3,5-4,8 ж, висотою 1 - 2,3 ж, вагою 1-3,5 т. Збірні елементи стрічкових фундаментів випускаються, як правило, заводами з каталогами уніфікованих виробів. Подушки укладаються стрічкового фундаменту впритул одна до іншої або з зазорами. В останньому випадку фундамент називається дискретним. Він допускає перевищення нормативного тиску на підстава до 20% і застосування меншого числа типорозмірів подушок. Стіни стрічкових Ф. з блоків укладаються з иеревяз - кою швів. Укладання блоків і панелей проводиться на цементному розчині.

Стрічкові фундаменти під колони застосовують у випадку слабких неоднорідних ґрунтів і виконують з монолітного залізобетону у вигляді однієї стрічки під ряд колон або перехресних стрічок під сітку колон.

Окремі фундаменти під колони роблять монолітними або збірними з залізобетону, бетону і рідко бутобетону.

Пару фундаментів з колонами проводиться шляхом анкеровкп арматури монолітних колон в тілі монолітного Ф. і шляхом закладення збірних колон спец. склянці фундаменту. Розробляються способи з'єднання без склянок, з допомогою зварювання арматури та закладних деталей.

Розмір і співвідношення сторін прямокутних фундаментів визначаються величиною навантаження і її наведеного ексцентриситету (перевищення нормативного тиску на основу з краю Ф. на 20% в припущенні лінійного розподілу тисків). У разі великого ексцентриситет навантаження Ф. проектують так, щоб не було крайового відриву його від підстави. Перехід від перетину в підошві до перетину на обрізі виконується похилими гранями або ступенями. Розміри ступенів уніфіковані.

Збірні фундаменти складаються з одного або декількох елементів, кількість і розміри яких визначаються вантажопідйомністю будівельних кранів і розмірами фундаменту. Елементи збірних Ф. мають прості форми, іноді з порожнечами і ребрами. Шви

між елементами заповнюються цементним розчином. Розроблені типові рішення Ф. та їх елементів.

Суцільні фундаменти влаштовуються у вигляді безбалкове або ребристих залізобетонних плит і застосовуються при слабких неоднорідних грунтах і великих навантаженнях з метою вирівнювання нерівномірних осад колон або стін, а також для створення водонепроникної захисту підвалів, резервуарів і т.п.. До суцільним Ф. відносяться також Ф. коробчатого типу, що складаються з плит, сполучених перехресними стінами висотою в один - два підвальні поверхи. Масивні Ф. у вигляді бетонних або залізобетонних єдиних масивів жорстких споруджують під димові високі труби, домни, опори мостів, важке устаткування і т.п.

Розрахунок конструкції фундаменту залежить від його типу та розміру, матеріалу, умов навантаження. Стрічкові фундаменти під стіни розраховують на вертикальне навантаження, беручи до уваги її ексцентриситет і горизонтальне тиск ґрунту в бік підвалу, залізобетонні подушки стрічкових Ф. і окремі Ф.-на вигин від тиску грунту, приймається розподіленим лінійно, з визначенням допустимого вильоту консолей та їх армування в розтягнутій зоні. Висота перевіряється розрахунком на продавлювання та вигин. Розрахунок арматурних поясів і швів проводиться на зусилля, що виникають в них при нерівномірному осіданні будівель на неоднорідному пружній основі. Стрічкові Ф. під колони, що лежать на пружній основі, а також суцільні Ф. розраховуються з урахуванням спільної роботи Ф. і підстави, як балки або плити. Розрахунок збірних многоблочных окремих Ф. на вигин ведеться з передумовою про наявність як розтягнутої, так і стиснутої зони в кожному елементі збірного Ф., і сил тертя між рядами елементів.

Фундаменти влаштовуються механізованими засобами з обов'язковим захист грунтів основи від порушення структури, розмиву або розм'якшення поверхневими і ґрунтовими водами, а також від промерзання при їх пучи - нистости. У необхідних випадках проводиться поверхневе ущільнення грунту втрамбовыванием щебеню або гравію або ж заміна слабкої грунту піщаною подушкою.

Подальше вдосконалення конструкцій Ф. передбачає: зменшення їх розрахункових перерізів і витрати стали завдяки застосування напруженого армування, більш високих марок матеріалів і вдосконалення методів розрахунку; укрупнення і вдосконалення збірних елементів; застосування Ф. у вигляді сферичних і хвилястих закритих оболонок з обпиранням на ґрунт усередині них. Конструкції фундаментів повинні також вдосконалюватися в напрямку зменшення витрат праці на їх пристрій, прискорення монтажу, кращої відповідності конструкції грунтовим і виробництв. умов.

Глибина закладення фундаменту вимірюється за вертикалі від спланованої поверхні грунту до підошви фундаменту, а при наявність спец. підготовки під фундамент з піску, гравію тощо - до низу шару підготовки. Глибина закладення Ф. встановлюється з урахуванням: призначення будівель і споруд, наявності в них підвалів, підземних комунікацій, обладнання і фундаментів прилеглих будівель та споруд; величини і характеру навантажень, діють на підставу; геоло - гіч. і гидрогеологич. умов будує, майданчики (види ґрунтів і їх физич. стан, рівень ґрунтових вод і можливі коливання та зміни його у період буд-ва та експлуатації будівель і споруд, наявність верховодки, климатич. особливостей району, можливість здимання грунтів при промерзанні та опади при відтаванні).

При сильнопучинистых грунтах глибина закладення Ф. приймається не менше розрахункової глибини промерзання грунтів. При середньоздимистих грунтах глибина закладення Ф. може призначатися менше розрахункової глибини промерзання, тільки якщо грунти підстави будуть захищені від зволоження поверхневими водами і від промерзання їх у період стр-ва. При слабопучинистых грунтах глибина закладення Ф. встановлюється незалежно від глибини промерзання грунтів. До умовно непучиністих грунтах відносяться глинисті грунти твердої консистенції, природна вологість к-рих

менш вологості на межі розкочування при відстані від планувальної відмітки до рівня грунтових вод, що перевищує глибину промерзання грунтів на 2 м і більше. Глибина закладення фундаменту для них приймається незалежно від глибини промерзання грунтів.

Хоча щодо маловлажные глинисті ґрунти при промерзанні не дають неприпустимих деформацій, що ушкоджують фундаментів, глибину закладення Ф. на них слід призначати, виходячи з умов зволоження цих грунтів. Ці умови можуть змінитися не тільки за період експлуатації будівлі, але і за час стр-ва, і тоді слабопучинистые або умовно непучиністі ґрунти при першому промерзанні виявляються сильнопучинистыми.

 

Літ.: Довідник проектувальника промислових, житлових і громадських будівель і споруд. Підстави і фундаменти, Л.-М., 1964; Сорочан Е.А., Збірні фундаменти промислових і житлових будівель, М., 1962; Рівкін С. А., Коршунов Д. А., Френкель М. М., Збірні залізобетонні фундаменти каркасних будівель, Київ, 1962; Раціональні конструкції фундаментів промислових будівель, Л.-М., 1964; Цивільні і промислові будівлі, ч. 2, М., 1963; Цытович Н. А., [і д р.], Підстави і фундаменти, М., 1959; СНиП, ч. 2, розд. Б, гол. 1. Підстави будівель і споруд. Норми проектування, М., 1962.

 

 

Фундаменти. Стрічковий фундамент, стовпчастий, плаваючий фундамент...

По використовуваних матеріалах фундаменти бувають бутові, бутобетоні, бетонні та цегляні. Подивимося, чим вони відрізняються.

"Будинок

 

Збірні стрічкові фундаменти. МОНТАЖ ЗБІРНИХ СТРІЧКОВИХ...

Збірні стрічкові фундаменти монтуються за тим же технологічним схемами, що й окремі збірні фундаменти. Різниця полягає в тому...

 

Ремонт фундаменту. Осідання фундаменту

2.3. Ремонт фундаменту. Дуже часто починає осідати фундамент не тільки нових, але і, здавалося б, усталених будівель.

"Ремонт будинку

 

Споруда фундаментів

Після зняття рослинного шару ґрунту приступають до розробки котлованів для фундаментів різними способами залежно від їх глибини і зв'язності ґрунту.

"Будівництво та обладнання

 

Види фундаментів. Фундаменти

Фундаменти стрічкові з бутової кладки роблять різної ширини. Якщо глибина закладення не більше 50-70 см, то фундамент викладають на всю глибину.

 

ФУНДАМЕНТИ. Вибір типу фундаментів. Фундаменти...

Вибір типу фундаментів визначається величиною й характером; діючих навантажень, видом, несучої здатністю і деформативністю грунтів основи.

 

Фундамент. Будівництво закладка фундаменту

Потім зробити розбивку майданчики під фундамент згідно з наміченим планом лазні. Для цього по кутках майданчика на відстані 1-1...

"Лазні

 

Конструктивні рішення фундаментів - схеми фундаментів...

Основні конструктивні схеми фундаментів для малоповерхового будівництва. Виготовляють такі фундаменти з місцевих будівельних матеріалів (природний камінь...

 

Підстави і фундаменти

Монолітні стрічкові фундаменти влаштовують з бетону і залізобетону, буту, бутобетону та інших матеріалів. Пальовим фундаментом називають фундамент...

"Основи

 

Конструювання фундаментів на пучинистих рухомому і нерухомому...

Верх таких фундаментів можна виконати з будь-яких матеріалів, гравію, щебеню, каменю, цегли, бетону, а підстава - з грубозернистого піску.

"Житловий будинок

 

Підземна частина фундаменту. Земляні роботи. Закладка фундаменту

Підземна частина фундаменту. В індивідуальному будівництві фундаменти зводяться з цегли, бутового каменю, бетонних блоків, бетону, бутобетону.

 

КОНСТРУКЦІЇ САДОВИХ БУДИНОЧКІВ. Вибір типу фундаменту. Котеджі...

Вибір типу фундаменту вимагає знання властивостей підстави, тобто ґрунту. ... При скельному грунті закладати фундамент можна прямо на поверхні.

 

Фундаменти і цокольна частина будинку. Призначення і типи фундаментів

Від надійної роботи фундаментів у великій мірі залежать експлуатаційні якості будівлі, його капітальність і довговічність.

 

Фундаменти: види і технологія виробництва. Будівництво садового...

Будівництво будівель і споруд на садовій ділянці починається з фундаменту. Він представляє собою опорну частину, на яку потім ставлять каркас споруди.

 

Пристрій фундаментів. Фундаменти зведені в пучинистих грунтах...

Фундаменти, зведені в пучинистих грунтах і залишені на зимовий час без навантаження (без стін, перекриттів і даху), можуть деформуватися.

"Житловий будинок

 

Гідроізоляція фундаменту. Фундаменти

Верх фундаментів і цоколів не завжди буває рівним і гладким. Наведемо для прикладу ... кілька способів ізоляції фундаменту.

 

Фундаменти і кладка стін підвалу

підвалу (див. 3,3 .2), Площа фундаментів. В одноквартирних будинках під несучими стінами влаштовують стрічкові фундаменти(25).

"Будівництво будинків"

 

 Фундамент лазні

ФУНДАМЕНТ. Для розбивки ям (котлованів) стовпчастих фундаментів і стін використовуються осі, що визначають контур будівлі.

 

Монтаж фундаментів і стін підвалу

Монтаж фундаментів і стін підвалу. Більшість безкаркасних будівель зводять на блочних фундаментах

"Кам'яні роботи"

 

 Пристрій фундаментів під печі і труби

Але краще встановлювати печі на окремому фундаменті. ... Кожен фундамент закладають на солідному підставі і щільному грунті.

 

Зміцнення фундаменту

Коли фундамент нового об'єкта закладають нижче рівня закладення фундаменту вже стоїть поряд об'єкта, іноді необхідно посилити старий фундамент...

 

Типи конструкцій житлових будинків. Фундаменти

Стрічкові фундаменти також часто кладуть з легких бетонних блоків або плит ( 26). Ізоляція ... може бути розташована також і з зовнішньої сторони фундаменту.

"Будуємо самі дерев'яний будинок

 

Підготовка ділянки під фундамент. Фундаменти

Фундамент -це «ноги» будівлі, тому викладати його треба особливо ретельно. ... Розбивши місце під фундамент, приступають до виймання ґрунту.

 

Земляні роботи. Закладка фундаменту

Таким чином виходить розмітка зовнішнього периметру фундаменту. Щоб розмітити фундамент по внутрішньому периметру...

 

Окремі фундаменти колон. Залізобетонні фундаменти

В залежності від розмірів збірні фундаменти колон роблять цільними і складовими. Розміри збірних цілісних фундаментів ( XII.2) відносно невеликі.

 

Фундаменти. Фундамент з цегли, бутового каменю, бетону на цегляному...

Фундамент під нього зазвичай роблять із цегли, бутового каменю, бетону на цегляному або кам'яному щебені, цементно-грунтових сумішей і блоків з них.

"Будинок і садиба"

 

 Фундаменти

Підстава будівлі може бути природним і штучним. Природну підставу - це те, на якому фундамент закладають, нічим його не зміцнюючи.

"Як побудувати сільський будинок."

 

 Посилення фундаментів дрібного закладення. Вибір способу посилення...

Найбільш поширеними методами посилення фундаментів дрібного закладення є: пристрій обойм без розширення і з розширенням підошви фундаменту

"Зведення підземної частини"

 

Плитний фундамент. ПРИСТРІЙ ПЛИТНИХ ФУНДАМЕНТІВ

Комплексний процес споруди плитних фундаментів включає роботи по зачистці котловану, бетонної підготовки, цегляній кладці...

 

Посилення підводка фундаменту

§ 66. Посилення і підведення фундаменту. Старі фундаменти вони посилюють, поглиблюють або замінюють за спеціально розробленим проектом...

"Кам'яні роботи"

 

Конструкції фундаменти - стрічкові і стовпчасті фундаменти

До поширених типів фундаментів відносяться стрічкові і стовпчасті фундаменти. ... Такий фундамент надійний і швидко зводиться, але вартість фундаменту чимала.

 

Пристрій фундаментів під печі і труби

Але краще встановлювати печі на окремому фундаменті. ... Кожен фундамент закладають на солідному підставі і щільному грунті.

 

Дефекти фундаментів і способи їх усунення. Основний дефект...

Фундамент може втратити міцність за кількома причин ... Основний дефект фундаментів - нерівномірне просідання.

 

Зведення фундаментів і стін з монолітного залізобетону. Аналіз...

Розбивка осей фундаментів з монолітного залізобетону проводиться так само, як і при зведенні збірних фундаментів.

 

Пальові фундаменти житлових будинків

В залежності від погонних навантажень на фундамент н несучої здатності паль сван розташовують під несучими стінами в один або в два ряди.

 

ПЛИТНИЙ ФУНДАМЕНТ. Фундаментна плита опорна

Той, хто, навпаки, вибрав стрічковий фундамент, пощадить свій рахунок, але в результаті додаткових земляних робіт витратить багато зусиль.

 

Монолітні стрічкові фундаменти. ПРИСТРІЙ МОНОЛІТНИХ...

Монолітні стрічкові фундаменти влаштовуються враспор в траншеї або в опалубці, виготовленої зазвичай з дощок на місці робіт.

 

Фундаменти під залізобетонні колони виробничих будівель...

Металеві колони встановлюють на фундаменти без подальшої підливи цементним розчином. Опорні листи черевиків колон повинні бути фрезерованы.

"Технологія

 

Стовпчастий фундамент. Фундаменти з кам'яних і цегельних стовпів

У цьому випадку зручніше і економічніше зводити стовпчастий фундамент. Але при цьому доведеться відмовитися від льоху.

 

ПІДСТАВИ І ФУНДАМЕНТИ - ...влаштуванні основ і фундаментів...

Підстави і фундаменти». Стройиздат, 1974. Науково-дослідний інститут підстав і підземних споруд.

 

Конструкції сільськогосподарських будівель. Фундаменти, стіни, підлоги...

§ 5. Фундаменти. Основні принципи конструювання фундаментів, матеріали для них і глибина закладення.

"Сільськогосподарські будівлі

 

Підсилення пальових фундаментів. Вибір способу підсилення пальового...

Вибір способу підсилення пальового фундаменту залежить від того, які елементи пальового фундаменту підлягають посиленню, а саме: ростверк, стовбури паль...

"Зведення підземної частини

 

Різновиди фундаментів. СТРІЧКОВІ ФУНДАМЕНТИ

Вони мають прямокутний переріз і нвстільки широко по довжині. Стрічкові фундаменти виконуються в більшості випадків з неармованого бетону.

 

Кількість паль в фундаменті. Пару пальового ростверку

7.1. Пальові фундаменти в залежності від розміщення паль в плані слід проектувати у вигляді: а) одиночних паль - під окремо стоячі опори

 

Пристрій фундаментів і підстав, кладка та зовнішнє оздоблення печей

Пристрій фундаментів і підстави. Кімнатні печі та вогнища масою до 750 кг можна встановлювати безпосередньо на міцному підлозі.

"Печі"

 

 ПАЛЬОВІ ФУНДАМЕНТИ. Розрахунок паль, пальових фундаментів

3.1. Розрахунок пальових фундаментів і їх підстав повинен бути виконаний по граничним станам: а) першої групи

 

Типи та улаштування фундаментів

Фундамент повинен забезпечувати достатню міцність для споруди, чинити опір впливу грунтових вод, володіти морозостійкістю.

 

Пальові фундаменти будівель сільськогосподарського призначення

Технічне рішення пальових фундаментів у вигляді паль-щогл, тобто колон, забетонованих в циліндричних свердловинах діаметром 0,4-0,8 м і глибиною 2-3...

 

ТИПИ ФУНДАМЕНТІВ. Техніко-економічне порівняння варіантів...

Переваги пальових фундаментів знайшли додаткове підтвердження і в процесі самого будівництва. Так, на майданчику пресово-рамного заводу...

"ПАЛІ і пальові фундаменти"

 

Печі кам'янки. Фундамент під піч

Після цього під фундамент влаштовують піщане і щебеневе підставу, яка ретельно трамбують. Фундамент краще всього робити з бетону або бутобетону...

 

До змісту книги: ЕНЦИКЛОПЕДІЯ СУЧАСНОЇ ТЕХНІКИ. БУДІВНИЦТВО

 

Дивіться також:

 

 

Останні додано:

 

Ковальсько-штампувальне устаткування Прокатне виробництво