Вся електронна бібліотека >>>

 Будівельна енциклопедія >>

 

Будівельна енциклопедія

ЕНЦИКЛОПЕДІЯ СУЧАСНОЇ ТЕХНІКИ БУДІВНИЦТВО


Розділ: Побут. Господарство. Будівництво. Техніка

Ф

ФІНАНСУВАННЯ будівництва

 

 

- надання держ. підприємств і орг операціях на основі чинних законів і правил цільових коштів для капітальних вкладень в згідно з держ. планом розвитку нар. госп-ва і держ. бюджетом СРСР.

Фінансування капітальних вкладень в основному здійснюється Стройбанком СРСР, а в іншій частині - Державним банком СРСР. Через систему Будбанку СРСР фінансуються капітальні вкладення держ. підприємств і орг-ций пром-сті, енергетики, транспорту, зв'язку, будує, індустрії, житлового та комунального госп-ва, культури, науки і т. д. Установи Державного банку СРСР в основному фінансують капітальні вкладення держ. с.-г. підприємств і орг-цій, а також водогосподарське буд-во, роботи по меліорації, осушення та ін. Діяльність банків регулюється правилами фінансування стр-ва, затвердженими Радою Міністрів СРСР. Цими ж правилами встановлено порядок кредитування підрядних орг-ций і будівництв.

У процесі фінансування будівництва стр-ва установи банків здійснюють контроль: за правильним і економічно ефективним використанням асигнувань на капітальні вкладення; виконанням завдань держ. плану по введенню в дію виробництв, потужностей і основних фондів, а також планів капітальних вкладень і буд.-монтажних робіт; зниженням вартості стр-ва, собівартості буд.-монтажних робіт і виконанням будує, орг-циямп планів нагромаджень; своєчасним надходженням коштів, службовців джерелами фінансування капітальних вкладень,і за мобілізацією внутрішніх ресурсів у стр-ве; дотриманням проектно-кошторисної, планово-фінансової та платіжної дисципліни, а також за зміцненням госп. розрахунку в стр-ве.

Основні принципи фінансування будівництва виробленого держ. підприємствами і орг-ціями: планово-цільове направлення коштів на пронз-під капітальних вкладень, передбачених держ. планом або здійснюються в установлених законом випадках понад держ. ілана; цільовий характер джерел асигнувань на капітальне буд-во з використанням коштів держ. бюджету, а також власних коштів госпорганів, призначених для цієї мети (частина прибутку й амортизаційних відрахувань, спец. джерела та ін); використання на капітальні вкладення передбачених річним планом коштів держ. бюджету і фактично внесених госп. органами в межах річного плану власних коштів; безвозвратность Ф. держ. капітальних вкладень, не передбачає прямого повернення витрат на капітальне буд-во. В згідно з рішенням Вересневого (1965) пленуму ЦК КПРС розширюється зворотний кредитування Стройбанком СРСР капітальних вкладень в пром-сть, розповсюджується на будівництво з централізованого плану нових підприємств, витрати по яких можуть бути відшкодовані в строк до п'яти років з моменту введення в експлуатацію, а також на реконструкцію та розширення діючих підприємств; поряд з кредитом Будбанку СРСР на ці цілі використовуються передбачені фінансовим планом власні засоби промисловості (частина прибутку і амортизаційних відрахувань).

Для здійснення фінансування необхідно завчасна наявність затвердженої в установленому порядку проектно-кошторисної документації (включаючи робочі креслення із кошторисами до них) всім фінансуються комплексам і об'єктам стр-ва із здійсненням їх фінансування в межах затвердженої кошторисної вартості. Банки произиодят фінансування суворо цільовому порядку, в міру фактичного виконання планів капітальних вкладень та буд.-монтажних робіт, на основі системи госпрозрахункових, договірних взаємовідносин, встановленої чинними правилами Ф. стр-ва, правилами про підрядні договори по стр-ву і ін. законодавчими актами.

Держ. підприємствам і орг-операціях, до-рим в установленому порядку надано право провадити капітальні вкладення (будівництвах-титулодержателям), відкриваються рахунки за Ф. у відповідних установах банків. Для відкриття Ф. потрібна наявність іо кожної будівництві-титуло - держателю наступних чотирьох документів: плану капітальних вкладень та введення в дію потужностей і основних фондів, плану фінансування капітальних вкладень, внутрипостроечного титульного списку, довідки про затвердження проектів і кошторисів.

План капітальних вкладень та введення в дію потужностей і основних фондів (форма № 7) надходить в фінансують установа банку від його вищестоящого органу та має своєю основою плани капітального будівництва, затверджені у відповідності з завданнями нар.-госп. плану вищестоящими органами будівництв-тнту - лодержателей (міністерствами, відомствами, виконкомами Рад депутатів трудящих тощо). План фінансування капітальних вкладень (форма № 5) фінансують установа банку отримує від свого вищого органу. Ця форма складається на основі надходять від вищестоящих інстанцій будівництв-титуло - власників планів фінансування капітальних вкладень; в ній відображаються виділені на цю мету кошти за рахунок держ. бюджету і власних вкладень госп - органів згідно з балансами доходів і витрат міністерств, відомств, виконкомів Рад депутатів трудящих і т. д.

Внутрипостроечный титульний список (форма № 1), затверджений в установленому порядку, видається будівництвом- титулодержателем розголошення установі банку. Він містить планові показники по окремих об'єктах та видах витрат. Довідка про затвердження проектів і кошторисів (форма № 6), що подається розголошення установі банку лад - кою-титулодержателем, містить дані про затвердження проектного завдання з кошторисно-фпнансовым розрахунком по будові в цілому та проектно-кошторисної документацією з окремих об'єктів, робіт і витрат (включаючи робочі креслення із кошторисами до них). Фінансуючі установи банків здійснюють перевірку надійшли від будівництв-титулодержателей внутрп - будівельних титульних списків і довідок про затвердження проектно-кошторисної документації, не виробляючи Ф. об'єктів і витрат, не забезпечених проектами і кошторисами.

При підрядному способі стр-ва будівництва - тптулодержатели представляють розголошення установі банку укладені з генеральними підрядниками договори підряду, службовці основою для госп. взаємовідносин сторін та для розрахунків за виконані будівельно-монтажні роботи.

В цілях контролю за дотриманням проектно-кошторисної, планової і фінансової дисципліни в стр-ве установам банків надано право, не втручаючись в опе - ративно-госп. діяльність госпорганів, проводити обстеження здійснюваного стр-ва; проводити контрольні обміри виконаних робіт і перевіряти здійснення підготовчих робіт; вимагати від будівництв-титулодержателей та їх вищестоящих органів подання необхідних документів по стр-ву і прийняття необхідних заходів до усунення виявлених недоліків. При встановленні фактів приписок, завищень обсягів і вартості виконаних підрядним способом робіт фінансують установа стягує порівну з будівництва-титулодержате - ля і генерального підрядника штраф у загальному розмірі 3%.

У випадках безгосподарного витрачання будівництвом-титулодержателем асигнувань на капітальні вкладення, накопичення зайвих і непотрібних матеріальних цінностей, освіти наднормативної дебіторської та кредиторської заборгованості, при наявності інших грубих порушень планово-фінансової дисципліни установи банків мають право припиняти фінансування несправної будівництва в частині витрат, що відносяться до будівництва-титулодержателю (не перериваючи оплату робіт, виконаних підрядним способом).

Фінансова санкція у вигляді припинення Ф. надалі до прийняття вищими органами заходів до ліквідації виявлених недоліків, застосовується фінансують банком щодо будівництва, що здійснюється господарським способом, при невиконанні нею плану введення в дію виробництв, потужностей і основних фондів, плану капітальних вкладень, завдань зниження собівартості будує.- монтажних робіт, систематпч. неплатежі постачальникам і банку, безгосподарному веденні стр-ва, накопиченні зайвих і непотрібних матеріальних цінностей, допущення інших грубих порушень планово- фінансової ДИСЦИПЛІНИ

 

 

Фінансування будівництва

Ось чому фінансування будівництва вимагає великої ... В іншому випадку ви повинні вкладати в будівництво більше власних грошей банк не фінансує...

 

Фінансування капітальних вкладень. Короткострокова фінансова...

Фінансування житлового будівництва за допомогою житлових сертифікатів є ... сертифікатів значно полегшило фінансування у сфері житлового будівництва.

 

...страхуванням життя, пропонують комплексне фінансування...

Тоді в більшості випадків ви зможете включити в комплексне фінансування будівництва і накопичені кошти за договором про заощадження на житлове...

 

Розрахунки сторін в процесі капітального будівництва. Прийом...

...передати йому затверджену проектно-кошторисну документацію, забезпечити своєчасне фінансування будівництва, прийняти закінчені об'єкти і оплатити їх.

 

Капітальні вкладення і джерела їх фінансування....

Процентна ставка встановлюється в договорі між Мінфіном Росії та Центральним банком Росії. Фінансування та кредитування будівництва об'єктів змішаного...

 

Режим фінансування видатків на народне господарство. Основна частина...

Фінансування та кредитування будівництва з різних джерел (бюджетних ... потреб, після чого відкривають (або продовжують) фінансування будівництва

 

Дорожні роботи. Джерела і порядок фінансування дорожніх робіт

...затвердженої проектно-кошторисної документації та відповідності її народнохозяйственному планом Стройбанк має право відкрити фінансування будівництва.

 

...і охорони навколишнього середовища з вирішенням проблем фінансування...

Основними джерелами фінансування капітального будівництва в природоохоронній сфері залишалися кошти підприємств ... • будівництво природоохоронних об'єктів, а також...

 

Проектне фінансування - сучасна форма довгострокового...

У проектному фінансуванні переважають проектні ризики (затримки введення в дію об'єкта; перевищення кошторису по будівництву...

 

Будівництво. Будівництво сучасного великого...

...забезпечують їх проектами і кошторисами, технологічним та іншим обладнанням н у відповідному банку відкривають фінансування запланованого будівництва.

"Технологія і організація

 

Фінансування капітальних вкладень

Якщо фінансування і кредитування здійснюються у порядку змішаного інвестування, то ... разі консервації або тимчасового припинення будівництва, здійснюваного на...

 

...ФІНАНСИ. Державний кредит. Фінансування. Бюджети....

Кошти Федерального дорожнього фонду РФ спрямовуються на фінансування утримання, ремонту, реконструкції та будівництва автомобільних доріг загального користування...

 

Фінансово-промислові групи. Характерною рисою сучасного...

Це може бути фінансування будівництва нових виробничих потужностей за кордоном або купівля контрольного пакета акцій діючих підприємств.

 

АНАЛІЗ господарської діяльності підрядної будівельної...

Енциклопедія сучасної техніки будівництво. Розділ: Побут. Господарство. правильність ... використання коштів, виділених на фінансування капітальних вкладень.

 

Федеральні ... Банки з кредитування житлового будівництва....

...кредитування житлового будівництва (FHLMC), отримала назву *Фредді Мак»; ця корпорація була створена за рішенням конгресу США в 1970 році для фінансування...

 

...Фонд соціальної сфери. Фонди споживання. Цільове фінансування...

по основним засобам будівництва, а також від руйнувань не закінчених будівництвом будинків і ... пасивному рахунку 96 "Цільові фінансування і надходження".

"Бухгалтерський облік

 

Бюджетне безповоротне фінансування для державних...

...капітальному ремонту, значна частина капітального будівництва та реконструкція значною ... частки обігових коштів, фінансування капітального будівництва.

 

Основи будівельного проектування. Порядок розробки...

...основою для фінансування будівництва, розрахунків за виконані будівельно-монтажні ... вкладень, фінансування будівництва, розрахунки між підрядником...

 

Організація будівельного виробництва потоковими методами

Перевага цього методу полягає в тому, що на будівельному майданчику не виникає і під ... стільки ж разів зростає одноразова потребу у фінансових і матеріальних...

"Технологія і організація

 

Контрольні обміри. Проведення контрольного обміру. Камеральна...

...інвесторів, проводяться банком за умови фінансування їм будівельних об'єктів. ... обмірі нецільового використання коштів будівництва і ремонту проведені роботи та...

 

До змісту книги: ЕНЦИКЛОПЕДІЯ СУЧАСНОЇ ТЕХНІКИ. БУДІВНИЦТВО

 

Дивіться також:

 

 

Останні додано:

 

Ковальсько-штампувальне устаткування Прокатне виробництво