Вся Бібліотека >>>

  

 

Будівельна енциклопедія

ЕНЦИКЛОПЕДІЯ СУЧАСНОЇ ТЕХНІКИ БУДІВНИЦТВО


Розділ: Побут. Господарство. Будівництво. Техніка

 

 

Строительная энциклопедия

 

 

ВИДАВНИЦТВО «РАДЯНСЬКА ЕНЦИКЛОПЕДІЯ»

ЕНЦИКЛОПЕДІЇ

СЛОВНИКИ ДОВІДНИКИ

 

НАУКОВИЙ РАДА ВИДАВНИЦТВА

А. П. АЛЕКСАНДРОВ, А. А. АРЗУМАНЯН, А. В. АРЦИХОВСЬКИЙ, Н. Ст. БАРАНОВ, А. А. БЛАГОНРАВОВ, Н. Н. БОГОЛЮБОВ, Б. А. ВВЕДЕНСЬКИЙ (голова Наукової Ради), Б. М. ВУЛ, Р. Н. ГОЛІКОВ, В. Л. КНУНЯНЦ, Ф. Ст. КОНСТАНТИНОВ, Б. В. КУКАРКИН, Ф. Н. ПЕТРОВ, В. М. ПОЛЬОВИЙ, А. В. РЕВІН (заступник голови Наукової Ради), Н. М. СИСАКЯН, А. А. СУРКОВ, Л. С. ШАУМЯН (заступник голови Наукового

Ради)

 

МОСКВА-1964

 

Головний редактор В. А. КУЧЕРЕНКО

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ

Н. Ст. БАРАНОВ, В. А. БАУМАН, Н. П. БИЛИНКІН, А. А. ГВОЗДЬОВ, С. 3. ГІНЗБУРГ, М. М. ГРИШИН, В. А. ГРИШМАНОВ, С. с. ДАВИДОВ, Г. К. ЄВГРАФОВ, К. Н. КАРТАШОВ, Б. В. ЛЕВІН, В. Ф. ЛІВЧАК, Д. І. МАЛІОВАНОВ, Ст. Н. НАСОНОВ, П. С. НЕПОРОЖНІЙ, в. І. ОВСЯНКІН, В. А. ОНУФРІЇВ, Р. Н. ПРОЗОРОВСЬКИЙ, В. М. РАБІНОВИЧ, Б. Р. РУБАНЕНКО, Б. Р. СКРАМТАЕВ, Р. А. ТОКАР, Ф. А. ШЕВЕЛЬОВ, Е. Я. ЮДІН

 

РЕДАКТОРИ РОЗДІЛІВ

Загальні питання-в. І. ОВСЯНКІН, науковий редактор Ю. А. ФАКТОРОВИЧ. Містобудування, районна планування - Н. Ст. БАРАНОВ, В. А. ШКВАРЙКОВ, науковий редактор А. X. ГРАНСБЕРГ. Архітектура - II. П. БИЛИНКІН, науковий редактор Р. В. НЕВЗОРОВА. Будівлі і споруди - Б. Р. РУБАНЕНКО, К. Н. KAPTAIIIOB, Р. Н. ПРОЗОРОВСЬКИЙ, наукові редактори Л. Н КИСЕЛЕВИЧ, 3. В. ЭСТРОВ, Е. І. ІВАЩЕНКО. Енергетичне будівництво - П. С. НЕПОРОЖНІЙ, науковий редактор А. Ф. ЛЕВКОПУЛО. Гідротехнічне будівництво - М. М. ГРИШИН, науковий редактор П. Н. КОРАБЛИНОВ. Будівництво транспорту і зв'язку - Б. В. ЛЕВІН, Н. А. ГУБАНКОВ, Р. К. ЄВГРАФОВ, наукові редактори Е. А. ВЕЛИЧКИН, Р. Е. ГОЛУБЄВ. Будівництво підземних споруд-Д. І. МАЛІОВАНОВ, науковий редактор Р. В. МОНІН. Теорія споруд - І. М. РАБІНОВИЧ, А. Ф. СМИРНОВ, наукові редактори О. В. ЛУЖІН Е. В. МЕЛЬНИКОВ. Будівельна фізика-Е. Я. ЮДІН, науковий редактор В. М. ІЛЛІНСЬКИЙ. Підстави і фундаменти-Р. А. ТОКАР, науковий редактор М. в. МАЛИШЕВ. Будівельні конструкції - Ст. Н. НАСОНОВ, А. А. ГВОЗДЬОВ, наукові редактори Ст. Н. СІЛІН, Ю. Д. ФІЛІН. Будівельні матеріали вироби-Б. Р. СКРАМТАЕВ, наукові редактори І. А. КОВЕЛЬМАН, А. В. ДО НОРОВ. Інженерне обладнання будинків, населених місць і промислових підприємств - Ф. А. ШЕВЕЛЬОВ, В. Ф. ЛІВЧАК, К. А. МИХАЙЛОВ, наукові редактори Ю. К. ГУСЄВ, П. А. БЄЛЯКОВ. Організація і технологія будівельного виробництва - В. А. ОНУФРІЄВ, В. А. БАУМАН, наукові редактори В. М. МІНЦ, М. Н. КРИМЕРМАН. Праця і кадри - [с. В. БАШИНСЬКИЙ науковий редактор Ю. О. ПАК. Економіка будівництва - С. 3. ГІНЗБУРГ, Е. І. ВАРЕНИК, науковий редактор А. Р. РОТЩТЕЙН. Науково-дослідні та експериментальні роботи-С. С. ДАВИДОВ, наукові редактори С. Я. РОЗИНСКИЙ, А. М. МІРОШНИКОВ.

 

 

 

 

ПРОЕКТНІ ОРГАНІЗАЦІЇ

ПРОДУКТИВНІСТЬ ПРАЦІ

ВИРОБНИЧО-РОЗПОДІЛЬНА БАЗА (ПРБ)

ПРОКАТНИЙ ЦЕХ

ПРОЛІТНА БУДОВА МОСТА

ПРОМЕРЗАННЯ ҐРУНТУ

ПРОМИСЛОВЕ БУДІВНИЦТВО

ПРОМИСЛОВІ БУДІВЛІ

ПРОМИСЛОВІ СПОРУДИ

ПРОПАРЮВАННЯ БЕТОНУ

ПРОПОРЦІЇ в архітектурі

ПРОСАДОЧНЫЙ ГРУНТ

ПРОСТЕ НАВАНТАЖЕННЯ (в теорії пластичності)

ПРОСТОРОВОЇ САМОФИКСАЦИИ МЕТОД

ПРОСТОРОВІ СИСТЕМИ

ПРОТИВООБВАЛЬНАЯ ГАЛЕРЕЯ (полутуннель)

ПРОТИПОЖЕЖНЕ ВОДОПОСТАЧАННЯ

ПРОТИПОЖЕЖНІ ЗАХОДИ

ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНЕ УЧИЛИЩЕ ПТУ

ПРОФІЛАКТОРІЇ

ПРОФІЛЮВАЛЬНИК ДОРОЖНЬОГО ПІДСТАВИ

ПРОХІДНИЦЬКА МАШИНА

ПРОХІДНИЦЬКИЙ ЩИТ

МІЦНІСТЬ

ПТАШНИК

ПУЛЬПА

ПУЛЬСАЦІЯ

ПУМИЦИТ

ПУНКТ ПРОКАТУ ЛЕГКОВИХ АВТОМОБІЛІВ

ПУСКОВИЙ КОМПЛЕКС

ПУТЕПОДЪЕМНИК

ШЛЯХОПРОВІД

ШЛЯХОРИХТУВАЛЬНА МАШИНА

КОЛІЄУКЛАДАЧ

ПУЦОЛАНИ

 

Р

РАДІАТОР

РАДІОМЕТРИЧНІ МЕТОДИ дослідження матеріалів і конструкцій

РАДІОРЕЛЕЙНА СТАНЦІЯ

РАДІОЦЕНТР

РАДІОЕЛЕКТРОННОЇ ТА ПРИЛАДОБУДІВНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

РОЗВІДНИЙ МІСТ

РОЗВАНТАЖУВАЧ ЦЕМЕНТУ вакуумний

РУЙНУВАННЯ

РОЗ'ЇЗД

РАЙОН міста

РАЙОНУВАННЯ МІСТА

РАЙОННА МІСЬКА КОТЕЛЬНЯ

РАЙОННЕ ПЛАНУВАННЯ

РАКУРС

ЧЕРЕПАШНИК (вапняк-черепашник)

РАМА

РОЗЧИННИКИ

РОЗЧИННИЙ ВУЗОЛ

РОЗЧИНОНАСОС

РОЗЧИНОЗМІШУВАЧ

РОЗЧИНИ БУДІВЕЛЬНІ

РОЗРАХУНОК СПОРУД

РОЗРАХУНКОВА СХЕМА споруди

РАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ТА ВИНАХІДНИЦТВО

РАЦІОНАЛІЗМ в архітектурі

РЕГУЛЮВАННЯ РУСЛА

РЕГУЛЮВАННЯ СТОКУ

РЕГУЛЯЦІЙНІ СПОРУДИ

РЕЗЕРВУАР

ГУМОВИХ ВИРОБІВ ПІДПРИЄМСТВА

РЕКОНСТРУКЦІЯ МІСТА

РЕЛІН (гумовий лінолеум)

РЕЙКИ

РЕМОНТ БУДІВЕЛЬНИХ МАШИН

РЕНТАБЕЛЬНІСТЬ у будівництві

РЕНТГЕНО - І ГАММАДЕФЕКТОСКОПИЯ будівельних конструкцій

РЕОЛОГІЯ ГРУНТІВ

РЕСТАВРАЦІЯ ПАМ'ЯТОК АРХІТЕКТУРИ

РІЧКОВИЙ ВОКЗАЛ

РІЧКОВИЙ СТІК

РІЧКОВІ НАНОСИ

РИТМ в архітектурі

РОМАНЦЕМЕНТ

РУБЕРОЙД

РУЛОННІ ПОКРІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ

РУСТ (рустика)

РИБНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

РЫБОПРОПУСКНЫЕ СПОРУДИ

РИНОК

РОЗПУШУВАЧ

 

З

САДОВО-ПАРКОВЕ БУДІВНИЦТВО

САМОХІДНИЙ ЗАЛИВЩИК ШВІВ

САМОХІДНИЙ НАРІЗУВАЧ ШВІВ

САНАТОРІЙ

САНІТАРНА ЗАХИСТ ВОДОЙМ

САНІТАРНА ЗАХИСТ ПОВІТРЯНИХ БАСЕЙНІВ

САНІТАРНО-ЗАХИСНА ЗОНА

САНІТАРНО-ТЕХНІЧНІ ПРИЛАДИ

САНІТАРНО-ТЕХНІЧНІ РОБОТИ

САНІТАРНИЙ ВУЗОЛ

ЦУКРОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

ЗБІРНО-МОНОЛІТНІ КОНСТРУКЦІЇ

ЗБІРНІ КОНСТРУКЦІЇ

СВАЄБІЙНЕ ОБЛАДНАННЯ

ПАЛІ

ПАЛЬОВІ РОБОТИ

ПАЛЬОВИЙ ФУНДАМЕНТ

ЗВАРЮВАННЯ

ЗВАРНІ КОНСТРУКЦІЇ

СВІТЛОТЕХНІКА, будівельна

СВІТЛОТЕХНІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ВИМІРЮВАННЯ

СВИНАРНИК

СВИНАРСЬКА ФЕРМА

ЗВІД

ЗВ'ЯЗКУ в конструкціях

СГРАФІТО

ЗДАЧА І ПРИЙМАННЯ будівель і споруд в експлуатацію

СОБІВАРТІСТЬ будівельно-монтажних робіт

СЕЙСМОСТІЙКІСТЬ будівель і споруд

СЕКЦІЙНЕ БЛОКУВАННЯ виробничих будівель

СЕЛЕВИЙ ПОТІК

СЕЛЕПРОВОД (селесброс)

СЕЛЬБИЩНА ТЕРИТОРІЯ

СІЛЬСЬКІ НАСЕЛЕНІ МІСЦЯ

СІЛЬСЬКЕ БУДІВНИЦТВО

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ ПІДПРИЄМСТВА (за переробки продукції сільського господарства)

СЕМЕОЧИСТИТЕЛЬНО-СУШИЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО

СЕПТИК

МЕРЕЖЕВИЙ ГРАФІК у будівництві

СІТКА КОЛОН

МЕРЕЖА ПЕРВИННОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

СТИСНЕННЯ

СИЛИКАЛЬЦИТ

СИЛІКАТНИЙ БЕТОН

СИЛІКАТНА ЦЕГЛА

СИЛИКАТОБЕТОННЫЕ АРМОВАНІ ВИРОБИ

СИЛИКАТОБЕТОННЫЕ ВИРОБИ

СИЛОС

СИЛОСНІ СПОРУДИ

СИНТЕЗ МИСТЕЦТВ в архітектурі

СИНТЕТИЧНИХ СМОЛ І ПЛАСТМАС ЗАВОДИ

СИСТЕМА ДОПУСКІВ у будівництві

СИТАЛ

СИФОН

СКЕЛЬНИЙ ГРУНТ

СКЛАДСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

СКЛАДЧАСТІ КОНСТРУКЦІЇ (складки)

СКЛАДИ на промислових підприємствах

Сільськогосподарські СКЛАДИ

СКЛАДИ МІНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ

СКРЕПЕР

ПРИХОВАНІ РОБОТИ

СЛАНЦЕЗОЛЬНЫЕ МАТЕРІАЛИ

СЛІП

СКЛАДНИЙ ОПІР опір матеріалів

ШАРУВАТІ ПЛАСТИКИ

СМАЛЬТА

КОШТОРИС

КОШТОРИСНА ВАРТІСТЬ

КОШТОРИСНІ НОРМИ

КОШТОРИСНІ ЦІНИ

ПОЛІМЕРНІ СМОЛИ

ЗМИНАННЯ

З'ЄДНАННЯ

СОНЦЕЗАХИСНІ ПРИСТРОЇ

ОПІР МАТЕРІАЛІВ

СОРТУВАЛЬНА ГІРКА

СКЛАДОВОЮ СТРИЖЕНЬ

СОТОПЛАСТИ

СОЮЗ АРХІТЕКТОРІВ СРСР

СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ І КООПЕРУВАННЯ в будівництві

СПЕЦІАЛІЗОВАНІ ПІДПРИЄМСТВА ПОБУТОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ

СПОРТИВНИЙ МАЙДАНЧИК (спортмайданчик)

СПОРТИВНИЙ КОМПЛЕКС

ЗРІЗ

СТАБІЛІЗАЦІЯ ГРУНТІВ

СТАДІОН

СТАЛЕПЛАВИЛЬНИЙ ЦЕХ

СТАЛЬ

СТАЛЬБЕТОН

СТАЛЕВІ КОНСТРУКЦІЇ

ПРОКАТНИЙ СТАН (вибропрокатный)

СТАНДАРТИЗАЦІЯ

ВЕРСТАТ ДЛЯ ГНУТТЯ АРМАТУРИ

ВЕРСТАТ ДЛЯ ПРАВКИ І РІЗАННЯ АРМАТУРНОЇ СТАЛИ

ВЕРСТАТ ДЛЯ РІЗАННЯ АРМАТУРНОЇ СТАЛІ

СТАНЦІЯ МЕТРОПОЛІТЕНУ

СТАТИКИ СИПУЧОГО СЕРЕДОВИЩА

СТАТИСТИКА КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА

СТАТИСТИЧНІ МЕТОДИ в будівельній механіки

СТАТИЧНО НЕВИЗНАЧУВАНЕ СИСТЕМА

СКЛО будівельне

СКЛО РОЗЧИННЕ (рідке)

СКЛО ПОРИСТЕ (піноскло)

СКЛОБЛОКИ

СТЕКЛОЖЕЛЕЗОБЕТОН

СКЛОПАКЕТИ

СКЛОПЛАСТИКИ

СКЛЯНА ВАТА, скловата

СКЛЯНІ РОБОТИ

СТІНА БУДІВЛІ

СТІНОВІ МАТЕРІАЛИ (кам'яні і органічні)

СТРИЖНЕВІ СИСТЕМИ

СТИЛІЗАЦІЯ в архітектурі

СТИЛОБАТ

СТИЛЬ в архітектурі

СТІЙКІСТЬ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ

ЇДАЛЬНЯ, РЕСТОРАН

СТОЛЯРНІ РОБОТИ

СТОЯНКА АВТОМОБІЛІВ

СТРІЛОЧНИЙ ПЕРЕВІД

БУДІВЕЛЬНА ІНДУСТРІЯ

БУДІВЕЛЬНА МЕХАНІКА

БУДІВЕЛЬНА ФІЗИКА

БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНА ОРГАНІЗАЦІЯ

БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНІ РОБОТИ

БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ (вироби)

БУДІВЕЛЬНІ МАШИНИ

БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ І ПРАВИЛА (СНиП)

БУДІВЕЛЬНИЙ ІНСТРУМЕНТ (ручний)

БУДІВЕЛЬНИЙ ПІДЙОМ

БУДІВНИЦТВО

БУДІВНИЦТВО НА ПІДРОБЛЮВАНИХ ТЕРИТОРІЯХ

БУДІВНИЦТВО ПОЛНОСБОРНОЕ

СТРОЙФИНПЛАН

СТИКИ (закладення стиків)

СУДНОПІДІЙМАЧ

ПІДПРИЄМСТВА СУДНОБУДУВАННЯ

СУФОЗІЯ

СЦБ - СИГНАЛІЗАЦІЯ, ЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ І БЛОКУВАННЯ на залізничному транспорті

 

Т

ТАЛЬ

ТАЛЬК

ТАМБУР

ГІДРАВЛІЧНИЙ ТАРАН

ТАРИФНА СИСТЕМА

ТВЕРДІННЯ БЕТОНУ

ТВЕРДІСТЬ

ТЕАТР

ТЕКСТИЛЬНИЙ КОМБІНАТ

ПЛИННІСТЬ

ТЕЛЕВІЗІЙНА ВЕЖА, телевізійна щогла

ТЕЛЕВІЗІЙНИЙ ЦЕНТР

ТЕЛЕГРАФ

ТЕЛЕФОННА СТАНЦІЯ

ТЕМПЕРА

ТЕМПЕРАТУРНО-ВЛАЖНОСТНЫИ РЕЖИМ будівель

ТЕНЗО-ДАТЧИК ОПОРУ

ТЕНЗОМЕТРИЯ ОПОРУ

ТЕОРЕМА КАСТИЛЬЯНО

ТЕОРІЯ ПЛАСТИЧНОСТІ

ТЕОРІЯ СПОРУД

ТЕОРІЯ ПРУЖНОСТІ

ТЕПЛИЦІ ТА ПАРНИКИ

ТЕПЛОВА МЕРЕЖА

ТЕПЛОВА ЕЛЕКТРОСТАНЦІЯ

ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ

ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЙНІ РОБОТИ

ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЯ зовнішніх огороджувальних конструкцій будівель

ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ

БУДІВЕЛЬНА ТЕПЛОФІЗИКА

ТЕПЛОФІЗИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ҐРУНТІВ

ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ (ТЕЦ)

ТЕРМИТНАЯ ЗВАРЮВАННЯ

ТЕРАКОТА

ТЕРАСА

ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ

ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ будівельного виробництва

ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ ПРИ ПРОЕКТУВАННІ

ТЕХНІКУМ

ТЕХНІЦИЗМ в архітектурі

ТЕХНІЧНИЙ ПОВЕРХ

ТЕХНІЧНЕ НОРМУВАННЯ

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТА

ТЕХНОЛОГІЯ БУДІВЕЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА

ТИПІЗАЦІЯ

ТИПОВЕ ПРОЕКТУВАННЯ

ТИПОВІ ДЕТАЛІ

ТИПОЛОГІЯ БУДІВЕЛЬ

ТИТУЛЬНІ СПИСКИ

ТОЛЬ

ТОНКОСТІННІ КОНСТРУКЦІЇ

ТОНКОСТІННІ СУДИНИ

ТОНКОСТІННІ СТРИЖНІ

ПАЛИВНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

ТОРГОВИЙ ЦЕНТР

ТОРКРЕТБЕТОН

ТОРКРЕТУВАННЯ

ТОРФ'ЯНІ ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЙНІ ВИРОБИ

ТОЧНОГО ВЕРСТАТОБУДУВАННЯ ЗАВОД

ТОЧНІСТЬ МОНТАЖУ

ТРАМБУЮЩАЯ МАШИНА

ТРАМПЛІН (лижний)

ТРАНСПОРТ в будівництві

Промисловий ТРАНСПОРТ

ТРАНСПОРТНЕ БУДІВНИЦТВО

ТРАНСПОРТНІ РОБОТИ

ТРАНСПОРТНИЙ ВУЗОЛ

ТРАС

ТРЕПЕЛ

ТРУБНИЙ ЦЕХ

ТРУБОУКЛАДЧИК

ТРУБИ під насипами

ТРУБИ БЕТОННІ І ЗАЛІЗОБЕТОННІ

ТРУБИ КЕРАМІЧНІ

ТРУБИ СТАЛЕВІ

ТУНЕЛЬ

ТУНЕЛЬ ГІДРОТЕХНІЧНИЙ

ТУРБІННА КАМЕРА

ТУРБІННИЙ ВОДОВІД

ТУРИСТСЬКА БАЗА (турбаза)

ТУФ ВУЛКАНІЧНИЙ

ТУФОБЕТОН

ТЮБІНГ

ТЯГОВА ПІДСТАНЦІЯ (перетворювальна підстанція)

ПІДПРИЄМСТВА ВАЖКОГО МАШИНОБУДУВАННЯ

 

У

УДАР в динаміці споруд

ПРОМИСЛОВИЙ ВУЗОЛ

УНІВЕРМАГ

ВУЛИЦЯ

УНІФІКАЦІЯ в будівництві

УНІФІКОВАНА ТИПОВА СЕКЦІЯ (УТС) промислового будівлі

УНІФІКОВАНІ ТИПОВІ ПРОЛЬОТИ (УТП)

УЩІЛЬНЕННЯ БЕТОНУ

УЩІЛЬНЕННЯ ГРУНТІВ

УПРАВЛІННЯ МЕХАНІЗАЦІЇ

УПРАВЛІННЯ БУДІВНИЦТВОМ

ЗМІЦНЕННЯ

ПРУЖНЕ ПІДСТАВА

ПРУЖНІСТЬ

УРБАНІЗМ

ПОСИЛЕННЯ МОСТУ

 

 

 

 

 

Дивіться також:

 

 Довідник майстра-будівельника Ковальсько-штампувальне устаткування Прокатне виробництво

 

ДОВІДНИК МАЙСТРА-БУДІВЕЛЬНИКА ДОВІДНИК БУДІВЕЛЬНИКА. Будівельні роботи і технології

 

Довідник будівельника-обробника БУДІВЕЛЬНЕ ВИРОБНИЦТВО. Технологія будівельного виробництва

 

ДОВІДНИК БУДІВЕЛЬНИКА. Література з будівництва Будівельні технології