Вся електронна бібліотека >>>

 Будівельна енциклопедія >>

 

Будівельна енциклопедія

ЕНЦИКЛОПЕДІЯ СУЧАСНОЇ ТЕХНІКИ БУДІВНИЦТВО


Розділ: Побут. Господарство. Будівництво. Техніка

Т

ТИПОВЕ ПРОЕКТУВАННЯ

 

 

- розробка типових проектів підприємств, будівель і споруд, призначених для багаторазового застосування у стр-ве. В СРСР більшість типів будівель має багаторазову повторюваність, і розробка для піх індивідуальних проектів недоцільна. Створення великого кол-ва дуже трудомістких індивідуальних проектів багатьма проектними орг-цнями не може бути виконано настільки якісно і кваліфіковано на такому високому технич.

рівні, як розробка типового проекту, до-раю проводиться провідними проектними інститутами з ретельно складеним завдань. Індивідуальне проектування не створює умов для орг-ції масового заводського вир-ва будує, конструкцій і деталей, що перешкоджає індустріалізації стр-ва. У типових проектах передбачаються такі технич. рішення, до-рие забезпечують можливість: впровадження в практику стр-ва будівель і споруд, скоєних за функціональним, технич. і економіч. якостей; найбільш ефективного використання капітальних вкладень; широкого впровадження індустріальних методів стр-ва; багаторазового використання проектів при стр-ві будівель і споруд, передбачених нар.-госп. планом. В результаті типового проектування створюється фонд готової проектної документації для капітального стр-ва.

Типовий проект складається з комплекту робочих креслень пояснювальною запискою та кошторисом. У ньому містяться дані про обсяги робіт, про потреби в основних будує, матеріалах, деталях, конструкціях і про витрат праці, необхідних для здійснення стр-ва. Будує, і монтажні роботи здійснюються після «прив'язки» типових проектів до ділянок буд-ва, причому частина креслень в необхідних випадках уточнюється стосовно умовами будує, майданчики (рельєф місцевості, вид грунту, климатич. умови району стр-ва тощо). Типовий проект виконується проектною орг-єю - генеральним проектувальником,- залучає при необхідності спеціалізовані проектні орг-ції для виконання окремих робіт. Типові проекти розробляються переважно головними проектними інститутами з відповідної галузі пром-сті, вигляду будівель і т. п. Типові проекти складаються на підставі програми (завдання на проектування) і виконуються у дві стадії - проектне завдання і робочі креслення; при проектуванні типових конструкцій і деталей виконуються технич. рішення і на їх основі - робочі креслення. Для широкого залучення фахівців і в цілях відбору кращих рішень проводяться конкурси на розробку типових проектів, здійснюється широке громадське обговорення проектів та узгодження їх з зацікавленими орг-ціями.

Масове застосування типових проектів у стр-ве дозволяє скоротити номенклатуру типорозмірів будує, конструкцій і деталей заводського виготовлення за рахунок уніфікації об'ємно-планувальних і конструктивних рішень виробництв., житлових і товариств, будівель. Особливо великий розвиток отримало типове проектування в галузі житлового буд-ва, що дозволило перейти на індустріальне круиносборное буд-во з елементів пром. вироб-ва і послужило основою розвитку нового виду стр-ва - заводського домобудування.

Вартість буд-ва об'єктів, зведених за типовими проектами, як правило, на 8-12%нижче вартості аналогічних об'єктів , побудованих за індивідуальними проектами. Застосування типових проектів дозволяє значно скоротити обсяг і терміни складання проектно-кошторисної документації. Нові типові проекти масового стр-ва громадських будівель відповідають сучасним вимогам охорони здоров'я, навчання, відпочинку, побутового обслуговування.

З метою забезпечення комплексної забудови мікрорайонів типові проекти житлових будинків розробляються серіями, що включають різні типи будинків за призначенням, поверховістю і розмірами в плані. Отримують все більше розвиток комплексні серії, що включають не лише житлові будинки, але і основні товариств, будівлі мікрорайонної мережі-школи, дитячі ясла-сади, суспільно-торговий центр. Серійний метод проектування сприяє також уніфікації конструкцій і поліпшенню орг-ції роботи підприємств будує, пром-сті, які виготовляють продукцію (у відповідності з затвердженими каталогами індустріальних будує, виробів), і домобудівних комбінатів (випускають комплекти виробів для великопанельних будинків).

До 1955-56 типові проекти житлових та громадських будівель передбачали застосування несучих стін з цегли, дрібного каменю і великих блоків в поєднанні зі збірними залізобетонними елементами фундаментів, перекриттів, покриттів, сходів. Надалі розвиток індустріальної бази стр-ва дозволило перейти до типового проектування серій великопанельних житлових будинків та окремих типів громадських будівель. В результаті проведеного експериментального стр-ва розробляється широка номенклатура каркасно-панельних громадських будівель різного призначення з уніфікованої сіткою колон. В експериментальному стр-ве, до-рої має передувати типове проектування, перевіряються також інші типи житлових будинків і товариств, будівель, особливі за своїм призначенням, планування, композиції і конструкції (будинки, що будуються методом підйому поверхів, будинки з об'ємних блоків та ін).

Розробка типових проектів житлових будинків і громадських будівель здійснюється відповідно до номенклатури типових проектів, передбачає необхідні види будівель, їх типи за місткості, поверховості, особливостям планування, конструкцій. Номенклатура враховує також необхідну кількість серій і окремих проектів для стр-ва в різних природно-кліматичних зонах і в особливих геоло - гіч. умовах.

При розробці типових проектів виробництв. об'єктів передбачається застосування високопродуктивних агрегатів, найбільш прогресивних норм і методів вироб-ва. Основою типового проекту виробництв, об'єкта є ретельно відпрацьований і перевірений технологич. процес, враховує необхідність використання найбільш раціонального обладнання. Типові проекти для пром.

стр-ва розробляються з урахуванням встановленої номенклатури підприємств з оптимальними виробництв, потужності. Ця номенклатура передбачає мінім. кількість підприємств різного призначення і різної потужності з тієї чи іншої галузі пром-сті,що забезпечує типізацію обладнання, його раціональне використання, полегшує уніфікацію будує, рішень і сприяє зниженню питомих капітальних вкладень.

Прикладом типового проекту виробництв, об'єктів, складеного на високому технічному рівні, можуть слугувати проекти укрупнених і комбінованих технологич. установок нафтопереробних заводів. Застосування типового проекту атмосферно-вакуумної установки трубчастої потужністю 6 млн. т в рік замість трьох установок потужністю по 2 млн. т в рік (будувалися до 1963) забезпечує зменшення капіталовкладень на 20% і підвищення продуктивності праці в 4 рази. Здійснення типового проекту комбінованої паливної установки потужністю 3 млн. т в рік (що включає процеси ат - мосферно-вакуумної перегонки, катали - тич. крекінгу, вісбрекінгу і вторинної перегонки бензину), що замінює п'ять окремо стоять установок відповідної потужності, дозволяє зменшити капіталовкладення та експлуатацію автомобілів. витрати в 1,7 рази, збільшити продуктивність праці в 2,8 рази і знизити собівартість тонни світлих нафтопродуктів в 1,3 рази.

Для пром. будівель встановлені стандартні сітки колон і висоти приміщень, уніфіковані конструктивні схеми і розрахункові навантаження. На основі цих даних розроблені та затверджені уніфіковані габаритні схеми будівель для підприємств різних галузей пром-сті. В останні роки проводиться міжгалузева уніфікація габаритних схем, що забезпечує подальше скорочення типорозмірів будує, виробів.

В 1963-64осуществлен перехід на проектування промислових будівель з уніфікованих типових секцій і прольотів з застосуванням конструкцій заводського виготовлення. При розробці проектів з застосуванням типових секцій (типових прольотів) передбачається вільний блокування вироб-у великі будівлі з єдиним внутрішнім простором. Такий метод проектування дозволяє значно підвищити щільність забудови і забезпечити широку уніфікацію конструкцій.

Затверджені та введені в дію в установленому порядку типові проекти є обов'язковими для застосування всіма проектними і будує, орг-ціями і орг-ціями-забудовниками відповідно до встановленої для них областю застосування.

Типові проекти розробляються у відповідності з затверджених щорічними планами типового проектування. У планах передбачаються: типові проекти підприємств, будівель і споруд пром-сті, транспорту, зв'язку, с. х-ва, житлових і товариств, будівель; типові секції і типові прольоти для будівель різних галузей пром-сті; уніфіковані габаритні схеми, креслення типових конструкцій і деталей, типових технологич., енергетичної галузі., сан.-технич. та ін. конструкцій, пристроїв і устаткування; типові проекти вироб-ва буд.-монтажних робіт по об'єктах масового буд-ва і типові технологич. карти на вироб-во основних видів будує, і монтажних робіт. Доцільність включення проектних робіт в план типового проектування повинна бути обґрунтована даними про очікувану повторюваності застосування відповідних проектних матеріалів, виходячи з перспективних планів розвитку нар. х-ва.

У міру розвитку нових соціальних форм побуту і культури, вдосконалення технології пром. вироб-ва, будує, техніки і зростання матеріального добробуту трудящих періодично змінюються і типові проекти. Загальне керівництво типового проектування в країні здійснює Держбуд СРСР, к-рий затверджує план Т. п. для всіх видів стр-ва, типові проекти найбільш важливих об'єктів і типові проекти для масового застосування в стр-ве, а також уніфіковані планувальні і конструктивні рішення будівель і споруд та креслення типових конструкцій і деталей. Держбуд СРСР затверджує переліки підприємств, будівель і споруд пром-сті, транспорту і с. х-ва, буд-во яких повинно здійснюватись тільки за типовими проектами, а також сииски діючих типових проектів.

З метою постійного вдосконалення типових проектів проектні орг-ції, які розробили типові проекти або креслення типових конструкцій і деталей, вивчають і узагальнюють практику застосування цих проектів, досвід буд-ва та експлуатації будівель і споруд, а також виготовлення і використання типових конструкцій і деталей; ведуть облік сталися за період дії відповідних типових проектних матеріалів змін стандартів, норм і правил проектування, викликають необхідність коригування цих матеріалів, та своєчасно повідомляють вищої (по підпорядкованості) орг-ції, а також інстанції, яка затвердила проектні матеріали, про необхідність внесення в них змін; періодично перевіряють діючі типові проекти щодо відповідності їх сучасному рівню техніки, нормам, стандартам, правилам користування.

У травні 1957 відбулося 1-е Міжнародне нарада за типового проектування представників соціалістичних країн, до-рої розглянуто принципові питання методики Т. п. з метою встановлення єдиних основ для міжнародного співробітництва. На 2-му Міжнародному нараді соціалістичних країн з типового проектування (1959) було розглянуто ряд важливих технич. питань, що забезпечують найбільш доцільні методи типізації та уніфікації будівель і споруд. У 1964 відбулося 3-е нараду, на до-ром були вирішені питання подальшого розвитку співробітництва соціалістичних країн в області типового проектування.

 

 

 Типові проекти

Розділ 3. СИСТЕМА ПРОЕКТУВАННЯ. § 6. типове проектування, застосування типових проектів і уніфікація в будівництві.

"Технологія і організація"

 

 Проектування. Архітектурно-будівельне проектування

...розробляють нормативну літературу в області проектування будівництва і є одночасно генеральними проектувальниками типового проектування і проектів...

 

Основи будівельного проектування. Порядок розробки...

Індивідуальне проектування дозволяється лише в разі неможливості або недоцільності застосування відповідного типового проекту.

 

ПРОЕКТНІ ОРГАНІЗАЦІЇ. Завдання проектних організацій...

матеріалів для обміну досвідом; складання каталогів типових проектів, альбомів типових ... будівництва майбутніх років; типового проектування; експериментальних та ін. робіт.

 

...БЛОКУВАННЯ виробничих будівель - метод проектування

У багатьох галузях пром-сті новий метод типового проектування замінив існуючу практику, коли кожне пр-нення проектувалося у вигляді самостійного х-ва, зі «своїми...

 

...ВОДОВІДВЕДЕННЯ. Технічні вимоги до земляного полотна. Типові...

...розроблені та застосовуються при проектуванні типові поперечні профілі земляного ... до 1,0 м розкривати і обробляти під насипу; виїмки глибиною від 1 до 5 м проектувати з...

 

Організація будівництва та виробництва робіт

§ 7. проектування організації будівництва та виробництва робіт. ... Типові креслення і текстові матеріали в склад ПОС і ППР не повинні включатися, на них...

Технологія і організація

 

Уніфікація та індустріалізація рішень в багатоповерховому...

На зміну нескінченного числа індивідуальних проектів прийшло типове проектування. Воно торкнулося передусім масового житлово-цивільного багатоповерхового і всіх видів...

 

Проектування систем каналізації. стадії...

Розробка проекту повинна здійснюватися на основі завдання на проектування, ... В технічному проекті повинен бути наведений перелік використовуваних типових проектів.

"Каналізація"

 

Квартири. Проекти сільських житлових будинків

Експериментальні рішення потім впроваджуються в типове проектування, підвищуючи в цілому якість проектів і забезпечуючи можливість ... Забудова і планування ділянки.

"Сільський будинок"

 

До змісту книги: ЕНЦИКЛОПЕДІЯ СУЧАСНОЇ ТЕХНІКИ. БУДІВНИЦТВО

 

Останні додано:

 

Ковальсько-штампувальне устаткування Прокатне виробництво